Kandidatuur: Magdalena Bellen

Functie

Preses

Motivatie

Al bijna drie jaar lang ben ik een actief lid van LBK. Na een jaar onthaalverantwoordelijke te zijn, wil ik me graag nog een jaar inzetten voor onze kring. LBK is een tweede thuis voor veel bio-ingenieurs, inclusief mezelf, en ik wil dit graag behouden zodat alle studenten, oude en nieuwe, zich comfortabel en vooral welkom voelen. Studenten en presidiumleden hebben zich meer dan een jaar afgezonderd gevoeld van LBK door het gebrek aan ontmoetingsplekken, zoals de Baarr of de Gnorgl. Net zozeer is de voeling tussen studenten en faculteit miniem wanneer contactmomenten op de campus sterk beperkt zijn door de huidige coronapandemie. Daarom wil ik zowel een aanspreekpunt zijn voor studenten in verband met onderwijs als met recreatieve activiteiten. Iemand waar ze snel iets aan vragen als ze met iets zitten en een goede studentenvertegenwoordiger op vergaderingen. Ik wil zeker ook meer verantwoordelijkheid opnemen en dit jaar veel nieuwe dingen leren om zo uit mijn comfortzone te stappen. Met heel veel zin in het nieuwe jaar ga ik me volledig smijten voor alles wat het brengt.

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?

Volgens mij is de bestaansreden van LBK om het bondig te verwoorden, om het leven van bio-ingenieurs zo simpel en aangenaam mogelijk te maken. Dat betekent praktisch dat het dagelijks bestuur en het presidium zich elk jaar inzetten om zoveel mogelijk te regelen voor studenten, bijvoorbeeld makkelijk beschikbare cursussen voorzien via de cursusdienst, de terugkoppelingen van onderwijs om de noden van studenten op de eerste plek te zetten, de werkgroep onthaal die eerstejaars met elkaar in contact brengt zodat ze zich direct thuis voelen in Leuven, de examenwiki om studenten zo goed mogelijk voor te bereiden om de examens, de stap naar het bedrijfsleven vlot laten verlopen en tal van activiteiten om zowel op cultureel als op persoonlijk vlak te groeien en plezier te maken. Door het hechte gevoel dat we creëren binnen de kring zorgen we voor een goede opeenvolging van verantwoordelijken waardoor er jaar in jaar uit een groep mensen zijn die klaar staan voor de alle bio-ingenieursstudenten.

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?

Na de naamsverandering en de uitbreiding van BR die de vorige paar jaren heeft plaatsgevonden, is het onze job om dit verder te zetten. Zo gaan we verder werken op het idee van het huidig DB om een campagneweek te organiseren in het eerste semester om de naamsverandering van Landbouwkring naar Leuvense Bio-ingenieurskring duidelijk te maken aan zowel bedrijven als studenten, binnen en buiten onze faculteit. Hier gaan we niet alleen focussen op de nieuwe naam, maar ook op de imagoverandering waarmee dit gepaard gaat. Zo willen we de grote waaier aan masterrichtingen in de kijker zetten met behulp van verschillende evenementen, zoals lezingen en eventueel TD’s met thema’s die hier toepasbaar op zijn. Ook de groei van BR moet verder gezet worden en de naamsverandering is hier een positief gegeven. Hiernaast vind ik het belangrijk dat we het gezellige karakter van de kring behouden omdat LBK voor veel mensen een safe-haven is. Dit zal in het komende jaar terug opgebouwd moeten worden omdat vele de voeling met LBK zijn verloren en andere nog nooit LBK volledig hebben meegemaakt. Deze hechtheid is een van de sterktepunten van onze kring maar mag niet ten koste gaan van de inclusiviteit en het gevoel van welkom zijn in een grote vriendengroep. Dit is niet alleen de taak van DB maar van heel het presidium. Een breed pakket van laagdrempelige activiteiten en goede communicatie liggen hier aan de basis, alsook een duidelijke aansporing naar het hele presidium toe. Naast het welkom voelen in LBK is het vitaal dat mensen zich terug zowel fysiek maar zeker ook mentaal veilig voelen na de corona-crisis. Na de alarmerende enquêtes van het voorbije jaar over de mentale gezondheid van studenten willen we een hulpforum opstellen dat het hele jaar online staat waar mensen voor hulp kunnen vragen, waarna we hen kunnen doorverwijzen naar professionelen.

Welke rol speelt jouw gekozen functie binnen LBK?

De preses coördineert de algemene werking van LBK en is het gezicht en het aanspreekpunt voor externen. De preses is de link tussen de faculteit, de studenten en de andere studentenkringen. Hij/Zij is de studentenvertegenwoordiger op verschillende vergaderingen zoals LOKO (de Leuvense studentenkoepel), STURA (de Studentenraad) en faculteits- en onderwijsvergaderingen zoals de faculteitsraad en -bestuur. Alles duidelijk en volledig terugkoppelen via PV’s (Presidium Vergaderingen) en DBV’s (Dagelijks Bestuur Vergaderingen) behoort ook tot het takenpakket van een preses. Hij/Zij is eveneens persverantwoordelijke, verantwoordelijk voor de oprichting van het Neutraal Comité (Neucom) en zetelt in de RVB (Raad Van Bestuur), het adviesorgaan van LBK dat de continuïteit in stand houdt en ervoor zorgt dat expertise die in de voorbije jaren is verworven niet verloren gaat. De preses vervult een leidinggevende rol bij het coördineren van het dagelijks bestuur en de rest van het presidium. Door een goede en nauwe samenwerking met het BR-duo en het onderwijs-duo, biedt de preses ondersteuning voor deze werkgroepen en blijft hij/zij ingelicht. Hij/Zij is de eindverantwoordelijke van alles dat zich binnen LBK afspeelt en moet dus van alles op de hoogte zijn. Buiten dit takenpakket vervult de preses ook een fakhuisfunctie. Hierdoor is de hij/zij niet alleen voor externen maar voor studenten binnen de kring en richting een aanspreekpunt. Dat bio-ingenieurs zich welkom en comfortabel voelen in de kring, is dus ook een deel van zijn/haar functie.

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar willen focussen?

Dit jaar gaat er veel aandacht moeten gaan naar de invoering van het mijlpaaldossier van onderwijs. Een goede samenwerking tussen de preses, de onderwijswerkgroep en onthaal is hier cruciaal. Dit vergt goede en duidelijke communicatie tussen de betrokken werkgroepen en de eerstejaars. Eveneens moet door het gebrek aan contactmomenten op de campus door de pandemie het contact tussen de faculteit en de studenten terug in de kijker worden gezet. Met veel reclame voor de OOV’s (Open Onderwijs Vergaderingen) maken we duidelijk dat studenten nog altijd een zeg hebben en dat feedback goed teruggekoppeld wordt aan de faculteit. Hier ga ik met het onderwijs-duo hard aan werken. De professionalisering van LBK moet verder gezet worden en hier speelt de campagneweek een belangrijke rol in. De samenwerking met BR voor de vergroting van de jobbeurs zal dit jaar veel van mijn dagelijkse focus opeisen. Volgend jaar zullen vele studenten van LBK nog maar iets meer dan een half jaar of totaal geen tijd hebben doorgebracht in een Leuven zonder corona. We zullen veel aandacht moeten schenken aan deze studenten en hen introduceren in LBK zal een grote prioriteit zijn van het DB, het presidium en van de leden van fakhuis.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?

Ik engageer me al jaren voor LBK en doe dat heel graag. Door het jaar als onthaalverantwoordelijke heb ik gezien hoeveel voldoening ik eruit haal om evenementen te organiseren die goed verlopen en waar mensen van kunnen genieten. Ik ben sociaal, vriendelijk en wil me heel graag nog een jaar maximaal inzetten voor LBK om nieuwe dingen te leren en de kring een jaar lang goed draaiend te houden. Ik ben zeer geïnteresseerd in verschillende onderdelen van de functie, zoals de werking en opvolging van grote projecten, de verantwoordelijkheden die bij de functie komen kijken, de samenwerking met een groot team en de externe contacten, zowel met faculteit als andere kringen. Ik kan goed in grote groep samenwerken en ben makkelijk in vertrouwen te nemen dus binnen het presidium ben ik ook een aanspreekpunt. Ik geloof in het team dat we hebben samengesteld en denk dat we voor volgend jaar een heel goed en geëngageerd team hebben gevonden om LBK zo goed mogelijk te leiden. We gaan ons uiterste best doen om studenten na deze coronapandemie goed op te vangen en hun het anderhalve jaar terug te geven dat ze hebben verloren.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*
*