Kandidatuur Ward Hoornaert

Functie

Vicepreses

Motivatie

Ik ben niet opgegroeid in België, en kende hier naast mijn familie praktisch niemand toen ik begon aan mijn studies. Ik werd op onthaalwekend direct verwelkomd door LBK: een zeer gedreven en leuke bende studenten, en heb hier enorm van genoten. In die eerste 2 jaar heb ik mij te pletter geamuseerd op LBK evenementen en in de Baarr, maar ook hierbuiten met vrienden dat ik zonder de kring nooit zou hebben ontmoet. Ik ben LBK dus zeer dankbaar voor deze mooie herinneringen, en dan ook trots dat het aan mij is om op te volgen en dit aan te bieden aan medestudenten. Ik heb de functie vice-preses gekozen door de mogelijkheid om veel goeds te doen voor de kring. Ook spreekt het breed takenpakket mij aan: het is een functie waarin ik met verschillende mensen zou samenwerken en over verschillende zaken mee zou nadenken. Zeker na meer dan een jaar onder een pandemie te leven wil ik mij volgend jaar helemaal in LBK smijten. Ik wil mij engageren zodat we als kring veel leuks kunnen aanbieden aan alle studenten die dit te lang hebben moeten missen. Verder trekt deze functie mij aan door de sociale kant ervan, waardoor ik een contactpersoon zou zijn binnen en buiten de kring. Volgend jaar wordt een zeer speciaal jaar voor onze kring: terugkomen van anderhalf jaar weinig studentenleven, een gloednieuwe fakbar, 135 jaar bestaan vieren, en een 135 jaar oude naam aanpassen. Dit zijn 4 spannende opportuniteiten om goed werk te doen voor de kring en LBK te verbeteren waar ik zeer graag zou aan meewerken.

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?

LBK dient rond de studies heen een goed studentenleven aan te bieden aan studenten bio-ingenieurswetenschappen aan de KUL. In de eerste plaats zet het zich in voor een kwaliteitsvolle opleiding via academische vertegenwoordiging. Dit blijft natuurlijk het belangrijkste aan student zijn. LBK dient ook leervolle ervaringen en contacten aan te bieden, vooral door contact te leggen met bedrijven, internationale uitwisselingen te ondersteunen, samen te werken met andere organisaties en door culturele evenementen. Minder tastbaar maar even belangrijk is de ontspanning en het gevoel van enigheid dat de kring creëert onder de studenten aan onze faculteit. LBK organiseert memorabele en leuke evenementen, om een actief en bruisend sociaal netwerk te ondersteunen. De kring bestaat voor alle studenten aan de faculteit BIW, en zeker niet enkel voor de studenten die zich engageren in het presidium of vaker aanwezig zijn op LBK evenementen.

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?

In de eerste plaats hoop ik dat LBK binnen 5 jaar nog altijd de actieve, leuke en sociale kring blijft zoals we ze kenden voor deze pandemie. Hiernaast wordt LBK in de toekomst hopelijk een kring dat meer open staat (en aanvoelt) voor alle studenten aan onze faculteit. We zullen een unieke uitdaging hebben volgend jaar: uit alle bachelorstudenten zullen enkel de 3e bac studenten een (deels) niet-corona LBK gekend hebben. Er zal dus een hele introductie en heropbouw nodig zijn om een hele “generatie” studenten toe te trekken tot onze kring. Dit is dan ook een unieke opportuniteit om LBK heel verwelkomend aan te brengen en het “sektegevoel” te verminderen. Concreet zou ik voorstander zijn van meerdere laagdrempelige evenementen doorheen het jaar (vooral in het begin) georganiseerd op de campus, in de Baarr en in de Gnorgl. Deze zouden het doel hebben mensen aan te trekken door de LBK mensen en ruimtes te tonen in een leuke, sociale context. In het kader van laagdrempeligheid zou ik graag meer kleine evenementen plannen gericht op een bepaald studiejaar binnen de faculteit. Ook zou ik sessies organiseren waar studenten kunnen leren cantussen of extra liedjes bijleren, zodat studenten dat niet of weinig hebben gecantust toch willen en durven naar LBK cantussen te komen. Een volgende verandering dat ik zou willen zien in LBK is een grotere focus op onze milieu-impact. Als vertegenwoordigers van studenten bio-ingenieur, die allemaal zeer bewust zijn van de klimaat- en biodiversiteitscrisissen, is het onze verantwoordelijk om hier meer initiatief te nemen. Enkele voorstellen staan hieronder opgelijst: – ecologisch katoen kiezen voor al ons textiel – de Floreat en de Humus printen op gerecycleerd papier -fakhuisetentjes, het eetstandje aan de 24u loop en andere eetgelegenheden zo veel mogelijk vegetarisch -herbruikbare bekers in de Gnorgl Ondertussen is het een bekend gegeven dat veel studenten het niet makkelijk hebben gehad het afgelopen jaar en dat de cijfers omtrent mentale gezondheid bij studenten niet goed zijn. Als studentenkring vind ik dat we de verantwoordelijkheid hebben om studenten, in hoeverre mogelijk, hiermee te helpen. Daarom zou ik verder inzetten in het MindMates programma waar LBK al mee samenwerkt en een buddy-project opstellen. Dit zou een manier zijn waarop studenten aan onze faculteit laagdrempelig een aanvraag kunnen doen om met een buddy te praten over hun problemen. Als kring kunnen we ook doorverwijzing naar de ondersteunende diensten van de KUL op onze website en facebook pagina plaatsen.

Welke rol speelt jouw gekozen functie binnen LBK?

De vice-preses werkt samen met de preses om LBK als een geheel goed te laten draaien. Ze bewaken de langetermijnvisie van de kring en zijn eindverantwoordelijk voor beslissingen van het dagelijks bestuur. Samen met de onderwijsverantwoordelijke en andere leden van het DB vertegenwoordigen ze de kring en alle studenten Bio-Ingenieurswetenschappen op de AV’s van LOKO en Stura. De vice-preses is verantwoordelijk voor de interne werking van LBK. In de eerste plaats zorgt hij/zij ervoor dat de werkgroepen, horeca, jaarpresidia en presidium als geheel goed samenwerken en hun doelen bereiken. Hiervoor zit de vice in de facebookgroep van elke en organiseert hij/zij de open presidiumweken, de presidiumevaluatie, het presidiumweekend, de fakhuisetentjes en de presidiumteambuildings. Hiernaast is de vice verantwoordelijk voor het fakhuis, buurtwerking, presidiumtextiel, alumnicontact en eventuele andere losse taken dat kunnen opspringen doorheen het jaar. De vice speelt dus een centrale rol binnen het fakhuis, DB en presidium als geheel. Hij/zij houdt zich bezig met wat er allemaal speelt binnen de kring.

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar willen focussen?

Een belangrijk werkpunt voor de vice volgend jaar zal de buurtwerking zijn. We zitten nu in een moeilijke situatie met onze buren en het is mijn doel dit te verbeteren over de komende jaren. Een moeilijkheid hierbij zal de last van de komende Gnorglfeestjes zijn. Om de werking goed te laten verlopen zou ik focussen op duidelijke communicatie, luisteren naar suggesties van buren en moeite doen om een vriendelijk deel van de buurt te zijn. Door de moeilijke juridische situatie zou ik deze verantwoordelijkheid delen met de preses (en de rest van het fakhuis en belangrijke beslissingen bespreken in het RvB en de AV. Een tweede werkpunt is de kalender van onze kring. Het is belangrijk om ver op voorhand te kunnen plannen om conflicten te vermijden en planningen goed uit te kunnen voeren. Gezien de onzekerheid dat de coronamaatregelen met zich mee brengen is dit veel moeilijker nu dan ooit. Ik zou dus extra focussen op het belang van een duidelijk en accurate LBK kalender waar alle evenementen tijdig in worden geplaatst. Om met de onzekerheid om te gaan zou ik evenementen op tijd in de kalender plaatsen zelfs al is de manier waarop deze zouden doorgaan nog onzeker. De manier waarop kan dan nog zeker aangepast worden maar het moment niet.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?

De voornaamste reden waarom ik geschikt ben voor deze functie is mijn gedrevenheid om vice-preses van LBK te worden. Ik wil mij helemaal aan deze functie wijden, en verwacht al het werk dat er mee gepaard gaat graag te doen. Qua vaardigheden geloof ik dat ik zeker geschikt ben. Ik durf verantwoordelijkheid op te nemen, ik kan goed werken in informele, sociale omgevingen en ik kan zeker ook professioneel zijn wanneer dit nodig is. Ik kan mezelf motiveren om lastigere taken te vervullen en heb de organisatorische vaardigheden om mijn functie efficiënt en gestructureerd uit te voeren. In mijn 2e bachelor was ik vice-jaarpreses en een actief lid van werkgroep Baarr. Dit waren leerrijke en leuke ervaringen, waar ik LBK beter leerde kennen en ervaring opdeed door onder andere een weekend, cantus te organiseren en het textiel te regelen. De PV’s die ik bijwoonde en de Baarr- en presidiumshiften die ik toen vervulde gaven mij een achter-de-schermen perspectief van de kringwerking dat mij zeker zal helpen. Ik zou een geschikt lid van DB zijn omdat ik goed kan samenwerken in groep. Elk lid van het dagelijks bestuur heeft zijn/haar eigen taak en moet deze goed kunnen vervullen, maar als geheel moet het DB een coherente visie hebben en samenwerking om deze te realiseren. Zeker voor vertegenwoordiging op de AV’s van LOKO en Stura is het belangrijk dat elk DB lid wijder kijkt dan enkel zijn/haar functie. Deze zijn taken dat mij zeer goed liggen: ik denk kritisch en breed na over LBK als geheel en zou het dagelijks bestuur graag vertegenwoordigen op deze vergaderingen.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*
*