Kandidaturen werkgroepen

Wegens een technisch probleem met de site kan je de kandidaturen van penning en internationaal in aparte documenten lezen.

Hieronder vind je de verschillende kandidaturen van de dagelijks bestuursleden.  De kandidaturen van de werkgroepen worden binnenkort gepubliceerd.

Werkgroep Penning

Verantwoordelijke: Arend Kloeck

Leden: Ellen Sleurs

Motivatie

De afgelopen jaren lag er een enorme werklast op de schouders van de penningmeester. De hoeveelheid werk was eigenlijk te veel om alles naar behoren uit te voeren. Ook met eigen studies in het achterhoofd schrikt dit heel wat mensen af. Het moet echter wel mogelijk zijn deze functie met twee uit te voeren. Zolang er goede afspraken zijn omtrent wie wat doet en beiden een volmacht hebben op de rekening. Indien niet blijft de ene ook maar de secretaris van de andere. De werkgroep penning die we willen promoveren tot vice penning of zelfs bijkomende penning laat toe volgend jaar meer analyses te maken na de evenementen, alsook de begroting voor de evenementen beter door te nemen. Kortom bij een goede samenwerking is deze functie beter met twee te doen dan alleen.

Hoe kan jij ervoor zorgen dat LBK in de toekomst zal verbeteren?

Penning is altijd belangrijk geweest en zal dat ook altijd blijven. De uitdagingen voor de penning liggen dan ook in hoe LBK zijn eigen werking kan verbeteren in de toekomst. Als we dan even kijken naar de drie pijlers: kwalitatieve vertegenwoordiging, economisch voordelige activiteiten en een springplank bieden voor het bedrijfsleven. Is het duidelijk dat penning ervoor moet zorgen dat de financiën op orde staan om zeker die twee laatste zaken voldoende tot hun recht te laten komen. Zo is het opbouwen van een buffer nodig voor onverwachte uitgaven, maar ook voor het opbouwen van gekke uitgaven naar aanleiding van bijvoorbeeld een lustrumjaar. Als er dan eens een jaar zot wilt worden gedaan is het handig wanneer de penningmeesters van de voorgaande jaren er een lange termijn visie op na hielden.
Daarnaast is het belangrijk dat financiën transparant beheerd worden zodat volgende jaren duidelijk zien wat er betaald is en waaraan. Er mogen geen lijken uit de kast vallen. Het spreekt voor zich dat een duidelijk onderhouden boekhouding en dergelijke hier enkel voordelen biedt. Dit is ook een voordeel van iets met twee doen. Het moet immers al duidelijk zijn voor de andere persoon dus spreekt het voor zich dat derden dit beter zullen kunnen volgen.
LBK is immers opgericht in 1887 en het is de verantwoordelijkheid van penning dat dit blijft tot minstens 2887.

Hoe zie je de samenwerking met je team?

Ik zie mijn team als gelijken. Het gaat over de penning en vice penning. Zij weten beide meer van de financiën van LBK dan de meeste andere functies binnen DB en daarom verdient de vice penning de gelijke behandeling als de penning. Het is immers de bedoeling de peer in twee te delen. Bepaalde functies moeten via fakhuis: kassa’s tellen, RvB-vergaderingen,… Andere zaken zoals boekhouden, verzekeringen, financiële analyses of betalingen doen gaan van thuis uit. Het is daarom perfect mogelijk de taken te verdelen.
Omdat het wel de bedoeling is twee evenwaardige leden te hebben (penning en vice penning), is het belangrijk dat beiden een volmacht hebben en dat ook de ene voor de andere kan inspringen op een vergadering.
Daarnaast willen we de verschillende werkgroepen onder ons verdelen zodat het wel duidelijk is wie welke betalingen moet doorvoeren. Via onedrive is het makkelijk in een excel dan alles algemeen bij te houden zodanig dat op de AV’s en RvB’s wel het totale plaatje kan gepresenteerd worden. Het is echter een probeersel en er kan nog bijgestuurd worden doorheen het jaar. Conclusie Ellen is de peper, ik het zout en samen kijken we hoe we de soep op smaak zullen krijgen. Want teamwork makes the dream work!

 

Werkgroep Bedrijvenrelaties

Verantwoordelijke: Sarah Polak

Leden: Elishia Vanhove (vice-verantwoordelijke), Fien van Esch, Vincent Lenaerts, Shah, Pauline Raemdonck, Yin-te, Lotte Penders, Alexia Timmermans

Motivatie

Ik zou heel graag deze werkgroep begeleiden volgend jaar, samen met mijn vice-verantwoordelijke Elishia Vanhove. Vooral de inhoud van de werkgroep spreekt ons aan. Het gaat om communicatie met bedrijven op een professionele manier, leren plannen en organiseren, een team leiden en motiveren, onverwachte situaties op een rustige en efficiënte manier oplossen… We zien onszelf als een goed team hiervoor. We kennen elkaar goed en zijn allebei gemotiveerd en enthousiast om deze werkgroep volgend jaar te leiden. We zien in dat er chaotische en ongeplande situaties zullen zijn, maar we gaan telkens proberen deze zo snel en goed mogelijk op te lossen. Wat ook heel belangrijk is, is dat onze werkgroep gemotiveerd is en blijft. De teamspirit speelt een grote rol in het draaien van onze werkgroep. Hier gaan we dan ook genoeg aandacht aan besteden, door bijvoorbeeld na de vergadering eens samen te eten of iets te gaan drinken. Zo maken we van onze werkgroep een vriendengroep en kunnen we samen uitkijken naar de vergaderingen.

Hoe kan jij ervoor zorgen dat LBK in de toekomst zal verbeteren?

Momenteel zijn voor de werkgroep Bedrijvenrelaties nog geen draaiboeken of schema’s gemaakt. Ik zou hier volgend jaar graag mee beginnen. Zo gaan de goede dingen niet verloren en wordt de planning de komende jaren efficiënter. Ook kunnen de minpunten vermeden worden en kunnen handige tips worden meegegeven.

Hoe zie je de samenwerking met je team?

Onze werkgroep is momenteel nog niet volledig, maar daar zijn we mee bezig. Het is belangrijke om een goede teamspirit te hebben in onze groep. Zoals eerder gezegd, lijkt het me een goed idee om af en toe ook eens iets leuk te doen met onze werkgroep, dat volledig los staat van onze taak als Bedrijvenrelaties in LBK. Zo leren we elkaar goed kennen en zien we de sterktes in elke persoon, zodat die kunnen gebruikt worden in het goed functioneren van onze werkgroep.

Communicatie is enorm belangrijk. Hier zullen Elishia en ik dan ook op hameren volgend jaar. Indien iemand met een probleem of vervelende situatie zit, is een berichtje in de groep sturen een goed idee: verschillende meningen en standpunten kunnen gebruikt worden in de zoektocht naar een oplossing. Iedereen krijgt een individuele taak in onze werkgroep, maar we zijn nog steeds een team. Ik wil dat iedereen zich volgend jaar thuis en op zijn gemak voelt in onze werkgroep, want dat zal ons en LBK alleen maar ten goede komen. Indien iemand iets op zijn hart heeft liggen, zullen ze weten dat ze altijd bij mij terecht kunnen.

 

Werkgroep Onderwijs

Verantwoordelijke: Marieke De Keyzer
Secretaris: Julie Cuypers

Leden: Aaron D’hooge, Amber Theunissen, Arne Lammens, Elisabeth Vandeurzen, Joost Woestenborghs, Kasper Motten, Lara Bricteux, Lies Boone, Marie Jaeken, Pieter Steegmans, Wander De Nies

Motivatie

Wij zijn helemaal klaar om ons volgend jaar 100% in te zetten voor Onderwijs. Samen gaan wij ons team zo goed mogelijk begeleiden en sturen. We hebben dit jaar gekozen voor een iets grotere werkgroep. Dit om vooral een goede mix over verschillende jaren heen te hebben. Bovendien zijn er enkele tweede master studenten die ook nog hun tijd in hun thesis moeten steken en daarom niet overal altijd aanwezig kunnen zijn.

Hoe kan jij ervoor zorgen dat LBK in de toekomst zal verbeteren?

Wij willen ons in de eerste plaats inzetten om de Open Onderwijs Vergaderingen (OOV’s) populairder te maken. Dit zodat iedereen sneller ‘durft’ langs te komen met zijn problemen en/of ervaringen. Door meer reclame te maken voor OOV’s hopen wij studenten over verschillende jaren aan te trekken en zo de drempel te verlagen. Wij willen bovendien zorgen voor een goede terugkoppeling naar de studenten. Hiervoor hebben wij al twee concrete ideeën. Ten eerste zouden we in het begin van het semester iets willen organiseren waarbij bachelorstudenten (eventueel anoniem) kunnen antwoorden op een paar algemene vragen, zodat wij ook een beter idee hebben van hun standpunten. Ten tweede zouden we graag 1x per semester willen langsgaan in de aula’s om een samenvatting te geven van lopende dossiers, in de hoop de OOV’s nog aantrekkelijker te maken. Ook is het belangrijk dat er een goede terugkoppeling is naar andere leden van het dagelijks bestuur zodat we binnen LBK ook over veranderingen kunnen nadenken en hun op de hoogte brengen.

Hoe zie je de samenwerking met je team?

Door de OOV’s goed voor te bereiden en standpunten en meningen te vragen aan iedereen, zullen de vergaderingen efficiënt kunnen verlopen. Een goede communicatie met het team is ook zeer belangrijk zodat iedereen op de hoogte is van de lopende dossiers. Een goede taakverdeling draagt vervolgens ook bij tot een goede communicatie. Zo weet iedereen bij wie ze terecht kunnen. Wij hopen een goede band te creëren binnen het team. Dit door teambuildings te organiseren en na de OOV naar de Baarr of Gnorgl te gaan. Hierdoor leren we elkaar goed kennen en vertrouwen, wat het overleggen nog makkelijker maakt.

 

Werkgroep Communicatie

Verantwoordelijke: Amy Philipsen

Leden: Robynn Vancompernolle, Anna Wollants, Jako De Dooy

Motivatie

Al vanaf het tweede jaar ben ik lid van de werkgroep communicatie en ik heb mij hierin altijd heel thuis gevoeld. Ik ben iemand die heel graag creatief bezig is. Daarom dat Floreattekstjes maken en afbeeldingen bewerken voor bijvoorbeeld banners, de manieren zijn waarbij ik mij hard amuseer. Deze taken die horen bij de functie, zullen daarom niet als een “taak” aanvoelen voor mij. Verder besef ik hoe belangrijk het is om de studenten in kennis te stellen van de bezigheden van LBK en dat sociale media hierbij een invloedrijk hulpmiddel kan zijn.

Hoe kan jij ervoor zorgen dat LBK in de toekomst zal verbeteren?

Als communicatieteam wil ik graag uitbreiden naar andere sociale mediaplatformen dan degene die nu gebruikt worden. Zo maken we de kans groter om nog meer studenten te bereiken met LBK en haar evenementen.

Hoe zie je de samenwerking met je team?

Ik denk dat binnen communicatie de nadruk wordt gelegd op gezelligheid. Hiermee bedoel ik vooral dat de Floreatnights niet zullen gezien worden als ‘werkavonden’, maar eerder als een avond waarbij gezellig onder elkaar gegeten en gebabbeld wordt. Ik zou graag hebben dat de hele werkgroep naar deze avonden zal uitkijken. Ik zou graag een groep hebben waar iedereen comfortabel is bij elkaar en dat de motivatie niet enkel is om zijn of haar taken goed uit te voeren maar ook hulp verlenen aan medeteamleden en ook hulp durven vragen.

 

Werkgroep Gnorgl

Verantwoordelijke: Wouter De Block
Boekhouder: Sofie Vander Velde

Leden: Arno Heytens, Seppe Roekaerts, Emiel Ceunen, Indy Haiman, Ada Hinderijckx, Jan Vermeeren, Emilie Do, Casper Eysakkers

Motivatie

Ik (Wouter) heb dan niet in de gnorglwerkgroep gezeten, maar heb wel al ervaring met het leiden van een werkgroep. Ik vond het aansturen van mensen een hele fijne ervaring en kreeg veel voldoening van de “verantwoordelijke” rol. Daarom zou ik graag dit jaar, samen met Sofie, mijn schouders zetten onder de gnorgl werkgroep. Aangezien gnorgl toch een grote en veeleisende werkgroep is gaat dit weer een uitdaging zijn waar wij zeker naar uitkijken.
Sofie heeft al in twee werkgroepen gezeten, waaronder de gnorgl-werkgroep en wil komend jaar het leidinggevend aspect er zeer graag bijnemen. Dit gaat haar persoonlijke ontwikkeling zeker ten goede komen, wat later in het werkveld zeer voordelig kan zijn.
Met haar ervaring als gnorgltapper, vullen we elkaar super goed aan, waardoor we geloven dat onze samenwerking goed gaat werken en we van elkaar kunnen bijleren op verschillende vlakken. Daarnaast kijken we super hard uit naar het opbouwen van een hechte band met ons team!

Hoe kan jij ervoor zorgen dat LBK in de toekomst zal verbeteren?

Als gnorglverantwoordelijke en boekhouder ligt onze prioriteit natuurlijk bij het verbeteren van gnorgl-gerelateerde zaken. We willen dit jaar vooral focussen op het opleiden van tappers zodat ze beter kunnen omgaan met overdreven zatte mensen, grensoverschrijdend gedrag en geluidsoverlast. We willen hen hierin ondersteunen met behulp van de bestaande steward cursussen, maar er zijn ook concrete plannen voor nieuwe initiatieven gedragen door de verschillende fakbars van Leuven.
Verder blijven we ook werken aan het (hopelijk) verbeteren van de situatie met de buurt door naar een permanente oplossing te zoeken voor hun ontevredenheden. Zo hopen we de toekomstige generaties wat meer speling geven op dit vlak.

Hoe zie je de samenwerking met je team?

Team Gnorgl is één van de meest routinematige werkgroepen: de shiftenlijst wordt vrijdagavond open gezet voor de komende week en iedereen is vrij om deze in te vullen. Ook de shiften in de Gnorgl zelf verlopen volgens een standaardschema zoals het opsluiten, tappen, stewarden, opruimen, afsluiten… Deze manier van werken zorgt voor een goede en eenvoudige systematiek voor de verantwoordelijken, maar is ook aangenaam voor de werkgroepleden zodat ze altijd weten waaraan ze zich moeten verwachten en niet voor verrassingen komen te staan. Verder wordt er een shiftenlijst bijgehouden zodat iedereen ongeveer evenveel shift en ieder zijn eigen bijdrage aan het Gnorglteam levert. Wij als verantwoordelijken zullen er ook voor zorgen dat de leden van de werkgroep weten wat een presidiumfunctie inhoudt op het gebied van verantwoordelijkheden, inclusief de Gnorgl – en LBKshiften. Een hechte werkgroep is natuurlijk iets waar elk leidersfiguur naar streeft. Het is de bedoeling dat er een lage drempel blijft tussen de werkgroepleden en de verantwoordelijken, wij gaan dan ook ons uiterste best doen om dit te verwezenlijken. Shiften in de Gnorgl blijft ontspanning dus wij gaan ervoor zorgen dat alle leden van de werkgroep graag naar de Gnorgl komen en zich samen inzetten om er een geweldig jaar van te maken.

 

Werkgroep Baarr

Verantwoordelijke: Marie-Lien Schreurs
Boekhouder: Ines Collin

Leden: Barbara Bastien, Ismaël Bawah, Ferre Belmans, Winnie Bevers, Thomas Boutens, Lara Bricteux, Lena De Mulder, Robbe Ghysen, Wout Keymis, Warre Pieters, Amy Pozsgai, Arthur Remans, Lenne Sannen, Neal Strijckmans, Wout van Dyck, Yoran Van Keer, Mikéas Van Wesemael Selders, Jasmin Vereecken, Matthias Vermylen, Dries Weytjens

Motivatie

Hetgeen we beide vanaf het begin belangrijk vonden, is een goede verstandhouding tussen baarr boekhouder en baarr verantwoordelijke. We hadden een dynamisch, goed op elkaar afgestemd duo voor ogen en dit is iets wat we zeker wel in elkaar zien. Hierbij heeft ieder zijn taken maar ondersteuning van de ander blijft aanwezig. Wat we beide als een pluspunt zien, is onze samenwerking zodat er minder druk op één persoon valt. We zitten allebei graag in de baarr, zowel overdag als pauzeplaats als ‘s avonds als gezellig zitcafé.

Het is ons doel van het baarr team een gezellige, hechte groep te maken waar iedereen met plezier komt tappen. We kijken er dan ook enorm hard naar uit om met het team, dat we hebben samengesteld, te werk te gaan. Dit zijn allemaal super toffe en sociale mensen.

Hoe kan jij ervoor zorgen dat LBK in de toekomst zal verbeteren?

Een van de belangrijkste dingen die LBK doet voor de student bio-ingenieur, is deze in contact laten komen met mensen van hetzelfde intellect niveau en gezamelijke interesses. LBK voorziet de nodige recreatie en ontspanning aan de soms overwerkte student. De baarr kan hier zeker bij helpen en wij dus ook. We merken soms toch dat niet elke bio-ingenieur een connectie heeft met LBK en soms hierdoor voor zichzelf ook belangrijke connecties misloopt.

We willen dat de baarr een aangename sfeer brengt voor elke student. Niet elke bio-ingenieur voelt zich goed in een alcoholische omgeving. We willen daarom een punt maken van de alcoholcultuur (hiermee bedoelen we groepsdruk etc.. Dit is echter geen eenvoudige taak; deze cultuur zit veelal ingeburgerd onder studenten. Enkele ideeën die we toch hadden, was standaard Stella 0,0% koud te hebben staan en éénmaal een 0,0% bier als bier van de week aanduiden. Verder kunnen we ook helpen door zelf niet mee te gaan in deze cultuur; niemand aanzetten tot drinken, pijlen of een individu mogelijks zijn grens al heeft bereikt en niet verder alcohol geven etc.

Om zoveel mogelijk bio-ingenieurs te lokken naar de baarr, lijkt ons een samenwerking met onthaal een vereiste. We willen onthaal dan ook aansporen om een aantal evenementen in de baarr te organiseren en/of na een evenement allemaal samen af te komen naar de baarr. Zo leren eerste baccers de baarr beter kennen en blijven ze hopelijk jaarlijks vaste klant. We willen ook de rest van DB motiveren veel aanwezig te zijn in de baarr. Dit maakt het ook meer aanlokkelijk voor anderen om te komen.

Hoe zie je de samenwerking met je team?

We hebben gekozen om ons team redelijk beperkt te houden. We zijn ervan overtuigd dat een kleiner team makkelijker te motiveren valt en zorgt voor een betere groepssfeer.

We gaan drie bijkomende functies geven aan drie tappers uit het team: een hoofdtapper (deze zal verantwoordelijk zijn voor het opstellen van de shiftenlijst), een sociale media verantwoordelijke (maken van banners, evenementen aanmaken op facebook etc.) en een colruyt verantwoordelijke.

Zoals ook dit jaar, wordt elk weekend de shiftenlijst terug opengesteld en kan iedereen aangeven welke momenten ze vrij zijn om te komen tappen. Op basis hiervan stelt de shiftenlijst verantwoordelijke dan de planning voor de week op. Moesten shiften niet opgevuld geraken, gaan we extra aansporen of er toch niet nog mensen zijn die op dat moment kunnen komen tappen.

Omdat we een goede groepssfeer belangrijk vinden en onze tappers gemotiveerd willen houden, willen we geregeld een teambuilding doen. Wat we gaan doen, wordt mede bepaald aan de hand van de input, die we van de tappers zelf krijgen.

 

Werkgroep Cultuur

Verantwoordelijke: Lorien Quaghebeur

Leden: Ans De Ceuster, Anton Breugelmans, Céline Coopmans, Ine Lambrechts, Reinout Vandenabeele, Stan Luyckx, Tijs Smits

Motivatie

De werkgroep bestaat uit enthousiastelingen met erg uiteenlopende interesses waardoor iedereen kan bijleren van elkaar. Hierdoor zullen er heel verschillende superleuke evenementen georganiseerd worden, waardoor de studentencultuur nog veel uitgebreider wordt. Samen zorgen we voor een TOPcultuurjaar!

Hoe kan jij ervoor zorgen dat LBK in de toekomst zal verbeteren?

Met een goed draaiende cultuurwerkgroep helpen we zowel met de algemene werking van LBK door betrouwbare shifters te zijn, maar dragen we ook bij aan de diversiteit van LBK-evenementen waardoor een groter publiek betrokken raakt bij de kring. De mensen die naar onze evenementen komen zullen later dan misschien zelf hun steentje willen bijdragen om LBK te laten draaien.

Hoe zie je de samenwerking met je team?

Het liefst zou ik steeds enkele mensen per event verantwoordelijk maken, zodat ze het maximale kunnen bijleren over hoe zo iets aan te pakken. Op deze manier halen ze er ook het meeste voldoening uit, als ze trots kunnen zijn op het evenement dat zij op poten hebben gezet. Hier zou ik natuurlijk steeds supervisen, helpen en begeleiden waar nodig. Een andere optie is om een persoon verantwoordelijk te maken voor het logistieke, of de communicatie.. voor elk evenement gedurende dit werkjaar. Hoe we gaan samenwerken bespreek ik graag met mijn team.

 

Werkgroep Sport

Verantwoordelijke: Niels Slaets

Leden: Jelle Dumortier, Joren Van Campenhout, Kato Vanpoucke, Loes Daelemans, Merel Peeters, Nele Moons, Nick Boelaert, Steven Volders, Zoe Gervy

Motivatie

De opkomende werkgroep bestaat uit een deel dat ervaring heeft en een deel dat nieuw is binnen het preasidium en/of binnen de werkgroep sport. Het is een goede gezonde mix om elkaar nieuwe dinge aan te leren en evenementen tot een goed einde te brengen. Ik heb er volle vertrouwen in dat ik met hun goed zal samenwerken er een onvergetelijk sport en LBK jaar van zal maken!

Hoe kan jij ervoor zorgen dat LBK in de toekomst zal verbeteren?

Door een goede samenwerking met mijn team leuke, sfeervolle,… evenementen te organiseren die goed geregeld zijn. Met deze evenementen kan dan ook weer de focus van alcoholgebruik meer en meer wegvallen. Het is een gemotiveerd team dat op de hoogte is van de verplichtingen die er bij komen van praesidium, dus de shiften zullen altijd goed ingevuld worden.
Mensen inwerken in LBK via sport bijvoorbeeld heeft altijd een meerwaarde voor de kring op vele vlakken.

Hoe zie je de samenwerking met je team?

Ik zie deze heel positief in. Ik ga mijn werkgroepen ten volste gebruiken en ik ga alles goed op voorhand bespreken met hun. Ik ga hun opdelen in kleine groepjes en plaatsen op verschillende taken zoals communicatie, 24 urenloop, SOTS,… zodat we verantwoordelijken hebben binnen de groep voor die taak (maar iedereen is verwacht eraan mee te helpen natuurlijk). Ze zouden ook altijd kunnen terugvallen op mij want ik ben natuurlijk ook verantwoordelijke van de hele groep en dus alles wat er mee te maken heeft. Ik zal ook perfect werk kunnen uitbesteden moest mij dit te veel worden soms. Ik zie een zeer goede samenwerking met mijn team in de toekomst!

 

 

Verantwoordelijke: Ine De Bot

Leden: Jelle Dumortier, Joren Van Campenhout, Kato Vanpoucke, Loes Daelemans, Merel Peeters, Nele Moons, Nick Boelaert, Steven Volders, Zoe Gervy

Motivatie

Nu ik voor het 2e jaar op rij deel uit maak van de werkgroep, zou ik graag mijn 3e jaar werkgroep Sport inzetten als verantwoordelijke. Ik kijk ernaar uit om samen tal van sportieve activiteiten te organiseren, om mensen samen te brengen, en om mijn enthousiasme over te brengen aan anderen.

Hoe kan jij ervoor zorgen dat LBK in de toekomst zal verbeteren?

Door mijn enthousiasme en motivatie over te brengen aan anderen hoop ik (toekomstige) presidiumleden aan te zetten om volgend jaar onze functies over te nemen en alles in goede banen te leiden. Ruimdenkend, flexibel en toekomstgericht zijn eigenschappen die ik in mezelf zie en die ik ook belangrijk vind met het oog op de toekomst.

Ik denk dat we als kring ook nog veel kunnen bijleren van andere kringen. Hier wil ik dan proberen om ook (sport)evenementen te organiseren met andere presidia om verschillende kringen samen te brengen en zo nieuwe inbreng te hebben en er samen iets moois van te maken.

Hoe zie je de samenwerking met je team?

Ik wil graag een gemotiveerd enthousiast team leiden en zal er alles aan doen om ook het komende jaar te doen slagen, en (hopelijk) opnieuw onze 3e plaats te bemachtigen op de 24u-loop. Maar bovenal verkies ik vooral een goede sfeer. Een goede teamspirit en motivatie wil ik omzetten in een goede werking van de werkgroep.

Ik sta open voor kritiek, en wil ook bijleren van mijn werkgroep en hun nieuwe ideeën horen. Functioneren als één groep en een goede samenwerking onderling vind ik belangrijk. Ik zou streven naar een werkgroep van ongeveer 10 personen (verdeeld over de verschillende jaren), waarin elk verantwoordelijkheden toegewezen zal krijgen, van de grootste tot de kleinste evenementen.

 

Werkgroep Logistiek

Verantwoordelijke: Gilles Vanbeylen

Leden: Yorre Duyck, Matthias Sticker, Arno Heytens, Rob Van Keer, Klaas Goossens, William Verdonck, Alexander Cools, Alexia Timmermans, Mattias Braeckmans, Kasper Bottu, Arthur Vanderstraeten, Brecht Thijsen

Motivatie

Na een avontuur van twee jaar aan de KULAK, kwam ik tijdens het academiejaar 2020-2021 aan in Leuven. Middenin het coronatijdperk, op deze manier was het haast onmogelijk om medestudenten van Bio-ingenieur te leren kennen. Via zowat mijn enige contact binnen LBK kwam ik in de werkgroep sport terecht. Het huidige academiejaar gaf mij wel de kans om mensen binnen LBK te leren kennen en deze kans heb ik dan ook met beide handen gegrepen. Het valt me nog steeds elke keer op hoe familiair en gezellig LBK is. Door het gemis aan nieuwe contacten en activiteiten, weet ik maar al te goed hoe belangrijk het is om activiteiten te organiseren voor studenten. Vanuit dit perspectief wil ik mij graag inzetten voor LBK en vanuit welke functie kan dit beter dan logistiek. Logistiek is voor mij een belangrijke schakel in vele van de succesvolle evenementen van LBK. Vanuit deze positie is het mogelijk om meerdere werkgroepen te ondersteunen en te helpen. Het soms last minute moeten oplossen van problemen lijkt mij ook een belangrijk aspect van logistiek. Vanuit het sociale en hulpvaardige aspect van mezelf lijkt het me aangenaam om bij vele activiteiten mijn steentje te kunnen bijdragen.

Hoe kan jij ervoor zorgen dat LBK in de toekomst zal verbeteren?

Het verder uitwerken van het reeds bestaande uitleensysteem en het beter structureren van de garage zouden mijn opvolger ten goede komen. Verder zou al het materiaal met het nodige respect gebruikt moeten worden, op deze manier kan het langer meegaan. Dit zorgt dan weer voor een kleinere aankoopkost voor LBK. Verder zou ik ook mijn “creatieve” brein, zoals sommigen het noemen, ter beschikking van LBK willen stellen. Dit zowel voor de uitwerking van evenementen als het oplossen van problemen. Ten slotte zou ik mijn sociale kant graag willen gebruiken om mensen aan te moedigen en te engageren voor LBK. Dit kan de toekomstige generaties die nog moeten starten aan hun studies ten goede komen. Wanneer dan een gemotiveerd en geweldig presidium klaarstaat om hun activiteiten aan te bieden.

Hoe zie je de samenwerking met je team?

Ik denk dat het belangrijk is dat je uw team ziet als een vriendengroep. Wanneer iedereen met goed met elkaar kan vinden en evenwaardig werk doet, zal iedereen respect kunnen opbrengen voor elkaar. Dit zal dan weer zorgen voor een positieve sfeer, wat op zijn beurt zal zorgen voor het snel invullen van de nodige shiften. In heel deze draaiende motor, zou ik als verantwoordelijke uiteraard een belangrijke rol spelen. Door er te zijn als aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor mijn werkgroepleden zou ik deze goede groepssfeer willen bevorderen. Voor het leiden van een team heb ik reeds ervaring als hoofdmonitor bij Kazou, ik hoop deze ervaring dan ook te kunnen benutten binnenin mijn werkgroep en LBK in het algemeen.

 

Werkgroep Cursusdienst

Verantwoordelijke: Joost Woestenborghs

Leden: Jelle Rijnders, Hannah Guyon, Sarah Van Lommel, Floris Hooyberghs

Motivatie

Deel uitmaken van een werkgroep binnen LBK, namelijk Onthaal, vond ik vorig jaar super leuk en leerrijk. Het voelde al snel niet meer als werkgroep, maar gewoon als hobby waar ik graag tijd voor maakte. Uiteraard zijn er steeds een reeks verplichtingen, maar deze deed ik met plezier. Ik kreeg namelijk enorm veel voor terug. Zo hoop ik volgend jaar ook een fijne werkgroep te leiden waarin iedereen zich naast reeks nodige verplichtingen, gewoon kan amuseren en zelfs nog praktische skills kan bijleren. Ik hoop een fijne omgeving te creëren waarin communicatie vlot verloopt, iedereen zichzelf kan zijn en Cursusdienst gewoon ook plezant wordt. Uiteraard horen daar ook teambuildings waar ik al zin in krijg. Ik wil ook dat de groep kan terugvallen op mij. Ik val met plezier in indien er iemand niet meer zou kunnen wegens een onverwachte voorziening of ziekte. Of indien er zich een intern probleem zou voordoen, dit gezond ter sprake kan worden gemaakt en we dit samen kunnen oplossen. Je functie correct uitvoeren is misschien belangrijk, maar die graag uitvoeren is nog zoveel belangrijker. Ik wil ten slotte zulke gezonde mindset creëren binnen de werkgroep.

Hoe kan jij ervoor zorgen dat LBK in de toekomst zal verbeteren?

De Cursusdienst dient zo optimaal mogelijk bereikbaar en duidelijk te zijn voor studenten. Aangezien quasi elke student in contact komt met de Cursusdienst, dienen openingsuren, betaalwijzen en locatie duidelijk aangegeven te zijn. Ook zeker de eerstejaars die minder vertrouwd zijn met de cursusdienst, moeten duidelijk hun weg naar hun cursus kunnen vinden. Omdat hier natuurlijk wel eens de nodige vragen bij te pas komen, wil ik met mijn team bereikbaar zijn voor iedereen. Concrete verbeteringen kunnen momenteel op vlak van openingsuren communiceren en het niet meer gebruiken van tijdsloten om je cursussen te komen halen.

Hoe zie je de samenwerking met je team?

Communicatie is een eerste belangrijk punt. Ik wil steeds tijdig met iedereen duidelijk gecommuniceerd hebben zodat iedereen van alles op de hoogte is. Ten tweede is de sfeer binnen de werkgroep minstens zo belangrijk. Dit heb ik reeds ondervonden bij Onthaal. Door middel van een reeks teambuildings en daarbuiten gezellig af te spreken, hoop ik dat de werkgroep meer wordt dan samenwerken en zo nieuwe vrienden te maken. Een goede sfeer zorgt voor een gezonde omgeving waar iedereen zichzelf durft te zijn, gemotiveerd blijft en zijn ideeën of mogelijke frustraties durft delen. Hierbij sluit het derde belangrijke punt aan, namelijk het werk eerlijk verdelen. Concreet houdt dit in het aantal shiften bijvoorbeeld bij te houden om zo te kijken of dit ook effectief gebeurt. Natuurlijk hoeft dit niet te streng. Niet al het werk valt te omschrijven als shift en inzet voor de werkgroep zou geen verplichting moeten zijn, maar iets wat je ook graag doet. Hierbij hoort ook de nodige flexibiliteit. Iedereen heeft nog zijn ontspanning en verplichtingen buiten de Cursusdienst. Hiervoor zal de communicatie ook belangrijk zijn om tijdig openingsuren en dergelijke in te plannen zodat iedereen zijn agenda kan opstellen.

 

Werkgroep Onthaal

Verantwoordelijke: Silke Rutten

Leden: Pauline Rigouts, Kato Scheepers, Jade Bauduin, Catharina Bellen, Mathieu Jaumin, Lena De Mulder, Marjolein Van den Broeck, Alexandra Willems, Lara Bricteux, Lola De Waele, Timon Vandereet, Tom Claes, Tom Seldeslachts, Wietske Wijnants, Maarten Kraft

Motivatie

Starten aan de universiteit is voor veel studenten een overdonderende en spannende ervaring. Onthaal probeert er elk jaar voor te zorgen dat die ervaring zo aangenaam mogelijk is en dat de eerstejaarsstudenten altijd een plaats hebben waar ze terecht kunnen. Zelf kwam ik in Leuven aan in het midden van de pandemie, er waren op campus bijna geen mogelijkheden om nieuwe mensen te leren kennen, en toch heeft mijn onthaal er voor gezorgd dat ik me thuis voelde aan de faculteit en binnen de kring. Dit wil ik ook doen voor de nieuwe studenten. Ik wil er samen met team onthaal voor zorgen dat ze ons, elkaar en de kring leren kennen en dat ze LBK gaan zien als een thuis weg van huis. Dit gaan we realiseren door tal van activiteiten te organiseren, sommige wat meer geschikt voor de extravertere eerstejaars en sommige meer voor de rustigere types. Kortom, wij als werkgroep zijn superenthousiast om de eerstejaars en de studenten die van Kortrijk en Antwerpen komen, Leuven in al haar schoonheid te tonen en hen het jaar van hun leven te bezorgen.

Hoe kan jij ervoor zorgen dat LBK in de toekomst zal verbeteren?

Het allerbelangrijkste in het takenpakket van onthaal is dat je er moet zijn voor de eerstejaars, voor alle eerstejaars. Daarom lijkt het mij belangrijk om wat meer niet drank gerelateerde evenementen te organiseren, aangezien veel eerstejaars wat worden afgeschrikt van het “zuip imago” van studentenkringen. Ook willen we er samen voor zorgen dat er elke middag zeker iemand van onthaal aanwezig is in de Baarr, zodat de nieuwe studenten daar altijd kunnen binnenwandelen zonder bang te zijn dat ze niemand gaan kennen. Verder is het belangrijk dat de eerstejaars niet alleen wegwijs krijgen in het sociale aspect van studeren maar ook in het academische aspect. Wij als onthaal zullen er voor openstaan elke vraag te beantwoorden, over elk vak, zonder hen te demotiveren. Het onthalen van studenten die van Antwerpen en Kortrijk komen mag niet vergeten worden. Zij moeten ook hun weg vinden in een nieuwe stad, en onthaal zal hen die weg wijzen. Met deze studenten willen we activiteiten organiseren die meer gezamenlijk zijn met de Leuvense studenten, om te vermijden dat ze los komen te staan van de Leuvense bio-ingenieurs. Samengevat, onthaal wilt een klankbord zijn voor elke nieuwe student en zorgen dat ze zich allemaal thuisvoelen binnen LBK.

Hoe zie je de samenwerking met je team?

Als onthaal verantwoordelijke heb ik de eindverantwoordelijkheid over elk evenement. Dit wilt natuurlijk niet zeggen dat ik alles zelf doe. Ik heb een team van 14 heel capabele mensen die elk ook verantwoordelijkheid gaan krijgen over bepaalde evenementen. De evenementen van elk semester zullen bij het begin van het semester verdeeld worden over de onthaal leden en mezelf. Zo zal een groepje van 3 of 4 personen verantwoordelijk zijn voor een evenement en een ander groepje voor een ander evenement. Ik zal het overzicht houden over elk van deze groepjes. Elk onthaal lid wordt verwacht op zo veel mogelijk evenementen aanwezig te zijn zodat de aantrekkelijkheid ervan vergroot. Ook de band onderling is belangrijk, aan teambuilding zal zeker gedaan worden. Als verantwoordelijke ga ik er ook voor zorgen dat de sfeer binnen onthaal goed blijft. Ik zal zorgen dat wie problemen heeft altijd bij mij terecht kan en dat de onthaal groep een goed geoliede machine is.

 

Werkgroep Revue

Verantwoordelijke: Marijke Geuskens

Leden: Ans De Ceuster, Joost Woestenborghs, Jessica Flamen, Jasper Willen, Anais Neufkens

Motivatie

Vanaf het moment dat ik wist dat LBK een Revue organiseerde, wist ik dat ik hier ooit aan wilde deelnemen. Dat geluk had ik dit jaar en wat was het zalig! Met een groep naar zoiets toewerken creëert een bijzondere band en is een onbeschrijflijke ervaring. Wetende dat je dit samen voor elkaar hebt gekregen, daar als groep op het podium een staande ovatie mogen ontvangen… Dat is één van de dingen waar ik voor leef. Ik wil dan ook graag deze traditie van LBK verderzetten en er alles aandoen om er een fantastische voorstelling van te maken, maar nog meer om te zorgen voor een goede groepssfeer waar iedereen zich goed en veilig in voelt. De Revue is een ideaal evenement om leden op een andere wijze te betrekken en kennis te laten maken met LBK. Ik wil dan ook iedereen de kans geven om op een of andere wijze bij te dragen aan dit geweldige evenement.

Hoe kan jij ervoor zorgen dat LBK in de toekomst zal verbeteren?

Als Revueverantwoordelijke speel ik uiteraard maar een kleine rol binnen het grote geheel van LBK. Toch wil ik mijn steentje bijdragen om onze kring te verbeteren. Mijn focus ligt voornamelijk op zoveel mogelijk mensen te betrekken bij onze werking, ook mensen die zich minder aangetrokken voelen tot de andere evenementen. Ik wil een safe space creëren waar iedereen zichzelf kan zijn.

Hoe zie je de samenwerking met je team?

De Revue kan enkel georganiseerd worden door een team, een groep waarin iedereen zijn steentje bijdraagt. Ik waardeer iedereens bijdrage en wil op gelijke hoogte staan met mijn werkgroepleden. Uiteraard neem ik mijn verantwoordelijkheden en zal ik als het nodig is knopen doorhakken en duidelijk de leiding nemen. Echter wil ik dat iedereen zijn zegje kan en durft doen.

 

Werkgroep Galabal

Verantwoordelijke: Kim Vancorenland

Leden: Gaëlle Convent, Febe Janssen, Lore Gouwy, Sara Heylen, Bauke Blaauwendraad

Motivatie

In de eerste weken van mijn eerste jaar was LBK zeer open en welkom naar ons eerstejaars toe. Dit warme welkom had ik niet verwacht van een studentenvereniging en zorgde er dus voor dat ik meer en meer geïnteresseerd werd en betrokken wilde worden bij LBK en haar werking. Helaas kwam toen Corona nog eens tevoorschijn wat er – in mijn gevoel- voor zorgde dat mijn interesse vervaagde.
Omdat we dit jaar terug een (semi) normaal jaar hadden, kwam deze interesse volledig terug. Ik zou graag de werking leren kennen, mij engageren en vooral betrokken worden bij LBK. Ik heb het gevoel dat dit als galabalverantwoordelijk ideaal is om te doen! Hierdoor kan ik een steentje bijdragen en tegelijk zoveel meer leren over de interne werking bij deze warme studentenvereniging.
Dit is natuurlijk niet de enige reden waarom ik zo graag galabalverantwoordelijke wil worden. Ik zou het namelijk een heel leuke uitdaging vinden om met de werkgroep voor iedereen het leukste en classy galafeestje van het jaar te organiseren. Ik plan, organiseer en brainstorm graag wat dus perfect aansluit bij deze functie. Het lijkt me ook heel tof om een eigen inbreng te leveren aan dit evenement.
Conclusie: Ik zou graag mijn schouders eronder zetten om voor iedereen van dit evenement een geslaagde en plezante avond te maken.

Hoe kan jij ervoor zorgen dat LBK in de toekomst zal verbeteren?

Ik denk dat als galabalverantwoordelijke je de toekomst van LBK niet veel gaat kunnen beïnvloeden. Het is natuurlijk wel zo dat als mensen het galabal als een succes ervaren, dit een positieve invloed gaat hebben op de toekomstige galabals. Daardoor hoop ik erop dat we met de hele galawerkgroep hierin slagen.

Hoe zie je de samenwerking met je team?

Samenwerking is voor mij een van de belangrijkste dingen die er zijn. Daarom vind ik het heel belangrijk dat iedereen de kans krijg om zijn of haar mening te delen en dat hier ook effectief naar geluisterd wordt. Om een goede samenwerking te bevorderen is een ondubbelzinnige communicatie nodig. Ook vind ik een gestructureerde planning en duidelijke takenverdeling cruciaal.
Bovendien vind ik openheid van belang. Als iemand van de werkgroep ergens meezit of het niet eens is met bepaalde dingen, dan moet hij/zij dit kunnen zeggen zodat hier rekening mee gehouden wordt.
Ten slotte vind ik het ook belangrijk dat iedereen van de werkgroep weet dat ze gewaardeerd worden en dat ik ze nu al dankbaar ben voor de inzet die ze willen leveren om een geslaagd galabal te organiseren.

 

Werkgroep IFR

Verantwoordelijke: Hanne Peleman

Leden: Reinout Vandenabeele, Tijs Smits

Motivatie

IFR lijkt me de perfecte combinatie van muzikale ontspanning, sociaal contact en praktisch regelen. Allemaal aspecten waar ik graag mee bezig ben en in wil bijleren. Ik hou van muziek en van de ontspanning en creativiteit die daarbij hoort en met een functie als IFR kan ik dat delen met LBK en er zelf ook van genieten. Verder lijkt het me een heel interessante uitdaging om iets te regelen over kringen heen en kijk ik uit naar de samenwerking. Ik heb er zin in samen met mijn team IFR terug te delen met LBK aan de hand van bijvoorbeeld wat jamsessies en hen in contact te brengen met andere kringen met evenementen die volledig om muziek draaien.

Hoe kan jij ervoor zorgen dat LBK in de toekomst zal verbeteren?

Met de functie IFR wil ik de muzikale kant van LBK terug echt wakker maken en een interesse opwekken die over de jaren heen meegaat. Daarnaast ben ik ook een van de weinigen die geen alcohol drinken en ik wil dat gebruiken om meer evenementen tot stand te brengen, binnen en buiten mijn functie, die niet gericht zijn op de drank zodat naar komende jaren toe het alcoholimago van LBK daalt en er zo mogelijks nog meer studenten aangetrokken worden.

Hoe zie je de samenwerking met je team?

Voor het regelen van grote evenementen is het handig een team te hebben om het werk wat te kunnen verdelen. Als verantwoordelijke is het dan mijn job het overzicht te bewaren en alles in goede banen te leiden. Ten tweede geeft werkgroep hebben meer inzichten en creativiteit wat altijd handig kan zijn op praktisch vlak, maar ook zeker bij de muziek zelf. Het zorgt er ook voor dat als ik zwakke kanten zou hebben, die opgevangen kunnen worden door het team en omgekeerd. Maar ik kijk er vooral ook naar uit hen te leren kennen, er voor hen te zijn en samen muziek te maken want samen jammen is toffer dan alleen.