Kandidatuur Marie Hendrickx

Functie

Activiteitenverantwoordelijke

Motivatie

Vanaf het onthaalweekend voelde ik me al meteen welkom binnen LBK, een heel hechte kring waar iedereen welkom is. Dankzij alle leuke feestjes in de Gnorgl, avondjes in de Baarr, TD’s, cantussen en onthaalactiviteiten leerde ik snel veel nieuwe mensen kennen binnen LBK. Vriendschappen voor het leven werden gesmeed. Al deze positieve ervaringen prikkelde me om mij in te zetten voor de kring, dus besloot ik in mijne 2e bachelorjaar lid te worden van de werkgroep Feest. Samen thema’s bedenken, shiften, vieze cantuszalen opruimen,… creëerde toch wel een band met de groep. Maar al die taken en vrije tijd dat ik eraan spendeerde vielen in het niets als de volgende dag iedereen vertelde hoe leuk de voorbije avond was. In mijn 3e bachelor besloot ik in de werkgroep onthaal en het 3de bacpresidum te gaan. Het onthaalweekend, de onthaalactiviteiten, de eerstejaars beter leren kennen, hun zichzelf zien ontplooien en veel nieuwe vrienden maken,… Kortom alles kunnen terugdoen wat enkele jaren eerder voor mij werd gedaan en heel veel betekende. Daarom stel ik me kandidaat als Activiteitenverantwoordelijke, om elke student de tijd van zijn leven te geven en om iedereen zich welkom te doen voelen binnen de kring.

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?

LBK steunt studenten op veel verschillende manieren. De kring draait niet enkel om het feesten en het drinken, ook op vlak van onderwijs biedt de kring veel hulp. Zelf heb ik heel veel gehad aan de PAL-sessies in het eerste jaar, infomomenten voor het kiezen van je optie in 3e bachelor, studietips van voorgangers, samenvattingen op de examenwiki,… Naast al dat studeren is ontspanning ook heel belangrijk. Feestjes in de Gnorgl, tooghangen in de Baarr, TD’s&cantussen, looptraining voor de 24urenloop, revue, galabal,… voor elke student wel iets waar ze zich in kunnen vinden en even kunnen ontglippen aan de boeken. En wat na de studiecarrière? De BR launches en de jobbeurs zorgen ervoor dat de studenten kansen krijgen om kennis te maken met de bedrijfswereld en contacten kunnen leggen met verschillende bedrijven. Niemand wordt aan zijn lot overgelaten, iedereen wordt geholpen met de hulp die hij/zij wenst.

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?

LBK moet naar bedrijven toe een professionelere indruk geven. Het beeld dat bedrijven nu hebben van Bio-ingenieurs is een heel ouderwets beeld, namelijk dat we allemaal boeren zijn. Dit beeld is de laatste jaren al heel wat veranderd, vooral dankzij BR. De studie bio-ingenieurswetenschappen is veel meer dan enkel landbouw, de brede keuzes van de masterrichtingen moeten even hard benadrukt worden. We zijn tenslotte niet ‘zomaar boeren’, we zijn ingenieurs. Een ander belangrijk punt is het opbouwen en behouden van een goede band met de buurt van het nieuwe fakhuis en de Gnorgl. Een goede communicatie zal hierbij een sleutelrol spelen. Hiervoor zal meer ingezet moeten worden op stewards en duidelijke regels en afspraken gemaakt moeten worden. Tot slot wil ik meewerken aan een groenere, duurzamere kring. Mijn rol hierin zie ik als het promoten van herbruikbare bekers op cantussen en TD’s. Verder zou bijvoorbeeld inkleding van de zaal kunnen worden bijgehouden en herbruikt worden op andere evenementen.

Welke rol speelt jouw gekozen functie binnen LBK?

Als activiteitenverantwoordelijke is het mijn taak om studenten naast de lessen en het studeren de nodige ontspanning te bieden. De meeste leden van LBK hebben niet meer nodig dan een cantus/TD. TD’s zullen worden voorzien van leuke thema’s & promo’s, concepten zoals afterworks en predrinking games op de td zelf, goeie schijfkes om tot in de vroege uurtjes op te dansen,… Op cantussen zal zoals altijd het bier rijkelijk vloeien en het gezang (kater) tot de dag erna weerklinken. Naast cantussen en TD’s wil ik ook activiteiten aanbieden die niet perse draaien rond feesten en drinken. Corona zal nog niet volledig uit ons leven zijn en dit bemoeilijkt het organiseren van feestjes, daarom zullen andere creatieve alternatieven nog zeer belangrijk blijven. Hiervoor zal ik een heel team van gemotiveerde studenten moeten leiden om al deze taakjes tot een goed einde te brengen.

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar willen focussen?

Jaar na jaar is er het probleem dat studenten pas laat naar de TD’s komen. Ze doen hiervoor vaak een voordrink op kot, waardoor ze ook minder consumeren op de TD zelf. Dit probleem wil ik oplossen door leuke promo’s aan te bieden en happy hours te voorzien vroeg op de avond. Met een voordrink-op-het-feestje-zelf concept, wil ik ervoor zorgen dat er meer geconsumeerd wordt op de TD zelf. Hierbij kunnen er verschillende drinking-games voorzien worden waarbij ze aan lagere prijzen de nodige drank kunnen nuttigen. Verder zou ik graag samenwerken met andere kringen, zodat er ook mensen van buiten de kring kennismaken met de legendarische feest-kunsten van LBK. Hierbij is het ook belangrijk om meer reclame te maken, dit vooral via social media. Via win-acties zal er een veel groter publiek bereikt en aangetrokken worden. Ook lijkt het me leuk om de traditie van affiches te herintroduceren, deze kunnen dan worden opgehangen in de Baarr en in de Gnorgl. Na tijden van corona zal het ook belangrijk zijn om verschillende opties van ontspanning aan te bieden zodat elke student terug zijn weg kan vinden binnen het studentenleven. Hiervoor wil ik graag creatief uit de hoek komen samen met mijn team en ook samenwerken met andere werkgroepen. Ten laatste, maar zeker niet onbelangrijk, zal ik er volgend jaar op toezien dat shiftjes correct worden uitgevoerd. Hiervoor zal ik een straf voorzien wanneer deze niet correct worden uitgevoerd, deze zal vooraf door gecommuniceerd worden zodat er achteraf geen twijfel over mogelijk is. Voorkomen is natuurlijk nog beter, en daarom ga ik een puntensysteem uitdenken, waarbij er per werkgroep punten kunnen worden verdiend met shiften, en hier aan een bepaalde beloning linken. Zo zullen de leden van LBK gemotiveerd zijn om te komen shiften en hun shift correct uit te voeren, hierdoor zullen er minder gevallen zijn waarbij mensen niet komen opdagen/ niet meer capabel zijn voor hun shift.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?

Al vanaf dat ik zelf in de werkgroep Feest zat, wist ik dat activiteitenverantwoordelijk echt iets voor mij is. Omdat ik zelf in de werkgroep Feest heb meegewerkt, weet ik perfect wat er van mij verwacht wordt. Door in mijn 2e en 3e bachelor lid te zijn van de werkgroepen feest, onthaal en het 3e bacpresidium heb ik leren samen werken met andere teamleden en leren luisteren naar de mening van anderen. Ik ben ook altijd bereid om mijn eigen mening te herzien en aan te passen na het horen van andermans mening. Ik luister dus niet enkel, maar neem de mening/ het advies van anderen zeker mee in rekening. Dit toont ook dat ik heel leergierig ben, ik kan tegen kritiek als dit goed onderbouwd is en hou hiermee rekening in het vervolg. Ik ben ook zeker niet bang om kritisch te zijn en mijn mening naar voor te brengen, uiteraard ook op een deftig onderbouwde manier. Ik ben verantwoordelijk, als ik iets doe probeer ik dit altijd zo goed mogelijk te doen, ik lever geen half werk. In het plannen ben ik altijd al heel goed en zorgvuldig geweest, dit zal dus ook zeker geen probleem vormen. Ik ben heel erg gemotiveerd om samen met de andere leden van het dagelijks bestuur het komende jaar het hoofdorgaan van LBK te zijn. Samen met de rest van het dagelijks bestuur wil ik er een onvergetelijk post-coronajaar van maken.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*
*