Kandidaturen B

Leden van de werkgroep
Joost Woestenborghs, Ismaël Bawah, Lina Verheyen, Amy Pozsgai, Wouter De Block, Olivia Mariens, Joost Hooyberghs, Winnie Bevers, Too De Smet, Vera Van Dycke, Isra Klaasen, Mats Laenens

Motivatie
In motivatieformulier A had ik al vermeld dat de Baarrwerkgroep mijn instap in de kring was. We werden direct allemaal opgenomen en kregen de kans de rest van het presidium op een toffe en ontspannen manier te ontmoeten. Ik ben vast besloten deze kans samen met mijn verantwoordelijken, Hanne, Mathias en Casper terug te geven aan het opkomende Baarrteam en een positieve en ondersteunde omgeving te creëren waarin alle leden zich gewaardeerd en betrokken voelen.

De werkgroep speelt een cruciale rol bij het succesvol runnen van het café voor een periode van vijf dagen op zeven, gedurende 26 weken. Dit kan ik als student immers niet alleen, de werklast moet samen met je team gedragen worden. Het is belangrijk dat de verantwoordelijken en de leden van de werkgroep goed weten wat er wanneer moet gebeuren en of ze iets kunnen doen om te helpen.

Ik ben gemotiveerd om de taak als werkgroep verantwoordelijke op me te nemen omdat ik graag een team wil leiden. Hoewel ik nog niet veel ervaring heb als leider ben ik overtuigd dat ik hierin kan groeien en de nodige vaardigheden verder kan ontwikkelen door te luisteren en te leren uit de feedback van mijn verantwoordelijken en mijn team. Ook al ben ik nieuw in deze functie, ik heb zelf al wel deel uitgemaakt van meerdere teams en heb ervaring met samenwerken. Deze ervaring ben ik van plan te gebruiken om de samenwerking tussen de opkomende Baarr verantwoordelijken en binnen de werkgroep te bevorderen.

De recent ingevoerde hervormingen en functies zijn voor iedereen nieuw en dit zal een goede opvolging/ begeleiding vragen, maar ik heb vertrouwen in mijn mede-opkomende collega’s en ben ervan overtuigd dat we er samen een topjaar van zullen maken.

Welke bijdrage zal jouw werkgroep en haar verwezenlijkingen, leveren binnen de werking van LBK?
Al eerder heb ik de Baarr het hart van LBK genoemd. Dit omdat het de plek is waar de meeste vriendschappen binnen de kring gevormd worden en waar iedereen de hele dag altijd terecht kan.

Samen met mijn verantwoordelijken en werkgroep instaan voor het succesvol draaiende houden van ons stamcafé levert op die manier al een enorme bijdrage voor de kring. Met de hulp van het hele Baarrteam wil ik de hygiëne in de Baarr eens grondig aanpakken en deze waar nodig verbeteren. Dit door te zorgen voor een duidelijke oplijsting van de taken en een goede verdeling van de werklast onder de hele werkgroep.

We zullen als team samen instaan om het organiseren van evenementen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, iets waar de hele kring baat bij heeft, aangezien elke werkgroep wel eens iets organiseert in de Baarr.

Hoe zie je de samenwerking met je team?
Ik kijk er erg naar uit om samen te werken met mijn opkomende team. Het gebruik van een systeem met drie verantwoordelijken is gloednieuw en we zullen volgend jaar nog wat moeten zoeken naar een takenverdeling die werkt en waar iedereen zich in kan vinden. We hebben echter al een verdeling besproken en uitgewerkt die we zullen herzien zodra het jaar van start gaat.

• Hanne Pelemans zal de functie van Evenement Verantwoordelijke Baarr op zich nemen. Samen zullen we verantwoordelijk zijn voor het organiseren van alle evenementen in de Baarr. Hanne zal ook verantwoordelijk zijn voor de verhuur en het mee opleiden en coördineren van de tappers. Ik heb veel vertrouwen in haar capaciteiten en dit vertrouwen is terecht gebleken na haar jaar als IFR-verantwoordelijke, wat ze zonder enige problemen aankon. Daarnaast zit de communicatie heel goed tussen ons, ze is mijn steun en toeverlaat.

• Mathias Genoe komt op als Financieel Verantwoordelijke Baarr. Zijn takenpakket omvat onder andere het bijhouden van de boekhouding van de Baarr, het beheren van het poefsysteem, het bedenken van promo’s, het opstellen van begrotingen voor evenementen samen met Hanne en het regelmatig tellen van de drankvoorraad en collie stock. Hij is gestructureerd en gemotiveerd en ik twijfel niet dat hij zijn functie goed zal uitvoeren.

• Casper Eysakkers zal de functie van Operationeel Verantwoordelijke Baarr op zich nemen. Zijn voornaamste taak is het coördineren van het dagelijkse reilen en zeilen van het café, inclusief het invullen van de shiftenlijsten en inspringen wanneer dit nodig is, de colliestock samen met Mathias in de gaten houden en het tijdig bezoeken van de Colruyt. Daarnaast zal hij verantwoordelijke zijn voor de sociale media en het maken van de wekelijkse Facebook-banners en zal hij eindverantwoordelijke zijn voor de Floreat-teksten van de Baarr. Casper maakte al deel uit van het team en de taak van de banners was al aan hem toegewezen. Hij heeft deze taak uitstekend vervuld en toen hij vroeg om deze taak opnieuw op zich te nemen, gaf ik deze dan ook graag terug aan hem.

Verder hoop ik samen met de opkomende verantwoordelijken de motivatie binnen ons tappersteam hoog te houder door zelf het goede voorbeeld te geven.

Het wordt een jaar van zoeken en aanpassen, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we het samen tot een succes zullen maken. Ik kijk er enorm naar uit om samen met dit team het komende Baarr jaar om te toveren in een top jaar.

Heb je het kiesreglement gelezen en stem je hiermee in?
Ja          

Leden van de werkgroep
Mathieu Jaumin, Lara Bricteux, Jade Bauduin, Louise Derycke, Yin-te Pauwels

Motivatie
Als leider binnen de jeugdbeweging heb ik het belang van een sterk en goed samenwerkend team leren waarderen. Hierop wil ik ook inzetten binnen het BR-team. Ik hou van goede en directe communicatie, duidelijke aansturing en afspraken. Ik hoop een toegankelijk aanspreekpunt te zijn die, als het erop aankomt, ook knopen kan doorhakken.

Openheid, wederzijdse ondersteuning, respect en tijd met en voor elkaar zorgen ervoor dat ieder groepslid zich ten volle kan smijten en ontwikkelen om de doelstellingen gezamenlijk te bereiken.

Hiervoor wil ik mij ten volle engageren.

Welke bijdrage zal jouw werkgroep en haar verwezenlijkingen, leveren binnen de werking van LBK?
We willen LBK verder een professionele uitstraling geven naar de buitenwereld toe. Enerzijds doen we dit door onze evenementen verder te promoten op de vernieuwde website van LBK en anderzijds meer gerichte evenementen te organiseren voor onze medestudenten. We willen zo veel mogelijk studenten bewust maken van het nut van bedrijvenrelaties.

Om meer bedrijven te bereiken en al de nodige contacten te kunnen leggen, zal er al tijdens de vakantie met het team een belweek georganiseerd worden. Dit laat een vlotte en efficiënte fondsenwerving toe ten voordele van LBK. Hierdoor zijn alle werkgroepleden meteen op de hoogte van alles wat omgaat binnen de werkgroep en kunnen we het jaar goed starten.

Via career evenings willen we onze medestudenten optimaal klaarstomen voor de arbeidsmarkt en ze de nodige soft skills meegeven die ze later nodig zullen hebben.

Hoe zie je de samenwerking met je team?
Om maximaal te kunnen functioneren is het belangrijk dat er een duidelijke en evenwichtige taakverdeling is tussen verschillende teamleden, die zo goed mogelijk aansluit bij de interesses en vaardigheden van ieder teamlid. Hierdoor zal ieder teamlid het beste van zichzelf kunnen geven onder meer in het leggen van contacten met bedrijven, het mee organiseren van de jobfair en BR-launches, …
Ik fungeer als aanspreekpunt en eindverantwoordelijke samen met de vice-verantwoordelijke. Zo proberen we het overzicht te behouden en bij te sturen waar nodig.

Door regelmatige overlegmomenten en efficiënte communicatiemiddelen wordt structuur gegeven en kan kort op de bal gespeeld worden bij vragen en/of problemen.

Zorg dragen voor en het bewaken van een goede sfeer binnen het team en zorgen voor voldoende ontspanningsmomenten dragen bij tot een goede werking.

Heb je het kiesreglement gelezen en stem je hiermee in?
Ja          

Leden van de werkgroep
Robynn Vancompernelle, Michelle Casteels, Gaëlle Convent, Wouter Strauven, Marie Clymans, Jean-Gabriel Couvreur 

Motivatie
Voordat ik bij LBK betrokken was, wist ik niet wat LBK voor bio-ingenieurs deed op het gebied van onderwijs en evenementen. Ik zie dit als een kans om iets terug te geven aan LBK en van betekenis te zijn voor alle bio-ingenieurs. Ik denk dat de rol van Communicatie Verantwoordelijke het beste bij mij past, omdat ik het heel leuk vind om banners en tekstjes te schrijven. Anderzijds kijk ik er ook heel erg naar uit om een team te kunnen begeleiden en coördineren.

Welke bijdrage zal jouw werkgroep en haar verwezenlijkingen, leveren binnen de werking van LBK?
Met de professionele wijze van communicatie (bv. uniforme banners, verbeterde online tekstjes, beheer van de website en sociale media, …) naar de buitenwereld toe draagt de werkgroep bij aan het verzorgen en verspreiden van de goede naam van LBK. Daarnaast staat communicatie in voor het maken van de Floreat. Deels door zelf eraan mee te schrijven (wist je datjes, …) als door de ingezonden tekstjes van de andere werkgroepen en functies te verzamelen en te verbeteren.

Hoe zie je de samenwerking met je team?
De communicatieverantwoordelijke heeft een overkoepelende functie. Hij/zij ziet erop toe dat de taken verdeeld worden en dat ze tot een goed einde worden gebracht. Waar nodig vult hij/zij de gaten op. Dit allemaal door de onervaren leden te begeleiden en door zelf niet bang te zijn om raad te vragen aan de meer ervaren leden van de werkgroep.

Heb je het kiesreglement gelezen en stem je hiermee in?
Ja          

Leden van de werkgroep
TBA

Motivatie
De reden dat ik graag verantwoordelijke voor de werkgroep feest wil worden is dat ik sowieso graag in een team werk en samen dingen regel. Het is voor mij een nieuwe ervaring om een team te leiden en te motiveren, maar is zo’n belangrijke skill die ik graag wil kunnen.

Welke bijdrage zal jouw werkgroep en haar verwezenlijkingen, leveren binnen de werking van LBK?
De werkgroep feest is er voor ontspanning en brengt samenhorigheid onder de bio-ingenieurs. Samen feesten, wat stress aflaten en verbroederen op de cantussen schept een band die de studententijd leuk maakt. Binnen LBK zorgt de werkgroep feest voor de evenementen die elke week of om de week plaats vinden. Samen met Gnorgl voorzien we het night life van LBK en we onderhouden mee de band met andere kringen door samen cantussen/TD’s te organiseren.

Hoe zie je de samenwerking met je team?
Vanaf er een team samengesteld is wil ik een eerste teambuilding gekoppeld aan een beetje praktische uitleg en hoe het jaar er gaat uitzien doen. Kort daarop wil ik een eerste vergadering doen waar we de al ingeplande evenementen/agenda overlopen als ook taakjes verdelen en zien wie dat wat graag op zich neemt.
Ik ben van plan ze ook wat meer verantwoordelijkheid te geven en zelf per 2/3 samen met mij een evenement te laten organiseren. In mijn 2e bacc toen ik in de werkgroep feest zat had ik het gevoel dat we vooral moesten shiften op evenementen en ze niet echt zelf organiseerde en dit wil ik wel bereiken met de werkgroep. Ook als er evenementen zijn met andere kringen dat zij ook de kans hebben wat nieuwe mensen te leren kennen niet alleen door samen te shiften.
Natuurlijk hoop ik op een goeie groepssfeer en dat we door hard te werken toch wel wat toffe evenementjes op poten krijgen.

Om de werkgroep zelf populairder te maken zou ik Feest niet afzonderen van Baarr en Gnorgl aangezien deze ook gerelateerd zijn. Zoals FH etentje en teambuildings samen met hun te doen. Zo gaat er naar mijn mening meer man voor de werkgroep geïnteresseerd zijn aangezien ze bij de evenementen die we zelf organiseren moeten shiften en niet mee kunnen doen.

Heb je het kiesreglement gelezen en stem je hiermee in?
Ja          

 

Leden van de werkgroep
Pauline Rigouts, James Turgay, Ada Hinderijckx, Arno Heytens, Arthur Teughels, Dries Weytjens, Kasper Motten, Lucas Jacobs, Wout Keymis, Thomas De Keyzer

Motivatie
Er is een werkgroep nodig om de Gnorgl open te houden, deze wens ik te begeleiden op alle gebieden die verband houden met de Gnorgl en in het mate van het mogelijke ook daarbuiten. Daarom wens ik wens deze werkgroep te vertegenwoordigen bij het dagelijks bestuur en er voor hen te zijn wanneer nodig.

Welke bijdrage zal jouw werkgroep en haar verwezenlijkingen, leveren binnen de werking van LBK?
De Gnorgl-werkgroep zorgt ervoor dat de Gnorgl elke avond open is en zorgt voor een goede sfeer voor alle passerende studenten. Ook houdt de werkgroep aan alle op voorhand afgesproken regels zodat de buren geen klachten hebben. Ten slotte zal de werkgroep toezien op een veilige uitgaansomgeving in de Gnorgl.

Hoe zie je de samenwerking met je team?
De samenwerking van het team zou in dezelfde lijn als zijn als huidige academiejaar. Dus er zal een puntensysteem zijn zodat iedereen hun steentje bijdraagt aan het team. Tijdens de avond zelf ben ik er om het team te begeleiden, dus meestal ben ik hun gelijke maar enkel indien nodig zal ik een keuze nemen als verantwoordelijke. Ik ben ook altijd bereikbaar voor het team als aansprekingspunt voor alle onderwerpen aangezien ik altijd in de buurt zal zijn.

Heb je het kiesreglement gelezen en stem je hiermee in?
Ja          

Leden van de werkgroep
Catharina Bellen, Raoul Craeymeersch, Dries Eerdekens, Julie Cuypers, Marieke De Keyzer, Arne Lammens, Marie Jaeken, Toon Swinnen, Jelle Rijnders, Camille Van de Vyver, Lin Desmit

Motivatie
Ik ben heel geëngageerd en enthousiast om volgend academiejaar opnieuw verantwoordelijke te worden van een werkgroep. Ik werk graag samen met een team en kan goed leiding geven. Onderwijs vertegenwoordiging is één van de drie pijlers van LBK. Het is een grote verantwoordelijkheid die wij met de werkgroep met plezier zullen dragen. Het opkomend onderwijs team bestaat uit mensen die in heel andere fases van hun studies zitten. Dit zien we als een heel positief punt omdat we dan een bredere kijk hebben op bepaalde zaken. De werkgroep telt 3 bachelor studenten en 8 masterstudenten, waaronder 2 thesissers. Ook bevat de werkgroep iemand die een schakeltraject vanuit kine heeft gevolgd. Dit maakt dat we een goed idee hebben van de belangen van elk soort student in de gehele opleiding en dat we ons een breed beeld kunnen vormen.

Welke bijdrage zal jouw werkgroep en haar verwezenlijkingen, leveren binnen de werking van LBK?
De onderwijs werkgroep zal er voor zorgen dat de student vertegenwoordigd wordt in de onderwijsvergaderingen. We zijn het aanspreekpunt voor studenten en zullen zorgen dat hun vragen beantwoord worden en dat hun opmerkingen gehoord worden. Ook zijn we verantwoordelijk voor terugkoppelingen van de onderwijsvergaderingen aan de studenten en aan het dagelijks bestuur.
We hopen dit jaar te werken aan de populariteit van de OOV’s. Dit door in de aula’s een korte presentatie te geven over wat de werkgroep onderwijs doet. Ook zou ik een Google form vastpinnen op de tijdlijn van de onderwijs pagina van LBK op Facebook. Zo kunnen studenten anoniem hun zorgen over het onderwijs kwijt, waardoor dit laagdrempeliger wordt.

Hoe zie je de samenwerking met je team?
Het onderwijs team zal vooral samen met ons vergaderingen bijwonen. Elk werkgroeplid zetelt in ten minste één POC, en de meeste zetelen in meerdere vergaderingen. Die vergaderingen worden op voorhand overlopen op de OOV op maandag. Daar zullen we telkens de puntjes uitleggen die op de agenda’s staan van de vergaderingen van die week. Zo kunnen we samen met de gehele werkgroep besluiten welk standpunt we willen innemen bij bepaalde discussies. Ook vinden op de OOV de terugkoppelingen van alle onderwijsvergaderingen plaats. Zo is de werkgroep goed op de hoogte van alles wat er besproken is geweest.

Heb je het kiesreglement gelezen en stem je hiermee in?
Ja          

Leden van de werkgroep
Ada Hinderijckx, Casper Eysakkers, Seppe Roekaerts, Winnie Bevers, Amy Pozsgai, Emilie Do, Lisa Forjoe, Lotte Verstraeten, Lucas Jacobs, Marie Jaeken, Mauro Bex, Michelle Casteels, Rob Van Keer, Stacey Pijnen, Ward Frederickx, Yoran Van Keer

Motivatie
Toen wij zelf als eerstejaars, die (bijna) niemand kenden, in Leuven kwamen, zijn wij meer dan warm welkom geheten door ons eigen onthaal. Ze hebben ons een starterspakket gegeven met alle ‘tips and tricks’ die je nodig hebt om aan je studies te beginnen in Leuven. Het voelt heel comfortabel om allerlei mensen rondom je te hebben die al weten hoe het werkt en die je alles kan vragen. Onthaal neemt op een manier ook een voorbeeldrol op. Als je dan van die mensen hoort dat ze ook moeite hebben gehad met aanpassen, dan is het geruststellend om te zien dat ze ook hun draai hebben kunnen vinden. Toen ik daarop terugkeek op het einde van het jaar, besefte ik dat ik meer dan geluk had met die band die wij hadden ontwikkeld met ons onthaal. Ik spreek voor veel van mijn jaargenoten als ik zeg dat dat onze hartjes heeft warmgemaakt om hetzelfde te kunnen betekenen voor alle nieuwe mensen het komende jaar.
Onthaal als lid spreekt voor zich, maar waarom nu verantwoordelijke? Van nature ben ik een leidinggevend persoon, ik vind het leuk om een duidelijk overzicht te hebben over alles wat er gaande is. Ik kan natuurlijk niet objectief over mijzelf oordelen, maar aan de reactie van mensen rond mij te zien ben ik een aanspreekbaar persoon. Ik ben van mening dat ik een goed neutraal aanspreekpunt ga kunnen zijn voor zowel nieuwelingen als onthaalleden. Natuurlijk gaan de grootste credits naar de opkomende onthaalleden, want zo een gemotiveerde groep geeft mij enkel meer zin om er samen met hun in te vliegen!

Welke bijdrage zal jouw werkgroep en haar verwezenlijkingen, leveren binnen de werking van LBK?
Onze taak is om alle nieuwelingen met open armen te ontvangen en zich op hun gemak te doen voelen in hun nieuwe omgeving. Hun betrekken tot LBK en uitnodigen om een deel te worden van deze groep (lees familie) is daar natuurlijk ook deel van. Hoe meer mensen er betrokken zijn tot onze kring, of het nu gaat om aanwezig zijn op evenementen of zich inzetten voor de kring, hoe een leukere evenementen wij kunnen organiseren. Natuurlijk mogen we niet vergeten dat veel van de nieuwelingen die via onthaal in contact zijn gekomen met LBK, later zelf ook een functie opnemen binnen LBK. Wij willen ons dit jaar focussen op de zij-instromers meer aandacht geven en meer inclusieve activiteiten voor alle soorten karakters, voor ieder wat wils. Dit gaat gepaard met het beschadigde imago van studentenkringen te repareren en laten zien dat het eigenlijk een heel fijne ervaring is om deel uit te maken van een studentenkring

Hoe zie je de samenwerking met je team?
We zijn aan het werken aan een betere verdeling van taken onder de werkgroep. De verantwoordelijke houdt meer het overzicht en geeft terwijl ook de verantwoordelijkheid vaker af. Per evenement is er een groepje dat zich hier mee bezighoudt en dus verantwoordelijk is. Ook de verantwoordelijkheid van de floreat zal bij een groepje onthaalleden liggen.
Ik zie het als een samenwerking tussen ons allemaal waarbij iedereen zijn/haar/het eigen taakjes en verantwoordelijkheden krijgt. Het enige verschil is dat ik alles extra opvolg en voornamelijk insta voor communicatie met DB en de andere verantwoordelijken op vergaderingen. Het is dus belangrijk dat iedereen goed kan samenwerken, maar ook dat iedereen daarbuiten goed overeenkomt. Er zal zeker voor gezorgd worden dat de dynamiek binnen de groep altijd op en top is! Ik ben van mening dat wij een fantastische combo hebben van alle soorten karakters en elkaar zullen aanvullen, zodat we als groep een fijne samenwerking tegemoet gaan.

Heb je het kiesreglement gelezen en stem je hiermee in?
Ja          

Leden van de werkgroep
Anouk Tierens, Yarne Borghijs, Emilia Zwaenepoel, Fien Van Dijck, Kato Ceustermans, Jelle Dumortier, Lennert Dewulf, Ine De Bot, Aurore Indekeu en Eve Ivens

Motivatie
Als lid van de sportwerkgroep binnen LBK heb ik de afgelopen twee jaar met veel plezier meegeholpen met het organiseren van de verschillende sportevenementen. Nu is het tijd voor de volgende stap en zou ik graag mijn derde jaar binnen de werkgroep willen doorbrengen als sportverantwoordelijke. Ik ben gemotiveerd om samen met het team te werken aan het verbeteren van sportactiviteiten binnen onze vereniging en deze nog aantrekkelijker te maken voor alle leden. Sport is een belangrijk onderdeel van het studentenleven. Ik wil ervoor zorgen dat iedereen de kans heeft om deel te nemen aan sportieve activiteiten en hiervan te genieten. Ik kijk er naar uit om mijn bijdrage te leveren aan de werkgroep en aan de sportgemeenschap van LBK.

Welke bijdrage zal jouw werkgroep en haar verwezenlijkingen, leveren binnen de werking van LBK?
Sport behoort tot de pijler Ontspanning binnen LBK samen met Cultuur en Feest. Als werkgroep zal Sport een belangrijke bijdrage leveren aan de werking van LBK door het organiseren van diverse sportactiviteiten en evenementen. Deze activiteiten zullen bijdragen aan de fysieke en mentale gezondheid van de deelnemers en een sterkere band creëren tussen de leden van de vereniging. Bovendien kunnen deze activiteiten studenten een kans bieden om nieuwe mensen te ontmoeten en om hun netwerk binnen de vereniging te vergroten. De werkgroep Sport heeft niet alleen als doel om de gezondheid en verbondenheid binnen LBK te bevorderen, maar kan ook zorgen voor een positieve uitstraling van de vereniging. Dit kan bereikt worden door uit te blinken in interfacultaire sportcompetities, wat op zijn beurt kan leiden tot nieuwe samenwerkingen en mogelijkheden voor LBK en bijdragen aan haar reputatie en groei.

Hoe zie je de samenwerking met je team?
Mijn doel is om een gemotiveerd en enthousiast team te leiden en alles in het werk te stellen om van het komende jaar weer een succes te maken, met als hoogtepunt onze 3e plaats op de 24u-loop. Maar bovenal hecht ik veel waarde aan een goede sfeer. Ik wil de teamspirit en motivatie inzetten voor een een efficiënte werking van de werkgroep.
Ik sta open voor kritiek en wil graag leren van mijn werkgroep en hun nieuwe ideeën. Een goede samenwerking en het functioneren als één groep zijn voor mij essentieel. Om vat te hebben op de verschillende jaren binnen de studenten bio-ingenieurswetenschappen zou ik graag een werkgroep hebben met studenten uit elk jaar. De werkgroep zal ongeveer tien leden bevatten die elk een verantwoordelijkheid krijgen over een evenement en een pijler, een doorlopende taak voor het hele academiejaar. Zoals eerder vermeld, hecht ik veel belang aan de communicatie binnen de werkgroep. Daarom zullen we enkele keren per semester samenkomen zodat iedereen wel op de hoogte is van de andere evenementen waar hij/zij niet voor verantwoordelijk is. Deze bijeenkomst zou ik dan koppelen aan een teambuilding, wat de band binnen de werkgroep ten goede zal komen.

Heb je het kiesreglement gelezen en stem je hiermee in?
Ja