Kandidaturen functies

Preses:
Wander De Nies

Motivatie

Mijn eerste kennismaking met LBK was, zoals bij veel andere studenten, het onthaalweekend. Na dit enorm fijne weekend kende ik al veel medestudenten. De eerste dagen op campus waren alles behalve stom of ongemakkelijk zoals ik mij had voorgesteld. De openheid van onze kring sprak mij meteen aan en al snel leerde ik nog meer LBK’ers kennen.

Veel mensen zeggen dat het kringleven nadelig is voor je studies: “Je drinkt en feest daar alleen maar, van studeren komt dan niets in huis”. Mijn mening staat daar lijnrecht tegenover. Weten hoe je een vak of examen moet aanpakken, is uit mijn persoonlijke ervaring zeer handig geweest om goede punten te behalen. Het peter-meter systeem van LBK en de vele ouderejaars, die je met open armen ontvangen, kunnen elke student hierbij helpen.

De studententijd is volgens velen de beste tijd van hun leven. Zonder een dagelijks bestuur van een kring, zou deze uitspraak misschien helemaal niet waar zijn geweest. Alle studenten worden beïnvloed door een studentenkring. Ze gaan hun cursussen er halen, nemen deel aan TD’s, cantussen, looptrainingen,… Nu ben ik tot het besef gekomen dat ik mijn steentje wil bijdragen aan dit prachtige fenomeen. Studenten die er voor studenten zijn.

Tijdens mijn (bijna) drie jaar in Leuven hebben LBK en al haar leden ervoor gezorgd dat ik kon studeren, me amuseren en ook nog veel heb bijgeleerd over samenwerken als één team. Mijn ervaring binnen het presidium, waar ik vanaf mijn eerste semester deel van mag uitmaken, zijn alleen maar positief geweest. Hierdoor ben ik volledig klaar om met veel enthousiasme een nieuw persoonlijk hoofdstuk binnen LBK te starten: Het besturen en coördineren van LBK als preses.

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?

De Leuvense Bio-ingenieurskring is de op één na oudste faculteitskring van Leuven. De kring staat, zoals de naam zegt, in voor de Bio-ingenieurs van onze studentenstad. Het spreekt dus voor zich dat de student centraal staat in het beleid van LBK. Onze kring zorgt, aan de hand van studentenvertegenwoordigers, ervoor dat de mening van de student wordt gehoord aan onze faculteit. Zo kan de faculteit haar beslissingen nemen met het welzijn van de student in het achterhoofd.

Zoals velen wel weten verzorgt LBK ook heel wat studentenactiviteiten. Deze zijn enorm gevarieerd zodat elk doelpubliek aangesproken wordt. Meerdere werkgroepen dragen bij tot het bruisende studentenleven in Leuven. LBK voorziet ook de nodige sport en ontspanning. Zelfs voor het professionele aspect staat er een bedrijvenrelaties-team klaar om ondersteuning te bieden bij de start van de carrière van afstuderende studenten.

LBK zou LBK niet zijn zonder haar prachtige presidium. Een enorme groep gemotiveerde bio-ingenieurs in spé, die hun vrije tijd gebruiken om de werking van onze kring te ondersteunen. Maar presidiumleden zijn niet zomaar een groep vrijwilligers. Presidium zijn is een leerproces waar dingen je voor het leven lang zullen bijblijven. De ervaring in organiseren, delegeren, vergaderen, initiatief nemen en zelfs pintjes tappen, gaan veel studenten later nog gebruiken, al dan niet in het bedrijfsleven, al dan niet in hun vrije tijd of bij hun jeugdbeweging.

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?

De voorbije jaren heeft LBK enorm ingezet op de professionalisering van onze kring. De grootste verwezenlijking is de naamsveranderingsweek. De Landbouwkring werd de Leuvense Bio-ingenieurskring. De nieuwe naam vertegenwoordigt de verscheidene masteropties binnen onze richting. Als gevolg weten externe organisaties en bedrijven beter wie wij zijn, waardoor er dus meer en betere samenwerkingen kunnen ontstaan. Dit zorgt voor een financieel gezond LBK. Het uitbreiden van onze BR-werking, met voornamelijk de jobbeurs kan hier een enorme rol in spelen. Door telkens opnieuw een geslaagde jobbeurs te organiseren met veel bezoekers, zullen de bedrijven tevreden zijn en het jaar erna hopelijk opnieuw klaar staan om bio-ingenieurs aan te spreken. Zo kunnen we elk jaar groeien door nieuwe bedrijven te overtuigen van het belang van een bio-ingenieur en door de reeds betrokken bedrijven te behouden.

Na 5 jaar hoop ik dat LBK hierdoor zelfstandiger en beter uitgerust kan worden. Materiaal dat jaarlijks of zelfs wekelijk op evenementen gebruikt wordt, kan een goede investering voor LBK zijn. We groeien uit tot de belangrijkere kringen van Leuven en worden dus invloedrijker. Met dit in het achterhoofd, kunnen wij een voorbeeld zijn van een duurzame kring en andere kringen helpen om hun steentje bij te dragen aan het klimaat.

Onze kring staat voor vele dingen bekend in Leuven en daarbuiten. Dit kan zowel positief als negatief belicht worden. Als ingenieurs zijn wij zeer capabel in het organiseren, coördineren en oplossingsgericht denken. Dit komt ook naar buiten in de grote projecten met veel bezoekers die LBK jaarlijks verwezenlijkt. Wie student zegt, zegt vaak ook alcohol. Het is niet de taak van een studentenvereniging om te bepalen wie hoeveel alcohol drinkt, maar het alcoholgebruik van haar leden mag geen drempel voor nieuwe leden vormen. Sommigen kiezen er bewust voor geen alcohol te drinken, om welke reden dan ook. Toch ervaar ik vaak rondom mij de verbaasdheid waarom een persoon niet drinkt. Dit is een mindset waar wij als studentenvereniging vanaf willen. Ieder mag doen wat zijn/haar/hun hartje begeert, zolang andere studenten hier geen groepsdruk van ondervinden.

De nieuwe Gnorgl gaat zijn tweede openingsjaar tegemoet. Graag zouden we van de Gnorgl de bruisende fakbar maken die het altijd al geweest is, volgens de legende der oude zakken toch 😊. Natuurlijk betekent meer feestgangers, meer letten op het bewaren van de stilte op de koer. Hoewel de relatie met de buren onder het takenpakket van de vice-preses valt, denk ik dat het belangrijk is dat heel de kring op een goed blaadje staat bij de buurt. Vlotte communicatie en gehoor van beide partijen zullen hiervoor nodig zijn. Een rooskleurige toekomst met de buurt zal altijd een belangrijk punt blijven.

Welke rol speelt jouw gekozen functie binnen LBK?

Als preses ben je vertegenwoordiger van je kring op verschillende externe bijeenkomsten. De mening van LBK en haar studenten verdedigen op vergaderingen tussen kringen, maar ook aan de faculteit bio-ingenieurswetenschappen.

De preses is ook het eerste aanspreekpunt voor externe organisaties. Het is dus belangrijk om als preses van de hele kringwerking op de hoogte te zijn. Zo kan je steeds de juiste informatie doorgeven en zo volledig mogelijk antwoorden op vragen van deze organisaties. Andere studentenkringen vallen ook onder deze groep. Het opbouwen van goede interkringenrelaties is op vele vlakken belangrijk. Voor het komende jaar is een vlotte samenwerking op massaevenementen uiteraard belangrijk. De samenwerking tussen kringen wordt echter niet beperkt tot grote evenementen maar gaat verder dan dat. Het komende jaar zouden er verschillende visiepunten gedragen worden door meerdere kringen om zo een grotere invloed te kunnen uitoefenen op de studenten en hun dagelijkse gewoontes.

Aanwezig zijn op vele evenementen van LBK is als preses ook zeer belangrijk. Je hebt namelijk een voorbeeldfunctie voor de studenten. Op deze manier word je een bekend gezicht voor de kringleden en is de drempel om de preses aan te spreken veel kleiner. De studenten moeten het gevoel hebben dat ze thuis zijn bij LBK, een hechte familie, en dus iedereen mogen vragen wat ze willen.

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar willen focussen?

Een studentenkring met zo een drukke kalender als die van ons, vraagt om veel vergaderen, zowel onder het presidium, als onder DB. Een efficiënte vergadering is niet alleen tijdbesparend maar houdt ook de motivatie hoog. Zo is er na een korte vergadering nog tijd om even na te praten of zelfs om te gaan sjarelen. Hier wil ik dus volgend jaar zeker de focus op leggen. Het gaat voor heel het DB, maar vooral voor mezelf als preses, voorzitter van deze vergaderingen, een leerproces worden. Ik ben zeer gemotiveerd om de kunst van het efficiënt vergaderen onder de knie te krijgen omdat dit een kwaliteit is die later ook nog van pas zal komen in het bedrijfsleven van een bio-ingenieur. Natuurlijk houdt dit niet in dat een vergadering zo beperkt en droog mogelijk moet zijn. De sfeer tijdens een vergadering moet ook goed zitten zodat mensen met enthousiasme naar een vergadering komen. De ideale balans vinden wordt dus de opgave.

Ook vind ik het behoud van fijne tradities belangrijk. Sinds corona zijn enkele jaarlijkse activiteiten nog maar voor de eerste keer of zelfs nog niet kunnen doorgaan. Om zeker te zijn dat we alle goede aspecten hiervan behouden is het raadplegen van draaiboeken en het contact met vorige DB jaren zeer nuttig. Natuurlijk moeten alle tradities ook afgewogen worden aan de huidige tijdgeest en onze visie als LBK.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?

Ik zie mezelf als een persoon die vlot is in de sociale omgang. Als ‘gezicht’ van de kring is het zeker een pluspunt om veel mensen te kennen en te leren kennen. Als onthaalverantwoordelijke vond ik dit aspect van de functie enorm fijn. Doordat ik graag op LBK evenementen aanwezig ben, krijg ik de kans om een babbeltje te slaan met mensen die ik niet of minder goed ken. Zoals eerder vermeld verlaag je op die manier de drempel om iets te vragen aan een dagelijks bestuurslid van LBK. Ik ga mijn uiterste best doen om te laten zien dat ik een aanspreekpunt wil zijn voor iedereen. Op vergaderingen sta ik sterk in mijn schoenen en durf ik tegenspreken waar nodig. Om een standpunt, gegrond met argumenten, te verdedigen, deins ik zeker niet terug. Natuurlijk sta ik ook altijd open voor nieuwe standpunten en argumenten om zo een interessante discussie te kunnen voeren alvorens er een besluit wordt genomen.

Mijn motivatie om preses te worden is tijdens het 2e academiejaar in corona beginnen opborrelen. Sindsdien ben ik stilletjes aan alle dingen die ik met LBK deed of heb meegemaakt ook van een tweede perspectief beginnen bekijken. Het perspectief van iemand die afweegt wat verantwoord is en wat niet. Ik heb dus al veel tijd gehad om een kritische blik te werpen op vele zaken waar LBK bij betrokken is. Zo hoop ik deze kritische gedachtegang goed te kunnen gebruiken als preses. Soms is het belangrijk om dingen tot in de puntjes voorbereid te hebben zodat men weet wat er allemaal kan foutgaan, maar soms is het ook gewoon beter om alles te laten lopen zoals het loopt, zonder al te veel stress.

 

Vice-Preses:
Lies Boone

Motivatie

LBK is en zal altijd een studentenkring zijn waar ik vol bewondering naar opkijk. Drie jaar geleden begon ik als onwetende eerstejaars aan mijn studententijd. Ik was klaar voor een nieuwe uitdaging, een nieuw hoofdstuk in mijn leven. Al snel kwam ik tot de conclusie dat bio-ingenieurswetenschappen een studierichting was die bijna perfect aansloot bij mijn interesses. Vandaag kan ik met trots terugkijken op de keuze die ik toen gemaakt heb en zeggen dat het veruit één van de beste beslissingen is geweest die ik ooit zal maken.

Ik kwam terecht in de, naar mijn mening, meest familiale, hartverwarmende, ruimdenkende en vooruitstrevende studentenkring van heel Leuven. Mijn eerste studentenjaar zat vol mooie herinneringen, memorabele momenten, tranen tijdens de blok, blijdschap bij het overtreffen van mijn eigen verwachtingen en vriendschappen die nu sterker zijn dan ooit. Het is mij duidelijk geworden dat al deze zaken mede mogelijk gemaakt zijn door LBK, het dagelijks bestuur, het presidium, iedereen die op elke manier zijn eigen steentje bijdraagt aan het doen draaien en besturen van onze studentenkring.

Mijn tweede jaar daarentegen was zwaar, vermoeiend, sociaal leven viel volledig weg door corona en het enige dat overbleef was een computerscherm en digitale deadlines. Ik heb dan ook geen seconde getwijfeld om tijdens mijn derde jaar deel uit te maken van de werkgroep onthaal. Een werkgroep die na verloop van tijd een tweede familie werd. Mijn motivatie en appreciatie voor LBK was een gedoofde vlam, die sinds mijn derde jaar weer staat te branden als nooit tevoren.

Ik kwam tot het besef dat LBK een studentenvereniging is waarvoor ook ik mijn steentje wil bijdragen. Een studententijd is volgens mij zoveel meer dan alleen boeken en studeren. Ik kom woorden tekort om te beschrijven hoeveel ik heb gehad aan alle mensen rondom mij, de georganiseerde activiteiten, startersdagen, weekends, teambuildings, zelfs de proffen en studiebegeleiders. Het is tijd om mijn eigen schouders mee te zetten onder deze zaken, waarvan ik weet dat ze voor heel veel studenten zoveel betekenen.
Ik ben klaar voor een nieuwe uitdaging, een nieuw hoofdstuk in mijn studentenleven.

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?

LBK, de Leuvense Bio-ingenieurskring, een studentenvereniging die zich inzet voor het welzijn van de bio-ingenieursstudent, ervoor zorgt dat meningen gehoord worden en bestuurd wordt door een prachtig presidium.

Deel mogen uitmaken van het presidium van LBK noem ik een levenservaring. Een ervaring waaruit je zoveel kan leren, nu en in het latere leven. Aspecten zoals vergaderen, discussiëren, risico’s en initiatief nemen, kritisch nadenken en als team leren samenwerken zijn zaken die een belangrijke rol zullen spelen in het latere leven. LBK slaagt er niet alleen in om een studententijd onvergetelijk te maken, maar bereidt de mensen die zich hiervoor inzetten ook voor op de toekomst.

Studenten voelen zich welkom, worden ondersteund en bijgestaan waar nodig. LBK wilt dat studenten gehoord en gezien worden in Leuven, dat studenten zich zoveel mogelijk ontwikkelen op verscheidene vlakken. Al deze zaken worden mede mogelijk gemaakt door de verschillende werkgroepen die zich elk jaar gemotiveerd en vrijwillig inzetten voor heel wat activiteiten, de nodige ontspanning, maar ook ondersteuning op vlak van studeren. Daarnaast bereidt LBK studenten ook voor op hun latere carrière door het organiseren van BR launches, career evenings en de jobfair. Op die manier besteed LBK de nodige aandacht aan zowel het ontspannende, ondersteunende als het professionele aspect.

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?

De afgelopen jaren heeft LBK heel wat mooie dingen verwezenlijkt. Met trots kunnen we dit jaar terugkijken op onze Lustrumweek, ons 135-jarige bestaan en onze naamsveranderingsweek. Een Landbouwkring die werd omgevormd tot een Leuvense Bio-ingenieurskring, aangezien onze faculteit zoveel meer te bieden heeft dan enkel landbouw. Op die manier worden al onze verschillende afstudeerrichtingen in de kijker gezet en wordt het duidelijker voor bedrijven en organisaties waar wij voor staan en wat we voor hen kunnen betekenen. Ik hoop dat de samenwerking met bedrijven binnen 5 jaar nog meer uitgebreid kan worden, dat de connecties met huidige bedrijven verbeterd worden en dat nieuwe organisaties kennis kunnen maken met het belang van een bio-ingenieur. Het jaarlijks organiseren van een succesvolle jobfair zal hier een essentiële rol in spelen. Ook het professioneel overkomen naar de buitenwereld toe en het optimaliseren van onze website en sociale media zullen hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

Als kring van Leuvense Bio-ingenieurs willen we ons duurzaam karakter doortrekken naar de komende jaren. Een voorbeeld zijn, niet alleen voor mensen binnen onze kring, maar ook daarbuiten. De focus leggen op groenere alternatieven en deze ook effectief doorvoeren. Concreet zou ik bijvoorbeeld willen investeren in gerecycled papier voor onze Floreat. LBK is en zal de komende 5 jaar een invloedrijke kring zijn. Ik hoop dan ook vooral dat we de geliefde, familiale kring kunnen blijven die we vandaag de dag zijn, uiteraard met de nodige verbeteringen waar nodig.

Daarnaast vormt ons presidium één van de grootste van heel Leuven en om een goede samenwerking en groepssfeer te bekomen, is duidelijke communicatie enorm belangrijk. Naast een geordende en overzichtelijke agenda, zal er ook gefocust worden op de interne werking. Binnen de werking en het samenstellen van een werkgroep is er altijd ruimte voor verbetering. Het moet duidelijk zijn wat het betekent om lid te zijn van een presidium, eveneens van een jaarpresidium als van een werkgroep. Ik hoop dat de werking binnen LBK hierdoor enkel nog meer vooruitgang zal kennen en dat we nog zelfstandiger kunnen worden dan voordien.

Verder hoop ik de reeds gemaakte vooruitgang omtrent mentaal welzijn verder te zetten en eventueel te verbeteren. Ik vind dat wij, als studentenkring, mee de verantwoordelijkheid dragen om studenten hierbij te helpen. Ik hoop niet alleen zelf een luisterend oor en vertrouwenspersoon te vormen, maar ook meer in te zetten op projecten rond deze zaken. Het voorzien van extra doorverwijzingen naar de begeleidende diensten van onze faculteit kunnen ook ingevoerd worden. Daarnaast zijn het studentenleven en alcohol ook vaak twee zaken die hand in hand gaan, maar niet altijd hand in hand horen te gaan. Alcoholgebruik mag namelijk geen drempel vormen voor nieuwe leden om in te stromen in een studentenvereniging, wat tot op de dag van vandaag soms nog het geval blijkt te zijn.

Ten slotte wordt volgend jaar niet enkel ons 136e werkingsjaar, maar ook het 2e jaar dat onze geliefde fakbar, de Gnorgl, zijn deuren mag openen. Ook dan zullen de relatie met de buren, het bewaren van de stilte op de koer en het, telkens opnieuw, organiseren van legendarische avonden belangrijke zaken zijn. Een goede communicatie, respect langs beide kanten en overeengekomen afspraken zullen centraal staan.

Welke rol speelt jouw gekozen functie binnen LBK?

Als vice-preses word je gezien als ondervoorzitter, de interne vertegenwoordiger van onze studentenkring, , het aanspreekpunt bij alles wat maar van toepassing kan zijn bij problemen binnen de werkgroep, studies en mentaal welzijn. Het uitvoerend bestuur en de dagelijkse gang van zaken binnen onze vereniging zullen centraal staan. De vice-preses kent een nauwe samenwerking met de verschillende werkgroepen en zorgt voor ondersteuning en advies waar nodig. De focus zal liggen op het huidige werkingsjaar en verbeteringen en evaluaties zullen doorgevoerd worden waar nodig. Verder ben je als vice-preses ook lid van heel wat algemene vergaderingen om de belangen en visies van LBK toe te lichten.

Naast het coördineren, evalueren en indien nodig verbeteren van de interne werking, zullen ook ontspannende zaken zoals het organiseren van presidiumteambuildings, het presidiumweekend en fakhuisetentjes een belangrijke rol spelen in het takenpakket van de vice-preses. Het zorgen voor een goede groepssfeer zal ook centraal staan. Leren samen werken als een team, luisteren naar elkaars meningen en advies geven waar nodig.

Als vice-preses zou ik de kans krijgen om mee na te denken over verschillende zaken die betrekking hebben op het algemeen bestuur van de kring, maar ook op meer specifieke zaken binnen iedere werkgroep. Ook de presidiumevaluaties zullen een essentiële rol spelen bij het optimaliseren van onze kringwerking. Daarnaast zullen zaken met betrekking tot de buren en het alledaagse leven op fakhuis, samen met de preses, secretaris, penningmeester en Gnorglverantwoordelijke, deel uitmaken van de agenda van een vice-preses.

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar willen focussen?

Dit jaar zijn er een aantal aanpassingen doorgevoerd in het intern reglement. Secretaris zal een fakhuisfunctie worden en de communicatieverantwoordelijke zal instaan voor het leiden van een werkgroep en het beheren van onze sociale media. Een aantal taken van de vice-preses, zoals het beheren van de drive, zullen door deze aanpassingen vallen onder het takenpakket van de secretaris. Hierdoor krijgt de vice-preses de mogelijkheid om de focus te leggen op andere belangrijke zaken waaraan dit jaar, door het uitgebreide takenpakket, minder aandacht besteed kon worden. De jaarpresidia, interne werking en het invoeren van een vertrouwenspersoon binnen de kring zullen volgend werkingsjaar dan ook centraal staan.

Net zoals dit jaar, zal ook volgend jaar de buurtwerking een belangrijke rol spelen in het takenpakket van de vice-preses. De legendarische Gnorglfeestjes zorgen, jammer maar helaas, nog steeds voor conflicten met de buren. Duidelijke communicatie, samen overleggen en goede afspraken zullen een essentieel aspect vormen. Het is belangrijk dat we niet alleen een vriendelijk deel van de buurt zijn, maar dit ook blijven. Ik zou willen investeren in het organiseren van bepaalde activiteiten met de buurt, zoals een receptie of het organiseren van een drink, zodat de buurt de kans krijgt om kennis te maken met de nieuwe fakhuisbewoners. Op die manier hoop ik hen te doen inzien dat we zoveel meer zijn dan enkel en alleen een fakbar.

Ten slotte wil ik ook op vlak van mentaal welzijn meer ondersteuning bieden. Studenten mogen weten dat er naar hen geluisterd zal worden, dat ze gehoord worden als ze ergens mee zitten en er niet alleen voor staan.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?

Ik zie mezelf als iemand die doortastend te werk gaat, initiatief niet uit de weg gaat, en als ik ergens in geloof, het niet meer loslaat. Verantwoordelijkheid nemen en een team, een dagelijks bestuur , mee leiden en doen groeien zijn twee aspecten die mijn persoonlijkheid aanvullen. Het met respect uiten van een mening vind ik verder enorm belangrijk. Wanneer het nodig is, durf ik te zeggen waar het op aankomt, sta ik sterk in mijn schoenen, maar ben ik ook bereid te luisteren naar anderen om samen tot een ideale uitkomst te komen. Kritisch zijn, twee keer nadenken over bepaalde dingen, of soms gewoon het risico nemen en durven springen, zijn zeker ook zaken die ik bij mezelf kan terugvinden en die een belangrijke rol spelen als lid van het dagelijks bestuur . Ik ben ook iemand die het beeld liever iets breder ziet, dan te nauw. Soms moet er worden nagedacht als geheel, als team, als bestuur.

Daarnaast wil ik mezelf ook volledig geven in de nieuwe functie als vertrouwenspersoon. Vanuit mijn authenticiteit en luisterbereidheid wil ik mee de lijm zijn van LBK. Ik heb me altijd een wereldverbeteraar gevoeld en nu krijg ik de kans om te beginnen bij de boerenwereld. Het is al 135 jaar een geweldige vereniging en het zou een eer zijn om hieraan te kunnen verder werken in alle vertrouwen. Verder ben ik ook een persoon die enorm graag aanwezig is op LBK evenementen. Op die manier wil ik (on)rechtstreeks aanspreekbaar zijn voor iedereen. Ik mezelf dan ook als de juiste persoon voor een luisterend oor en advies.

Ten slotte weet ik hoe ik iets kan opbouwen, zelfs uit het niets als het moet, hoe ik iets kan laten groeien. Of het nu een team is, een vereniging of een idee. Zo ben ik in Benin, in West-Afrika, een tuin uit het dorre Afrikaanse stof gaan opbouwen en opstarten. Mijn creativiteit, doorzettingsvermogen en leidinggevend karakter hebben mij toen enorm bijgestaan. Bij ons is er reeds een gezonde en goed “gedraineerde” voedingsbodem, waardoor onze ideeën en acties zonder twijfel eens zo snel zullen kunnen doorgroeien.

 

Secretaris:
Nina Haenen

Motivatie

Al vanaf het moment dat ik mijn eerste stapjes had gezet in mijn bio-ingenieurscarriére, namelijk tijdens het onthaalweekend, ontdekte ik dat LBK een heel warme en sociale kring was en het leek me geweldig om hier ooit deel van uit te maken. Jammer genoeg was door de corona uitbraak hier niet veel van in huis gekomen. Maar dit jaar kwam ik uiteindelijk in de werkgroep communicatie terecht waar mijn interesse naar de werking van de kring aanzienlijk groeide. Ik vond het fascinerend hoe alles werd geregeld en wat er allemaal schuil ging achter zo een studentenvereniging.
Toen ik hoorde dat de functie secretaris werd hervormd, dacht ik meteen dat dit iets voor mij ging zijn. Deel uitmaken van de verschillende bestuursorganen binnen LBK lijkt me een enorm leerrijke ervaring en ik ben bereid om me de volle 100% in te zetten voor alle taken die hierbij komen kijken. Zo wil ik, met deze hervorming achter de rug, de functie van secretaris nieuw leven inblazen. Hierbij is het natuurlijk belangrijk dat ik mijn taken zo goed mogelijk uitoefen zodat ik het voorbeeld kan vormen voor volgende generaties. Als DB-lid wil ik me inzetten om het beste post-corona jaar aan de studenten te bezorgen en zoveel mogelijk mensen de charmes van onze kring te laten herontdekken, aangezien niet iedereen deze heeft kunnen ervaren door de afgelopen corona-jaren.

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?

Het doel van LBK is om de studenten de nodige ondersteuning aan te bieden tijdens hun (toch wel zware) studies. Dit door zowel ontspannende als academische activiteiten te organiseren. Zo bieden ze ondermeer de nodige ontspanning aan tijdens de springuren door het gezellige concept van de Baarr. Maar ook door ’s avonds verscheidene activiteiten te organiseren die alle bio-ingenieurs samen brengen en hetgeen een warme sfeer creëert. Uiteraard zorgt LBK ook voor de nauwe samenwerking met de faculteit en brengen ze de stem van de studenten over naar de universiteit met behulp van onder andere de OOV’s. Verder helpen ze de studenten ook op weg door goedkoop cursussen te voorzien, door evenementen te organiseren zoals de Jobfair, voor studenten die afstuderen, en de Go Global week om internationalisering in de verf te zetten.


Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?

Ik hoop dat LBK binnen 5 jaar nog steeds de geweldige kring is waarvoor ze bekend staat. Om dit waar te maken moeten we natuurlijk mee evolueren met de tijd en de andere verenigingen. Zo vind ik het belangrijk dat we blijven inzetten op duurzaamheid. Met het tot stand komen van de ecocups, moeten we nog meer alternatieven verzinnen om onze kring zo duurzaam mogelijk te maken. We zouden onze ecologische voetafdruk dan ook kunnen verminderen door een tocht met de kringkar te vervangen door eentje met een (bak)fiets. Hiernaast moeten we onze interne werking blijven optimaliseren. Het is belangrijk om de ingevoerde hervormingen, zoals de functies secretaris en communicatie verantwoordelijke, op te volgen, te herevalueren en eventueel aan te passen voor volgende jaren. Verder kunnen we onze professionalisering uitbreiden door meer nadruk te leggen op het onderhouden van de website, wat behoort tot het takenpakket van de communicatie verantwoordelijke en de secretaris, mezelf dus.

Welke rol speelt jouw gekozen functie binnen LBK?

Als secretaris ben ik, zoals de definitie luidt, zorgdrager voor het administratief management en secretariaatsvoering van de vereniging. Dit betekent in de eerste plaats dat ik verslaggever ben van de verschillende bestuursorganen binnen LBK zoals de Algemene Vergadering en Raad van Bestuur en volg ik de werking en besluitvorming hier nauw van op zodat deze zorgvuldig worden genoteerd. Hiernaast zal ik ook de online databanken zoals de presidium drive, de LBK website en de examenwiki beheren. Het is mijn taak om te zorgen dat iedereen hier toegang tot heeft en dat de juiste informatie ter beschikking wordt gesteld aan de studenten. Maar een van mijn belangrijkste taken is de continuïteit binnen de kring bewaren. Zo zal ik in nauw contact staan met zowel de voorgaande als de huidige jaren. Om dit te vergemakkelijken ben ik verantwoordelijk voor onze alumniwerking en houd ik hun steeds op de hoogte van het reilen en zeilen van LBK.

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar willen focussen?

Doordat secretaris dit jaar een heel nieuwe invulling en imago heeft gekregen, wil ik me volgend jaar focussen op het juist uitvoeren van de verschillende taken. Voor toekomstige generaties is het namelijk van groot belang hoe ik deze aanpak aangezien ik voor hen een belangrijk voorbeeld zal zijn.
Mijn eerste prioriteit is de communicatie binnen de kring vlot laten verlopen. Dit door enerzijds iedereen op de hoogte te houden van de besluitvorming van de verschillende vergaderingen en deze vervolgens optimaal te verspreiden binnen de kring. Anderzijds doe ik dit door iedereen toegang te verlenen tot de correcte google drives van hun werkgroep en door ervoor te zorgen dat het e-mail verkeer vlot verloopt.
Als tweede zou ik de meest gebruikte site onder alle bio-ingenieurs, namelijk onze examenwiki, onder handen willen nemen zodat de hoeveelheid aan informatie gestructureerd en toepasselijk blijft. Hierbij zou ik de jaarpresidia meer willen betrekken en coördineren.
Op het einde van het jaar wil ik de functie, samen met de rest van het dagelijks bestuur, evalueren en aan mijn opvolger al mijn tips doorgeven zodat deze functie kan verbeterd worden waar nodig.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?

Ik kan zowel goed in groepsverband werken als individueel, wat een belangrijke eigenschap voor een secretaris moet zijn. Ik heb namelijk geen werkgroep waarop ik kan terugvallen dus het feit dat ik individueel problemen kan oplossen is natuurlijk van groot belang. Binnen het DB werk je wel nauw samen en doordat ik 14 jaar op de chiro heb gezeten, waaronder drie jaar leiding, is werken in groepsverband voor mij niet nieuw.
Verder ben ik zeer plichtbewust en verantwoordelijk. Wanneer er iets van mij gevraagd wordt, breng ik dit meteen in orde en laat ik het niet liggen tot het laatste moment. Een goed timemanagement is essentieel voor deze functie aangezien je alle taken op jezelf doet en deze wekelijks in orde moeten zijn (zoals verslag geven van de vergaderingen). Doordat ik een heel georganiseerd persoon ben, gaat dit voor mij geen enkel probleem vormen.
Als lid van het fakhuis is het natuurlijk belangrijk om een aanspreekpunt te vormen voor de rest van het dagelijks bestuur maar ook voor de studenten zelf. Bij eventuele problemen ben ik steeds bereid om hun te helpen en samen naar oplossingen te zoeken.
Volgend jaar wil ik iedereen zich thuis laten voelen binnen de kring en wil ik me volledig inzetten voor LBK als lid van het dagelijks bestuur en het fakhuis!

 

Gnorgl verantwoordelijke:
Wouter

Motivatie

Vorig jaar schreef ik in mijn motivatie hoe graag ik mijn steentje wou bijdragen aan onze prachtige vereniging en dat ik ernaar uitkeek om de interne werking van LBK te leren kennen. Eén jaar later kan ik met trots terugkijken op mijn jaar als galabalverantwoordelijke en toch wel stellen dat dit één van de betere ervaringen uit mijn leven was.
Niet enkel leerde ik de werking van LBK kennen door het volgen van PV’s, AV’s en het nauw samenwerken met andere functies, ik kreeg ook de kans om mee te brain-stormen over belangrijke thema’s zoals het hervormde dopen & de lustrumweek. De soft-skills die ik hierdoor verworven heb zullen belangrijk blijven gedurende mijn verdere studieperiode en loopbaan.
Het is daarom vanzelfsprekend dat ik dit jaar wil opkomen voor een “echte” DB functie. Ik wil echter iets helemaal nieuw en niet gewoon een verlenging van de zaken die ik als galabalverantwoordelijke deed.
Het fakhuis & RvB aspect van de functie gnorgl verantwoordelijke spreekt me aan en zorgt ervoor dat het komende jaar genoeg nieuws in petto heeft om me gemotiveerd te houden.
Daarnaast zit er nog heel veel potentieel in onze nieuwe fakbar. Ik wil me dan ook inzetten om dit potentieel volgend jaar ten volste te benutten.

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?

De primaire functie van LBK, net zoals voor elke andere studentenvereniging, kan in mijn visie omschreven worden als: “Het leven van de student zo aangenaam mogelijk maken en zijn / haar studentencarrière zo soepel mogelijk laten verlopen”.
Het leven van de gemiddelde student kent echter verscheidene aspecten, waardoor wij als studentenvereniging met een brede waaier aan concrete activiteiten bezig zijn. Zo vertegenwoordigen we studenten bij de stad, de faculteit & de universiteit, brengen we studenten in contact met potentiële werkgevers en willen we beginnende studenten zo goed mogelijk begeleiden bij hun intrek in onze studentenstad.
Maar, omdat we bij slot van rekening nog steeds “student” zijn is het voorzien van voldoende gevarieerde ontspanningsmogelijkheden een topprioriteit voor elke studentenvereniging. Hierin speelt de gnorgl in ons geval een belangrijke rol. Naast het wekelijkse gnorglfeestje moet de gnorgl een go-to plaats zijn voor studenten die gewoon een leuke, gezellige avond willen beleven.

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?

Als ik binnen vijf jaar terugkijk naar LBK zou ik nog steeds de fijne, laagdrempelige kring willen zien waar iedereen zich vanaf dag één welkom voelt. Een kring die graag gezien wordt in Leuven en die wordt ervaren als een betrouwbare partner om mee samen te werken. Verder zou LBK een drijvende kracht moeten zijn achter de sensibilisering rond belangrijke maatschappelijke thema’s zoals duurzaamheid, grensoverschrijdend gedrag, mentale gezondheid en andere onderwerpen die studenten nauw aan het hart liggen.
Wel is het belangrijk dat we blijven evolueren in een wereld die sneller verandert dan ooit tevoren. Zo moeten we blijven werken aan onze online visibiliteit en moet onze BR werking blijven groeien om in te spelen op het groeiend belang van onze opleiding in het werkveld.
Verder zie ik LBK ( en de gnorgl) binnen vijf jaar liefst in hetzelfde pand op de Geldenaaksebaan zitten. Een goede verstandhouding met de buren blijft hiervoor van het allergrootste belang. Dit vraagt blijvende moeite en empathie langs beiden kanten en is een punt waar mijn focus het komende jaar altijd moet liggen.
De gnorgl zelf is nog steeds een work-in-progress. Er is het afgelopen jaar zeer veel vooruitgang geboekt, maar er is nog veel ruimte voor verbetering. Een structurele, permanente oplossing voor de uitgang op de koer is hier momenteel het concreetste punt.
Tot slot is het begrip “gnorgl” binnen vijf jaar liefst een gevestigde waarde in Leuven die ook door niet bio-ingenieurs bekend is. Het zal steeds moeilijk blijven om centrumvolk naar de ring te trekken, maar een aantal specifieke ingrepen kunnen hier naar mijn mening al een grote verbetering in teweeg brengen.

Welke rol speelt jouw gekozen functie binnen LBK?

De gnorgl verantwoordelijke is eindverantwoordelijke van alle gnorgl-gerelateerde zaken.
Dit kan je opdelen in drie grote taken:

• Gnorgl als café: De gnorgl verantwoordelijke staat in voor het onderhoud van het pand, bewaakt de globale visie (zoals besproken in de vorige vraag) en moet zien dat de gnorgl als café kan blijven functioneren.
• Gnorgl als uitgaansplek: De gnorgl verantwoordelijke is eindverantwoordelijke tijdens feestjes en rustige avonden. Het is zijn job te garanderen dat een aangename uitgaansomgeving voor iedereen gewaardeerd blijft en om te gaan met eventuele overlast. Concreet is het belangrijk een aanspreekpunt te zijn voor de buren als zij met klachten zitten.
• Gnorgl als werkgroep: Het is de taak van de gnorgl verantwoordelijke om samen met de gnorgl boekhouder de werkgroep te leiden, de tappers gemotiveerd te houden en een hechte groepssfeer te creëren.

Verder is het als fakhuis-lid ook mijn taak een algemeen aanspreekpunt voor studenten te zijn en dus zichtbaar te zijn als DB-lid. Ook is het belangrijk te zorgen voor een goede sfeer op het fakhuis zodat iedereen zich hier altijd welkom voelt.

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar willen focussen?

De functie gnorgl verantwoordelijke is in mijn ogen wat ze zou moeten zijn, hier is dus niet direct een verbetering nodig. Het is echter wel belangrijk dat de verantwoordelijke en de boekhouder goed op mekaar zijn ingespeeld. Er zal dus zeker in het begin extra aandacht gaan naar het opbouwen van een manier van werken waarbij we ons beide comfortabel voelen.
Aan de gnorgl zelf zijn natuurlijk wel puntjes waar verbetering mogelijk is.
Zoals hierboven vermeld kan de gnorgl wel wat extra naamsbekendheid gebruiken. Ook het fenomeen dat mensen vroeg weggaan om bijvoorbeeld naar de oude te gaan is een bekend probleem. Om mensen langer in de gnorgl te houden is het mijn bedoeling de kleine frustraties van feestgangers zoveel mogelijk weg te werken. Het grootste probleem, het zogenaamde sauna-effect dat elk gnorglfeestje vroeger teisterde, is nu wel van de baan maar fenomenen zoals de bekende berg jassen die elk feestje voor problemen zorgt kunnen zeker een oplossing gebruiken.
Er zal dit jaar ook extra aandacht zijn voor “veilig uitgaan”. Hieronder valt zowel grensoverschrijdend gedrag in fakbars als overmatig drankgebruik. Hierbij willen we zowel focussen op de tappers dit gedrag leren herkennen en ermee leren omgaan, als sensibiliseren bij de student zelf.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?

Ondanks dat ik geen lid ben geweest van de gnorgl-werkgroep heb ik wel een substantieel aantal stewardshifts gedaan in de eerste helft van dit academiejaar. Hierdoor heb ik wel een idee van hoe het G-team werkt.
Verder heb ik bij het galabal gemerkt dat ik enorm veel voldoening krijg als mensen zich amuseren op een evenement dat jij georganiseerd hebt. Ik hoop dan ook dezelfde voldoening te krijgen van een mega goed gnorglfeestje. Mijn algemene interesse voor muziek, licht- & geluidsapparatuur dragen ook bij tot mijn interesse voor deze functie.
Zoals eerder vermeld heb ik het huidig DB van heel dichtbij gevolgd en weet ik dus best goed hoe onze kring werkt. Het DB-lid zijn heeft dus geen geheimen meer voor me.
Door zo nauw betrokken te zijn bij LBK heb ik heel veel nieuwe mensen leren kennen, wat een super fijn aspect van het presidium-zijn is. Ik wil deze lijn dan ook graag volgend jaar verder trekken, wat als fakhuislid wel een echte must is.

 

Gnorgl boekhouder:
Sofie Vander Velde

Motivatie

In mijn eerste twee jaar heb ik door de coronacrisis niet veel kans gehad om 100% van de LBK-sfeer te genieten en er betrokken bij te geraken. Dit academiejaar kwam ik terecht in de werkgroep onthaal. Sindsdien heb ik enorm veel leuke en nieuwe mensen leren kennen binnen LBK en ik voel mij er ook echt volledig thuis. In het tweede semester ben ik ook in het Gnorglteam gestapt. Op dat moment was mijn interesse als Gnorglboekhouder voor het eerst gewekt. Het lijkt mij leerrijk om een jaar de boekhouding van de Gnorgl over te nemen en erover te waken dat de cijfers kloppen. Ik vind het ook een pluspunt dat ik dan ook een werkgroep heb die ik kan helpen en motiveren. Los van de boekhouding en bijhorende Gnorglzaken, kijk ik er ook naar uit om deel te zijn van het dagelijks bestuur: er hangt een leuke groepssfeer binnen het opkomend team. Ten slotte heb ik lang met het dilemma gezeten of ik naar Zuid-Afrika op erasmus zou gaan, maar heb toch besloten om hier te blijven, aangezien ik heb beseft dat ik hier, in Leuven en samen met LBK thuis hoor.

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?

LBK is voor mij een leuke ontspanning tijdens mijn studies. Er worden diverse evenementen georganiseerd zoals feestjes, een quiz, sportactiviteiten… Zo kan iedereen zijn draai vinden binnen de kring. Ik heb het afgelopen academiejaar ook echte vrienden gemaakt binnen LBK. Als ik naar een feestje ga en niet concreet iets heb afgesproken met vrienden, weet ik dat er gegarandeerd mensen zijn met wie ik een leuke avond kan hebben. Naast het amusante deel, zijn er natuurlijk ook de serieuzere zaken. Zo kan je als student altijd terecht bij onderwijs indien je een vraag hebt of er je iets dwars zit in verband met onderwijs gerelateerde zaken. Verder is bio-ingenieurswetenschappen een heel brede richting waar je later veel wegen mee uit kan. De jobfairs die georganiseerd worden door LBK kunnen helpen om te kijken waar jouw interessegebied ligt en zo keuzes te maken over de richting die je later uit wilt met je job.

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?

Studenten hebben het de afgelopen jaren niet gemakkelijk gehad omwille van de coronacrisis. Daarom vind ik dat LBK nog meer aandacht mag besteden aan het mentaal welzijn van studenten bio-ingenieurswetenschappen. Ze moeten duidelijk weten bij wie ze terechtkunnen voor een babbel of een concreet probleem. De vice-preses zal hier, samen met enkele andere dagelijks bestuursleden, voor instaan. Onder dit thema valt ook grensoverschrijdend gedrag in fakbars, zoals de Gnorgl dus. Er kunnen bijvoorbeeld workshops voor tappers en stewards georganiseerd worden zodat het Gnorglteam beter kunnen omgaan met grensoverschijdend gedrag. Verder zullen Wouter en ik erop toezien dat er verstandig wordt omgegaan met alcohol. Ook hiervoor zijn er cursussen/infosessies die georganiseerd worden om verantwoord te leren tappen.

Welke rol speelt jouw gekozen functie binnen LBK?

Als Gnorglboekhouder regel je de financiën van de Gnorgl, uiteraard niet onbelangrijk voor een fakbar. De boekhouder springt ook bij als de Gnorglverantwoordelijke hulp nodig heeft met andere zaken. Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan het organiseren van leuke themafeestjes, inclusief promo’s, zodat er meer volk naar de Gnorgl komt. Ik zou het echt leuk vinden om een nieuw themafeest te verzinnen dat nog jaren meegaat zoals dat bijvoorbeeld bij Hitting the G spot dit jaar het geval was.

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar willen focussen?

Ten eerste zou ik ervoor zorgen dat het Gnorglteam op de hoogte is van wat een presidiumfunctie concreet inhoudt. Ik zou vanaf het begin vermelden hoeveel ze moeten shiften in een gemiddelde week, rekening houdend met zowel de LBK -als Gnorglshiften. Ook gedurende het semester zou ik hen blijven motiveren en mensen die weinig shiften gedaan hebben persoonlijk aanspreken, zodat er een leuke groepsfeer blijft waarin iedereen zijn bijdrage levert. Verder zou ik zorgen voor leuke en gevarieerde themafeestjes inclusief promo’s zodat er meer volk naar de Gnorgl komt. Uiteraard wil ik ook focussen op een goede samenwerking tussen Wouter en mij. Het is zowel voor onszelf als het Gnorglteam belangrijk dat er duidelijke en overeenstemmende afspraken zijn tussen de verantwoordelijke en de boekhouder.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?

Als ik mij inzet voor iets, geef ik mij altijd 100%. Als boekhouder moet je nauwkeurig werken. Dit is ook van toepassing op mij: half werk staat niet in mijn woordenboek. Verder wil ik ook graag iets bijleren over het boekhouden zelf, aangezien dit heel handig is voor in het latere werkleven. Ik ben ook een meerwaarde aan het dagelijks bestuur: ik durf mijn mening te uiten op vergaderingen en ik kan het ook vaak goed vinden met verschillende persoonlijkheden. Als onthaallid werd ik “de lijm van de groep” genoemd, omdat ik goed overeenkwam met iedereen en zo de gevormde kliekjes samenbracht. 

 

Baarr verantwoordelijke:
Marie-Lien Schreurs

Motivatie

Mijn voornaamste motivatie is simpelweg mijn liefde en appreciatie voor de baarr. Ik zit er enorm graag ( en mogelijks iets te vaak)

Ik kijk ook uit naar baarr verantwoordelijke zijn omdat het me kei tof lijkt een team zoals baarr te runnen omdat jaar na jaar wel blijkt dat baarr een van de leukste teams is.

Ook kijk ik ook uit naar de communicatie met de leveranciers en het kiezen van het bier van de week.
Het lijkt me een functie waar je belangrijke skills leert zoals communicatie skills en het leiden van een team. Ook lijkt het me een functie waar je er nog ruimte is om bij te leren en te groeien.

Ik heb al een jaartje in baarr getapt en ik genoot enorm hard van de momenten achter de toog en nieuwe mensen leren kennen. Omdat bio-ingenieurs veel gemeenschappelijke interesses hebben, heb je meestal zeer interessante gesprekken als je in de baarr bent.

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?

Het belang van een bio-ingenieur in de wereld van vandaag, ga ik jullie niet moeten vertellen. Onze grote waaier aan opleidingen leidt onze studenten op de grootste uitdagingen die onze generatie te wachten staat, aan te pakken. Maar wat draagt LBK hierbij toe?

KUL, de grootste universiteit van de lage landen(aldus Wikipedia), is door zijn grootte, voor een gemiddelde student, vaak niet het makkelijkst benaderbaar. LBK speelt hierin een prominente rol: het treedt op als woordvoerder voor de gemiddelde student bio-ingenieur.

Merkt een student binnen zijn opleiding een knelpunt of heeft ze een idee om het niveau van het onderwijs omhoog te krikken ? Hiervoor worden wekelijkse onderwijsvergaderingen georganiseerd waar iedereen meer dan welkom is om hun verhaal en ideeën te delen.( De onderwijsverantwoordelijken zijn dan een directe verbinding met de betrokken personen).

In tegenstelling tot wat gezegd wordt in “ach lieflijke meisjes” komt er toch wel degelijk een eind aan studeren. Veel studenten tasten vaak nog wat in het duister en weten niet goed waar ze na hun opleiding terecht kunnen/ terecht willen komen. In contact komen met de juiste bedrijven, is ook iets waar LBK mee kan helpen.

LBK zorgt voor de nodige ontspanning voor de student. Zeker met corona is gebleken dat mentaal welzijn een groot en dringend probleem blijft. De mens blijft een sociaal dier. Veel studenten aan KUL komen vanuit heel België naar Leuven en hebben dus niet van het begin een vriendengroep op wie ze kunnen terugvallen. LBK, door zijn open karakter, ontvangt iedereen en trekt evenementen open naar alle bio-ingenieurs.

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?

Als bio-ingenieur zou vergroening zeker een prioriteit moeten zijn. Hier zijn onze voorgangers al mee bezig maar hier mee verder gaan de komende jaren lijkt me zeker wenselijk.
Iets waar Ines en ik nu ook werk van hebben gemaakt is het inperken van de werkgroep baarr. Dit vind ik dat een algemene trend moet zijn binnen de werkgroepen. Kleinere groepen zijn makkelijker te motiveren en werken vaak beter samen.
Een belangrijke pijler die moet onderhouden blijven, is het mentaal welzijn van onze studenten. Specifieke mensen opleiden die weten hoe ze mensen met zulke problemen moeten opvangen.
Ook gnorgl en baarr moet een veilige uitgaansplek zijn, geen plek waar sommige mensen zich mogelijk onveilig voelen. voor grensoverschrijdend gedrag mag geen plaats zijn binnen LBK en gnorgl verantwoordelijken & baarr verantwoordelijken zouden hiermee moeten om kunnen gaan.

Welke rol speelt jouw gekozen functie binnen LBK?

De baarr is een samenkomstplaats voor vele bio-ingenieurs( en sympathisanten). Het is een plaats om mensen met gemeenschappelijke interesses te leren kennen en nieuwe vriendschappen te sluiten.
Als baarr verantwoordelijke is het mijn taak om de baarr benaderbaar en aanlokkelijk te maken voor velen. Zorgen dat er een aangename sfeer hangt en een plaats waar bio-ingenieurs zich op hun gemak voelen.
Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar willen focussen?

Ik wil ervoor zorgen dat de baarr een aangename “hangspot” is voor elke bio-ingenieur. Niet elke bio-ingenieur geniet van een alcoholische omgeving en voelt zich er niet meteen op het gemak. Ik wil daarom meehelpen de alcoholcultuur ( hiermee bedoel ik groepsdruk etc.) uit LBK te krijgen. Begrijp me niet verkeerd ik wil zeker niet mensen onthouden te drinken in de baarr maar ik wil wel dat het uit eigen wil is.
Dit is zeker geen eenvoudige taak. De drankcultuur zit veelal ingeburgerd onder studenten. Enkele ideeën die ik wel al had was standaard stella 0,0% ter beschikking hebben en éénmaal als bier van de week, één non-alcoholisch bier te kiezen en verder uiteraard zelf niet bijdragen aan de groepsdruk sfeer.

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke
zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar willen focussen?

Ik wil ervoor zorgen dat de baarr een aangename “hangspot” is voor elke bio-ingenieur. Niet elke bio-ingenieur geniet van een alcoholische omgeving en voelt zich er niet meteen op het gemak. Ik wil daarom meehelpen de alcoholcultuur ( hiermee bedoel ik groepsdruk etc.) uit LBK te krijgen. Begrijp me niet verkeerd ik wil zeker niet mensen onthouden te drinken in de baarr maar ik wil wel dat het uit eigen wil is.
Dit is zeker geen eenvoudige taak. De drankcultuur zit veelal ingeburgerd onder studenten. Enkele ideeën die ik wel al had was standaard stella 0,0% ter beschikking hebben en éénmaal als bier van de week, één non-alcoholisch bier te kiezen en verder uiteraard zelf niet bijdragen aan de groepsdruk sfeer.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?

Het eerste wat in me opkomt als ik aan een café/baarr verantwoordelijke denk, is een sociaal figuur. Iemand die een stoel pakt en er durft bij te komen zitten, iemand die mensen welkom laat voelen en die mensen naar daar kan doen lokken etc. Dit zijn wel kwaliteiten die ik in mezelf terug zie.
Ik ben in het algemeen graag graag gezien maar ik durf zeker ook mezelf te laten horen en voor mezelf op te komen. Dit lijkt me ook een nodige eigenschap om mensen weg gestuurd te krijgen na een iets te gezellige baarr avond.

Ik zou me in het algemeen ook als een lollig persoon beschrijven maar van het moment dat ik een verantwoordelijkheid krijg, neem ik deze wel heel serieus en doe ik alles om het in goede banen te laten leiden.

Ik denk dat ik voor de tappers ook een makkelijk en benaderbaar persoon ben die ze in vertrouwen kunnen nemen dus ik vermoed dat ik een meerwaarde ga zijn bij de teamsfeer.

Nog een puntje is heb al een jaar in baarr getapt( wel in een corona jaar maar ik heb altijd zoveel mogelijk shiften gedaan). Ik genoot echt van mijn tijden achter de toog en ben echt super enthousiast om er binnenkort weer te staan.

Dit jaar heb ik ook in gnorgl getapt. Dit is niet enkel meer tapperservaring maar ook stewardenshiften draaien en leren assertief op te treden. Nog iets dat tappen in de G leert het zien van werk en bijspringen wanneer nodig: als er veel afwas is deze even doen, als je ziet dat tapper overweldigd is, even bijspringen etc.

Nog een belangrijk puntje vind ik dat ik niet enkel baarr verantwoordelijke zou worden maar ook een functie binnen het DB zal hebben. Ik zit dit jaar al in werkgroepen en ik ben dus al redelijk goed op de hoogte van het werk en de werklast die komen kijken bij de presidiumshiften. Omdat ik toch al zeer betrokken ben binnen lbk denk ik dat de overgang tot DB voor mij niet al te groot gaat zijn. Verder ben ik ook iemand met een uitgesproken mening dus ik denk dat ik meerwaarde ga hebben binnen de vergaderingen.

 

Baarr boekhouder:
Ines Collin

Motivatie

Al vanaf het onthaalweekend heeft LBK mij een geweldige studententijd bezorgd dus daarom was ik er steevast van overtuigd ook een DB-functie op te nemen volgend jaar om iets terug te doen. Ik werd geïnteresseerd om op te komen voor baarrboekhouder omdat ik momenteel ook al lid ben van het baarrteam en er tappen heel leuk vind. Ik heb gekozen voor baarrboekhouder (en niet verantwoordelijke) aangezien deze functie een duidelijkere invulling heeft. Ik denk dat ik in deze functie ook nuttige vaardigheden kan bijleren, die in mijn latere leven nog goed van pas kunnen komen. Verder vind ik het ook fijn samen met de baarrverantwoordelijke het baarrteam aan te sturen en te motiveren.

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?

In eerste instantie ben ik in contact gekomen met LBK via het onthaalweekend en de evenementen (cantussen, feestjes, …), die werden georganiseerd. Eerstejaarsstudenten bio-ingenieur worden goed opgevangen door onthaal, waarbij ze met al hun vragen terecht kunnen. Door zelf in het presidium te stappen en dus meer betrokken te geraken bij de interne werking van onze studentenvereniging, ben ik erachter gekomen dat LBK natuurlijk voor veel meer staat dan dat. Naast de ontspanningsgerelateerde activiteiten zorgt LBK ook voor de vertegenwoordiging van de studenten bij de faculteit en helpt het studenten connecties leggen met elkaar maar ook met bedrijven.

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?

Om te beginnen willen we de vergroening, waar onze voorgangers mee gestart zijn, doortrekken naar het komende jaar en ook de jaren nadien zullen daar nog de vruchten van kunnen plukken. Ook willen we verder de verdeling van de taken, die door de verschillende functies worden uitgevoerd, optimaliseren en de grootte van sommige werkgroepen inperken. Zo trachten we meer motivatie op te wekken en de interne werking van LBK meer efficiënt te laten verlopen. Bovenal willen we dat iedereen zich goed voelt bij onze studentenkring. Graag willen we ons dan ook inzetten voor mentaal welzijn en samen met andere kringen ons engageren voor een veiliger uitgaansleven. Hieronder hoort ook het wegwerken van de alcoholcultuur, wat dus onder andere van toepassing is op de baarr.

Welke rol speelt jouw gekozen functie binnen LBK?

De baarrboekhouder is verantwoordelijk voor de financiën van de baarr. Dit houdt onder andere het opstellen van de begroting, het bijhouden van de inkomsten en uitgaven, het regelen van de verhuur van de baarr en verslag uitbrengen van de financiële situatie op vergaderingen in. Verder doe je als boekhouder ook tapshiften en vervang je de baarrverantwoordelijke bij afwezigheid. Kortom, je werkt in duo samen met de baarrverantwoordelijke om de baarr een jaar lang open te stellen voor iedereen maar ook na te denken over wat er nog beter kan. Bovendien is het ook een DB-functie dus wordt aanwezigheid en input op vergaderingen verwacht, aanwezigheid op evenementen en DB-shiften.

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar willen focussen?

Nu het aantal mensen met een poef erg groot is, is de poefmap best onhandig geworden. Vanaf mijn interesse voor deze functie opkwam, had ik al eens nagedacht over het digitaliseren van de poef. Excel leek me de meest praktische oplossing. De voordelen zijn dat iedereen er al mee heeft gewerkt, namen van degenen die poefen makkelijker terug te vinden zijn (alfabetisch ordenen in tabbladen en eventueel zoekfunctie gebruiken), het veilig is (tabbladen beveiligen met wachtwoord) en er minder rekenwerk bij komt kijken (totale som wordt automatisch berekend)… alles gaat veel sneller dus. Een andere mogelijkheid zou zijn een simpele app hiervoor te laten ontwikkelen. Ik ken iemand die informatica studeert, die dit projectje wel zag zitten.

De vloer achter de toog van de baarr is ondertussen wel echt aan vernieuwing toe en de muren kunnen ook een likje verf gebruiken. Moest het dit academiejaar / deze zomer nog gebeuren door de huidige verantwoordelijke en boekhouder, zou ik hier graag mee mijn schouders onder zetten. Anders wil ik hier in het komende jaar zeker nog werk van maken.

Als lid van het baarrteam, heb ik dit jaar al een aantal leuke teambuildings kunnen meemaken. Dit zou ik graag ook willen doortrekken naar volgend jaar om de groepssfeer nog extra te bevorderen.

In samenspraak met de baarrverantwoordelijke is daarom ook besloten het aantal werkgroepleden niet al te groot te maken. We hebben duidelijk gemaakt wat het precies inhoudt om lid te zijn van het baarrteam; dat het niet louter tappen in de baarr is maar ook regelmatig presidiumshiften, die erbij komen kijken. Op die manier hopen we nu een team te hebben samengesteld van toffe, gemotiveerde tappers.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?

Eerst en vooral vind ik van mezelf dat ik wel een georganiseerd persoon ben. De functie sprak me zo aan omdat je meer afgelijnde taken hebt, waarbij je zelf goed kan bepalen wanneer je ermee bezig bent en dit zou ik dan ook goed kunnen inplannen.

Verder heb ik al wel wat horeca-ervaring. Ik heb namelijk gewerkt in een brasserie als vakantiejob en zit momenteel ook in het baarrteam. Ook zie ik mezelf zeker de verantwoordelijkheidsfunctie opnemen moest de baarrverantwoordelijke afwezig zijn omwille van excursies / ziekte / … .

Ik ben een echte teamspeler dus werk graag samen met de verantwoordelijke als dynamisch duo met vast verdeelde taken maar ook zeker mogelijkheid tot flexibiliteit. Dit zie ik zeker en vast voor ogen met Marie-Lien als verantwoordelijke. Een goede sfeer binnen het baarrteam hecht ik echter ook groot belang aan. Het feit dat ik volgens mij en mijn omgeving een sociaal persoon ben, kan daartoe bijdragen. Daarnaast ben ik altijd graag in de baarr aanwezig en kan ik het met iedereen goed vinden. Ergens gaan bijzitten aan tafel is dus absoluut geen opgave voor mij.

Een ander aspect dat van belang is, is volgens mij initiatief nemen m.a.w. een shift niet beschouwen als een shift maar wanneer je bijvoorbeeld ziet dat het te druk wordt voor een tapper of ander werk ziet, bijspringen waar nodig. Dit heb ik in de werkgroep onthaal dit jaar ook al laten zien.

Tot slot, zie ik mezelf een nuttige bijdrage leveren aan de algemene werking van LBK als lid van het dagelijks bestuur. Als ik een mening heb omtrent een bepaald onderwerp, durf ik deze zeker te uiten en bovendien zou ik ook zelf ideeën aanbrengen. De opkomende ploeg is nu al een hechte groep, die goed met elkaar kan samenwerken om creatieve ideeën om te zetten naar de toffe evenementen, die we in de prékiesweek zullen organiseren. Natuurlijk wordt van het dagelijks bestuur ook een zekere aanwezigheid verwacht bij verschillende gelegenheden, waar ik tijd voor heb / wil vrijmaken. Door de werkgroepen, waar ik dit (en vorig) jaar al lid van was, weet ik dat er daarnaast ook presidium- en/of DB-shiften bijhoren, waar ik dus al goed de werklast van kan inschatten.

 

Onderwijs verantwoordelijke:
Marieke De Keyzer

Motivatie

Na twee jaar in verschillende werkgroepen te zitten, heb ik al kennis gemaakt met de werking van LBK. Hierdoor heb ik enorm veel zin gekregen om mij meer te engageren voor de kring. Binnen LBK is onderwijs een belangrijke tak. Door onderwijs kunnen er effectief dingen verbeterd worden aan het studietraject. Ik vind het belangrijk dat studenten weten dat hun mening telt en ik kijk er naar uit om te luisteren naar studenten hun onderwijs gerelateerde ervaringen. Ik heb zelf ook PAL (Peer Assisted Learning) gevolgd en heb gemerkt dat deze sessies mij geholpen hebben op vlak van leerstof begrijpen maar ook op vlak van studietips.

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?

Voor mij is LBK een vereniging die studenten met elkaar verbindt. Dit door activiteiten te organiseren voor en door studenten. Er worden activiteiten georganiseerd op verschillende vlakken zoals cultuur, sport, feest,… zodat er een ruim aanbod is voor iedereen. Dit op een verantwoorde en duurzame manier. LBK zorgt er ook voor dat het gemakkelijker is om contacten te maken met studenten over verschillende jaren. Hierdoor kunnen ze ervaringen delen en tips geven in verband met de verschillende vakken.

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?

Wij willen als kring blijven inzetten op het duurzame aspect binnen en buiten onze activiteiten. Dit door het rondrijden met de kringkar te beperken. Bovendien gaan we ook voldoende aandacht besteden aan het mentaal welzijn van de studenten en het verantwoord feesten. Verder willen we focussen op de interne werking van ons presidium. Goede communicatie en leden motiveren binnen de werkgroepen blijft belangrijk.

Welke rol speelt jouw gekozen functie binnen LBK?

Als vertegenwoordiger van de studenten aan de faculteit zorgen wij als opkomend onderwijsverantwoordelijke en opkomend secretaris ervoor dat onderwijs gerelateerde problemen opgelost worden. Wij vormen de schakel tussen de studenten en de faculteit en universiteit. Op de Open Onderwijs Vergaderingen (OOV) kunnen studenten terecht met hun vragen/opmerkingen. Deze kunnen wij dan tot bij de juiste personen brengen en dit proberen op te lossen. Op de OOV verzamelen we meningen van studenten over verschillende jaren heen. Daarnaast is het ook belangrijk om aanpassingen terug te koppelen naar de studenten. Zodat zij steeds van alles goed op de hoogte zijn.

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar willen focussen?

Het nieuwe mijlpaal systeem is zeker iets dat volgend jaar de nodige aandacht verdient. Duidelijke communicatie met eerstejaars zal nodig zijn. Wij willen ons graag focussen op hoe onderwijs veranderd is door corona. De positieve punten aan corona (opnames, …) zouden we graag willen behouden. Zo kunnen studenten de leerstof op hun eigen manier verwerken zoals ze gewoon zijn. Ook het systeem van de bib verdient de nodige aandacht. Het KURT-reservatiesysteem is zeker en vast een handig systeem voor tijdens drukke periodes zoals de blok en examens, maar is minder van toepassing tijdens de gewone lesweken.

Verder zijn wij ook verantwoordelijk voor de werkgroep onderwijs. Wij willen de studenten laten voelen dat ze nog altijd een zeg hebben. Hoe meer studenten naar de OOV komen, hoe een beter beeld wij kunnen vormen over studenten hun ervaringen. Zo kunnen we dit nadien duidelijk verwoorden naar de faculteit en universiteit.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?

Ik ben zelf iemand die goed kan plannen en heel georganiseerd is. Ik werk graag met andere samen en zie het volledig zitten met de opkomende onderwijs secretaris samen te werken. Ik ben een vriendelijk en sociaal persoon en hoop hierdoor een makkelijk aanspreekpunt te zijn voor de studenten. Daarnaast ben ik al vier jaar leiding in de jeugdbeweging en heb ik al ervaring met vergaderingen bijwonen en overleggen met medeleiding. Ik ben verantwoordelijk voor een aantal evenementen van de jeugdbeweging en heb hierin dus al ervaring. Wat zeker van pas komt als lid van het dagelijks bestuur. Ik kan ook goed luisteren naar anderen hun mening en hier respect voor tonen. Ik zal ook mijn standpunt zo goed mogelijk proberen te beargumenteren met het nodige respect naar de andere toe. Ik wil met deze functie ook graag iets beteken voor studenten en hen bijstaan in hun studietraject.

 

Onderwijs secretaris
Julie Cuypers

Motivatie

Onderwijs is een zeer belangrijke werkgroep binnen LBK. Het geeft de mogelijkheid om effectief dingen aan te passen/ te veranderen die de studieloopbaan van onze studenten kan vergemakkelijken en of verbeteren. Ik vind het zelf ook zeer belangrijk dat studenten hun mening kunnen geven hierover en hierin betrokken worden. Onderwijs interesseert me ook enorm, ik kijk ernaar uit om het standpunt van de studenten te verdedigen en hun problemen aan te kaarten bij de faculteit en de universiteit. Verder kijk ik er ook naar uit om lid te zijn van het dagelijks bestuur en zo bij te dragen aan de interne werking van LBK.

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?

LBK bestaat als studentenvereniging in de eerste plaats natuurlijk voor de studenten. Het is een organisatie die ervoor zorgt dat de studenten bio-ingenieur zich kunnen verenigen onderling en een plek hebben waar ze zich thuis kunnen voelen. LBK kan dit verwezenlijken door de verschillende werkgroepen: elke student kan zijn of haar interesse volgen. Of het nu gaat om ontspanning zoals je kan terugvinden in sport en cultuur activiteiten, of eerder iets professioneler zoals contact met bedrijven en mogelijke stages of genieten van het studentenleven door werkgroepen zoals Gnorgl, Baarr en feest… Er is voor ieder wat wils. LBK zorgt er bovendien ook voor dat er makkelijkere communicatie is tussen studenten en de faculteit/universiteit. Tenslotte speelt het ook een belangrijke rol als schakel tussen de overgangen van middelbaar – universiteit – fulltime job.

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?

Samen met de rest van het presidium willen we ten eerste verder werken aan het duurzaam karakter van de kring. Zo willen we o.a. gebruik maken van een bakfiets voor kleinere verplaatsingen i.p.v. alles altijd met de kringkar te vervoeren. Ook gaan we verder aandacht besteden aan de interne werking van ons presidium: dit door goed te communiceren over de werkgroepen heen en leden te motiveren voor extra shiften. Bovendien wordt ook de website onder handen genomen. Dit met de bedoeling professioneler over te komen naar de buitenwereld en vooral de bedrijvensector. Als laatste wordt er ook verder aandacht besteed aan het mentaal welzijn van de studenten, alsook aan grensoverschrijdend gedrag in het uitgaansleven. Studenten zullen bij ons terecht kunnen voor een gesprek of gewoon voor een luisterend oor. Verder wordt er ook concreet samengewerkt met andere kringen om workshops te organiseren voor tappers zodat die sneller kunnen ingrijpen bij overschrijdend gedrag en hier ook beter mee leren omgaan.

Welke rol speelt jouw gekozen functie binnen LBK?

De functie van onderwijs verantwoordelijke en/of secretaris is in de eerste plaats de schakel vormen tussen bio-ingenieur studenten en de faculteit, alsook tussen de studenten en de universiteit. Dit realiseren we o.a. door de Open Onderwijs Vergaderingen (OOV) te organiseren waar elke student bio-ingenieur welkom is om vragen te stellen en of problemen/ zorgen te delen. Deze kunnen wij dan verder aankaarten bij de juiste personen en hiervoor een oplossing bedenken. Verder is het ook belangrijk om deze zaken en andere lopende dossiers terug te koppelen naar onze studenten en hen hiervan dus op de hoogte te brengen. Bovendien is het ook onze verantwoordelijkheid om vooral niet enkel onze eigen meningen, maar die van de verschillende studenten, over verschillende jaren heen te vertegenwoordigen en over te brengen.

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar willen focussen?

Om te beginnen gaan we zeker het nieuwe mijlpaalsysteem verder opvolgen aangezien dit vorig academiejaar (2021-2022) voor het eerst van start is gegaan. Hiervoor is goede communicatie met huidige en toekomstige eerstejaars nodig en dus ook een goede samenwerking met de onthaal werkgroep. Verder willen we ook zeker het systeem met opnames en/of fysieke les verder bespreken. Vele beginnende studenten (eerste en tweede baccers) zijn het altijd gewend om opnames ter beschikking te hebben en een overschakeling naar het vroegere systeem voor corona zal ook met de nodige aandacht moeten gebeuren. Bovendien willen we ook verder aandacht schenken aan het sociaal contact en het mentaal welzijn dat hierbij gepaard/ verloren gegaan is. Tenslotte gaan we ook de Open Onderwijs Vergaderingen verder promoten, zodat zoveel mogelijk studenten hier bekend mee geraken en hier ook makkelijker terecht kunnen. Tenslotte gaan we ook het KURT-reservatiesysteem ter attentie brengen, om ook dit verder te optimaliseren.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?

Ik ben een sociaal, ordelijk en punctueel persoon. Verder werk ik ook graag met anderen samen en neem ik graag verantwoordelijkheid, ideaal dus om ook een werkgroep te leiden/ coördineren samen met de opkomende onderwijsverantwoordelijke, Marieke De Keyzer. Bovendien wil ik ook effectief iets betekenen voor studenten. Ik heb als studentenjob toekomstige studenten ingeschreven omdat ik onder andere deel wil uitmaken van hun belangrijke keuze alsook hen wil helpen om eventuele onzekerheden en vragen op te lossen. Ik wil dit engagement naar studenten toe dan ook verder trekken over alle bio-ingenieurs studenten heen en hen hierbij ook bijstaan in onderwijs gerelateerde zaken. Ik zat dit jaar ook al in een werkgroep binnen LBK en dit was me enorm bevallen, daarom wou ik me volgend jaar nog meer engageren binnen de kring. Ik zou graag deel worden van het dagelijks bestuur omdat ik mezelf ook verder wil ontwikkelen en mijn grenzen wil verleggen. Tenslotte wil ik ook meer verantwoordelijkheid opnemen en daarom lijkt deze functie me ideaal.

 

BR verantwoordelijke:
Sarah Polak

Motivatie

Elishia en ik zouden volgend jaar graag het BR-team van LBK begeleiden. De inhoud van deze werkgroep spreekt ons enorm hard aan: professioneel communiceren met bedrijven, onze werkgroep begeleiden en motiveren, taken efficiënt verdelen, evenementen op poten zetten, leren omgaan met onvoorziene situaties en stress… De jobfair is zo goed als het belangrijkste LBK-evenement in het hele jaar en daar willen we helemaal voor gaan.

Zelf ben ik nu drie jaar leiding in de scouts. Dit zal mijn laatste leidingjaar daar zijn, zodat ik volgend jaar de volle 100% voor LBK kan gaan. In de scouts heb ik geleerd samen te werken in een team en vooral dat communicatie heel belangrijk is. Volgend jaar zal ik een werkgroep onder mij hebben, wat nog een stapje verder is. Dit vergt een goede planning, duidelijke communicatie, tijd en een enthousiaste houding. Zo blijf ik elke dag mezelf en mijn teamleden motiveren om onze taakjes met een glimlach op ons gezicht te doen.

Elishia en ik zien onszelf als een goed team voor deze klus: we vertrouwen elkaar, kunnen eerlijk zijn tegen elkaar en kunnen op elkaar rekenen. We beseffen dat we een zware taak op ons nemen en dat er situaties van chaos zullen zijn. Maar we geloven in onszelf als team en we zullen altijd ons uiterste best doen om alles tot een goed einde te brengen.

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?

LBK brengt studenten bijeen en leert ze wat engagement betekent. Dat is belangrijk in de ontwikkeling naar een werkende mens. We leren samenwerken als groep om de organisatie van LBK te representeren en gezond te houden. Het studentenleven gaat niet enkel om studeren en feesten, maar ook om als groep een ervaring te krijgen met organiseren, plannen, shiften draaien, leiding nemen en met samen beslissingen nemen.

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?

De organisatie van LBK steekt goed in elkaar, maar er is op verschillende vlakken nog ruimte voor verbetering. We zouden milieubewuster te werk kunnen gaan: een kringkar is niet zo goed voor het milieu bijvoorbeeld. Ook zou het goed zijn om meer focus te leggen op de mentale gezondheid van studenten, we worden immers niet gespaard in de eerste 2 bachelor-jaren bio ingenieur…

Welke rol speelt jouw gekozen functie binnen LBK?

De bedrijvenrelaties in LBK zijn enorm belangrijk. Dit zorgt voor de financiering van onze hele organisatie door de sponsoring van bedrijven. Vooral de jobfair zorgt voor de grootste inkomsten, en die is onmisbaar. Ook is het belangrijk voor de studenten zelf: vooral voor de masterstudenten. Ze kunnen al een paar keer in aanraking komen met verschillende bedrijven en met verschillende soorten bedrijven.

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar willen focussen?

Het eerste semester van dit academiejaar was ik op Erasmus, dus ben ik op geen enkel evenement geweest van LBK. Het hoogtepunt was natuurlijk de jobfair, waar ik wel aanwezig was. Ik moet zeggen dat ik best onder de indruk was: het was allemaal goed in orde en ik heb ervan genoten. Het was goed dat bij de ingang meteen een lijst van alle aanwezige bedrijven werd meegegeven, zodat elke student een overzicht had. Wat ik volgend jaar zou proberen, is een grondplan van de zalen te maken en aan te duiden waar welk bedrijf zit. Deze kunnen we bijvoorbeeld 3 keer ophangen, een keer bij de ingang, een keer in de eerste zaal en een keer in de tweede zaal. Zo kunnen studenten die niet veel tijd hebben maar toch graag een bedrijf zouden willen zien, deze snel vinden.

De samenwerking in het team is natuurlijk elk jaar anders en hangt af van de aanwezige personen in de werkgroep. Ik heb gehoord dat dit jaar niet iedereen van de werkgroep even goed betrokken was en zijn taakjes deed. Dat wil ik vermijden volgend jaar. Als ik in het begin merk dat iemand niet genoeg tijd kan/wil besteden aan de werkgroep, dan zullen we dit bespreken en eventueel een vervanger zoeken.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?

Zoals eerder vermeld, ben ik al enkele jaren leiding in de scouts. Hierdoor heb ik al ervaring met de samenwerking in team en goed te communiceren. Ik weet wat het is om geëngageerd te zijn voor een vereniging en me in te zetten. Ook heb ik 2 jongere broers en een jongere zus, waardoor ik verantwoordelijkheid geleerd heb en de leiding kan nemen.

 

Logistiek verantwoordelijke
Gilles Vanbeylen

Motivatie

Na een avontuur van twee jaar aan de KULAK, kwam ik tijdens het academiejaar 2020-2021 aan in Leuven. Middenin het coronatijdperk, op deze manier was het haast onmogelijk om medestudenten van Bio-ingenieur te leren kennen. Via zowat mijn enige contact binnen LBK kwam ik in de werkgroep sport terecht. Het huidige academiejaar gaf mij wel de kans om mensen binnen LBK te leren kennen en deze kans heb ik dan ook met beide handen gegrepen. Het valt me nog steeds elke keer op hoe familiair en gezellig LBK is. Door het gemis aan nieuwe contacten en activiteiten, weet ik maar al te goed hoe belangrijk het is om activiteiten te organiseren voor studenten. Vanuit dit perspectief wil ik mij graag inzetten voor LBK en vanuit welke functie kan dit beter dan logistiek. Logistiek is voor mij een belangrijke schakel in vele van de succesvolle evenementen van LBK. Vanuit deze positie is het mogelijk om meerdere werkgroepen te ondersteunen en te helpen. Het soms last minute moeten oplossen van problemen lijkt mij ook een belangrijk aspect van logistiek. Vanuit het sociale en hulpvaardige aspect van mezelf lijkt het me aangenaam om bij vele activiteiten mijn steentje te kunnen bijdragen.

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?

LBK is voor mij een heel belangrijke factor binnen het studentenleven van onze Leuvense bio-ingenieursstudenten en daarbuiten. Het is een ontmoetingsplaats waar studenten nieuwe mensen kunnen ontmoeten en vriendschappen kunnen maken. Dit zowel op meerdere vlakken, LBK zet zich in om een divers programma van activiteiten aan te bieden zodat er voor ieder wat wils is. Zo worden er op maat gemaakte evenementen georganiseerd voor elk jaar, denk maar aan de onthaalactiviteiten en de jobfair. Het feit dat LBK volgend jaar zijn 136e werkingsjaar ingaat, toont voor mij ook het belang aan van het bestaan van LBK. Het belangeloze engagement dat jaar na jaar opgenomen wordt door tal van studenten en deze werking blijft garanderen is dan ook een essentieel aspect van LBK. Verder vertegenwoordigt LBK ook de stem van de studenten binnen de faculteit en binnen de studentenkoepel LOKO.

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?

Net als vorig jaar zouden wij als team willen inzetten op het duurzame aspect van LBK. Naast het duurzame aspect zijn ook de professionalisering en de efficiëntie belangrijke pijlers. De voorbije jaren is hier al volop op ingezet met onder andere de naamsverandering. Ook hier willen wij verder aan werken. Hierbij speelt logistiek ook een belangrijke rol. Zoals het beschikbare materiaal met zorg gebruiken en onderhouden. Het uitwerken van een efficiënt rittenschema past hier ook in, wanneer er in de toekomst een groenere vervoersmiddel zou aangeschaft worden. Daarnaast kan er ook individueel per rit gekeken worden welk vervoersmiddel het meest geschikt is. Verder zou ik graag hebben dat LBK doorgroeit op alle mogelijke aspecten, zowel op vlak van interne werking als evenementen.

Welke rol speelt jouw gekozen functie binnen LBK?

Om het vrij filosofisch te zeggen, je kan LBK zien als een menselijk lichaam waarbij elke werkgroep een orgaan is. Samen vormen deze een mooi geheel, waarbij er een bloedvatenstelsel is die deze werkgroepen voorziet van alle benodigde bouwstenen. En net hier past logistiek in het verhaal. Zonder logistiek is het vaak niet mogelijk om een fantastisch idee tot uitvoering te brengen. Het ondersteunende aspect bij meerdere werkgroepen spreekt mij aan om deze functie volgend jaar vol overgave uit te voeren. Hiervoor is uiteraard een goede werkgroep nodig die helpt om deze taken tot een goed einde te brengen.

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar willen focussen?

Het verbeterde aanvraagsysteem van mijn voorganger zou ik graag overnemen en eventueel optimaliseren waar nodig. Aangezien LBK zal beschikken over een nieuwe kringkar wil ik dat deze een lange tijd kan meegaan. Hieronder versta ik het verantwoord rijden en het op tijd reinigen van de kringkar. De introductie van een bakfiets zou het verantwoord rijden ook een duwtje in de rug kunnen geven. Wanneer slechts kleine zaken hoeven vervoerd te worden, zou hiervoor de bakfiets gebruikt kunnen worden. Ik zou mij willen focussen op het efficiënt gebruiken van de materialen waarover we beschikken, zowel de vervoersmiddelen als de garage. Het verder uitwerken van een duidelijk overzicht wat zich waar bevindt, is hier ook een belangrijk aspect van.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?

Ik zou mezelf omschrijven als een heel geëngageerd en sociaal persoon die zich graag wil inzetten voor de optimale werking van LBK. Dit zowel als werkgroep verantwoordelijke als DB-lid. Het combineren van deze twee functies lijkt mij dan ook essentieel voor de goede werking van LBK. Door actief te zijn binnen het DB weet je waar je als werkgroep de nodige ondersteuning kan bieden.

 

Communicatie verantwoordelijke
Amy Philipsen

Motivatie

Al vanaf het tweede jaar ben ik lid van de werkgroep communicatie en ik heb mij hierin altijd heel thuis gevoeld. Ik ben iemand die heel graag creatief bezig is. Daarom dat Floreattekstjes maken en afbeeldingen bewerken voor bijvoorbeeld banners, de manieren zijn waarbij ik mij hard amuseer. Deze taken die horen bij de functie, zullen daarom niet als een “taak” aanvoelen voor mij. Verder besef ik hoe belangrijk het is om de studenten in kennis te stellen van de bezigheden van LBK en dat sociale media hierbij een invloedrijk hulpmiddel kan zijn.

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?

LBK zorgt voor een samenwerking tussen de faculteit en de studenten en de studenten onderling. De cursusdienst zorgt ervoor dat studenten op een gemakkelijke en betaalbare manier aan hun lesmateriaal en cursussen geraken. Daarnaast zorgt LBK ervoor dat de studenten vertegenwoordigd worden en dat hun stem gehoord wordt. Ook allerlei activiteiten zoals feestjes en cultuurevenementen worden georganiseerd door LBK, zodat naast studeren de studenten ook volop kunnen genieten tijdens hun vrije tijd.

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?

Tijdens de coronacrisis en de eenzaamheid die hier als student bij kwam kijken, hebben we vanop de eerste rij kunnen zien wat het effect hiervan is op de mentale gezondheid en hoe belangrijk mentale gezondheid wel niet is. LBK wil daarom meer focus leggen op studenten bijstaan op vlak van mentale gezondheid en/of problemen. Het zou mooi zijn moest over 5 jaar hiervoor een soort van werkgroep of een website zijn opgericht of een aantal contactpersonen zijn aangeduid waar(bij) studenten terecht kunnen voor hulp of een luisterend oor. Verder zou LBK en studentenverenigingen in het algemeen minder moeten worden gelinkt aan alcoholgebruik en meer belangrijk alcoholmisbruik. Ik denk dat alcoholsensibilisering onder de vorm van onder andere workshops hierbij zouden kunnen helpen. Ook het aanbieden van lekkere alcoholvrije alternatieven in de Baarr en Gnorgl zouden een hulp kunnen zijn.

Welke rol speelt jouw gekozen functie binnen LBK?

De communicatieverantwoordelijke staat in voor alle communicatie naar de studenten toe en binnen het presidium. Een groot aspect hiervan is studenten op de hoogte brengen van de verschillende activiteiten van LBK. Dit gebeurt nu voornamelijk via sociale media. Het is belangrijk dat de professionaliteit en het imago van LBK behouden blijft via deze communicatiemiddelen. De evenementen die op de sociale media gepromoot worden, moeten zo aantrekkelijk mogelijk worden gemaakt (via tekst of afbeelding zoals een banner). Dit wel zonder onprofessioneel over te komen naar bedrijven of studenten. Verder sta je in voor het maken van de Floreat en het is jouw verantwoordelijkheid dat deze zo vermakelijk mogelijk is.

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar willen focussen?

Sociale media groeit met de dag. Het lijkt mij dus vanzelfsprekend dat LBK hier meegroeit. We zien nu dat de jongere bachelorjaren minder Facebook gebruiken, hierdoor missen ze een groot deel aan informatie dat LBK nu nog vooral enkel of voornamelijk daarop post. Ik zou naar volgend jaar toe willen zoeken naar alternatieven om ook deze generatie meer te bereiken op manieren anders dan Facebook en Instagram. Ik denk verder dat LBK apps zoals TikTok ook in haar voordeel zou kunnen gebruiken, door bijvoorbeeld trends te volgen en zo meer interesse wekken naar de activiteiten.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?

Ik heb ondertussen al een aantal jaren ervaring als werkgroeplid communicatie. Dit betekent dat ik in grote lijnen al weet waar de functie om draait en welke belangrijke aspecten hierbij komen kijken. Ik ben verder een heel actief lid binnen LBK, waardoor ik snel op de hoogte ben van wat er allemaal gaande is. Dit is ook belangrijk als lid van het dagelijks bestuur. Verder ben je als dagelijks bestuur ook een aanspreekpunt voor studenten. Ik denk dat ik een sociaal persoon ben bij medestudenten het gevoel kunnen hebben dat ze terecht kunnen. Bij beide is verantwoordelijkheid een zeer belangrijk aspect. Als onthaallid en communicatielid dit jaar nam ik de verantwoordelijkheid die hierbij kwam kijken heel serieus en kan ik mezelf omschrijven als een werkgroeplid waarop gerekend kan worden. Deze ingesteldheid wil ik dan zeker meenemen naar volgend jaar.

 

Cursusdienst verantwoordelijke
Joost Woestenborghs

Motivatie

Na bijna 3 jaar zelf student bio-ingenieur en lid van LBK te zijn geweest, ben ik blij om te mogen opkomen voor Cursusdienstverantwoordelijke. LBK heeft voor mij al veel betekend. Naast evenementen zoals leuke feestjes, de 24-urenloop… of gewoon chillen in de Baarr, is het ook een kring waar ik terecht kan met al mijn zorgen, vragen of frustraties als student bio-ingenieur. Reeds vorig jaar wilde ik me meer engageren binnen LBK; enerzijds omdat dit me gewoon plezant leek, anderzijds ook om mezelf een zekere verantwoordelijkheid te geven en ook mijn steentje te kunnen bijdragen binnen LBK. Zo ben ik afgelopen jaar een Onthaallid geweest. Door deze functie werd ik nauwer betrokken bij LBK. Ik vond het een fijne omgeving en heb veel bijgeleerd over praktische zaken zoals plannen, communiceren en initiatief nemen. Zo hoop ik hier volgend jaar in verder te gaan en op te komen als Cursusdienstverantwoordelijke. Ik kijk er al naar uit een team te leiden en te zorgen dat elke student bio-ingenieur zijn cursussen tijdig in orde krijgt. Daarnaast ook deel uit te maken van het Dagelijks Bestuur van LBK. Opkomen voor Cursusdienstverantwoordelijke wordt niet enkel een leerrijke maar ook gewoon een unieke ervaring.

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?

LBK, de Leuvense Bio-ingenieurs Kring, bestaat in eerste plaats ter ondersteuning van de studenten bio-ingenieurswetenschappen. Deze ondersteuning kan enerzijds gaan over de letterlijke studies om opgeleid te worden tot bio-ingenieur, anderzijds gaat het vele verder dan dat. Studeren is meer dan achter je boeken zitten, het is ook een sociaal proces waarbinnen studenten leren communiceren, plannen en ook als persoon groeien. Ook daarbij zal LBK er voor de studenten bio-ingenieur zijn. LBK staat klaar voor vragen, hulp en raad over alles wat ook maar komt kijken bij je studies. Het is dus een kring waar je altijd op kan terugvallen.

Verder vertegenwoordigt LBK ook studenten van facultair tot universitair niveau. Via LBK kan de student opkomen voor zichzelf. Het is namelijk essentieel dat de studenten hun stem kunnen laten horen. En ten laatste bouwt LBK ook reeds mee aan de toekomst van studenten bio-ingenieur door het leggen van contacten met tal van bedrijven. Studenten komen zo reeds in contact met een hele reeks aan opties voor later wanneer ze hun diploma behaald hebben. Zo worden ze goed op de hoogte gehouden van hun mogelijkheden en kansen.

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?

LBK staat niet stil en streeft steeds naar communicatie, evaluatie en optimalisatie. Dit is een proces dat altijd doorgaat om steeds zo optimaal mogelijk hun werking uit te voeren en hun doelen te bereiken. Concreet zijn er zo reeds enkele thema’s waaraan LBK momenteel werkt en verder aan zal werken in de toekomst.

Een eerste aspect is duurzaamheid en milieubewustzijn. Als kring van de bio-ingenieurs volgt dit thema ook meteen uit de studierichting. LBK kan zo een voorbeeld worden voor hoe een student en studentkring duurzamer hun werking en milieubewustere evenementen kunnen organiseren. Denk maar bijvoorbeeld aan het gebruik van ecocups en het inzetten van een bakfiets voor transport over kortere afstand.

Een tweede aspect is, in samenwerking met alle kringen in Leuven, werken naar een veilig uitgaansleven. Hierbij staat grensoverschrijdend gedrag centraal. Door eenduidig te formuleren wat dit inhoudt en een centrale duidelijke aanpak in te voeren, kan dit veel optimaler aangepakt worden. Ook reeds dit thema ter sprake brengen en studenten hierover informeren, maakt het thema bespreekbaarder. Elke student verdient het om in een veilige omgeving om uit te kunnen gaan.

Een derde aspect is de communicatie binnen LBK. Dit gaat van communicatie tussen de hele kring tot communicatie binnen een werkgroep. Goede communicatie is een belangrijke stap naar efficiënt samenwerken. Een belangrijke aanvulling is om nadruk te leggen op het eerlijk verdelen van het werk. Ook hierbij is goede communicatie essentieel. Er wordt gekeken naar een betere werking van de website en het imago van de kring zodat LBK professioneler overkomt naar de buitenwereld toe.

Een laatste aspect waaraan reeds veel gewerkt is en zeker wordt verdergezet, is het mentaal welzijn van studenten. LBK hoort een kring te zijn waar alle bio-ingenieurs bij terecht kunnen. Hierbij is het belangrijk om correct en efficiënt te kunnen inspelen op de noden van studenten.

Welke rol speelt jouw gekozen functie binnen LBK?

De Cursusdienst van LBK staat in eerste instantie in voor het uitgeven van cursussen en boeken aan een zo voordelig mogelijke prijs voor studenten bio-ingenieurswetenschappen. De website van de Cursusdienst wordt onderhouden zodat studenten eenvoudig hun cursussen, boeken en dergelijke kunnen reserveren. Verder horen hier ook labojassen, dissectiesets en alle vormen van LBK merch bij. De Cursusdienst wordt open gehouden en beheerd door de Cursusdienstverantwoordelijke in samenwerking met zijn werkgroep. Als Cursusdienstverantwoordelijke leid je de werkgroep Cursusdienst. Hierbij staat efficiënte werking van de Cursusdienst en communicatie binnen de werkgroep en met studenten centraal. Ook sta je in voor het (bij)bestellen van boeken het correct beheren van financiële zaken. Hierbij vorm je de schakel tussen de kring en de drukkers en uitgeverij Acco. Ook hierbij is communicatie wederom belangrijk voor een vlotte werking. Ook het contact met de proffen die hun cursussen doorgeven komt hierbij te pas waarbij goede en duidelijke communicatie weer speelt. Verder is Cursusdienstverantwoordelijke ook een DB-functie dus wordt aanwezigheid, engagement en inbreng verwacht op vergadering en evenementen van LBK.

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar willen focussen?

Uit eigen ervaring en die van medestudenten ken ik reeds een aantal zaken die geoptimaliseerd kunnen worden.

Sinds de coronapandemie werd gewerkt met een reservatiesysteem. Dit beperkt echter het aantal studenten dat per keer kan langskomen. Dit leidde tot vertraging. Het zodanig spreiden van studenten was nodig in tijden van Corona. Echter gezien de huidige omstandigheden is dat niet meer. Ook weet ik dat een groot aandeel studenten de tijdsloten niet respecteerde afgelopen jaar. Ik verkies daarom momenteel een werking zoals die pre-Corona. Toen werd er met openingsuren gewerkt zonder tijdsloten. Ik ben me er ten zeerste van bewust dat dit zal leiden tot drukkere dagen de eerste weken. In communicatie met mijn toekomstig team wil ik overleggen hoe we efficiënt onze deuren openen en of tijdsloten dus nog (soms) nodig zullen zijn.

Verder is communicatie betreffende openingsuren ook een werkpuntje voor mij. De kanalen hiervoor wil ik herevalueren in overleg met mijn team en ook met de voorgaande Cursusdienstteam. Zelf wil ik via Toledo en de site van de Cursusdienst of die van LBK communiceren wanneer de openingsuren zijn. Enerzijds dienen deze er tijdig op te staan, anderzijds makkelijk vindbaar. Ook zal ik mailen naar alle studente de eerste weken maar overweeg ik misschien dit stop te zetten nadat de grote meerderheid hun cursussen heeft. Ikzelf wil een laatste mail sturen waarin staat dat openingsuren vanaf dan enkel nog geüpdatet worden via Toledo (zonder melding) en op de site van de Cursusdienst of die van LBK. Dit komt voort uit de mening van veel studenten dat ze mails lastig vinden. Langs de andere kant echter, rekenen sommige studenten mogelijks op deze mails. Daarom wil ik in gesprek gaan met mijn team en voorgangers over welke aanpak de beste is.

Verder heb ik voorlopig niets aan te merken over de werking van de Cursusdienst. Ik poog er wel naar voldoende bereikbaar te zijn voor communicatie en constructieve kritiek om zo op te staan voor verbetering. Ik weet reeds dat er mogelijke kritiek kan komen op deze functie, hierop wil ik gepast en opbouwend reageren. Het imago van de Cursusdienst mag hier hoe dan ook niet onder lijden.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?

Om te beginnen vind ik mezelf een gestructureerd en tijdig persoon. Concreet houdt dit in dat ik tijdig graag alles in plan en dit gestructureerd zodat anderen zonder te veel moeite kunnen meevolgen. Ook vind ik communicatie essentieel en doe ik dit steeds tijdig en duidelijk. Na een jaar Onthaallid te zijn geweest, heb ik ondervonden hoe belangrijk deze aspecten voor mij zijn en indien op deze ingezet wordt, de werking van je groep vele optimaler gaat. Ik kan samenwerken met anderen waarin ik hun ideeën, meningen en belangen respecteer in balans en overleg met die van mij.

Concreet voor de Cursusdienst, ben ik iemand die altijd tijdig zal antwoorden op vragen van studenten of indien er cursussen dienen (bij)besteld te worden. Ik ben altijd op de hoogte en bereikbaar. Ik kan omgaan met de nodige kritiek en deze opbouwend inzetten in mijn aanpak. Verder kan ik ook assertief zijn als het nodig is. Ik ben ook een relatief aanwezig figuur binnen LBK en hoop zo een aanspreekpunt te zijn. Medestudenten kunnen en durven mij reeds aan te spreken over hun vragen, problemen of kritieken, dit zeker ook met betrekking tot de werking van onze richting.

Tenslotte na mijn jaar Onthaallid te zijn geweest, ben ik niet bang veel te shiften voor DB en Cursusdienst. Ik heb reeds kunnen bewijzen dat ik klaarsta voor deze shiften en er tijd in wil steken tijdens mijn Onthaaljaar. Ook als een lid van mijn werkgroep onverwacht niet kan komen of afwezig is, val ik graag in. Ik wil dat anderen op mij kunnen rekenen.

 

Sportverantwoordelijken: Ine De Bot & Niels Slaets

Sport verantwoordelijke:
Ine De Bot

Motivatie

Nog voor mijn ‘eerste schooldag’ als 1e baccer, werd ik tijdens het onthaalweekend al getriggerd om op de 24u-loop te lopen. ‘Ah jij bent dus Ine. Je moet echt komen lopen op de 24u-loop want we hebben gehoord dat je goed kan lopen, en dus zullen we je goed kunnen gebruiken!’ Zo startte zowat mijn eerste gesprek met het onthaal-team. Meer dan twee jaar later denk ik nog steeds terug aan mijn eerste 24u-loop, aan de wekelijkse gezellige woudlopen en tal van andere leuke LBK-(sport)evenementen. Wegens mijn groot enthousiasme werd ik het jaar erop gevraagd om werkgroep sport te versterken, en dat deed ik ook. Hoewel het een corona-jaar was, hebben we toch mooie dingen kunnen verwezenlijken.

Nu ik voor het 2e jaar op rij deel uitmaak van de werkgroep, zou ik graag mijn 3e jaar werkgroep Sport inzetten als verantwoordelijke. Ik kijk ernaar uit om tal van sportieve activiteiten te organiseren, om mensen samen te brengen, en om mijn enthousiasme over te brengen aan anderen. Ik heb sinds jongs af aan altijd al interesse en liefde gehad voor sport. Na jaren van competitie ben ik nog steeds zeer gedreven, sportief, en wil ik ook graag mijn passie voor sport delen met anderen.

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?

LBK is een kring van én voor studenten die instaat voor de ondersteuning van de Leuvense bio-ingenieursstudenten op allerlei vlakken. Dankzij de verschillende verantwoordelijken en alle werkgroepen binnen LBK worden er elk jaar opnieuw tal van evenementen georganiseerd. Er wordt engagement getoond voor uiteenlopende activiteiten; van het voorzien van cursussen tot het organiseren van sportevenementen en cantussen, maar evengoed ook het leggen van contacten met bedrijven. LBK zorgt er dus voor dat er, naast het volgen van de studie van bio-ingenieurswetenschappen, voldoende afwisseling is met verschillende activiteiten. Een ander belangrijk punt is dat LBK niet alleen een aanspreekpunt is voor studenten bij vragen of problemen, maar dat ze hun studenten ook vertegenwoordigen. Daarnaast zie ik LBK als een grote vriendenkring, een netwerk voor nu en voor later. LBK zorgt mee voor het onderhouden van het contact met je medestudenten, en ik denk dat sociaal contact iets is waar iedereen, zeker na de hele corona-situatie, wel belang aan hecht en (in meer of mindere mate) nood aan heeft. Of het nu via een TD, sportevenement of cultuurreis is.

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?

LBK is een kring waar ik me altijd welkom heb gevoeld. In de toekomst zou ik dan ook blijven focussen op de openheid van de kring om de betrokkenheid van alle, of op zijn minst zoveel mogelijk, studenten te garanderen. Er zal (extra) aandacht gaan naar het mentaal welzijn van studenten. Momenteel wordt er binnen LBK al aandacht aan besteed via de opleidingen van MindMates wat zeker al een stap in de juiste richting is. Vanaf nu zal de vice-preses ook als verantwoordelijke worden aangesteld voor de mentale gezondheid van onze studenten.
Wat betreft de interne werking en algemene structuur van LBK willen we streven naar een optimale en efficiënte(re) werking van ons presidium in het algemeen. We willen (toekomstige) presidiumleden er bewuster van maken welk engagement van hun verwacht wordt en wat het betekent om een presidium lid te zijn.

Daarnaast zal er gestreefd worden naar een groenere, duurzamere omgeving en werking. Als bio-ingenieurs in spe kunnen wij hier zeker ons steentje in bijdragen door in te zetten op groenere alternatieven.

Ik hoop dan ook dat LBK binnen 5 jaar een (nog) groenere en efficiëntere kring is met aandacht voor het mentaal welzijn van zijn studenten. En dat het uiteraard nog steeds een kring is waar iedereen zich welkom voelt.

Welke rol speelt jouw gekozen functie binnen LBK?

Als sportverantwoordelijke zou ik niet enkel inzetten op het aansporen van studenten om te (blijven) bewegen door het organiseren van sportevenementen, maar ook op het aspect van sociaal contact en ontspanning. Studeren kan voor de nodige stress en druk zorgen waarbij ik sporten dan zie als de ideale uitlaatklep. Een moment om de inspanning van bij je studie te vertalen in ontspanning bij het sporten. Het organiseren van momenten om samen te gaan sporten weerspiegelt dan ook de twee clichés van ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’ en ‘samen sporten is leuker dan alleen’. Eerder haalde ik al aan dat mentaal welzijn een puntje is waar de komende jaren aan gewerkt zal worden, en hier kan sport een belangrijke rol in spelen. Sport is een ideale keuze om ontspanning uit te halen, alsook sociaal contact. Uiteraard is er eveneens een overvloed aan feestjes, cantussen, Baarr- en Gnorgl-activiteiten die regelmatig georganiseerd worden, maar niet iedereen zal zich hier steeds kunnen in vinden.

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar willen focussen?

Momenteel blijken communicatie en engagement soms twee struikelblokken te zijn. Laattijdig communiceren, zowel intern als ook naar de ‘buitenwereld’ toe, of deadlines die pas op het laatste nippertje worden behaald, zijn zaken die ik volgend jaar graag zou vermijden. Communicatie zie ik als een cruciale factor bij het leiden van een werkgroep en hier zal ik dan zeker de nodige aandacht aan besteden. Om steeds overzicht en structuur te bewaren zal ik regelmatig communiceren en overleggen met de werkgroep zelf.

Daarnaast is engagement van zowel de werkgroep zelf als van andere DB-leden belangrijk. Er zullen wellicht steeds werkgroepleden zijn die zich harder inzetten dan anderen, die net iets meer bijdragen, en gemotiveerder zijn waardoor we nu bijvoorbeeld soms niet met het voltallige team de werkgroep leiden en evenementen organiseren. Met engagement van DB-leden wil ik wijzen op hun aanwezigheid op sportevenementen in het algemeen. Afgelopen jaar waren er niet vaak DB-leden aanwezig, en uiteraard zal ik nooit iemand verplichten om naar evenementen te komen maar het zou fijn zijn mochten er af en toe wel DB-leden van de partij zijn. Als DB-lid ben je een voorbeeld voor anderen, ze kijken naar je op, je draagt een verantwoordelijkheid en samen sta je in voor de visie van het gehele DB-team.

Verder zou ik focussen op voldoende variatie, betrokkenheid, en dat studenten er voldoening uit halen en steeds met een goed gevoel kunnen terugblikken op de evenementen. Een evenement is vooral geslaagd als iedereen zich heeft geamuseerd.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?

Zoals ik reeds aanhaalde heb ik ondertussen 2 jaar ervaring binnen werkgroep Sport, hetgeen ik zeker zie als één van mijn sterke punten. Ik besef dan ook goed wat de functie inhoudt, welke evenementen er georganiseerd worden, welke inzet het vraagt en hoe een werkgroep draait. Daarnaast ben ik zelf vrij sportief en open-minded. Ik sta open om nieuwe dingen te ontdekken en uit te proberen, om nieuwe ideeën volgend jaar om te zetten in de realiteit.

Naast een teamspeler heb ik zelf ook graag de leiding en verantwoordelijkheid als teamleider. Ik ben een harde werker, durf initiatief te nemen en ben kritisch voor mezelf waarbij ik mijn eigen lat vaak nogal hoog leg. Wanneer ik voor iets ga, wil ik me daar dan ook de volle 100% voor inzetten. Volgend jaar zal ik dan ook mijn uiterste best doen om er een geslaagd jaar van te maken. Niet alleen op vlak van sportevenementen – en uiteraard niet te vergeten het behalen van die 3e plaats op de 24u-loop – maar ook algemeen een geslaagd LBK-jaar.

Als toekomstig DB-lid ben ik ruimdenkend, vooruitziend, flexibel en zal ik gerust willen bijspringen waar nodig. Ik sta open voor kritiek, zal steeds luisteren naar de mening van anderen en ik wil graag een aanspreekpunt zijn waar anderen bij terecht kunnen alsook weten dat ze dit kunnen. Ik kijk er alvast naar uit om samen met het hele DB er een geslaagd LBK-jaar van te maken.

 

Sport verantwoordelijke:
Niels Slaets

Motivatie

Vanaf mijn eerste jaar was ik echt verkocht geraakt aan de 24 urenloop. Ik ga nooit vergeten dat wij die derde plaats daar mooi hebben binnengehaald en ik daar aan had kunnen meehelpen. Nu zou ik ons daar terug naartoe kunnen en willen helpen. Ik vind sporten persoonlijk iets zalig en iets toegankelijk voor iedereen ongeacht zijn/haar niveau, geslacht of leeftijd. Ik wil ook een lage toegangsdrempel houden en het een goede ervaring maken voor iedereen. Het is nog altijd niet vanzelfsprekend voor studenten die geen of weinig alcohol consumeren om zich thuis te voelen in een studentenvereniging. Hiertoe is sport een van de troeven van LBK, omdat hier onder andere activiteiten zonder drank zijn en deze mensen zo toch kennis kunnen maken met de vereniging.
Ik ben iemand dat goed kan samenwerken met mensen en zeer gemotiveerd is. Ik kan goed communiceren met anderen, doordat ik meestal weet wat ik wil en daar ook voor zou opstaan en dit zou zeggen. Maar ik luister zeer graag naar anderen hun ideeën en kan hier ook kritisch op inspelen, ik heb geen schrik voor kritiek te geven en ben ook heel open om deze te ontvangen en deze toe te passen. Ik ben kortom een zeer open persoon.
Ik heb bij de werking in de onthaal werkgroep veel geleerd, zoals samenwerken, regeling van evenementen, mensen aan te sporen om dingen te doen,… deze competenties wil ik graag verder uitwerken in mijn DB- en sportverantwoordelijkheid het komende jaar.
Ik ben een zeer grote fan van de 24 urenloop, dit is echt het meest impressionante evenement van het hele jaar voor mij, al sinds mijn eerste jaar. De sfeer die er is, de samenhorigheid van LBK en alle andere studenten, de stress voor het feitelijke loopje,… het is gewoon zalig. En ik wil hier heel graag aan meewerken. Wij hebben in mijn eerste jaar die 3de plaats gehaald, en we zullen deze samen terughalen dit jaar!

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?

LBK dient ervoor om studenten op te vangen en een portaal te zijn tot het studentenleven. Wat ik hiermee bedoel is dat studenten in Leuven moeten aankomen en in de open armen van LBK kunnen verwelkomd worden. Genoeg studenten komen in Leuven aan met de schrik dat ze nergens gaan bijhoren, geen vrienden gaan kunnen maken, zwaar studeren, het enkel kapot feesten en zuipen is,… LBK moet klaar staan om deze mensen op te vangen en ze te laten zien dat studenten en verenigingen toegankelijk zijn. De vereniging (enkele mensen daarbinnen) moeten ook een aanspreekpunt kunnen zijn voor ernstigere zaken zoals overmatig alcoholgebruik, grensoverschrijdend gedrag, mentaal welzijn,…
LBK geeft ook de nodige rust en nodige motivatie om verder blijven gaan. Ik had zelf niet verder kunnen doen als ik niet al de verhalen van de mensen rondom mij hoorde, dus hiervoor heeft LBK voor mij persoonlijk heel veel betekend.
LBK dient als portaal tot te proffen en de faculteit in het algemeen. Hier kunnen studenten hun zorgen, problemen en frustraties kwijt over de lessen, leerstof, werkdruk,…
Hier zal ook het eerste contact gelegd worden met bedrijven, en het leven na het studeren. Studenten kunnen connecties leggen met bedrijven en werknemers, wat hen zal verder helpen in hun toekomstige werkomgeving.

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?

LBK moet over 5 jaar nog altijd gekend zijn als de grote vereniging dat het is. Het is altijd een draagvlak van veel events en veel gedachtengangen in het studentenleven, en ik vind dat LBK daar nog steeds progressief in moet meewerken. Ik praat over dingen zoals inzetten op het veranderen van doop naar initiatie, project L, verantwoordelijk tappen,…
Ik vind ook dat het drinken en zuipen wat meer losgekoppeld mag worden van LBK, want dit werkt afschrikkend voor veel mensen, wat bij mij persoonlijk het geval was in het eerste jaar.
Er moet ook worden ingezet op het duurzame en groene karakter, dit is zeker belangrijk aangezien wij voor bio-ingenieur studeren, en dit professioneler oogt tegenover bedrijven waarmee we moeten samenwerken.

Welke rol speelt jouw gekozen functie binnen LBK?

Een makkelijk toegankelijk punt te zijn tot in de vereniging, mensen aan te zetten tot beweging. Het helpt ook om het typische karakter van een studentenvereniging van zuipen en feesten om te zetten tot een positiever beeld waar iedereen zich thuis voelt.
Veel mensen die van het middelbaar komen, stoppen met hun sport die ze thuis doen omdat ze er de tijd niet meer voor hebben of omdat ze niet elke keer terug naar huis kunnen voor de training. Hiervoor kan LBK sport dan een alternatief bieden zodat deze mensen niet volledig hun sport verliezen. Ook voor mensen die nog nooit iets van sport hebben gedaan kunnen hier gemakkelijk bij komen en hun liefde voor sport en LBK ontdekken.

 

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar willen focussen?

Ik wil zo veel mogelijk mensen proberen aan te spreken. Het is altijd zeer moeilijk om te posts van sport door veel mensen te laten zien op social media, dus hier wil ik aan werken door creatieve posts te maken, reclame te maken in de aula’s en aanwezig te zijn op andere evenementen.
Ik zou ook willen werken aan een beter standje, dit bijvoorbeeld opgebouwd uit sjorbalken om toch de sfeer van het boerenkot niet te verliezen. Met stellingen is ook een optie, dit moet allemaal nog uitgedacht, uitgewerkt en goedgekeurd worden natuurlijk.
De communicatie met onthaal en dus de eerstejaars kan beter verlopen, zodat we uit dat jaar zeker meer als genoeg lopers hebben op de 24 urenloop en ze kunnen aanmoedigen om naar evenementen te komen van kleinere en minder gekende werkgroepen.
Graag zou ik ook willen samenwerken met andere werkgroepen, zoals dit jaar ook goed is gedaan met verschillende evenementen.
Evenementen regelen met andere kringen lijkt me altijd goed voor meer volk te trekken en de band met de andere kring te versterken.

 

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?

Ik ben zelf een zeer gemotiveerd persoon, en draag deze motivatie graag over aan andere mensen. Ik luister graag naar mensen en werk graag pro-actief aan dingen mee. Ik zet graag door en weet wanneer ik hulp nodig heb. Als DB-lid zie ik er naar uit samen te werken met de rest van dagelijks bestuur, om voor iedereen een geweldig jaar vol met evenementen. Ik zal ook een aanspreekpunt zijn voor de studenten zoals elk DB-lid, dat ik hen kan helpen en frustraties en bezorgdheden kan doorgeven aan de juiste mensen. Door onthaal heb ik al ervaring opgedaan omtrent samenwerking met anderen en presidium in het algemeen.

 

Cultuur verantwoordelijke
Lorien Quaghebeur

Motivatie

Al bijna drie jaar ga ik heel graag naar de vele LBK evenementen van de cantussen tot aan de 24-urenloop, jobfair of alpacawandeling. Het leuke aan cultuur is dat je een groter publiek bereikt dan de feestende studenten en zo iedereen kunt betrekken bij de meest familiale kring van Leuven. Zelf heb ik heel mijn jeugd op de jeugdbeweging gezeten en heb hierdoor andere capaciteiten verkregen (die ook hier ongetwijfeld heel handig zullen zijn) dan de muzikale, wat wel een groot deel van cultuur is. Hierin vult mijn muzikale en creatieve werkgroep me heel goed aan. Cultuur is ook meer dan muziek en ik heb veel zin om onze creativiteit te steken in het organiseren van heel gevarieerde, gezellige en toegankelijke evenementen om zo iets voor al onze medestudenten te doen zodat hun studentenjaren de beste van hun leven worden.

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?

LBK is er in eerste instantie om een vlotte samenwerking te garanderen met de faculteit en de proffen door in gesprek te gaan over hoe het onderwijs kan verbeteren en hierin de stem van de bio-ingenieursstudent te vertegenwoordigen. Ook zorgt LBK ervoor dat studenten in contact komen met elkaar door veel en gevarieerde evenementen te organiseren, om zo vriendschappen te laten ontstaan die blijven. LBK dient ervoor om van de studententijd een memorabele en aangename tijd te maken, ook naast het studeren. Naast deze twee heel belangrijke aspecten, is LBK er ook om de studenten kennis te laten maken met de arbeidsmarkt en met mogelijke bedrijven waar ze later aan de slag zouden kunnen door evenementen zoals de jobfair. Zo zorgt LBK dat de bio-ingenieursstudent al een serieus en blijvend netwerk heeft, voor deze de faculteit verlaat.

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?

Over vijf jaar moet LBK een kring zijn voor alle bio-ingenieursstudenten, een omgeving waar iedereen zich thuis voelt. De Gnorgl en de Baarr moeten het kloppend hart zijn van de kring, waar je als student kan binnenwandelen en met iedereen kan beginnen babbelen. Gevarieerdere evenementen moeten georganiseerd worden opdat iedereen wel eens zin heeft om naar een LBK evenement te gaan.
De interne werking van LBK moet over vijf jaar ook efficiënter zijn. Nu zijn we een van de grootste presidia van Leuven, terwijl we eigenlijk niet zo heel veel leden hebben. Dit kan verbeterd worden door duidelijker te communiceren en verantwoordelijkheden en takenverdelingen te maken.

Welke rol speelt jouw gekozen functie binnen LBK?

Ik heb het gevoel dat het voor veel mensen die minder gaan cantussen of feesten soms moeilijker is om verbondenheid met de kring te voelen. De cultuurevenementen hebben een groot potentieel om mensen te laten samenkomen die andere interesses hebben. Door cultuur kan LBK meer mensen bereiken en samenbrengen.

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar willen focussen?

Het gebeurt al eens dat er minder mensen aanwezig zijn op een cultuurevenement. Dit is jammer want de mensen die er wel zijn amuseren zich dan wel echt en er is veel werk gekropen in het organiseren hiervan. Dit zou verbeterd kunnen worden door de evenementen te evalueren of meer te promoten door bijvoorbeeld langs te gaan in de aula’s en iedereen de cultuurfacebookgroep te laten volgen. Volgend jaar wil ik graag focussen op het betrekken van elke bio-ingenieurstudent om er een succesjaar van te maken.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?

Ik leer heel graag bij, ben gestructureerd, toegankelijk, kan een groep aansturen en ik leer graag nieuwe mensen en dingen kennen. Dit laatste is belangrijk als cultuurverantwoordelijke, net omdat de evenementen zo gevarieerd zijn en ik nog lang niet met alles vertrouwd zal zijn. Communicatie en structuur is heel belangrijk als wergroepverantwoordelijke en dit zijn wel twee zaken waar ik wel sterk in ben. Door de voorbije jaren al eens in de logistiek en Baarr-werkgroep te zitten ken ik wel al wat van de interne werking van de kring wat me wel een geschikt opkomend DB lid maakt. Ook dat ik een sterke mening heb en graag luister naar die van een andere kan een bijdrage leveren in het dagelijkse bestuur van LBK. Ik ben graag op veel evenementen en wil graag uitstralen dat alle leden alles aan me kunnen vragen.

 

IFR verantwoordelijke
Hanne Pelemans

Motivatie

IFR lijkt me de perfecte combinatie van muzikale ontspanning, sociaal contact en praktisch regelen. Allemaal aspecten waar ik graag mee bezig ben en in wil bijleren. Ik hou van muziek en van de ontspanning en creativiteit die daarbij hoort en met een functie als IFR kan ik dat delen met LBK en er zelf ook van genieten. Verder lijkt het me een heel interessante uitdaging om iets te regelen over kringen heen en kijk ik uit naar de samenwerking. Ik heb er zin in samen met mijn team IFR terug te delen met LBK aan de hand van bijvoorbeeld wat jamsessies en hen in contact te brengen met andere kringen met evenementen die volledig om muziek draaien.

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?

Student zijn is een evenwicht tussen slapen, studeren en ontspanning. LBK geeft een onmisbare bijdrage aan twee daarvan, voor de slaap moet je zelf zorgen. Met alle evenementen en verbondenheid tussen de studenten van de kring is de ontspanning wel duidelijk. De Baarr en Gnorgl, maar ook evenementen door de werkgroepen, spelen dan ook een zeer belangrijke rol in het leven van een LBK student. Maar de PAL-sessies, BIB-dagen en de hulp van studenten van alle jaren maken ook het studeren veel haalbaarder en de weg vinden een stuk makkelijker. LBK zorgt ook voor een professionele verbinding tussen de studenten en de proffen die steeds belangrijker wordt. Buiten de onmisbare bijdrage van LBK tijdens het studietraject, worden er tenslotte verschillende paden opengelegd voor de jaren erna met onder andere de jobfairs waardoor LBK ook daar niet te missen is.

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?

Hoewel het welzijn van studenten sowieso al een belangrijk punt is, is het na corona nog meer in belang gestegen. Iedereen heeft het moeilijk gehad en moeten duidelijke plekken hebben waar ze terecht kunnen met problemen of gewoon om te praten, ook binnen LBK. Een tweede punt is het alcoholgebruik dat verminderd moet worden. Er moet meer focus gelegd worden op alcoholvrije dranken en het zou ook al kunnen helpen als er meer evenementen zijn die veel minder of zelfs geen nadruk leggen op de alcohol zoals de gewone TD’s en cantussen. Op die manier kunnen er ook meer studenten aangesproken worden die anders misschien afgeschrikt zijn om bij LBK te horen.

Welke rol speelt jouw gekozen functie binnen LBK?

LBK is een zeer actieve kring met evenementen en ruimte voor alle soorten studenten, of je nu sportief bent, eerder gewoon goed wilt uitgaan of juist het studeren verkiest. IFR zorgt ervoor dat de studenten ook een muzikale uitlaat hebben. Het spreekt ook een heel andere groep studenten aan wat ook altijd positief is. Het kan hen de moed of de kans geven een bandje op te richten of zich in te schrijven met een dat ze al hebben. En voor degene die zich daar niet in vinden is er altijd de mogelijkheid gewoon naar de evenementen te komen en zich in te laten nemen door de muziek.

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar willen focussen?

Ik ben nieuw in de functie en de werkgroep, maar kijk er enorm naar uit daar samen met mijn team achter te komen en oplossingen voor te vinden. Waar ik wel sowieso al op wil focussen is de naamsbekendheid binnen LBK terug vergroten, zeker na corona. Daar is dit jaar al heel wat moeite ingestoken en dat wil ik verderzetten. Ook was er vorig jaar geen werkgroep. Door IFR wat bekender te maken, hoop ik daar de interesse voor te wekken en nog wat gemotiveerde studenten te vinden. Op die manier wordt IFR weer een bekende, actieve functie en werkgroep binnen LBK waar iedereen van kan genieten.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?

Ik zit al van mijn eerste jaar in het presidium en ben nog steeds even gemotiveerd om me 100% te geven. Ik ben enthousiast en altijd aanwezig. Ik werk graag samen en wil heel graag meer mensen van de andere kringen leren kennen en ze wat meer samenbrengen. Muziek en dus deze functie zijn daar de perfecte mogelijkheid voor dus ik kijk er naar uit de muzikale kant van LBK te leren kennen en met de verantwoordelijkheid wat bij te leren. Aan het hoofd van een werkgroep staan is nieuw voor me, maar ik kom snel overeen met anderen, sta open voor opbouwende kritiek en kan op mijn strepen staan wanneer het nodig is. En IFR lijkt me een zalige manier om die vorm van teamwerk te leren kennen. Die eigenschappen zijn ook een bijdrage als lid van het Dagelijks Bestuur. Ook het lang actief zijn helpt daar aangezien ik daardoor al goed op de hoogte ben van de werking van en binnen LBK.