Kandidatuur Kobe Bleukx

Functie

Penningmeester

Motivatie

In het eerste jaar was ik niet echt actief binnen LBK, voor mij was het enkel de vereniging rond de bio-ingenieursstudenten. In de zomer van het eerste jaar ben ik dan bevriend geraakt met een aantal actieve LBK’ers in de bibliotheek. Dit leidde ertoe dat ik in het tweede bachelor presidium ging en een actiever deel binnen LBK werd. Een groot probleem dat we moeten aanpakken dit jaar is dat we een tweede fase hebben die – net zoals ik – nooit kennis heeft gemaakt met LBK. Ik wil mij als DB lid dan ook zeer hard inzetten om die studenten zich te laten integreren in LBK, net zoals de mensen in de bibliotheek ooit met mij hebben gedaan. Ook sommige andere studenten zijn door de lange thuiszitperiode hun voeling met de kring verloren. Een belangrijke doelstelling is dan ook deze studenten terug op te nemen binnen LBK. De tweede reden waarom ik opkom voor penningmeester is de financiële situatie waarin LBK zich momenteel bevindt. Er zijn meerdere langdurige projecten waaraan de penningmeester moet werken (Gnorgl investering, fakhuis investering, heropbouwen na Corona, lustrumweek en naamsveranderingweek). In mijn opinie wordt dit jaar een zeer interessant jaar binnen het Dagelijks Bestuur van LBK en alles wat ik zal hebben geleerd dit jaar, zal ik nog veel kunnen gebruiken in mijn verdere carrière. Ten derde ben ik enthousiast over de fakhuisfunctie en alles dat deze met zich meebrengt. Het is essentieel dat studenten in deze periode, waar de mentale gezondheid blijft dalen, een aanspreekpunt hebben. Ik ben dan ook bereid dit aanspreekpunt te vormen. Ook snap ik dat dit betekent dat LBK een enorm groot deel van mijn leven wordt en ben ik gemotiveerd om hier dan ook volledig voor te gaan.

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?

LBK staat in voor het studentenleven van haar studenten en voor de ondersteuning doorheen hun traject. Dit begint bij het onthaal, die je als eerstejaar probeert goed te ontvangen en je een deel van de vereniging te laten voelen. Deze ondersteuning loopt door tijdens je studententijd. Zo worden er recreatieve evenementen (TD’s, cantussen, Revue, galabal…) georganiseerd om je te ontspannen. Maar ook de kwaliteit van de opleiding wordt verzorgd door LBK. Dit wordt gedaan door onderwijs dat vaak samenzit met de proffen en door de cursusdienst die ervoor zorgt dat je boeken goedkoper kunnen aangekocht worden. Als de studententijd er dan bijna op zit, zorgt bedrijvenrelaties ervoor dat je nog dat laatste duwtje in de rug krijgt naar een succesvolle carrière toe. Het doel dat LBK elk jaar hoort na te streven, is dus het optimaliseren van elk aspect van het studentenleven van een Leuvense bio-ingenieur.

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?

Er zijn vier pijlers waar ik als DB lid op wil focussen. De eerste is het heropbouwen van LBK als hechte kring. Volgend jaar zullen we een fase hebben die nog nooit kennis heeft kunnen maken met LBK, wat problemen kan opleveren bij het opstellen van een DB uit dat jaar. Daarom moeten we focussen op deze mensen ook in LBK te betrekken. LBK moet er ook voor zorgen dat de mensen die wel al actief zijn binnen de kring hun verloren studententijd terug kunnen inhalen. Dit zal gedaan worden door evenementen extra te promoten, evenementen te organiseren die toegankelijker zijn voor studenten die niet actief zijn binnen de kring en ons als een open kring op te stellen zodat de drempel om in het presidium te gaan, verlaagd wordt. Een tweede pijler is het heropbouwen van de Gnorgl. Hier zijn verschillende aspecten aan verbonden. Zo moet de relatie met de buurt verbeterd worden, moet de Gnorgl terug aan bekendheid winnen bij de bio-ingenieurs en moeten andere faculteiten ook van het bestaan van de fakbar afweten en ze regelmatig bezoeken. De relatie van de buurt kan verbeterd worden door het regelmatig organiseren van ‘feedbackavonden’ waarop de buurt vrij kan langsgaan en hun klachten neerleggen bij de fakhuisbewoners en het Gnorglteam. Een derde pijler waarop het DB moet focussen volgend jaar, is de professionalisering van de Leuvense Bio-Ingenieurskring. Het imago van landbouwer speelt ons nog vaak parten bij bedrijven wat een zekere invloed geeft op de BR inkomsten. Naast de naamsverandering moet er ook promotie zijn voor deze naam. Dit door middel van een campagneweek, uitdelen van posters en flyers en het organiseren van evenementen en infoavonden. Hierbij moet niet enkel de focus gelegd worden op de nieuwe naam maar ook op de verbreding van het begrip ‘bio-ingenieur’. De vierde pijler waarop ik wil focussen volgend jaar, is het groener maken van de kring. Dit kan door middel van het textiel in organisch katoen te laten maken, het gebruik van gerecycleerd papier voor de humus en de floreat, het gebruik van de herbruikbare bekers in de fakbar en meer vegetarische opties te gebruiken voor fakhuisetentjes en frituur fakhuis. Aangezien LBK het imago heeft van de ‘groene kring’ te zijn, vind ik dat we hier dan ook initiatief in moeten nemen en het goede voorbeeld stellen naar andere kringen toe.

Welke rol speelt jouw gekozen functie binnen LBK?

De penningmeester speelt een centrale rol in het beheren van de financiën van LBK. Zo stelt hij in de zomervakantie de algemene begroting op, heeft hij nauw contact met de boekhouder en is hij verantwoordelijk voor de verzekeringen van LBK. Ook is het zijn taak om subsidies aan te vragen bij LOKO. Naast deze taken is het ook zijn doel om de inkomsten en uitgaven te analyseren en te kijken waar er verbetering mogelijk is naar de toekomst toe. Hiervoor is het belangrijk dat hij een nauw contact heeft met de Gnorglboekhouder, de Baarrboekhouder en de BR-verantwoordelijke. Naast de financiële kant van zijn functie, is de penningmeester ook een fakhuisbewoner. Dit betekent dat hij instaat voor de verschillende fakhuisactiviteiten zoals fakhuisetentjes en frituur fakhuis. Ook betekent dit dat hij een contactpunt moet zijn voor alle studenten die deel zijn van LBK. Ten laatste hoort hij een goed contact te hebben met de buurtbewoners van de Gnorgl en mee na te denken over eventuele oplossingen als zij een klacht zouden hebben.

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar willen focussen?

Penningmeester is een functie met een aantal taken die vooral op de achtergrond gebeuren (facturen, verzekeringen, textiel betalingen, begrotingen…). Deze taken nemen een groot deel van de tijd van de penningmeester in. Mijn doel is om volgend jaar te focussen op het efficiënter maken van de uitvoering van deze taken. Zo blijft er meer tijd over om de begrotingen en de financiële situatie van elke werkgroep te analyseren en te proberen optimaliseren. Ook wil ik de focus leggen op het uitbouwen van een reserve zodat toekomstige grote investeringen geen probleem meer zijn. Dit is essentieel in een vzw en zou kunnen worden gebruikt voor het aankopen van een nieuwe kringkar, verbouwingen in het fakhuis, lustrumweek enz.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?

Ik ben een persoon die goed individueel kan werken en oplossingen kan zoeken op zichzelf. Dit zal goed van pas komen voor de individuele taken van penningmeester, zoals de boekhouding, verzekeringen en de begroting. Ook heeft de penningmeester enkele taken waarin hij moet samenwerken en leiding geven. Ik sta al vier jaar monitor op het speelplein en ben daar ook al hoofdmonitor geweest, wat mij toch ervaring geeft in groepsverband en als leidinggevende. Ik ben ook sociaal en aanspreekbaar, wat goede eigenschappen vormen voor een fakhuislid. Hiernaast ben ik bereid mee oplossingen te zoeken voor problemen waar mensen mee naar mij zouden komen. Hoewel ik de laatste jaren niet het meest actieve lid van LBK ben geweest, wil ik mij het volgende jaar toch volledig geven voor LBK en haar studenten. Dit als penningmeester, DB-lid en fakhuislid.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*
*