Kandidaturen C

Motivatie
De Baarr is mijn 2e kot. Al vanaf ik schachtje was tot nu hebben de Baarr en de mensen daar me zoveel gegeven en me zo welkom laten voelen. Dat is wat ik wil verderzetten. Het voorbije jaar was ik IFR verantwoordelijke en naast het feit dat ik enorm van deze functie genoten heb en al veel van heb geleerd, heeft het me ook doen inzien dat ik graag bezig ben met het regelen en in goede banen leiden van evenementen. Maar ook van de contacten en samenwerking binnen en buiten de kring. Evenementenverantwoordelijke lijkt me dus een geweldige functie, niet alleen omdat het voor onze geliefde Baarr is, maar ook omdat het samenwerking en praktisch regelen inhoudt waar ik graag mee bezig ben en nog veel in wil bijleren.

Hoe zie jij de samenwerking met je medeverantwoordelijken?
De samenwerking zal helemaal draaien rond communicatie. Aangezien we komend jaar voor de eerste keer met 4 gaan zijn in plaats van het gekende duo, zullen we nog wat moeten uitzoeken wat werkt en wat niet. Daarin staat communicatie naar elkaar en naar de hoofdverantwoordelijke centraal. Om te beginnen zullen op voorhand de taken duidelijk verdeeld worden. We zullen met ons 4 ook vaker vergaderingen hebben, voor en tijdens het jaar. Aan de ene kant om praktische zaken makkelijk te regelen en iedereen op de hoogte te houden waar nodig. Maar aan de andere kant ook zeker om elkaar goed te leren kennen en met elkaar te leren werken om zo de samenwerking nog vlotter te laten verlopen. Met Lena, de hoofdverantwoordelijke, zie ik het al goed komen. We kennen elkaar al lang genoeg om te weten dat we volledig op de ander kunnen vertrouwen en onze communicatie zit al helemaal goed. De 2 andere verantwoordelijken, Matthias en Casper, ken ik minder lang, maar ook bij hen heb ik er vertrouwen in en kijk ik er al naar uit hen beter te leren kennen en er samen een topjaar van te maken.

Hoe zal jij je functie uitvoeren en hoe zal deze zorgen voor een optimale bijdrage binnen de werkgroep?
We zijn het 1e jaar met een hoofdverantwoordelijke en 3 verantwoordelijke waartussen we de taken moeten verdelen. Het voordeel van met 4 te zijn, is dat we elkaar heel mooi kunnen aanvullen en de zwakkere punten kunnen opvangen. Iedereen zal de mogelijkheid hebben zijn sterkste kanten te laten zien en de kans hebben om te groeien op vlak van werkpuntjes. Als IFR verantwoordelijke heb ik meerdere evenementen georganiseerd, alleen, maar ook in samenwerking met interne of externe partners. Net zoals ik nu als evenementenverantwoordelijke evenementen zou regelen van Baarr alleen of in samenwerking met andere werkgroepen. Alles wat ik als IFR geleerd heb, zal ik dus in deze functie kunnen gebruiken en verder in bijleren. Ik zal ook mee instaan voor de werkgroep. Ik heb vorig jaar aan het hoofd van een werkgroep gestaan en heb zelf al in het Baarrteam gezeten. Door deze ervaringen ben ik er helemaal klaar voor komend jaar medeverantwoordelijk te zijn voor ons tappersteam. Net als onszelf willen we hen ook zo goed mogelijk voorbereiden op hun taken. Daarom zullen we onder andere hen zo snel mogelijk de tapperscursus geven en onze verwachtingen communiceren zodat ze zich helemaal thuis kunnen voelen achter de toog. Ook zullen we als verantwoordelijke team hen zo welkom mogelijk laten voelen en ervoor zorgen dat ze niet alleen ons, maar ook hun teamleden goed leren kennen. Op die manier kunnen we als team niet alleen onszelf, maar alle Baarrgangers geweldige avonden bezorgen met goede en vers getapte pinten!

Heb je het kiesreglement gelezen en stem je hiermee in?
Ja

Motivatie
Toen ik in het tweede jaar LBK leerde kennen was ik direct gemotiveerd om mij in een werkgroep te engageren. Ik was echter nog niet volledig op de hoogte van hoe de dingen geregeld werden binnen LBK en uiteindelijk is deze kans me voorbij geschoten. Dit jaar was ik al meer op de hoogte en toen enkele vrienden van mij geïnteresseerd waren om op te komen ben ik ook eens gaan informeren bij de huidige verantwoordelijken of dit iets voor mij zou zijn. Aangezien ik de Baarr al goed kende en ik me hier altijd al heb geamuseerd, had ik snel besloten dat ik deel wou uitmaken van het team.

Ik ben geïnteresseerd in de financiële kant van een zaak en wil daarom heel graag deze verantwoordelijkheid op mij nemen. Ik kijk er ook naar uit om dagelijks nieuwe vrienden te maken in de Baarr en met iedereen een leuk gesprek te kunnen aangaan.

Hoe zie jij de samenwerking met je medeverantwoordelijken?
Een goede samenwerking tussen de verantwoordelijken lijkt mij cruciaal voor het goed functioneren van de Baarr. Tijdens de wekelijkse vergadering kunnen ideeën uitgewisseld worden, evenementen geëvalueerd worden en kan er geholpen worden met grote taken. Dit brengt mij op het volgende puntje. Het helpen en leren begrijpen van de taken van de andere verantwoordelijken lijkt mij ten eerste zeer interessant en ten tweede uitermate belangrijk. Zo kan in eventuele afwezigheid zonder problemen verder gewerkt worden aan de projecten of taken waar die persoon mee bezig was of kan in geval van een noodgeval iedereen ingrijpen.

Naast de wekelijkse vergadering is het ook belangrijk dat de evenementenverantwoordelijke en de algemeen verantwoordelijke moeten aftoetsen bij de financieel verantwoordelijke wat er allemaal financieel mogelijk is. Zo kan de financieel verantwoordelijke bekijken wat er past in de begroting van de Baarr en feedback geven. Ook een goede samenwerking met de penningmeester is belangrijk zodat de financiën van de Baarr passen binnen de algemene financiën van LBK.

Hoe zal jij je functie uitvoeren en hoe zal deze zorgen voor een optimale bijdrage binnen de werkgroep?
Het financiële aspect van de Baarr is in mijn ogen iets dat zeer nauwkeurig bijgehouden moet worden. Door duidelijke Excel-files te maken, voortbouwend op de reeds bestaande Excel-files die dit jaar gebruikt worden, zal een helder overzicht van de financiën opgesteld worden. Ik ben uit mijn eigen een zeer geordend en gestructureerd persoon dus zal deze taak met plezier tot een goed einde proberen te brengen.

Als financieel verantwoordelijke wordt er verwacht om alle inkomsten en uitgaven duidelijk bij te houden. De Baarr is gemaakt voor en door studenten en daarom zullen we ons best doen om zo goedkoop mogelijk al het lekkers aan te bieden binnen de grenzen van wat er financieel mogelijk is. Daarbovenop moeten promo’s uitgedacht worden en begrotingen opgesteld worden van evenementen. Het belangrijkste evenement van het jaar is uiteraard ‘Chouffe en Bitterballen’, dit jaar was dit evenement reeds zeer succesvol dus zullen we volgend jaar terug alles op alles zetten om dit even goed te doen. Verder hoort in het takenpakket ook de poef bijhouden, verslag uitbrengen op de algemene vergadering en op de presidiumvergadering wanneer nodig en permanentie in de Baarr in afwisseling met de medeverantwoordelijken.

Deze functie heeft duidelijk afgelijnde verantwoordelijkheden en een groot deel van de taken kan ook uitgevoerd worden op momenten dat past binnen je eigen weekplanning. Dit vind ik zeer leuk aangezien ik dan ruim op voorhand aan het werk kan beginnen en dit voldoende vroeg in orde kan brengen. Ik ben altijd van plan om zo snel mogelijk mijn taken in orde te brengen zodat eventuele aanpassingen telkens nog op tijd besproken kunnen worden.

Er wordt ook verwacht om als tapper te shiften. Voorbije jaren heb ik nog geen deel uitgemaakt van het Baarrteam maar ik heb wel eens mee achter de bar gestaan tijdens de provinciestrijd dit jaar. Ik vond dit direct een zeer leuke ervaring en associeerde dit niet met een last maar als een leuke en sociale avond. Bijgevolg zal ik volgend jaar ook graag achter de bar staan en zal ik met plezier shiften opvullen wanneer nodig.

Heb je het kiesreglement gelezen en stem je hiermee in?
Ja

Motivatie
Het afgelopen jaar tapte ik al in de Baarr, maar soms ging het daar al eens mis. Sommige soepjes waren op, shiften werden soms niet op tijd ingevuld, etc. Daarom wil ik graag zelf de touwtjes in handen nemen om een nog vlottere Baarr ervaring voor iedereen, klanten en tappers, te voorzien.

Hoe zie jij de samenwerking met je medeverantwoordelijken?
Ik zie de samenwerking zeer vlot gaan met mijn medeverantwoordelijken. Met Lena heb ik al zeer goed samengewerkt in de Baarr, zowel tijdens gewone shiften als tijdens evenementen. Met Mathias en Hanne heb ik nog niet direct mee samengewerkt, maar onze communicatie verloopt al vlot en ik heb het volste vertrouwen in hun vanwege hun vorige ervaring.

Hoe zal jij je functie uitvoeren en hoe zal deze zorgen voor een optimale bijdrage binnen de werkgroep?
Iedere vrijdagavond stuur ik de shiftenlijst door voor volgende week en tegen zondagmiddag update ik de Facebook-banner met de nieuwe promo’s van de volgende week. Zondagmiddag stuur ik ook de shiftenlijst door naar de tappers zodat ze op tijd hun agenda kunnen plannen. Verder hou ik een Excel-bestand bij met de voorraad en wat er opnieuw aangekocht moet worden. Dan kan ik op tijd samen met Mathias en/of enkele tappers naar de winkel gaan om dit bij te vullen. Dit plan ik iedere week op een vaste dag te doen, zodat de voorraad aangevuld is voor de rest van de week. Indien nodig, kunnen we ook een tweede keer naar de winkel gaan tijdens drukke weken. Ten slotte is het ook mijn taak om shifters op te leiden en te helpen bij hun shiften. Deze taak deel ik met Hanne. Ik neem een deel van haar taken over, het ontwerp van banners, aangezien dit zeer handig te combineren is met het opstellen van de shiftenlijsten. In ruil organiseert zij de tapperscursus en kan ze ook de nieuwe tappers begeleiden bij hun eerste shifts. Ze lijkt mij hier ideaal geschikt voor, aangezien ze een paar jaa meer ervaring in de Baarr heeft dan mij.

Heb je het kiesreglement gelezen en stem je hiermee in?
Ja

Motivatie
Ik heb zelf al super leuke feestjes gehad in de Gnorgl en wil dit heel graag verder zetten en anderen een leuke en unieke tijd bezorgen. Daarnaast wil ik de Gnorgl ook toegankelijker maken voor mensen die minder graag uitbundig feesten door een quiz en spelletjes te organiseren of zelfs gewoon een specialere sportwedstrijd te tonen op de tv.

Hoe zie jij de samenwerking met je medeverantwoordelijken?
Ik wil heel nauw samenwerken met mijn medeverantwoordelijken zodat iedereen altijd van alles op de hoogte is en we elkaar kunnen helpen waar nodig. Ik ben ook bereid om in te springen en alles te doen om het volledige team vooruit te helpen.

Hoe zal jij je functie uitvoeren en hoe zal deze zorgen voor een optimale bijdrage binnen de werkgroep?
Ik ben vastberaden om over alles duidelijk te communiceren en andere hun mening te verwerken in de evenementen die zullen plaatsvinden. Ik wil ook proberen om mensen die dit willen te betrekken in het organiseren van de feestjes/ rustige avonden en verantwoordelijkheid uit handen te geven zodat anderen hun idee kunnen uitwerken maar toch hulp kunnen vragen indien nodig.

Heb je het kiesreglement gelezen en stem je hiermee in?
Ja

Motivatie
De sfeer van de Gnorgl werkgroep is iets wat ik wel leuk vind, het beheren van de shiftenlijsten is al iets wat ik graag doe.

Hoe zie jij de samenwerking met je medeverantwoordelijken?
Kzie dat 100% zitten, Eric en Pauline lijken mij toffe mensen.

Hoe zal jij je functie uitvoeren en hoe zal deze zorgen voor een optimale bijdrage binnen de werkgroep?
Excel spreadsheets, goede communicatie en desnoods messenger spams werken altijd.

Heb je het kiesreglement gelezen en stem je hiermee in?
Ja