Kandidatuur Aline Moorkens

Functie

Bedrijvenrelatiesverantwoordelijke

Motivatie

Ik zou mij graag engageren om volgend jaar de functie van bedrijvenverantwoordelijke van LBK op mij te nemen, omdat deze taak mij enorm aanspreekt. Het veelzijdige karakter van deze functie biedt de kans om een uitgebreide skill set te trainen. Ten eerste is er het verantwoordelijke aspect. De kans om een team aan te sturen in de onderhandelingen met bedrijven biedt een grote leermogelijkheid waarbij een goede wisselwerking binnen het team cruciaal zal zijn. Een ander aspect is het leren van goed communicatiestrategieën en trainen van soft skills, hetgeen later nog van groot belang zal zijn wanneer ik als afgestudeerde bio-ingenieur zelf op zoek moet gaan naar een job. Dan is er ook nog het feit dat ik op deze manier mezelf en LBK kan doen groeien door dit jaar zo succesvol mogelijk te maken voor het BR team. Al bij al denk ik dat dit een onschatbare ervaring kan zijn die zeker ook in mijn verdere leven nog van pas kan komen.

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?

Voor mij is een van de belangrijkste redenen voor het bestaan van LBK de vertegenwoordiging van de student, op veel verschillende vlakken. LBK vertegenwoordigt de bio-ingenieursstudent aan onze eigen faculteit, maar dat is niet alles. Ook in het grotere geheel zorgt LBK ervoor dat wij een stem hebben in wat er gebeurt aan onze universiteit door onder meer te zetelen in de Studentenraad. Op deze manier kunnen structurele problemen worden aangekaart. Ook in de bedrijfswereld zorgt LBK voor representatie door sterk in te zetten op contact tussen studenten en bedrijven en het bekendmaken van verschillende bedrijven bij de student. Hier kan ik dan ook mijn steentje bijdragen als BR verantwoordelijke, door te zorgen dat deze representatie goed verloopt. Natuurlijk is vertegenwoordiging maar één van de vele bestaansredenen van LBK. Er zijn een heleboel andere aspecten die ook van groot belang zijn. Zo is LBK voor mij persoonlijk ook een fijne studentenomgeving, waar iedereen verwelkomd wordt.

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?

Ik zou persoonlijk LBK nog graag zien groeien, maar met een behoud van de goede kringsfeer. Een deel van deze groei zou kunnen voortkomen uit het verder professionaliseren van LBK door de naamsverandering die nu zal worden doorgevoerd. Een ander deel zal moeten komen vanuit de drang om elk jaar opnieuw het vorige jaar te evenaren en zelfs te verbeteren op termijn. Dit kan bereikt worden door middel van goede communicatie en evaluatie binnen het dagelijks bestuur van de kring zelf en over de verschillende jaren heen. Hopelijk kan deze groei niet verhinderen dat LBK in zijn kern nog steeds die hartelijke, verwelkomende “boerenkring” blijft die het al die jaren al is geweest.

Welke rol speelt jouw gekozen functie binnen LBK?

De BR-werkgroep mag de vertegenwoordiger zijn van de bio-ingenieurstudenten bij bedrijven. Het is de bedoeling dat wij als het ware een brug zijn tussen bedrijven en studenten om zo de student nog voor zijn afstuderen vertrouwd te maken met de bedrijfswereld. Het gaat dan om studenten voorbereiden op sollicitaties en dergelijke door soft skill trainings te organiseren tot het leren opstellen van een goede cv. Ook het contact initiëren tussen bedrijven en bio-ingenieurs is belangrijk. Dit doel proberen we te bereiken door het organiseren van BR launches en als dan als hoogtepunt van het BR-jaar, de LBK jobfair. Op deze evenementen kunnen studenten netwerken en contacten leggen met eventuele toekomstige werkgevers. Naast deze dingen moet BR ook jaarlijks zorgen voor voldoende sponsordeals met bedrijven om op die manier geld binnen te brengen.

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar willen focussen?

Volgend jaar zou ik graag sterk inzetten opnieuw op de BR launches en de LBK jobfair. Deze evenementen hebben omwille van corona al enkele jaren grotendeels een online karakter gehad en daar kan dit jaar opnieuw verandering in komen. Het zal dus belangrijk zijn om de studenten weer warm te maken om vanachter hun computer uit te komen en in real life met de bedrijven te komen netwerken. Ook op soft skill trainings wil ik zeker voldoende inzetten omdat dit een naar mijn mening onmisbaar aspect is in je verdere leven als afgestudeerd bio-ingenieur. Netwerken en contacten leggen is erg belangrijk en met de juiste training wordt dit een pak makkelijker.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?

De functie van BR-verantwoordelijke spreekt me enorm aan, niet in het minste door de vele ervaring die ik hiermee kan opdoen. Ik ben enthousiast om mezelf voor de volle 100 % op deze functie te smijten volgend jaar en ik ben zeker van plan om veel bij te leren zodat BR vlot kan draaien. Ik ben niet bang voor de verantwoordelijkheid die de functie met zich meebrengt, aangezien ik al 5 jaar ervaring heb kunnen opdoen als kassier van mijn eigen jeugdbeweging. Na deze functie was het nu tijd voor een nieuwe uitdaging en ik ben er zeker van dat BR een goede nieuwe stap is. Ik wil me graag engageren voor mijn kring en ik werk graag in teamverband zoals nu het geval zal zijn. Samen met een goed team ben ik vast van plan BR goed te doen draaien volgend jaar.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*
*