Kandidatuur Arne Lammens

Functie

Onderwijssecretaris

Motivatie

Ik ben al 2 jaar actief bij de werkgroep Onderwijs, zo heb ik gemerkt hoe belangrijk goede studentenvertegenwoordiging is. Ik vond het ook zeer interessant om mee de ontwikkelingen aan de faculteit en universiteit te kunnen volgen. Op de verschillende vergaderingen worden dingen beslist die een grote impact kunnen hebben op studenten en ik vond het heel nuttig om mee ons standpunt te kunnen verdedigen. Ik kijk er dan ook naar uit om als Onderwijssecretaris nog meer betrokken te zijn bij deze vergaderingen en mij volledig in te zetten om studenten te helpen. LBK is al sinds mijn eerste jaar een belangrijk deel van mijn studentenleven, ik heb dankzij de onthaalactiviteiten veel van mijn vrienden leren kennen. Vanaf mijn tweede jaar ben ik dan zelf in het presidium gegaan en heb de afgelopen 3 jaar in verschillende werkgroepen gezeten. Ik kijk er dan ook naar uit om volgend jaar deel uit te maken van het Dagelijks Bestuur.

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?

LBK speelt een belangrijke rol in het studentenleven van velen, zo worden er voor de eerstejaars veel evenementen georganiseerd om elkaar en de kring te leren kennen. LBK profileert zich op verschillende manieren (ontspanning, sport, cultuur, professioneel), waardoor een brede groep van studenten aangesproken wordt. Dit zorgt er voor dat we toch een van de grotere kringen van Leuven zijn. Naast ontspanning zorgt LBK natuurlijk ook dat de studenten bio-ingenieur goed vertegenwoordigd zijn aan onze faculteit en universiteit, iets wat ik persoonlijk uiteraard zeer belangrijk vind. Bedrijvenrelaties zorgt er dan weer voor dat studenten al tijdens hun studies in contact komen met het werkveld, nuttige soft skills leren en misschien zelfs hun eerste werkgever vinden dankzij de jobbeurs.

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?

Goede heropstarting van de Gnorgl en dat we samen met de studenten voor een veilige en leuke ontspanning kunnen zorgen. Belangrijk hierbij is ook dat we een goede relatie met de buurt opbouwen. Ook willen we het ‘boeren’ imago van LBK veranderen, vooral naar buitenwereld toe. De naamsverandering van LandBouwKring naar Leuvense Bio-ingenieurs Kring is een stap in de goede richting. Dit gaat helpen om de bio-ingenieursstudie te profileren als een opleiding die meer dan enkel landbouwingenieurs voortbrengt, hetgeen belangrijk is voor de professionalisering naar de arbeidsmarkt toe. Verder is het belangrijk dat we als kring blijven inzetten op ecologie en duurzaamheid.

Welke rol speelt jouw gekozen functie binnen LBK?

De belangrijkste rol is het vertegenwoordigen van alle studenten bio-ingenieur, zowel op facultair als universitair niveau. Ook is het belangrijk om studenten op de hoogte te houden van veranderingen en lopende dossiers. De Onderwijsverantwoordelijke en -secretaris zijn de tussenpersonen tussen de studenten en de faculteit. Wanneer studenten een probleem hebben, moeten ze hiervoor makkelijk bij ons terechtkunnen, zodat dit bij de juiste persoon/op de juiste vergadering terecht komt. Verder hebben we samen met de preses 3 stemmen op de Algemene Vergadering van de Studentenraad, waar we de belangen van de studenten bio-ingenieur zo goed mogelijk verdedigen. Er wordt ook elke maandag een Open Onderwijsvergadering georganiseerd, waar de verschillende lopende dossiers besproken worden en vergaderingen voorbereid en teruggekoppeld worden met meerdere studenten, uit verschillende fases en richtingen. De OOV is zeer belangrijk om een standpunt te kunnen vormen dat meer algemeen gedragen wordt door de studenten.

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar willen focussen?

Volgend academiejaar gaat het mijlpaalsysteem van start. We willen zorgen voor een vlotte en duidelijke communicatie naar de startende studenten toe, zodat ze goed geïnformeerd kunnen beginnen aan hun studies. Ook willen we de online frustraties van studenten over de studie/proffen zoveel mogelijk inperken door een online forum open te stellen, zo kunnen de studenten anoniem en op een laagdrempelige manier problemen aankaarten. Onze faculteit bestaat voor ongeveer 25% uit internationale studenten, vaak in de master, die allemaal recht hebben op vertegenwoordiging aan de faculteit. Nu is het vaak moeilijk om deze studenten te bereiken, waardoor het lastig is om hun facultaire en universitaire problemen op te lossen en standpunten te verdedigen. We willen volgend academiejaar dus intensief samenwerken met de internationaalverantwoordelijke om dit te verbeteren. Ook willen we sterker uit de coronacrisis komen door de positieve dingen op onderwijsniveau, zoals het beschikbaar stellen van lesopnames, mee te nemen naar volgend academiejaar. Aangezien we konden vaststellen dat fysieke lessen meer zijn dan enkel een onderwijsaangelegenheid, maar dat ze ook een sociale functie hebben die zeer belangrijk is voor de mentale gezondheid van vele studenten, willen we focussen op volledig fysiek onderwijs. Het nieuwe programma van de rector zal ook een belangrijk punt zijn volgend jaar, vooral dan vanuit de Studentenraad.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?

Zoals ik eerder al aangaf vind ik de studentenvertegenwoordiging zeer belangrijk. Ik ben al 2 jaar actief in de werkgroep Onderwijs, waardoor ik ervaring heb met op een correcte manier in discussie te gaan met zowel andere studenten als proffen, en mijn standpunt te verdedigen en beargumenteren. Ik heb in veel verschillende werkgroepen gezeten, dus heb een goed idee over de werking van LBK, wat zeker nuttig zal zijn als lid van het dagelijks bestuur. Ik heb ook al 4 jaar ervaring als leiding op de chiro, waarvan 2 als hoofdleiding. Ik ben dus gewend te vergaderen, samen te werken met een team en grotere evenementen te organiseren.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*
*