Kandidatuur Elisabeth Vandeurzen

Functie

Onderwijsverantwoordelijke

Motivatie

Onderwijs is hetgeen wat alle studenten bio-ingenieurswetenschappen met elkaar verbindt. Hierdoor wil ik als opkomend onderwijsverantwoordelijke samen met Arne Lammens, opkomend onderwijssecretaris, zoveel mogelijk studenten aantrekken van verschillende jaren en masterrichtingen naar de OOVs. Zo kunnen we een goed beeld vormen van de standpunten en problemen die de studenten ondervinden en deze gepast communiceren naar de faculteit en de universiteit. Ook is het belangrijk om openlijk over veranderingen en lopende dossiers terug te communiceren naar studenten.

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?

De bestaansreden van LBK is natuurlijk onderwijs, aangezien dit ons allen verbindt. Een student maakt 2 grote stappen mee in zijn studiecarrière: de eerste grote stap is de overgang van het middelbaar naar de universiteit, de tweede grote stap is de overgang naar de arbeidsmarkt. LBK wil de studenten hierin volledig ondersteunen en wegwijs maken, zo hebben we de werkgroepen onthaal en bedrijvenrelaties. Tussen deze 2 grote stappen is er niet enkel onderwijs, maar zeker ook ontspanning nodig. LBK zet zich in om op een veilige en verantwoorde manier ontspanning te bieden aan zijn studenten.

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?

Goede heropstarting van de Gnorgl en dat we samen met de studenten voor een veilige en leuke ontspanning kunnen zorgen. Belangrijk hierbij is ook dat we een goede relatie met de buurt opbouwen. Ook willen we het ‘boeren’ imago van LBK veranderen, vooral naar buitenwereld toe. De naamsverandering van LandBouwKring naar Leuvense Bio-ingenieurs Kring is een stap in de goede richting. Dit gaat helpen om de bio-ingenieursstudie te profileren als een opleiding die meer dan enkel landbouwingenieurs voortbrengt, hetgeen belangrijk is voor de professionalisering naar de arbeidsmarkt toe. Verder is het belangrijk dat we als kring blijven inzetten op ecologie en duurzaamheid.

Welke rol speelt jouw gekozen functie binnen LBK?

De belangrijkste rol is het vertegenwoordigen van alle studenten bio-ingenieur, zowel op facultair als universitair niveau. Ook is het belangrijk om studenten op de hoogte te houden van veranderingen en lopende dossiers. De Onderwijsverantwoordelijke en -secretaris zijn de tussenpersonen tussen de studenten en de faculteit. Wanneer studenten een probleem hebben, moeten ze hiervoor makkelijk bij ons terechtkunnen, zodat dit bij de juiste persoon/op de juiste vergadering terecht komt. Verder hebben we samen met de preses 3 stemmen op de Algemene Vergadering van de Studentenraad, waar we de belangen van de studenten bio-ingenieur zo goed mogelijk verdedigen. Er wordt ook elke maandag een Open Onderwijsvergadering georganiseerd, waar de verschillende lopende dossiers besproken worden en vergaderingen voorbereid en teruggekoppeld worden met meerdere studenten, uit verschillende fases en richtingen. De OOV is zeer belangrijk om een standpunt te kunnen vormen dat meer algemeen gedragen wordt door de studenten.

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar willen focussen?

Volgend academiejaar gaat het mijlpaalsysteem van start. We willen zorgen voor een vlotte en duidelijke communicatie naar de startende studenten toe, zodat ze goed geïnformeerd kunnen beginnen aan hun studies. Ook willen we de online frustraties van studenten over de studie/proffen zoveel mogelijk inperken door een online forum open te stellen, zo kunnen de studenten anoniem en op een laagdrempelige manier problemen aankaarten. Onze faculteit bestaat voor ongeveer 25% uit internationale studenten, vaak in de master, die allemaal recht hebben op vertegenwoordiging aan de faculteit. Nu is het vaak moeilijk om deze studenten te bereiken, waardoor het lastig is om hun facultaire en universitaire problemen op te lossen en standpunten te verdedigen. We willen volgend academiejaar dus intensief samenwerken met de internationaalverantwoordelijke om dit te verbeteren. Ook willen we sterker uit de coronacrisis komen door de positieve dingen op onderwijsniveau, zoals het beschikbaar stellen van lesopnames mee te nemen naar volgend academiejaar. Aangezien we konden vaststellen dat fysieke lessen meer zijn dan enkel een onderwijsaangelegenheid, maar dat ze ook een sociale functie hebben die zeer belangrijk is voor de mentale gezondheid van vele studenten, willen we focussen op volledig fysiek onderwijs.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?

De afgelopen jaren ben ik niet zo actief geweest in de werkgroep onderwijs, maar heb ik wel PAL (peer assisted learning) gegeven aan de eerste bachelor studenten. Deze ervaring heeft me geleerd om op een vlotte manier te communiceren en zaken uit te leggen aan medestudenten. Ik ben een zeer kritisch en punctueel persoon, die altijd de noden van studenten op nummer 1 zal plaatsen. Verder zie ik het volledig zitten om samen te werken met de onderwijssecretaris en de werkgroep om zo alle studenten verder te helpen.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*
*