Motivatieformulier A: Dagelijks Bestuur

Home E Motivatieformulier A

Motivatieformulier A: Dagelijks Bestuur

Opkomend Preses - Lucas Jacobs

Motivatie

In mijn tweede jaar als bio-ingenieur kwam ik voor de eerste keer in contact met LBK. Via de Gnorgl leerde ik de warme sfeer van LBK kennen, een plek waar iedereen welkom is. Naast deze hartelijke sfeer biedt LBK ook volop de mogelijkheden om nieuwe vaardigheden te verwerven. Al snel kwam ik tot de vaststelling dat het mij op het lijf geschreven is om mij te engageren voor mijn medestudenten. Dit jaar leerde ik LBK op verschillende niveaus kennen door deel te nemen aan de werkgroep Onthaal en mijn rol als 3e-jaarsjaarpresidium op te nemen. In combinatie met mijn functie als financieel verantwoordelijke bij de Gnorgl, betekende dit een engagement op een hoger niveau. Ik heb zowel inzicht verworven in de financiële aspecten van LBK als in het organiseren van activiteiten voor medestudenten. Het was ook een eer om eerstejaarsstudenten wegwijs te maken in Leuven. Door LBK dit jaar op diverse manieren te ervaren, zie ik veel mogelijkheden tot groei. Ik wil voortbouwen op de fundamenten van voorgaande jaren en een toekomst waarborgen waarin elke bio-ingenieur LBK binnen kan stappen en zich net zo welkom voelt als ik mij twee jaar geleden voelde toen ik voor het eerst de Gnorgl betrad. Graag wil ik me inzetten voor de studenten aan onze faculteit door hen te vertegenwoordigen en hen op een zo goed mogelijke manier een fijne studententijd te bezorgen. Dit kan bereikt worden samen met een team van zeer gemotiveerde mensen, maar bovenal een zeer gemotiveerde vriendengroep, want dat is waar LBK echt voor staat.

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?

LBK streeft ernaar om de studenten van onze faculteit op individuele basis te ondersteunen. Als vertegenwoordiger van de studenten in de onderwijsvergadering heeft LBK invloed op het onderwijsaanbod, het cursusmateriaal en andere onderwijs gerelateerde zaken. Als tussenpersoon tussen de studenten en de onderwijsinstanties brengt LBK de problemen en feedback van de studenten naar voren tijdens deze vergaderingen, zodat de behoeften van de studenten binnen onze faculteit worden erkend en aangepakt. Daarnaast organiseert LBK tal van activiteiten buiten het lesrooster. Deze omvatten onder andere TD’s, Gnorgl-feestjes, culturele evenementen en meer. Hierdoor biedt LBK studenten een laagdrempelige manier om medestudenten en andere bio-ingenieurs te leren kennen buiten de academische setting. De diversiteit van activiteiten, variërend van bruisende feesten tot culturele en sportieve evenementen, spreekt verschillende groepen studenten aan en bevordert de vorming van nieuwe vriendschappen en hechte banden. In het besef dat mentaal welzijn net zo belangrijk is als fysiek welzijn, heeft LBK het buddyproject opgezet. Dit biedt studenten de mogelijkheid om hun hart te luchten en ondersteuning te vinden in moeilijke situaties, ongeacht het vlak waarop zij worstelen. Naast de interacties met de faculteit en medestudenten onderhoudt LBK ook relaties met bedrijven. Door evenementen zoals BR-launches en jobfairs te organiseren, brengt LBK bedrijven rechtstreeks in contact met studenten. Hierdoor vergemakkelijkt LBK de overgang van studie naar professioneel leven en vergroot het de kansen voor studenten om een baan te vinden die bij hen past. Deze drie pijlers kunnen alleen gedragen worden door een goed functionerende LBK. Dankzij haar hechte en inclusieve gemeenschap, vormt het presidium van LBK een diverse groep mensen die zich allen inzetten voor een gemeenschappelijk doel. Dit resulteert in samenwerking en vriendschappen die vaak onverwacht zijn maar van onschatbare waarde blijken.

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?

LBK is gestart als een plaats waar er lezingen werden gegeven en waar men kon debatteren over actuele onderwerpen. Nu, zovele jaren later, is dit geëvolueerd in een bruisende kring die veel facetten van het studentenleven beslaat. Hieruit kan men besluiten dat LBK een voortdurend veranderende kring is om zich optimaal aan te passen aan de studenten van onze faculteit. Dit maakt dat het LBK van vandaag niet het LBK van morgen zal zijn. Een gebied waar LBK aanzienlijke groei kan doormaken, is in de relaties met bedrijven. We zien dat bio-ingenieurs steeds belangrijker worden in de wereld van morgen, en bedrijven zijn dan ook steeds meer geïnteresseerd in de profielen die voortkomen uit onze faculteit. Een manier voor bedrijven om in contact te komen met onze studenten is via de jobfair. Naarmate de interesse in onze studenten toeneemt, zal de jobfair ook groter worden. Dit is niet alleen voordelig voor onze studenten, maar ook voor LBK, zowel op relationeel als financieel vlak. Om meer bedrijven aan te trekken, is het belangrijk dat er wordt gewerkt aan een professionele en consistente uitstraling van de kring. Een andere aspect waar de kring kan in groeien, is duurzaamheid. Er worden al veel inspanningen gedaan om LBK zo duurzaam mogelijk te maken, maar er is zeker nog plaats voor verbetering. Zo kan er nog meer ingezet worden op herbruikbare materialen, denk hierbij aan herbruikbaar servies zoals in de Gnorgl en Baarr en andere initiatieven. Dit verkleint niet enkel de afvalberg van LBK maar bied ook een financieel voordeel, aangezien er geen wegwerpmateriaal meer hoeft te worden aangeschaft. Natuurlijk is het vanzelfsprekend dat het herbruikbaar materiaal effectief herbruikt wordt. Dit kan bekomen worden door nog meer in te zetten op de bewustmaking van het presidium. Een logisch vervolg om het bewust maken van het presidium is de professionalisering van LBK. Door het verbeteren van draaiboeken kan elke verantwoordelijke zijn/haar functie beter kan uitvoeren dan zijn/haar voorganger. Bovendien zou alle informatie met betrekking tot bijvoorbeeld het opzetten van evenementen moeten worden gedocumenteerd in een presidiumdraaiboek, zodat deze te allen tijde toegankelijk is voor elk lid van de vereniging. Op die manier kunnen leden zelfstandiger evenementen organiseren, wat een meer leerzame ervaring biedt. Professionalisering van LBK moet niet alleen op logistiek niveau plaatsvinden, maar ook tijdens vergaderingen. Het tonen van meer actuals van evenementen kan bijvoorbeeld helpen om een duidelijker beeld te schetsen van de activiteiten die studenten aantrekt. Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat LBK zich aanpast aan zijn presidium en het engagement dat daarmee gepaard gaat. Bepaalde werkgroepen hebben zeer veel gemotiveerde leden die het beste voor hebben met LBK en hun werkgroep Andere werkgroepen hebben echter te maken met een mengeling van zeer gemotiveerde mensen en anderen die slechts een beperkt aantal shifts per semester doen, vooral bij werkgroepen zoals Gnorgl en feest. LBK moet zich aanpassen aan deze situatie, aangezien het duidelijk is dat deze werkgroepen een andere aanpak vereisen dan de klassieke werkgroepen. Er moet een systeem worden ontwikkeld waarin mensen ervoor kunnen kiezen om af en toe te komen helpen en zo beloningen kunnen verdienen. Naast al de verandering en groei die LBK intern moet ondergaan de komende jaren, zijn er ook externe uitdagingen. Een welgekende problematiek is het aantrekken van meer studenten op LBK evenementen. We zien vaak dezelfde mensen op de LBK events waardoor er sommige jaren moeilijkheden zijn voor het opvullen van een kiesploeg. LBK moet zich daarom meer bezighouden met het aantrekken van studenten die misschien nooit gaan cantussen of feesten. Een goed startpunt kan hierbij cultuur en sport zijn. Cultuur zou zich naast de huidige cultuur evenementen ook meer kunnen focussen op het organiseren van andere evenementen zoals een museum bezoek of dergelijke. Vooral op het gebied van cultuur zie ik mogelijkheden voor verbetering om alle soorten studenten aan te trekken. Binnen vijf jaar moet LBK er ook voor zorgen dat de Gnorgl en Baarr nog bekender geraken bij het grotere publiek. Hiervoor moeten de socials nog beter onderhouden worden alsook de uitstraling van beide cafés. Bij de Gnorgl staan er verbouwing gepland die hopelijk binnen vijf jaar afgerond zijn, wat niet alleen de relatie met de buren ten goede zal komen, maar ook de omzet zal verhogen.

Welke rol speelt jouw gekozen functie binnen LBK?

Als preses voer je vooral een centrale rol uit waarin je van alles op de hoogte bent van wat er speelt in de kring. Je zorgt ervoor dat je team gemotiveerd blijft, het ganse jaar lang om hun functie uit te voeren. Je bent ook de tussenschakel tussen de faculteit, de studenten en andere externen. Je taken omvatten het coördineren en leiden van de PV en DBV, evenals het vertegenwoordigen van de studenten in de AV’s van LOKO en Stura KU Leuven. Je maakt deel uit van de WV LOKO studentenbeleid en neemt indien nodig deel aan vrije LOKO- en Stura KU Leuven-commissies. Verder ben je voorzitter van de RvB en draag je zorg voor de oprichting van het neutrale comité. Je bent aanwezig bij faculteits- en onderwijsvergaderingen, fungeert als persverantwoordelijke en leidt de expertisecel extern. Naast het bijwonen van al deze vergadering is de preses ook een fakhuisbewoner, wat ervoor zorgt dat hij samen met de andere bewoners van fakhuis het aanspreekpunt vormt voor iedereen binnen en buiten de kring. In het bijzonder is ook een zeer goede verstandshouding met de vice-preses nodig om ervoor te zorgen dat LBK optimaal draait en dat eventuele wrevels binnen de kring op een gepaste manier opgelost kunnen worden.

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar willen focussen?

Ik vind dat Raoul zijn functie dit jaar zeer goed uitvoert. Als preses behoud je vooral het overzicht en koppel je terug aan het DB, waardoor je in een unieke positie zit om problemen te identificeren en ze samen met DB of externe partijen op te lossen. Ten eerste wil ik volgend jaar meer inzetten op activiteiten met andere kringen. LBK staat bekend als een open en vriendelijke kring tegenover andere kringen, en ik wil deze reputatie verder versterken. Niet alleen wil ik de band tussen de grote kringen versterken maar ook wil ik meer gaan samenwerken met de kleinere Heverleese kringen. Op deze manier kunnen onze reputatie nog meer kracht bij zetten. Daarnaast geloof ik dat veel problemen ook via de RvB opgelost kunnen worden, en ik wens ook hier op in te zetten. Een betere samenwerking, en meer appreciatie voor hun advies is hiervoor nodig. Natuurlijk wil ik me ook graag inzetten op het doorvoeren van de presidiumveranderingen zoals aangegeven in de visietekst, en de verdere evaluatie van de recent gevormde onderverantwoordelijke functies van Gnorgl, Baarr en functies zoals communicatieverantwoordelijke, vice-BR en onderwijssecretaris.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?

Dit jaar heb ik als onderverantwoordelijke in de Gnorgl veel geleerd over de werking van LBK, en ik wil graag volgend jaar mijn steentje bijdragen aan de toekomst van de vereniging. Ik ben sociaal en vind het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten, en ik ben iemand bij wie anderen gemakkelijk hun verhaal kwijt kunnen. Deze eigenschap is cruciaal voor een preses, omdat je veel mensen leert kennen en met velen in contact komt. Daarnaast ben ik ondernemend en stort ik me altijd voor de volle honderd procent in een avontuur. Dit, in combinatie met mijn rol als onderverantwoordelijke, heeft me geleerd hoe ik mensen kan leiden en motiveren. Aangezien we een opkomende ploeg zijn met allemaal sterke meningen, is het belangrijk dat ik neutraal kan blijven en mijn eigen mening niet opdring. Ik ben me ervan bewust dat ik een sterke mening heb en weet dat ik me neutraal kan opstellen tegenover deze groep sterke individuen. Bovendien is zelfkennis essentieel voor een preses. Ik ken mezelf goed en ben me bewust van mijn sterke punten en zwaktes, zodat deze geen belemmering vormen voor het uitoefenen van de functie.

Heb je het kiesreglement gelezen en stem je hiermee in?

Ja

Opkomend Vice-Preses - Ada Hinderijckx

Motivatie

Mijn betrokkenheid bij LBK begon al voor mijn eerste dag aan de universiteit, tijdens het onthaalweekend. Daar heb ik zo’n geweldige tijd beleefd en was ik zo dankbaar voor de mensen die ik heb leren kennen, maar daar hield het gelukkig niet op. Na de Baarropening werd ik meegesleept in de wereld van LBK, waar mijn liefde voor deze kring met elke voorbijgaande dag groeide en nog steeds aan het groeien is. Elke dag ben ik meer dankbaar voor iedereen van LBK die er mede voor gezorgd heeft dat ik op zondag uitkeek naar de week die eraan kwam. Ze stonden altijd klaar om mijn vragen te beantwoorden, ook wanneer het even minder goed ging.
In mijn eerste jaar zei ik al ‘ooit wil ik echt iets voor deze kring terugdoen’. Ik twijfelde dan ook geen seconde om dan al lid te worden van het presidium en op die manier hier en daar mijn steentje bij te dragen. Ook in mijn tweede jaar is mijn motivatie voor LBK nog blijven groeien. Verder deel kunnen uitmaken van LBK was dan ook iets waar ik mij, zowel toen als op de dag van vandaag, enorm goed bij voel. Dit trok ik dan door naar mijn derde jaar waar ik lid werd van de werkgroep Onthaal. We zijn er als team in geslaagd om met Onthaal iets te bereiken waarvan ik in mijn eerste jaar enkel durfde dromen. We hebben de eerstejaars zich welkom, gewild, trots en begrepen doen voelen, naast al die andere positieve dingen die gepaard gaan met Onthaal. Ik heb de afgelopen jaren veel geleerd en voel me nu ook klaar om mijn kennis toe te passen en LBK naar een hoger niveau te brengen.
Ik ben aangekomen op het punt waarop ik mij klaar voel om mezelf volledig te geven om LBK nog meer vooruit te helpen. In het derde jaar dat ik nu bio-ingenieur studeer, zijn er verschillende ideeën in mijn hoofd opgekomen over welke functie ik eventueel nog zou willen uitvoeren. Uiteindelijk is dit de functie waarvan ik geloof dat het mij de meeste groeikansen biedt en waar ik tegelijk ook het beste kan bijdragen aan de groei van LBK.

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?

Voor mij is LBK de reden dat studenten de twee belangrijkste zaken van hun studentenjaren kunnen combineren, namelijk studies en ontspanning. Wanneer je later op zoek bent naar een job is het natuurlijk cruciaal dat je beschikt over de nodige kennis. LBK werkt dan ook jaar na jaar mee aan het verbeteren van de studies die tot het domein van de bio-ingenieurs behoren. Dit doen ze door feedback te geven aan proffen en assistenten, door met nieuwe ideeën te komen, door PAL sessies te organiseren etc. Ook de jaarlijkse jobfair en BR launches stomen studenten klaar voor de wijde werkwereld.
Wat echter minstens even belangrijk is, zijn je sociale vaardigheden, je manier van denken, hoe je omgaat met bepaalde situaties. LBK biedt de mogelijkheid om te groeien in al deze waardevolle vaardigheden. Dankzij de diversiteit binnen LBK is het ook de ideale manier om jezelf als persoon te ontdekken: hoe werk ik samen met een team? Neem ik graag initiatief? Kan ik goed een groep leiden? Dit zijn allemaal vragen die handig zijn om te kunnen beantwoorden voordat je je studie afsluit en de wijde wereld instapt en het is LBK die dit mede allemaal mogelijk maakt.

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?

In het prille begin was LBK een vriendengroepje, nu zijn wij een bloeiende kring geworden met maar liefst 150 leden die zich dagelijks inzetten om te streven naar meer vooruitgang binnen LBK. Ik verwacht dan ook dat deze voorruitgang niet zal afnemen, maar juist zal blijven toenemen. Ik hoop dat we binnen vijf jaar een nog veel grotere kring worden dan dat we momenteel zijn. Niet alleen in aantal studenten, maar ook in ons bereik en invloed op de buitenwereld. De laatste jaren worden bio-ingenieurs steeds belangrijker. Dit valt op te merken in het stijgend aantal studenten, maar ook in de jobaanbiedingen. Op de jobfair van LBK staan er elk jaar steeds meer bedrijven die staan te popelen om afgestudeerde bio-ingenieurs aan te werven. Daarom is het belangrijk dat de professionaliteit van LBK ook in de toekomst blijft groeien. Ik heb het dan niet alleen over grote zaken zoals de jobfair, maar ook kleinere zoals het uitzicht van de Baarr. Duurzaamheid blijft een visiepunt voor LBK. Hoewel we de afgelopen jaren al grote stappen hebben gezet, bijvoorbeeld met de invoering van herbruikbare bekers in de Gnorgl en Baarr is er nog ruimte voor verbetering. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van herbruikbare borden tijdens evenementen, waardoor we het gebruik van wegwerp kartonnen borden kunnen verminderen. Met Onthaal hebben we dit jaar al meerdere evenementen georganiseerd waar wegwerp kartonnen borden werden gebruikt. Als je per evenement kijkt is dat niet zo veel, maar op een jaar tijd heb je zo wel heel veel borden verspild. Ook kunnen we bijdragen aan andere duurzame initiatieven, zoals het opruimen van afval in Leuven, waar verschillende organisaties onze hulp zouden waarderen. Dit is ook het derde jaar sinds dat de Gnorgl zijn deuren weer mocht openen. Gedurende deze periode is er al veel vooruitgang geboekt om ervoor te zorgen dat onze buren zo min mogelijk last hebben van geluidoverlast. Dit jaar is er ook effectief een bouwplan opgesteld om het geluid verder te minimaliseren. Ik hoop dat naar de toekomst toe de relaties met onze buren nog beter zullen worden en dat de invoering van de geluiddempende maatregelen het werk van onze stewards zal vergemakkelijken tijdens het bewaren van de rust op de koer. Een ander belangrijk aandachtspunt is ons presidium. Ik hoor nog vaak dat mensen niet goed weten wat het betekent om lid te zijn van het presidium, wat hen ervan weerhoudt om deel te nemen aan werkgroepen. Daarom is het belangrijk dat er meer duidelijkheid komt over de taken van elke werkgroep en wat er van de leden wordt verwacht. Elke verantwoordelijke van een werkgroep kan een document op stellen waarin staat wat er van de leden van de werkgroep wordt verwacht. Dit kan aan het begin van het jaar gezamenlijk worden doorgenomen. Op deze manier krijgen ze direct de gelegenheid om vragen te stellen en worden ze zich meer bewust van hun rol als lid van de werkgroep. Daarnaast is een goed functionerende interne organisatie essentieel. Ik hoop dat LBK in de toekomst nog verder zal groeien op dit gebied, zodat we nog meer bio-ingenieurs kunnen bereiken en betrekken.

Welke rol speelt jouw gekozen functie binnen LBK?

Als Vice-Preses ben je verantwoordelijk voor de interne werking van de kring. Je fungeert als het eerste aanspreekpunt voor alle mogelijke problemen binnen de werkgroepen, met inbegrip van studiezaken en mentaal welzijn. Daarnaast onderhoud je nauw contact met alle werkgroepen en bied je begeleiding waar nodig. Een cruciaal aspect hiervan zijn de presidium en DB-evaluaties, die van essentieel belang zijn voor het verbeteren van de kringwerking. Dit leidt niet alleen tot verbeteringen binnen het lopende jaar, maar zorgt er ook voor dat toekomstige jaren kunnen leren uit deze evaluaties. Ontspanning is ook van groot belang. Als Vice-Preses organiseer je verschillende activiteiten voor het presidium, zoals teambuilding-evenementen, fakhuisetentjes en een presidiumweekend. Op deze manier draag je bij aan een positieve sfeer binnen het gehele presidium. Daarnaast behoort het organiseren van open presidiumweken om gemotiveerde bio-ingenieurs aan te trekken tot mijn takenpakket. Als rechterhand van de preses denk je samen met hem/haar en de rest van het Dagelijks Bestuur na over mogelijke verbeteringen en groeimogelijkheden binnen LBK als kring. Je vertegenwoordigt ook alle studenten bio-ingenieurswetenschappen in de faculteitsraad en de algemene vergaderingen van LOKO. Bovendien neem je deel aan andere algemene vergaderingen zoals de presidiumvergaderingen waarin je meedenkt over de vooruitgang van LBK. Tot slot ben je ook verantwoordelijk voor het onderhouden van goede relaties met de buren en voor het bevorderen van een positieve sfeer binnen het Fakhuis.

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar willen focussen?

Hoewel ons presidium al sterk en gedreven is, wil ik blijven inzetten op een groter teamgevoel binnen elke werkgroep. Dit begint met teambuildings, iets wat momenteel nog niet bij elke werkgroep plaatsvindt of pas aan het einde van het semester. Het doel van deze teambuilding is echter om de onderlinge band en het vertrouwen te versterken, en daarvoor is het niet nodig te wachten tot het einde van het semester. Ook presidiumteambuildings zijn van essentieel belang, en ik zou graag de nadruk leggen op teambuildings waarbij verschillende werkgroepen actief met elkaar moeten samenwerken en denken. Om verder te gaan op dat teamgevoel, is het van groot belang dat elk lid van de werkgroep zich bewust is van zijn of haar takenpakket, zodat ze helder inzicht hebben in hun bijdrage en wat er van hen wordt verwacht. Het zou een goede start zijn om aan het begin van het jaar, samen met de verantwoordelijke van de werkgroep, het takenpakket door te nemen en uit te leggen wat elk aspect inhoudt. Vervolgens wil ik ook het Buddy-project voortzetten. Hoewel het al een sterk concept is, geloof ik dat er zeker nog ruimte is voor verbetering, zodat het komend jaar nog meer studenten kan bereiken en helpen. Mijn eerste stap zou zijn om het project meer onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld door langs te gaan in de aula’s en posters op campus te hangen. Daarnaast zou ik graag een sectie op de LBK-website zien waar het concept van het Buddy-project wordt uitgelegd, zodat mensen duidelijk begrijpen wat het inhoudt en hoe ze eraan kunnen deelnemen. Ik merk namelijk op dat er momenteel maar weinig mensen zijn die goed op de hoogte zijn van de details en de laagdrempeligheid van het project. Het zou dan ook erg jammer zijn als dit project niet zijn volledig potentieel zou kunnen benutten.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?

Ik ben ontzettend gemotiveerd en vastberaden. Als ik mij ergens aanzet, zet ik me volledig in om mijn doelen te bereiken. Bovendien ben ik ook iemand die graag initiatief neemt en in een team werkt. Om met de rest van het Dagelijks Bestuur samen te werken om LBK meer voorruit te krijgen is iets waar ik dan ook erg naar uit kijk. Kritisch nadenken is belangrijk voor mij, en ik aarzel niet om mijn standpunt op een constructieve manier naar voren te brengen wanneer dat nodig is. Ik hecht waarde aan de meningen van anderen en werk graag samen om de beste aanpak te vinden. Ook de ervaringen die ik de afgelopen jaren al heb opgedaan binnen LBK zullen mij zeker en vast helpen om mijn functie zo goed mogelijk uit te voeren. Ik sta open voor nieuwe ideeën en ben altijd bereid om te luisteren naar anderen. Ik neem de input van anderen serieus en bied graag mijn steun aan bij het vinden van oplossingen voor eventuele problemen. Mijn vermogen om me in te leven in de positie van anderen helpt me goed bij het vinden van deze oplossingen. Als Vice-Preses is mijn takenpakket divers en omvat het verschillende verantwoordelijkheden die zich gedurende het jaar kunnen ontwikkelen. Ik houd van afwisseling en ben enthousiast om betrokken te zijn bij verschillende projecten, ook als het op voorhand nog niet duidelijk is wat de exacte aard ervan is.

Heb je het kiesreglement gelezen en stem je hiermee in?

Ja

Opkomend Penningmeester - Marie Jaeken

Motivatie

Mijn LBK avontuur begon twee jaar geleden op onthaalweekend. Hier leerde ik voor de eerste keer kennismaken met de toen nog zogeheten “Landbouwkring”. Na onthaalweekend was ik nog niet super betrokken binnen LBK. Ik wilde mij eerst focussen op mijn studies. Maar na het eerste jaar vroeg iemand van de volleybal van LBK aan mij of ik misschien in werkgroep onderwijs wilde. Hier begon mijn LBK avontuur pas echt. In het tweede jaar stapte ik dus in deze werkgroep alsook in het tweede bac presidium. Het jaar daarna had ik de smaak helemaal te pakken en ging ik in werkgroep onthaal, onderwijs, het derde bac presidium en tijdens het tweede semester ging ik ook nog bij werkgroep Gnorgl. Veel van mijn goede vrienden heb ik te danken aan LBK. Tijdens mijn onthaaljaar heb ik veel verschillende aspecten van de werking van LBK leren kennen. Hierdoor ontdekte ik dat ik me steeds meer bewust werd van het financiële plaatje. En dat ik het belangrijk vind dat iedereen binnen het presidium daar enige notie van heeft. Daarom zou ik graag willen bijleren over de financiële kant van een vzw. Hierdoor voel ik mij gemotiveerd om de functie van penningmeester binnen het dagelijks bestuur van LBK op te nemen. En om op deze manier samen met de rest van de opkomende kiesploeg LBK naar een hoger niveau te tillen. Verder wil ik niet alleen als DB lid maar ook als fakhuis een aanspreekpunt zijn voor iedere bio-ingenieur.

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?

LBK heeft verschillende doelen waaronder de student bio-ingenieurswetenschappen te vertegenwoordigen aan onze faculteit. Met vragen en opmerkingen over het onderwijsbeleid kan je altijd terecht bij werkgroep onderwijs. Hierdoor wordt de drempel om vragen te stellen verlaagd. Verder biedt LBK verschillende activiteiten aan in het kader van sport, cultuur en alle andere vormen van ontspanning zoals cantussen, TD’s, Gnorgl feestjes,… Op deze manier proberen we iedere student een onvergetelijke studententijd te bezorgen. Bovendien ondersteunt LBK studenten ook in hun professionele ontplooiing. Zo voorziet de werkgroep bedrijvenrelaties ieder jaar een jobfair en enkele BR launches die de studenten de kans bieden om de arbeidsmarkt te verkennen. Op deze manier kunnen de studenten hun interessegebied verder verkennen. Hiernaast zorgen werkgroep onthaal en internationaal ervoor dat iedere student zich welkom voelt in Leuven. LBK heeft voor iedereen wat wils en is heel divers.

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?

Er zijn enkele zaken die ik graag zou willen verbeteren. Zo zou ik graag meer bedrijven willen aantrekken om een samenwerking met LBK aan te gaan. Onze faculteit beschikt over diverse studenten met een brede kennis, die zeer gewild zijn bij bedrijven. Verder hoop ik onze interkringrelaties te verbeteren door meer samen te werken met andere kringen voor verschillende activiteiten. Bovendien wil ik als penningmeester budget voorzien voor de verdere verbouwingen van de Gnorgl. Hiernaast vind ik het heel belangrijk dat we blijven inzetten op duurzaamheid. Daarom is het belangrijk dat we in de toekomst kijken of het al dan niet duurzamer alsook financieel voordeliger is om producten aan te kopen die herbruikbaar zijn. We moeten sneller grijpen naar een lange termijn investering dan een “goedkope” snelle oplossing. Ten slotte wil ik meer aandacht besteden aan begrotingen en vooral actuals tijdens de PV. Dit kan het opstellen van begrotingen in de toekomst vergemakkelijken en helpen om een betere inschatting te maken. Het is belangrijk dat ieder dagelijks bestuurslid op de hoogte is van financiën van LBK. Ik hoop dat er hierdoor meer naar het totaalplaatje gekeken wordt en niet enkel naar de stand van financiën binnen een werkgroep.

Welke rol speelt jouw gekozen functie binnen LBK?

Als penning beheer je de financiën van LBK. Je noteert de inkomsten en de uitgaven, regelt alle financiële kwesties in overleg en met de goedkeuring van de AV. Hiernaast maak je financiële analyses, beheert de kassa’s en verzorgt de boekhouding van LBK in samenspraak met de boekhouders. Naast de kassa’s beheer je ook het kasboek, de bonsai en de bankkaarten. Verder is de penningmeester gevolmachtigd op alle rekeningen van LBK. Bovendien ben je voorzitter van de expertisecel Financiën en werk je nauw samen met de financieel verantwoordelijke van de Baarr en de Gnorgl. Hiernaast zetelt de penningmeester ook nog in verschillende vergadering zoals de AV, DBV, RvB, PV en LOKO. Tijdens de RvB breng je verslag uit van de stand van financiën van LBK. Naast al deze financiële aangelegenheden ben je ook een fakhuislid. Dit betekent dat je ook mee instaat voor de fakhuisetentjes en dat je een aanspreekpunt bent voor iedere student aan onze faculteit.

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar willen focussen?

Om te beginnen zou ik volgend jaar een oplossing willen zoeken voor het intern geld. Dit zorgt momenteel voor moeilijkheden dus ik wil dit volgend jaar wegwerken. Bovendien wil ik consistenter omgaan met de boekhouding. In die zin dat ik meer consistent wil zijn in het gebruik van bepaalde boekhoudposten. Hierdoor kan er op termijn gemakkelijker een vergelijk gemaakt worden over verschillende boekjaren heen. Ook zou ik ervoor willen zorgen dat er met de kaart betaald kan worden in de Baarr. Aangezien dit nu wel al een optie is in de Gnorgl zou ik dit graag verder willen doortrekken naar de Baarr. Verder wil ik me volgend jaar focussen op het maken van financiële analyses. Op deze manier kunnen we uitzoeken hoe LBK verder kan groeien als vereniging. Tot slot wil ik nog even vermelden dat ik de huidige taakverdeling tussen de vice-penning en de penning goed vind werken. Daarom zou ik dit ook graag willen behouden naar de toekomst toe.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?

Eerst en vooral ben ik geschikt voor deze functie omdat ik een gestructureerde persoon ben die goed kan plannen. In het verleden is het mij altijd gelukt om mijn studies te combineren met verschillende werkgroepen en andere extracurriculaire activiteiten. Verder heb ik een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. De financiën van een vzw beheren is een taak die veel verantwoordelijkheid vraagt. Als ik een engagement aan ga doe ik steeds mijn best om dit zo goed mogelijk te doen. Ik leg de lat voor mezelf altijd hoog en ik denk dat dit een goede eigenschap voor een penningmeester is. Bovendien ben ik een leergierig persoon die op korte termijn veel nieuwe zaken kan bijleren. In het komende jaar wil ik graag meer bijleren over de financiële kant van een vzw. Hiernaast zou ik een geschikt DB lid zijn omdat ik makkelijk aanspreekbaar ben. Ik ben een sociale en vlotte persoon die geen schrik heeft om zijn mening te laten gelden. Verder ben ik ook een teamplayer die graag de input van anderen hoort en openstaat voor nieuwe ideeën. Ik denk dat dit allemaal belangrijke eigenschappen van een DB lid zijn. Bovendien heb ik de afgelopen jaren in verschillende werkgroepen gezet en ben ik al bekend met de werking van LBK. Naast de rol als DB lid maakt de penningmeester ook deel uit van fakhuis. Opkomend fakhuis bestaat uit mensen die ik goed ken en waar ik mij comfortabel bij voel. Dit zal onze samenwerking tijdens het jaar bevorderen.

Heb je het kiesreglement gelezen en stem je hiermee in?

Ja

Opkomend Vice-Penningmeester - Winnie Bevers

Motivatie

Toen ik in Leuven aankwam, had ik het moeilijk mijn draai hier te vinden. Ik ben dan redelijk impulsief meegegaan op skivakantie met LBK, zonder dat ik veel over de kring wist of mensen kende. Die week heb ik een heleboel nieuwe vrienden en LBK leren kennen. Vanaf toen voelde ik mij ook helemaal thuis in Leuven door LBK. De open presidiumweken waren mijn kans om eens in de Baarr te tappen. Ik merkte meteen de sfeer en samenhorigheid van LBK wat me aansprak. Daarom ben ik in het tweede jaar met veel plezier bij het Baarrteam gegaan. En toen hoorde ik dat ze nog mensen zochten voor het jaarpresidium. Na een geweldig eerste bac weekend te beleven, hielp ik dit graag mee realiseren voor het komende jaar. In deze werkgroep heb ik superveel bijgeleerd over de werking van LBK door alle verschillende vergaderingen. In het derde jaar ging ik, naast de Baarr en het jaarpresidium, ook nog in de werkgroep onthaal. Het was best druk, maar absoluut de moeite waard. Door de goede ervaringen die ik heb met LBK, wou ik hetzelfde teruggeven aan de eerste jaars die in Leuven aankwamen. Na twee jaar mij met veel plezier voor LBK hebben ingezet, zou ik ook graag deel uitmaken van het dagelijks bestuur. Zo kan ik me nog meer engageren en studenten van LBK laten genieten. Als vice-penningmeester help ik alle werkgroepen met hun geldzaken. Zo zorg ik ervoor dat LBK efficiënter werkt, we ons budget optimaal benutten en de kring verder kan groeien. Mijn interesse hierin is ontstaan uit mijn tijd in het jaarpresidium. Daar heb ik ingestaan voor de begrotingen op te stellen voor zowel de jaarcantussen als jaarweekends. Dit vond ik een uitdagende taak waar ik mij met veel plezier mee bezig houd. Hierdoor zou ik dit graag op grotere schaal willen verderzetten in mijn functie. Als DB-lid ondersteun ik mee de kringwerking, dit door te helpen waar het nodig is en een positief en toegankelijk beeld naar buitenaf toe te creëren.

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?

LBK heeft voor mij diverse bestaansredenen. De voornaamste daarvan is natuurlijk ervoor zorgen dat elke student aan de faculteit bio-ingenieurswetenschappen een goede studententijd beleeft. Dit realiseren we door een heleboel diverse en leuke activiteiten te organiseren die voor iedereen toegankelijk zijn. Of je nu wilt feesten, sporten, een avond komen tappen, in het koor wilt zingen, of mee wilt op cultuurreis, LBK heeft voor ieder wat wils. Bovendien zorgt LBK ervoor dat bio-ingenieurs van alle jaren in contact komen en van elkaar kunnen leren. Verder vertegenwoordigt LBK de studenten aan de faculteit, vooral via de werkgroep onderwijs, die onze stem laat horen tijdens vergaderingen. Dit vind ik heel belangrijk, omdat je dan weet dat je ook met je serieuzere problemen ergens terecht kan. Zelfs studenten die niet actief deelnemen aan LBK-activiteiten weten dat onze onderwijsverantwoordelijken altijd beschikbaar zijn voor vragen of problemen. Verder kan ook iedereen gebruik maken van onze cursusdienst en examenwiki. Daarnaast bereidt LBK studenten voor op de arbeidsmarkt via evenementen zoals de BR launch, carreer evenings en de Jobfair, waar je meer inzicht kunt krijgen over je toekomst. Dit kan vooral een positieve invloed hebben voor diegene die nog niet weten waar ze later terecht willen komen. LBK vervult naar mijn mening een essentiële rol en heeft een positieve impact op het studentenleven van een bio-ingenieursstudent.

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?

LBK zal binnen 5 jaar nog steeds een sfeervolle, toegankelijke kring zijn, waar elke student terecht kan. Dit doordat we ons blijven verbeteren waar nodig. Duurzaamheid is al lang een kernwaarde van onze kring. We streven ernaar om hier ook aan te denken bij onze aankopen. Vaak kiezen we echter voor de goedkoopste optie, die op termijn sneller kapotgaat en vervangen moet worden. Op lange termijn is deze aanpak niet per se de meest duurzame oplossing. Soms blijkt een duurdere investering uiteindelijk voordeliger te zijn. Echter is het belangrijk dat we hier kritisch bij te werk gaan en enkel investeren in de duurzamere producten als dit financieel haalbaar is. Om als kring goed te blijven draaien steunen we op onze presidiumleden als shifters. Nu merken we de laatste jaren dat deze voor bepaalde werkgroepen (zoals feest en Gnorgl) niet zo vlot te vinden zijn als voor andere werkgroepen. Daarom zou er misschien kunnen nagedacht worden over een laagdrempeliger systeem voor deze werkgroepen. We kunnen deze shifters bijvoorbeeld eerder toegang geven tot grote evenementen. Verder blijft het natuurlijk ook cruciaal dat alle presidiumleden negatieve uitingen over werkgroepen vermijden, deze kunnen een onterechte eerste indruk achterlaten bij mensen die de context niet kennen. Verder zou het ook ideaal zijn als er nog meer aandacht wordt besteed aan iedereen betrekken bij de kring. Dit zou kunnen door een nog bredere waaier aan activiteiten te organiseren, maar ook door activiteiten meer te laten doorgaan op de campus in de plaats van in de Baarr. Hierna kan je altijd nog doorgaan naar de Baarr, maar als je niet zoveel mensen binnen LBK kent kan dit een redelijk intimiderende plaats zijn. Ook moeten we als kring er blijven bewust mee bezig zijn waar we ons geld insteken. Dit door onze resultaten van evenementen goed bij te houden en hier de volgende jaren naar te kijken en uit te leren. Enkel zo kunnen we slimmere financiële keuzes maken en blijven groeien naar de toekomst toe.

Welke rol speelt jouw gekozen functie binnen LBK?

Als vice-penningmeester ondersteun je de werkgroepverantwoordelijken bij het financiële beheer van hun activiteiten binnen LBK. Dit omvat het adviseren over de optimale besteding van het geld van LBK en het gezamenlijk opstellen van begrotingen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het controleren van betaallijsten om ervoor te zorgen dat alle inkomsten worden ontvangen. Je ontfermt je ook over het aanvragen van LOKO-subsidies, het regelen van de verzekeringen en het opstellen van facturen indien nodig. Na elke activiteit analyseer je het effectieve resultaat ervan en bespreek je dit zo nodig tijdens de presidiumvergaderingen, om ervan te leren voor de toekomst. Je hebt tevens volmacht over alle rekeningen en werkt nauw samen met de penningmeester en de boekhouder. Bovendien maak je deel uit van de expertisecel financiën.

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar willen focussen?

De functie van vice-penningmeester is nog relatief nieuw, hij is twee jaar geleden gecreëerd om meer aandacht te kunnen besteden aan de groei en toekomst van LBK. De focus ligt hierbij vooral op begrotingen en resultaten van evenementen te maken, die belangrijke inzichten kunnen geven. De afgelopen twee jaar is er vooral hard gewerkt aan het optimaliseren van de begrotingen. Dit heeft geleid tot een bewuster omgaan met geld binnen LBK en een beter overzicht over de uitgaven. Verder is er dit jaar een instructievideo gemaakt over hoe je een begroting maakt. Helaas weten niet heel veel presidiumleden van het bestaan van deze video af. Volgend jaar zou ik er vanuit de werkgroepverantwoordelijken meer op willen inzetten om de werkgroepleden bewust te maken van het bestaan van deze video. Mocht het lid daarna nog vragen hebben of niet goed weten hoe eraan te beginnen, dan sta ik als vice-penningmeester altijd klaar om te helpen. Verder merk ik dat er momenteel een groot verschil zit op de begrotingen voor baarrcantussen. Hoeveel pinten er in een vat zitten wordt op verschillende cantussen anders inbegroot alsook de inkomprijzen. Dit zou ik graag wat meer standaardiseren naar volgend jaar toe, zodat dit ook voor iedereen duidelijk is. Wanneer er dan een cantus duurder moet zijn omwille van een uitzondering, bijvoorbeeld de cantorescantus, gaat er ook meer begrip voor ontstaan. Naast de focus op begrotingen, vind ik dat er nog meer ingezet kan worden in de resultaten. Er bestaan al regels over de deadlines van begrotingen, maar voor de resultaten zouden deze idealiter ook komen. Momenteel is het soms moeilijk om een snelle of volledige resultatenrekening te maken. Een voorbeeld van zo een regel zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat de verantwoordelijke van een baarr cantus de dag erna meteen naar de vice-penningmeester stuurt hoeveel vaten er gedronken zijn, zodat dit niet vergeten wordt of er achteraf nog voor moet worden rondgestuurd. Het zou ook makkelijker zijn als bijvoorbeeld wanneer je je Colruyt factuur doorstuurt naar de penningmeester, je dit bedrag ook meteen in de begroting aanvult. Deze veranderingen zouden voor een efficiëntere workflow kunnen zorgen.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?

Ik ben erg gemotiveerd voor de functie van vice-penningmeester. Al twee jaar geleden, toen ik mijn eerste betaallijst doorstuurde naar de vice-penningmeester, wist ik dat deze functie me aansprak. Sindsdien heb ik binnen het jaarpresidium zo goed als alle financiële taken op mij genomen. Denk hierbij aan het opstellen van begrotingen voor onze activiteiten en het weekend, de betaallijsten opstellen en mee achter de veren zitten voor betalingen. Daarbij heb ik altijd al een interesse gehad in economie en ben ik leergierig. Deze leergierigheid in combinatie met mijn opgedane ervaring, maakt mij de geschikte kandidaat voorde functie van vice-penningmeester. Verder kijk ik ook uit naar mijn rol als lid van het dagelijks bestuur, hierbij ligt mijn focus op het versterken van de werking van onze kring. Dit doe ik door andere leden van het dagelijks bestuur te ondersteunen waar nodig, wat kan leiden tot groei (niet alleen op financieel vlak). Mijn ervaring in verschillende werkgroepen met uiteenlopende belangen heeft me geleerd standpunten vanuit verschillende hoeken te bekijken. Ook ben ik al twee jaar aanwezig op AV’s en PV’s. Hierdoor kan ik een waardevolle bijdrage leveren aan het vinden van een goede middelweg waar LBK het meeste voordeel uit haalt. Bovenal vind ik het belangrijk dat studenten kunnen genieten van hun studententijd. Als lid van het dagelijks bestuur wil ik me hier dan ook helemaal voor inzetten.

Heb je het kiesreglement gelezen en stem je hiermee in?

Ja

Opkomend Vice-Penningmeester - Merel Peeters

Motivatie

LBK is algemeen bekend als een zeer gezellige kring. Wij staan open voor iedereen en niemand wordt raar aangekeken voor zichzelf te zijn. Dat is ook het gevoel dat ik vanaf dag één bij LBK kreeg. Net zoals mijn jaargenoten had ik net een donkere periode van corona getrotseerd en begon het ‘normale’ leven zich stilaan weer te ontvouwen. Ik had een beetje schrik om mijn vertrouwde wereld achter mij te laten en helemaal opnieuw te beginnen als student op kot in Leuven. Onthaalweekend was stap één, nieuwe vrienden maken stond daar centraal. Aan het station van Leuven stonden een paar gekke mensen ons op te wachten in een witte labojas, blijkbaar ook gewoon studenten, net zoals wij. Plots zijn we liedjes aan het zingen op een ‘cantus’ ofzo? En enkele weken later kende je de helft van de aula. Het studentenleven uitzoeken in Leuven zelf, dat was stap twee. Opeens werden ‘Wie Baarr deze middag?’ en ‘Kom G!’ dagelijks in de groepchat gestuurd. We gingen samen bibben in CBA of soms ook in het LBI. Geen enkele activiteit van onthaal werd gemist. We leerden heel veel bij over het studentenleven en LBK maakte daar een groot deel van uit. En dan liep het eerste semester op zijn einde en was het uitkijken naar de start van het volgende. We geraakten wat vertrouwder met het presidium van LBK en voor we het wisten maakten we er ook deel van uit. De bal is aan het rollen gegaan en versnelt enkel nog maar. Ik weet niet aan welke stap we ondertussen zitten, maar ik weet dat ik klaar ben voor de volgende. Dit academiejaar vervul ik de rol van onthaalverantwoordelijke, een functie waarin ik mijn hart verloor. Mijn liefde voor LBK is immens gegroeid. De focus lag dit jaar vooral op mijn werkgroep zelf en nu is het tijd om die focus te verschuiven naar LBK als geheel. Met de functie vice-penning krijg ik de kans om mijn steentje bij te dragen niet enkel als verantwoordelijke voor mijn functie, maar ook als lid van het Dagelijks Bestuur. Zo kan je heel de kring bereiken, en meewerken aan de hele kringwerking.

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?

Eerst kende ik LBK vooral voor ontspanning, maar door de jaren heen ben ik er achter gekomen dat er zoveel meer aan LBK is dan wat op het eerste zicht lijkt. LBK vergemakkelijkt het leven van de student op elke wijze: cursussen en boeken, betaalbare ontspanning, mogelijkheden om uit te zoeken wat je wil doen na het studeren, … Voor alles wat je zoekt heeft LBK wel iets. Je krijgt de kans om deel te nemen aan activiteiten of gebruik te maken van de cursusdienst, eens iets te komen drinken in de Baarr of Gnorgl, mee op skivakantie te gaan, … Als je jezelf ook wil inzetten, kan je doorgroeien van presidiumlid tot Dagelijks Bestuur. Wat toch het allerbelangrijkste aspect van LBK is geweest voor mij persoonlijk en ook altijd zo zal blijven, is de openheid waarmee je altijd ontvangen wordt. Het maakt niet uit of het op een evenement is van sport of cultuur of simpelweg op een namiddag is in de Baarr, je weet dat je altijd welkom bent. Ik heb mijn beste vrienden leren kennen dankzij LBK en elke keer ontmoet ik weer prachtige mensen waarvan ik zoveel leer. Als ik bij LBK ben, dan voel ik mij op mijn plaats, waar ik thuishoor. Voor mij is LBK ook een bestaansreden op zich.

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?

LBK is een fantastische kring en we willen er natuurlijk alles aan doen om dit zo te houden en zelfs nog te verbeteren. Op vlak van financiën kunnen volgende zaken zeker bekeken worden. De actuals kunnen beter worden bijgehouden en begrotingen kunnen gedetailleerder worden geëvalueerd. Het is veel efficiënter om foutjes die eerder al werden gemaakt duidelijk bij te houden en door te geven aan elkaar om zo te vermijden dat ze nog eens worden gemaakt. Het is dan ook belangrijk dat deze zaken worden besproken op de PV. Als bio-ingenieurs zijn we natuurlijk ook veel bezig met duurzaamheid, door begrotingen ook op voorhand te evalueren kunnen we nadenken over duurzamere alternatieven. Ook merken we dat vaak dezelfde mensen aanwezig zijn op onze evenementen. Ik vind het belangrijk om iedereen te betrekken bij LBK en ze zich welkom te doen voelen. Zeker onze bio-ingenieurs studenten moeten goed geïnformeerd worden over ons bestaan en wat we aanbieden. LBK zorgt onder andere voor ontspanning, maar veel mensen zijn er niet van op de hoogte dat we nog zóveel meer bieden. Alle aspecten van LBK mogen zeker nog wat meer visibiliteit krijgen bij de studenten. We hebben al een uitgebreid scala aan evenementen en faciliteiten waarvan de studenten kunnen genieten, hopelijk kunnen we de schaal waarop we deze zaken organiseren vergroten zodat we nog meer studenten kunnen bereiken. Daarbij kunnen we de drempel van de overstap naar het presidium verlagen door dit aantrekkelijker te maken en ook zo te profileren. Onze vrijwilligers verdienen het natuurlijk om goed beloond te worden voor het werk dat ze doen en we willen dat elk aspect van het presidium een aangename ervaring is.

Welke rol speelt jouw gekozen functie binnen LBK?

De vice-penning functie heeft meerdere aspecten. Zaken zoals verzekeringen, facturen, subsidies, begrotingen, … worden onderhouden door de vice-penning. Samen met de penning beheer je de financiën. Tijdens het semester zelf is je voornaamste taak om de werkgroepen te helpen hun financiële goals te halen, zonder dat er een te grote kost is voor de student. We willen onze activiteiten natuurlijk zo voordelig mogelijk kunnen aanbieden. Je helpt het presidium bij het maken van begrotingen, informeert hen over andere duurzamere en/of goedkopere alternatieven. Omdat de vice-penning en penning dagelijks bezig zijn met de financiën van LBK, is het natuurlijk ook logisch dat zij deel uit maken van het Dagelijks Bestuur. Zij hebben het beste zicht op de financiële status van de kring en kunnen dan ook vaak cruciale info meegeven als er beslissingen worden gemaakt die de financiën van de kring beïnvloeden.

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar willen focussen?

Voor mij staan kennis, simpliciteit, efficiëntie en afwerking centraal. Ik wil ervoor zorgen dat heel het presidium voldoende op de hoogte is van de werking omtrent financiën. Duidelijkheid creëren over de werking van een begroting is daarin een belangrijk puntje. Daarbij is het dan ook logisch om alles zo simpel mogelijk te houden zodat presidiumleden deze informatie beter onthouden en er later mee aan de slag kunnen. Alle informatie wordt dan natuurlijk ook duidelijk uitgeschreven en bijgehouden zodat presidiumleden deze informatie altijd kunnen raadplegen. Op die manier streven we naar een maximale efficiëntie, waarbij elk lid de mogelijkheid heeft om zijn bijdrage te leveren en hier zelf ook uit te leren. Het is ook belangrijk om alle financiële documentatie volledig af te werken na afloop van evenementen, zodat financiële informatie over evenementen kan geraadpleegd worden als ze nog eens worden georganiseerd. Er moet beter worden bijgehouden hoeveel geld er werd uitgegeven aan welke exacte zaken en of er de juiste inschattingen van hoeveelheden werden gemaakt. De financiën achter een evenement moeten dus ook geëvalueerd worden zoals de andere aspecten van het evenement. Het kan dan ook nuttig zijn de actuals vaker te bespreken op de PV, zeker als er iets is misgelopen of fout is ingeschat waardoor de begroting en de actuals niet overeenstemmen. Heel de PV kan hier veel uit leren. Zo leert de PV ook begrotingen in te schatten en zo worden foutjes er in de toekomst sneller al op voorhand uit gehaald. Iedereen verkrijgt dus de nodige kennis om begrotingen correct te kunnen evalueren. Niet enkel de werking van begrotingen zijn belangrijk, maar ook wat erin wordt gezet. Ik wil meer kijken naar duurzamere en/of goedkopere alternatieven. Verspilling moet ook worden tegengegaan. Tenslotte lijkt me het interessant om een efficiëntere manier van betalingen te voorzien voor bijvoorbeeld cantussen, TD’s, weekends, textiel, … Betalingen rechtstreeks via de site kunnen ons een hoop werk besparen en bovendien kan er dan niets mislopen door bijvoorbeeld foutief aangerekende bedragen.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?

Als ik mezelf enkele eigenschappen moet toewijzen, dan zijn vastberadenheid en gedrevenheid er zeker twee van. Als ik ergens voor ga, dan geef ik alles wat ik heb. Ik heb me door de jaren ingezet voor verschillende zaken zoals speelplein, mijn sportclub en ook LBK. Ik heb geleerd dat als ik iets graag wil doen, ik daar met plezier al mijn tijd en moeite in steek. Ook merkte ik dat er soms wel frustraties kwamen omdat ik niet altijd op de positie stond om bepaalde zaken te kunnen verbeteren. Als lid van het Dagelijks Bestuur zit je binnen LBK wel op die positie. Je krijgt de kans om nieuwe ideeën voor te leggen, de kringwerking te verbeteren en je hebt inspraak in welke zaken worden doorgevoerd. Ik ben bij LBK gestart als jaarpresidium en werkgroeplid, dit jaar ben ik doorgegroeid naar onthaalverantwoordelijke. Je merkt dan wel dat je een stem hebt op de PV en dat er wordt geluisterd, maar je kan nog niet de bijdrage leveren van een DB lid. Dat is mijn ultieme doel bij LBK, om niet enkel de werking van een werkgroep te kunnen verbeteren, maar ook die van LBK zelf. Dit jaar werkten we met financiële verantwoordelijken per werkgroep. Helaas is dat onthaal lid in het begin van het jaar weggevallen, maar ik nam die taak graag over! Ik had mijn zinnen vorige jaren al op verschillende functies gezet en natuurlijk schommelde dat ook wel. Tot ik eigenlijk merkte hoe leuk ik het vond om bezig te zijn met alle financiën, dan was de keuze snel gemaakt. Bij onthaal heb ik de kans gekregen om (samen met) mijn werkgroepleden veel bij te leren en ik ben er klaar voor om dit door te trekken naar de hele kring. Ik wil evenveel voor LBK kunnen betekenen, als LBK betekent voor mij.

Heb je het kiesreglement gelezen en stem je hiermee in?

Ja

Opkomend Secretaris - Stacey Pijnen

Motivatie

Mijn avontuur bij LBK begon tijdens het onthaalweekend. Als een brave student heb ik me in mijn eerste jaar vooral gericht op mijn studie. Maar al snel besefte ik dat studeren alleen niet alles was wat het studentenleven te bieden had. Daarom ben ik in mijn tweede jaar lid geworden van de werkgroep Gnorgl, waar mijn liefde voor LBK ontstond en elke dag alleen maar groter werd. Het was duidelijk voor mij dat ik mijn passie wilde doorgeven aan de volgende generaties bio-ingenieurs, daarom ben ik het jaar daarop lid geworden van de werkgroep onthaal. De werkgroep onthaal werd informeel opgesplitst in verschillende functie; zo was er bijvoorbeeld iemand verantwoordelijk voor het opstellen van verslagen tijdens de vergaderingen, we noemde deze persoon de onthaal-secretaris. Toen ik zag welke verantwoordelijkheden deze secretaris op zich nam, groeide mijn interesse voor de functie secretaris. Met de mogelijkheid om deze verantwoordelijkheden op een groter vlak uit te voeren, ben ik nog enthousiaster geworden. Ik ben dan ook bereid om me voor de volle 100% in te zetten voor alle taken die daarbij horen.

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?

LBK zet zich vol enthousiasme in voor alle studenten van de faculteit bio-ingenieurswetenschappen. De vereniging biedt een breed scala aan ondersteuning, zowel op het gebied van ontspanning als academische ontwikkeling, met als doel elke student in staat te stellen zich optimaal te ontwikkelen. Als een vereniging die volledig gerund wordt door en vóór studenten van de bio-ingenieursfaculteit, fungeert LBK als een krachtige vertegenwoordiger van de studentengemeenschap binnen de faculteit, met name via de OOV’s. Hierdoor wordt een effectieve communicatie en samenwerking tussen studenten en docenten bevorderd. Naast haar inzet op academisch gebied organiseert LBK een gevarieerd aanbod aan ontspannende activiteiten, waaronder Baarr-avonden en sportevenementen zoals de 24-urenloop, om zo een evenwichtige studentenervaring te bevorderen. Echter, LBK beperkt zich niet alleen tot ontspanning; met initiatieven zoals de jaarlijkse jobfair stimuleert de vereniging de interesse van studenten in de professionele wereld en biedt zij waardevolle kansen om carrièremogelijkheden te verkennen. Kortom biedt LBK de bio-ingenieursstudenten een verrijking van het studentenleven, zowel op sociaal, academisch als professioneel vlak.

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?

Ik hoop dat LBK binnen vijf jaar zijn kenmerkende en gastvrije sfeer behoudt, maar met een meer professionelere aanpak en een verbeterde interne werking. Om deze doelen te realiseren, richten we ons op het optimaliseren van onze interne werking door een hervorming van het presidium. We streven naar een evenwichtiger verdeling van verantwoordelijkheden en beloningen binnen het presidium, wat de professionaliteit van onze organisatie zal versterken. Een belangrijk aspect van deze verbetering is het ontwikkelen van gedetailleerde draaiboeken, zodat alle presidiumleden een duidelijk inzicht hebben in hun taken en verantwoordelijkheden. Dit zal helpen om de efficiëntie te verhogen en ervoor te zorgen dat elk lid van het presidium goed geïnformeerd is over de werking van LBK. Naast deze presidiumhervorming streven we naar een groter bewustzijn binnen LBK op het gebied van duurzaamheid. We willen het gebruik van wegwerpproducten verminderen en in plaats daarvan kiezen voor herbruikbare alternatieven, ook wanneer dit niet de goedkoopste alternatief is. Door te focussen op recyclen, hergebruik en afvalvermindering kunnen we als vereniging ons steentje bijdragen aan een duurzamere toekomst. Ik hoop dat LBK, door deze doelen te blijven nastreven, over vijf jaar een punt bereikt waar andere verenigingen naar kunnen opkijken.

Welke rol speelt jouw gekozen functie binnen LBK?

Als secretaris draag ik diverse verantwoordelijkheden. Om te beginnen ben ik verslaggever van diverse bestuursorganen binnen LBK, waaronder de Algemene Vergadering, presidiumvergadering en de Raad van Bestuur. Ik volg de werking en besluitvorming van alle vergaderingen nauwlettend op, en zorg ervoor dat deze professioneel worden uitgevoerd en genoteerd. Daarnaast beheer ik ook verschillende online databanken, zoals de examenwiki, de presidium drive en de LBK website. Ik draag de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle leden toegang hebben tot deze informatie en dat de juiste gegevens beschikbaar zijn voor de studenten. Een van mijn belangrijkste taken is het handhaven van continuïteit binnen de kring. Hiervoor onderhoud ik nauw contact met zowel de voorgaande als de huidige jaren. Al met al is het een belangrijke rol die bijdraagt aan het succes en organisatie van de vereniging als geheel.

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar willen focussen?

Voor een soepele besluitvorming is het van essentieel belang dat alle aanwezigen de verslagen van eerdere vergaderingen doornemen. Tijdens de recente vergadering van de opkomende ploeg viel het me op dat niet iedereen dit had gedaan, wat vermoedelijk een breder probleem is binnen het gehele presidium. Het is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de presidiumleden om deze verslagen door te nemen. Als dit niet gebeurt, kan hun bijdrage aan toekomstige discussies verminderd worden, vooral wanneer we teruggrijpen naar eerdere agendapunten. Dit kan de besluitvorming vertragen. Om dit te voorkomen, overweeg ik verschillende methoden om te controleren wie het verslag doorneemt. Een optie is bijvoorbeeld het toevoegen van een vraag halverwege het verslag die beantwoord moet worden als bewijs van lezing. Als mensen deze vraag niet kunnen beantwoorden, kan ik hen persoonlijk vragen om de verslagen voorafgaand aan de vergadering grondig door te nemen.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?

Als secretaris, breng ik een combinatie van organisatorische vaardigheden, sociale betrokkenheid en zelfstandigheid naar voren. Mijn vermogen om nauwkeurig en gestructureerd te werken, in combinatie met een goed time-management, stelt me in staat om op wekelijkse basis de verslagen (met mijn qwertytoetsenbord) in orde te brengen, waardoor iedereen op de hoogte is van het reilen en zeil van LBK. Als lid van het dagelijks bestuur begrijp ik de waarde van samenwerking en communicatie. Ik ben niet alleen in staat om zelfstandig te werken, maar ook om effectief samen te werken met andere DB-leden en studenten, dit maakt me een goede teamspeler. Mijn sociale vaardigheden en lid van het fakhuis maken mij een toegankelijk aanspreekpunt voor alle leden van LBK, waarbij ik altijd bereid ben om te luisteren, te adviseren en samen oplossingen te vinden voor eventuele problemen die zich voordoen. Ik ben ervan overtuigd dat mijn passie, vaardigheden en toewijding mij een geschikte kandidaat maken voor de rol van secretaris. Ik kijk ernaar uit om mijn bijdrage te leveren aan de voortdurende groei en succes van LBK.

Heb je het kiesreglement gelezen en stem je hiermee in?

Ja

Opkomend Communicatieverantwoordelijke - Michelle Casteels

Motivatie

Door afgelopen jaar samen te werken met andere kringen om Project L te organiseren is mij heel duidelijk geworden dat ik echt een boerenhartje heb. Ik hou van LBK en alles wat erbij komt kijken. De Baarr is voor mij een tweede thuis en LBK is familie. Ook heb ik mij gerealiseerd hoe graag ik LBK wil verbeteren en doen groeien naar de toekomst toe. De beste manier om mijn stem te laten horen is door een db-functie op te nemen. Ik wil mijn enthousiasme voor LBK gebruiken om de capaciteiten van LBK ten volste te benutten. Naast het feit dat ik wil helpen om LBK te doen groeien, zie ik een db-functie ook als een leerervaring voor mezelf. Ik wil groeien als persoon, nog meer leren samenwerken met anderen en verantwoordelijkheid nemen. Door de afgelopen twee jaar werkgroeplid te zijn van communicatie en onthaal heb ik al veel bijgeleerd, door een db-functie op te nemen wil ik deze capaciteiten gebruiken in mijn functie en ook nog verder ontwikkelen.

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?

Voor mij is LBK ontstaan om studenten te begeleiden tijdens hun studies, maar vooral om andere mensen en jezelf te leren kennen, vrienden te maken waar je op kan rekenen en te genieten van de jaren aan de universiteit. LBK zorgt ervoor dat studenten bio-ingenieur niet enkel op academisch vlak bijleren tijdens hun studies, maar ook op sociaal vlak. LBK zorgt voor een gemeenschap van bio-ingenieurs en sympatisanten. Dankzij LBK ben ik de persoon geworden die ik vandaag ben. Het is een veilige omgeving waar iedereen zichzelf kan zijn. Ik heb zoveel bijgeleerd over de laatste drie jaar. Mijn beste vrienden van nu heb ik leren kennen op onthaalweekend, maar sinds toen heb ik binnen LBK zoveel nieuwe mensen leren kennen waarvan ik weet dat die vriendschappen gaan blijven duren zelfs na mijn studies. LBK is voor mij ontstaan om mensen terug te doen kijken op hun studentenjaren met een glimlach!

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?

Enerzijds hoop ik dat wij binnen 5 jaar op veel vlakken nog niet veranderd zijn. Zo hoop ik dat wij onze identiteit als ‘boeren’ en ons gezellige karakter niet kwijtraken. Ook het enthousiasme en familiale gevoel binnen LBK zijn aspecten die niet mogen veranderen. Anderzijds vind ik dat we heel trots mogen zijn op hoe LBK momenteel functioneert en hoe wij elk jaar groeien als kring, maar dat hier nog heel veel groei mogelijk is. Als kring kunnen we nog veel efficiënter werken en hierdoor onze capaciteiten ten volste benutten. Dit kan onder andere gerealiseerd worden door meer samen te werken tussen de verschillende werkgroepen en door te zorgen dat onze presidiumleden meer op de hoogte zijn van hoe LBK functioneert. Dit door bv werkgroepleden iets meer verantwoordelijkheid te geven en de verantwoordelijken meer een coördinerende functie te geven. Dit crëeert meer eenheid binnen de kring en zorgt ervoor dat de toekomst van LBK gegarandeerd is. Een toename in efficiëntie resulteert automatisch in een professioneler beeld naar de buitenwereld toe. Een tweede puntje waar ik veel waarde aan hecht is duurzaamheid. We doen ons best om duurzaam te werken, maar hier is nog heel veel verbetering mogelijk. Zeker als bio-ingenieurs is het aan ons om onze evenementen en kringwerking op zo’n duurzaam mogelijke manier te organiseren en zo ook aan andere kringen het goede voorbeeld te geven.

Welke rol speelt jouw gekozen functie binnen LBK?

Als communicatieverantwoordelijke ben je verantwoordelijk voor alle sociale mediaplatformen van LBK en hierdoor dus voor het beeld dat LBK online schept. Je moet ervoor zorgen dat het online imago van LBK professioneel genoeg is. Ook moet je als communicatieverantwoordelijke ervoor zorgen dat alle nodige posts en stories van de werkgroepen online komen te staan. De platformen moeten optimaal gebruikt worden om reclame te maken voor evenementen en voor LBK bij voornamelijk bio-ingenieurstudenten, maar ook bij andere kringen. Als verantwoordelijke is het jouw taak om te verzekeren dat de socials van LBK in orde zijn en om deze te laten groeien en professioneel te laten overkomen. Daarnaast ben je eindredacteur van de Floreat. Dit betekent dat je na het schrijven van de Floreat moet zorgen dat deze presentabel is en dat deze gedeeld kan worden in de Baarr.

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar willen focussen?

Als LBK maken wij nog niet genoeg gebruik van wat wij online kunnen realiseren. Evenementen kunnen meer gepromoot worden. Onze socials kunnen nog heel hard groeien, geoptimaliseerd en geprofessionaliseerd worden. Door sociale media te gebruiken kunnen we meer volk trekken naar onze evenementen en activiteiten, maar ook betrekken bij LBK als kring. Dit door meer reclame te maken op het facebook- en instagramverhaal. Aangezien de jongere genereatie steeds meer instagram en minder facebook gebruikt, kan het een meerwaarde zijn om evenementen te posten op instagram en niet enkel op facebook. We kunnen via het LBK-account het Gnorgl- en Baarraccount meer promoten, waarop zij verdere reclame maken voor G-feestjes en Baarractiviteiten. Meer samenwerking tussen deze verschillende instagramaccounts zorgt online voor meer eenheid en een efficiënter gebruik van onze platformen. Een laatste platform dat nog heel hard kan groeien is Tiktok. We hebben amper 250 volgers. Hier kan nog hard op ingespeeld worden door actiever te posten, trends te volgen etc. Voor grote evenementen is het heel handig om een uitgebreide promoplanning op te stellen. Dit zorgt voor een duidelijk overzicht van alles wat gepost moet worden en op welke platformen. Hoe uitgebreider deze is, hoe professioneler en minder chaotisch de socials gaan overkomen. Als communicatieverantwoordelijke zou ik andere werkgroepen bijstaan bij het opstellen van deze promoplanning. Een belangrijk puntje voor LBK is het verbeteren van de uniformiteit en het algemene imago op sociale media. Deze uniformiteit werd een tijd geleden geupdated door het toevoegen van de groene bol op alle LBKbanners. Toch is hier nog veel ontevredenheid over en wordt deze bol niet als heel professioneel gezien. Ik wil dit herevalueren en andere opties bekijken om zo een professionele, uniforme en mooie template te hebben voor alle evenementen en banners. In mijn twee jaar bij communicatie heb ik gemerkt dat het gebruik van de camera en de foto’s bewerken een redelijk chaotisch proces is. Ik wil een systeem uitdenken waardoor foto’s van evenementen snel beschikbaar zijn voor de persoon die deze bewerkt zodat ze uiteindelijk sneller online komen.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?

Ik ben twee jaar enthousiast lid van communicatie geweest en heb gedurende deze periode veel geleerd over hoe je best gebruik kan maken van verschillende sociale mediaplatformen. Hierdoor hoop ik niet enkel mijn voorgangers te evenaren, maar ook om de communicatie van LBK verder uit te bereiden en naar een hoger niveau te tillen. Bij het organiseren van Project L was ik communicatieverantwoordelijke. Aangezien dit een samenwerking is tussen verschillende kringen heb ik gezien hoe andere kringen omgaan met sociale media, waardoor ik hier een breder perspectief over heb verworpen. Door deze ervaring ervaring heb ik geleerd wat het betekent om verantwoordelijke te zijn en mensen aan te sturen en niet zomaar een werkgroeplid of shifter te zijn. De samenwerking met andere kringen heeft mij op sommige vlakken laten zien wat mogelijk is, maar ook wat LBK net eigen maakt. LBK heeft gemotiveerde mensen nodig om nog verder te kunnen groeien en nog verder uit te bereiden. Ik ben al volop aan het nadenken over hoe ik mijn functie zou uitvoeren en wat mogelijke verbeterpuntjes zijn. Na twee jaar actief te zijn binnen onze kring is mijn passie voor LBK gegroeid en ben ik ervan overtuigd dat ik een verschil kan maken binnen de organisatie van onze kring.

Heb je het kiesreglement gelezen en stem je hiermee in?

Ja

Opkomend Cursusdienstverantwoordelijke - Ine Cnapelinckx

Motivatie

Al sinds het eerste jaar zeg ik vol trots dat ik bij LBK hoor. Hoewel ik misschien in het begin niet altijd even actief was binnen de studentenvereniging, heb ik het wel altijd een fijne omgeving gevonden. LBK heeft mee geholpen om me in het begin meer op mijn gemak te laten voelen in Leuven en in het eerste jaar van de studie. Later ben ik dan lid geworden van de werkgroep cudi en zo heb ik het voorbije jaar kunnen ervaren hoe het is om tot het Presidium te horen. Ik vond het enorm leuk om zo nieuwe mensen en de werking van LBK beter te leren kennen. Dit heeft me nog meer doen inzien wat voor een fijne omgeving LBK eigenlijk wel niet is. Hierdoor is mijn enthousiasme en goesting om mee te werken binnen LBK alleen maar toegenomen. Daarom zou ik me graag wat meer willen engageren en me kandidaat stellen om deel uit te maken van het dagelijks bestuur. Ik weet al een beetje hoe het is om een vereniging te besturen dankzij de ervaringen die ik thuis al heb opgedaan. Sinds klein af aan ben ik lid van de muziekvereniging en ondertussen ook al een aantal jaar lid van het jeugdbestuur. Ik heb zo al kunnen ervaren hoe plezant het is om met een groep vrienden dingen te organiseren. Het geeft me echt voldoening om in groep samen iets te bereiken. Tot slot is lid worden van het dagelijks bestuur echt wel een unieke ervaring. Je kan hier zoveel dingen mee bijleren en je leert weer heel wat nieuwe mensen kennen.

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?

LBK is een studentenvereniging waar elke bio-ingenieur terecht kan en zich thuis kan voelen. Zowel het ontspannende, amusante aspect van een studentenvereniging als het professionele spelen hier een cruciale rol in. Dankzij de vele activiteiten die LBK organiseert, kunnen de studenten elkaar beter leren kennen. Vooral voor eerstejaars is dit echt wel een meerwaarde, maar ook voor de anderen is het altijd leuk om samen met je vrienden plezier te maken en samen naar de activiteiten te komen. Verder kan LBK de studenten ook helpen door hen te vertegenwoordigen binnen de faculteit. Het is fijn om te weten dat er naar de studenten geluisterd wordt en hier dan ook iets aan gedaan wordt. Anderzijds helpt LBK je ook op professioneel vlak. Door de verschillende contacten met vele bedrijven denken ze ook aan de toekomst van de studenten. Vanaf het begin van de studie tot het moment van sollicitatie staat LBK klaar om de studenten bio-ingenieur te ondersteunen en ze hun beste studententijd te laten beleven.

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?

Ik denk dat LBK vooral moet blijven doordoen zoals ze nu bezig zijn en zodat ze binnen vijf jaar nog altijd kunnen zeggen dat we die toffe boeren zijn. Nog beter zou zijn dat echt elke bio-ingenieur zich thuis zou voelen binnen LBK. Nu is het al een hele toffe bende maar hoe meer zielen, hoe meer vreugd toch? Verder zou LBK in de toekomst misschien net wat professioneler en efficiënter kunnen worden denk ik. Soms zijn er zaken die wat complexer zijn om geregeld te krijgen wat nadelig kan zijn voor samen te werken. Hierdoor kan het al snel chaotisch of ongestructureerd overkomen naar de buitenwereld. Door onze goede samenwerking onderling en eventueel met andere kringen nog te verbeteren, kan dit zeker bijdragen aan een meer professionele uitstraling. Er is dus altijd wel wat ruimte om te groeien als vereniging maar het allerbelangrijkste is om dezelfde plezante sfeer te blijven behouden en verder te blijven doen zoals we bezig zijn.

Welke rol speelt jouw gekozen functie binnen LBK?

Als cursusdienst verantwoordelijke zal ik ervoor zorgen dat de cursusdienst in orde is en alle studenten daar hun studiemateriaal kunnen komen kopen. Als lid van het dagelijks bestuur zal ik mee denken over hoe we LBK verder kunnen organiseren en net dat tikkeltje beter kunnen maken, al dan niet met betrekking tot de cursusdienst. Dit is niet enkel belangrijk voor komende jaar, maar ook voor de verdere toekomst van de studentenverening.

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar willen focussen?

De belangrijkste taak als cursusdienstverantwoordelijke is ervoor zorgen dat de cudi open kan gaan en studenten daar al hun nodige materiaal kunnen kopen. Communicatie is echt belangrijk, zowel met de proffen om al het nodig materiaal te verkrijgen als naar de studenten toe. Het moet duidelijk zijn welke boeken en slides ze verplicht nodig hebben en welke niet. Ook moet het duidelijk zijn wanneer ze hun boeken kunnen komen halen en welke klaarliggen in de cursusdienst. Ik zal dus als verantwoordelijke mijn beste communicatie-skills naar boven halen! Daarnaast willen we met LBK ook meer duurzaam worden. Hier kan je als cursusdienst zeker een belangrijke rol in spelen. Er worden bijvoorbeeld nu ook al online tweedehandsboeken verkocht maar vele studenten komen hier soms nog te laat achter. Ze kopen dan een nieuw boek dat ze soms niet eens echt nodig hebben. Ook hier kan een goede communicatie en meer transparantie aan bijdragen. Ik zou dan ook graag wat meer de focus willen leggen op het uitwerken van het nieuwe systeem voor de tweedehandsboeken en betere informatie omtrent al het lesmateriaal.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?

Ik ben een geschikte kandidaat om de verantwoordelijkheid van de cursusdienst op mij te nemen omdat ik voorbije jaar al in de werkgroep gezeten heb. Zo heb ik al eens kunnen ervaren wat de werkgroep precies inhoudt en hoe alles georganiseerd wordt. Ik heb zo ook al gezien wat het takenpakket van de verantwoordelijke inhoudt en ik ben er zeker van dat ik dat ook allemaal ga kunnen. Van nature ben ik al iemand die graag ervoor zorgt dat iedereen zich goed voelt en help ik graag anderen. Dit zou ik dan ook zeker meenemen in mijn functie als werkgroep verantwoordelijke. Verder ben ik ook een geschikt lid van de het dagelijks bestuur omdat ik een echte teamspeler ben en iedereen steeds op me kan rekenen. Door samen te werken kan je zoveel meer volbrengen! Door me thuis te engageren binnen de jeugdwerking van de muziekvereniging weet ik al ongeveer hoe het is om deel uit te maken van het bestuur en hoe verschillende zaken georganiseerd worden. Zelf vind ik dat erg plezant om zo mee de vereniging te ondersteunen.

Heb je het kiesreglement gelezen en stem je hiermee in?

Ja

Opkomend Verantwoordelijke Bedrijvenrelaties - Dardo Olbrechts

Motivatie

Graag wil in mij kandidaat stellen voor de functie van Bedrijvenrelaties verantwoordelijke voor het komende academiejaar. Ik ben zeer enthousiast om deze werkgroep samen met Zoé aan te sturen. Nadat we beide zijn teruggekomen van Erasmus hebben we ons onmiddellijk aangesloten bij de werkgroep. Het werk waar BR zich mee bezighoudt, is zeker iets wat bij mij past. Al sinds ik klein ben, spreek ik graag voor een groep. Ik zou dan ook graag mee het gezicht zijn van LBK naar de bedrijfswereld toe. Het professionele imago van LBK is daarbij essentieel. Door mijn werk als receptionist in een hotel, heb ik dit zeker al meegekregen. Toen ik na mijn Erasmus zelf op zoek was naar een studentenjob, werd mijn interesse voor de functie nog meer geprikkeld. Ik was specifiek op zoek naar een job die meer zou aansluiten bij mijn studie als bio-ingenieur. Ik stak veel tijd in het opstellen van een nieuwe cv en het aanmaken van een LinkedIn-pagina. Ik vond het leuk om hiermee bezig te zijn en mijn netwerk uit te bereiden. Ik wil de studenten met onze evenementen een zo goed mogelijk beeld geven over hoe hun toekomst op de arbeidsmarkt eruit kan zien. Daarnaast zal ik naar de bedrijven toe de kwaliteiten van de bio-ingenieurs in de verf zetten. Met onze brede achtergrond, alsook expertise in uiteenlopende domeinen kan het voor veel bedrijven een meerwaarde zijn om bio-ingenieurs aan te nemen. Onze grootste troef is volgens mij dat Zoé en ik een zeer goed team vormen. Al sinds het eerste jaar zijn we twee handen op één buik. Zo geven we al twee jaar samen PAL en hebben de eerstejaars ons gezegd dat we elkaar mooi aanvullen. Ook zijn we steeds eerlijk tegen elkaar en durven we te zetten waar het op staat.

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?

In het eerste jaar kwam ik niet zo veel in contact met LBK, maar dat is sindsdien wel veranderd. Via mijn vrienden begon ik steeds meer naar de Baarr te komen en LBK-evenementen bij te wonen. Binnen de kring hangt echt een goede sfeer en ik voel me hier ook echt thuis. Ik draag de studentenvereniging echt een warm hart toe en hoop op deze manier mee te kunnen bouwen aan haar toekomst. LBK zorgt voor een tweede thuis hier in Leuven waar de studenten opgevangen worden. Voor de eerstejaars is het vaak helemaal nieuw en wij kunnen echt een goede invloed hebben op het welbevinden van onze studenten.

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?

We hebben de voorbije jaren al grote stappen gezet om onze professionaliteit te verbeteren. We zijn als bio-ingenieurs gegeerd op de arbeidsmarkt, maar nog te vaak associeert men ons enkel met landbouwkundig ingenieurs. Dit is een van onze pijlers, maar we moeten inzetten om onze andere studenten meer visibiliteit te geven. Dit moet goed uitgewerkt worden, zodat bedrijven over 5 jaar een beter beeld hebben op onze studie. Sinds enkele jaren werken we ook mee aan grotere evenementen zoals project L. Zulke samenwerkingen met andere studentenverenigingen moeten zeker aangespoord worden. Onze studenten nemen daarbij veel kennis mee die zeer waardevol is voor LBK. Zo hebben Michelle en Emilie door hun achtergrond bij project L de opkomende ploeg erg geholpen.

Welke rol speelt jouw gekozen functie binnen LBK?

Als verantwoordelijke Bedrijvenrelaties zou ik, samen met Zoé, het gezicht zijn van LBK naar de bedrijfswereld toe. Onze werkgroep heeft een zeer belangrijke rol te spelen in het verzorgen van de professionaliteit van onze vereniging. We moeten alle afspraken met onze sponsors goed nakomen zodat we een verdere samenwerking kunnen garanderen. Wij willen de bio-ingenieur nog meer op de kaart te zetten door nieuwe bedrijven aan te trekken. Als BR verantwoordelijke ben je de eindverantwoordelijke voor het grootste evenement dat LBK jaarlijks organiseert, de jobbeurs. Hier komen onze studenten vaak voor het eerst in contact met bedrijven. We willen zo’n breed mogelijke waaier aan bedrijven aantrekken zodat elke student een doordachte keuze kan maken over een mogelijke jobaanbieding of studiekeuze.

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar willen focussen?

Op de jobbeurs mogen we elk jaar veel bedrijven verwelkomen, maar voor de studenten biosysteemtechniek zijn er maar enkele specifiek voor hun afstudeerrichting. We zouden hen op een andere manier toch in contact willen laten komen met interessante ondernemingen. Human health engineering en bio-nanotechnologie komen voor een groot deel overeen met opleidingen binnen burgerlijk ingenieur. We willen nagaan of een BR-launch in samenwerking met VTK mogelijk zou zijn die specifiek gericht is op deze opleidingen. Op die manier zou LBK ook in contact kunnen komen met nieuwe bedrijven, die ook naar onze jobfair zouden kunnen komen. Natuurlijk moeten we eerst nagaan of er interesse is vanuit VTK en hoe we hier financieel ook iets uit kunnen halen. Dit jaar was de jobbeurs zeer goed verlopen. Voor de werkgroep wil ik de planning goed uitwerken zodat iedereen duidelijk weet wat zijn of haar taken zijn. De voorbereidingen niet uitstellen tot de jobbeurs er bijna is maar proactief te werk gaan zodat er we niet in tijdsnood komen. Een grote meerwaarde dit jaar was de mooie inkleding van de zaal. Dit helpt zeker ons professioneel imago vooruit. Ik wil dan ook alle mogelijkheden bekijken om de zaal opnieuw mooi in te kleden. De bedrijven waren ook zeer tevreden wat belangrijk is voor een verdere samenwerking. Dit jaar had de BR-launch in het tweede semester een andere format dan die in het eerste semester. De studenten konden doorschuiven in groep waardoor er direct meer contact mogelijk was. Dit is niet voor alle bedrijven mogelijk omdat sommige een bepaalde presentatievideo hebben. Ik zou wel willen bekijken hoe en met welke bedrijven zulke formats opnieuw zouden kunnen werken.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?

Mijn interesses komen helemaal overeen met het werk dat BR verricht. Zelf meedraaien op de jobbeurs heeft me enkel meer zin gegeven om zelf zoiets te kunnen organiseren. Ik werk graag samen met anderen en durf het voortouw te nemen. Ik heb zelf al wat meegedraaid in de werkgroep en kan de kennis die ik heb meenemen naar volgend jaar. Samenwerken met Zoé zal geen enkel probleem zijn en zij heeft vele kwaliteiten die ik minder heb. Ik ben er zeker van dat we elkaar goed kunnen aanvullen en een werkgroep met veel motivatie kunnen aansturen. Ik heb ook een goede relatie met de meeste mensen die opkomen voor andere DB-functies. Het is een engagement dat we samen willen aangaan en het voelt goed om dit te kunnen doen met je vrienden.

Heb je het kiesreglement gelezen en stem je hiermee in?

Ja

Opkomend Vice-Verantwoordelijke Bedrijvenrelaties - Zoé Gervy

Motivatie

De reden dat ik Vice BR verantwoordelijke wil worden, is om mezelf uit mijn comfortzone te pushen. Ik lijk op eerste vlak een vrij sociaal persoon, maar ik bel niet graag naar onbekenden. Ik wil van dat stresserende gevoel af. Dit kan enkel door dit hands-on aan te pakken en vaker te doen.
Verder wil ik graag iets terug doen voor LBK. Deze geweldige vereniging heeft ervoor gezorgd dat ik tijdens mijn drie eerste jaren aan de universiteit echt de tijd van mijn leven heb gehad. Ook lijkt het mij super spannend om de hele jobfair te organiseren. Ik ben door atletiek op een vrij hoog niveau gedaan te hebben, vrij stressbestendig geworden. Dus ik zoek graag die grens nog eens op. De uitdaging om zo’n groot evenement op poten te zetten trekt me wel aan.
Ik vind het daarnaast ook interessant om de meer professionele en serieuze kanten van LBK te ontdekken. Ik heb het gevoel dat hoe meer tijd en moeite ik in deze functie zal steken, hoe meer ik er op individueel vlak er ook uit ga halen. Ik deel graag mijn mening in een (grote) groep en denk zeker niet dat ik problemen zal hebben bij het aansturen van de werkgroep. Ik ken Dardo ook heel goed. We kunnen bijzonder goed op elkaar inspelen. De meeste mensen binnen LBK weten dat we een sterk duo zijn. Dardo is heel bekwaam in formeel overkomen, hierin zal hij mij soms ondersteunen. Dardo is op sommige vlakken echt een perfectionist en moet dingen kunnen loslaten. We vullen elkaar perfect aan en denken dat we samen onze functie volgend jaar tot een goed einde zullen brengen.

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?

LBK bestaat om de bio-ingenieurs te ondersteunen in hun studies. Via de studentenvereniging kom je in contact met ouderejaars die hun tips en tricks meegeven over hoe vakken aan te pakken. Ook heb ik via LBK al veel mooie vriendschappen gemaakt. Dankzij alle leuke activiteiten lag de drempel al lager om nieuwe mensen te ontmoeten. Dit was echt belangrijk voor mij aangezien ik amper mensen kende die in Leuven gingen verderstuderen, laat staan bio-ingenieur gingen doen. LBK helpt dus een band te scheppen tussen een heleboel studenten met dezelfde interesses. Ook biedt de studentenvereniging de mogelijkheid om andere ervaring op te doen dan het ‘puur academische’. Door zelf in de kring te stappen in al dan niet verantwoordelijke posities, leer je vanalles bij zoals bv. een begroting opstellen, vergaderen, teamwork, leadership skills en zoveel meer.

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?

Binnen 5 jaar moet LBK meer bekend worden. We zijn al een paar jaar stevig aan het groeien. We moeten meer visibiliteit creëren. Als bio-ingenieur ben je felbegeerd op de arbeidsmarkt, toch zijn we veel minder bekend dan VTK. Omdat we groeien en dus steeds grotere ambities hebben, meedoen aan grotere projecten bv. project L en bijgevolg bekender worden, moeten we intern efficiënter werken en ons professioneler opstellen naar buiten toe. We moeten een manier vinden om sneller te vergaderen door anderen meer te vertrouwen op hun expertise en ze meer autonomie te geven. Dit loopt met de opkomende ploeg nog niet van een leien dakje, maar we zijn natuurlijk niet gebonden aan dezelfde regels als LBK zelf, dus kan ik hier feitelijk nog geen te grote uitspraken over doen. Verder moeten we meer informatie bijhouden zoals de actuals van een evenement degelijk noteren. Zo vermijden we dat volgende jaren zich eigenlijk baseren op een slechte begroting. Deze moeten ook meer aangehaald worden tijdens vergaderingen. Ook moet er meer transparantie komen over de geldomloop binnen LBK. In het begin van het jaar elke werkgroep een som toewijzen en op het einde kijken of de inschatting goed was, is niet voldoende. Als er specifiek om de stand van zaken gevraagd wordt, krijgt men wel een open en duidelijk antwoord, maar dit zou meer toegankelijk moeten zijn. LBK wordt ook als een joviale en familiale kring gezien door andere richtingen. We mogen trots zijn op dit imago. Ik hoop dat andere kringen binnen 5 jaar ook nog zo over ons denken. We kunnen hieraan werken door te blijven openstaan voor iedereen en onze interkringenrelaties verstevigen door meer gezamenlijke activiteiten aan te bieden.

Welke rol speelt jouw gekozen functie binnen LBK?

Als Vice-BR verantwoordelijke ben ik er me van bewust dat ik wel een belangrijke taak opneem. In samenspraak met de opkomend verantwoordelijke zal de workload tussen onze functies zeer gelijkwaardig verdeeld worden. Als bedrijvenrelaties mogen we ons niet veroorloven om ‘een minder jaar’ te hebben. Een groot deel van de LBK financiën komt door partnerships met bedrijven. Onze werkgroep vormt de brug tussen de bio-ingenieurs en de bedrijfswereld. Het is belangrijk om deze banden goed te onderhouden. Als een bedrijf niet tevreden is over de samenwerking, is dit nadelig voor de kring maar ook in tweede instantie voor eventuele bio-ingenieurs die daar gaan solliciteren. Mijn rol houdt in alle evenementen die we organiseren (brlaunches + jobfair) in goede banen te leiden. De verantwoordelijke heeft de eindverantwoordelijkheid op alle contracten en interacties met bedrijven waardoor hij zich soms meer daarop zal toespitsen. Ik kan me dan ook focussen op de werkgroep gemotiveerd te houden zodat de sfeer optimaal blijft en onze leden hun shiften invullen. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat enkel ik het aanspreekpunt wordt naar de werkgroep toe en Dardo enkel naar de bedrijven toe.

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar willen focussen?

Vorig jaar werden er pas vanaf midden augustus bedrijven gecontacteerd. Dit jaar willen we in begin juli al beginnen, zodat er minder kans is dat het sponsorbudget al werd uitgedeeld. Ook merkten we dat er voor de biosystemers weinig bedrijven op de jobbeurs stonden, vooral voor de nevenrichtingen human health en bionano. We zouden graag een apart evenement (BRlaunch) organiseren voor deze richtingen. We zouden dit eigenlijk graag met VTK doen aangezien hun master BMT hier fel bij aanleunt. Dit maakt het interessanter voor bedrijven. De kans is klein dat we hier zelf veel geld uithalen, maar het is zeker interessant voor de studenten en zo kunnen we ook kennis vergaren over hoe een grotere kring zoals VTK zulke zaken aanpakt. Zelf heb ik wel geen idee of VTK echt te springen staat voor dit soort samenwerking met LBK. Ook zou ik me willen focussen op meer DB naar de BRlaunches te trekken. Dit zou ik op twee manieren aanpakken. Er werd de huidige BR verantwoordelijken een beetje verweten om van de aardbol te verdwijnen zodra het niet over BR ging. Door meer op andere evenementen aanwezig te zijn, wil ik ze aansporen ook naar onze evenementen te komen. Ten slotte zou ik er op hameren dat aanwezig zijn op de BRlaunches echt belangrijk is. Hoe meer volk er komt hoe meer tevreden onze bedrijven zullen zijn. Bovendien is het op individueel vlak ook interessant. Je kan nooit genoeg contacten hebben in de bedrijfswereld.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?

Ik ben geschikt voor deze functie omdat ik heel goed kan samenwerken met Dardo. We zijn twee handen op één buik. Ik heb nog niet zoveel ervaring als LBK werkgroeplid; ik heb 1 jaar in sport gezeten en zit dit semester ook in BR, maar ik neem spontaan extra shiften op als niemand kan of zin heeft. Ik ben vooral heel gemotiveerd. Als ik ergens aan begin, wil ik dat altijd goed doen. Verder heb ik een sterke mening maar ik kan me aanpassen aan en de noden van de groep inzien. Ook nemen veel van mijn dichte vrienden in LBK een DB functie op. Het lijkt me leuk om er samen 100% voor te gaan. Deze ervaring delen zal ons ook dichter bij elkaar brengen.

Heb je het kiesreglement gelezen en stem je hiermee in?

Ja

Opkomend Baarr Algemeenverantwoordelijke - Casper Eysakkers

Motivatie

De afgelopen twee jaar heb ik actief meegewerkt zowel binnen de Baarr als in LBK in het algemeen. LBK heeft mij ook onmiddellijk thuis doen voelen in Leuven me doen kennis maken met zoveel nieuwe mensen en vriendschappen die anders niet ontstaan waren. Ik vind het niet meer dan logisch dat ik dan zelf mijn steentje wil bijdragen dat veel andere studenten ook dezelfde ervaring meemaken.

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?

Studenten bio-ingenieur verbinden met elkaar, begeleiden tijdens hun studies en in het studentenleven. De belangrijkste rol van LBK is en blijft het verrijken van de studententijd van alle bio-ingenieurs, zo dat ze met des te meer ervaring in het leven staan. Of dat nu professionele connecties zijn via bedrijvenrelaties, op sociaal vlak, of gewoon een goeie punt van een slechte kunnen onderscheiden.

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?

LBK moet meer inzetten op professionaliteit en een breder publiek van studenten. Door bedrijvenrelaties, cultuur, internationaal en onderwijs meer te betrekken bij de gewone studenten kunnen we langzaam afstappen van het idee dat een kring enkel voor de feestende studenten is. Zo kan LBK meer aanzien worden als de vertegenwoordiging van alle studenten bio-ingenieur bij de faculteit, alsook Leuven in het algemeen.

Welke rol speelt jouw gekozen functie binnen LBK?

Als Baarrbaas sta je aan het hoofd van de Baarr, wat eigenlijk het hart is van LBK. Van de broodjes ‘s middags, tot de vele cantussen en PV’s die hier plaatsvinden. Zo goed als heel LBK komt al eens per week naar de Baarr. Dus is het als baasje jouw taak om dat zo fijn mogelijk te maken. Je zorgt dat studenten doorheen de dag een plek hebben waar ze kunnen ontspannen. Ook is dit de plek waar overdag andere kringen met LBK in aanraking komen, dus ben je ook verantwoordelijk voor een goede indruk.

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar willen focussen?

Ik wil me verder inzetten op zowel hygiëne als sfeer. Doorheen het jaar heb ik al gemerkt dat kleine aanpassingen een groot verschil kunnen maken in hoe de Baarr gezien wordt. Als je café er proper en gezellig uitziet gaan er vanzelf ook meer klanten komen die sfeer met zich meebrengen. Verder wil ik me ook meer inzetten om andere kringen aan te trekken, specifiek andere kringen van Heverlee. Dit jaar heb ik al gemerkt dat zij ook op zoek zijn naar een gezellige plek om na hun lessen te ontspannen, maar ook dat ze al eens graag komen tweede-kolommen. Ten slotte wil ik ook meer inzetten op de samenwerking tussen Baarr en Gnorgl en de doorstroom van Baarr naar Gnorgl.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?

Ik zit reeds twee jaar in team Baarr, waaronder een als onderverantwoordelijke. Daardoor heb ik al een zeer goede blik op wat Baarrbaas inhoudt, aangezien ik zo nauw heb samengewerkt met de huidige hoofdverantwoordelijke. Ik heb dus al bijvoorbeeld een chouffe en bitterballen editie mee georganiseerd. Ook heb ik dit jaar merkbaar dingen verbeterd binnen de Baarr. Verder ben ik kritisch, zowel voor mezelf als anderen maar ook sociaal om iedereen aan te sporen hun taak zo goed mogelijk te doen. Mijn jaar als onderverantwoordelijke geeft mij ook genoeg inzicht op de interne werking van LBK en hoe deze in verbintenis staat met de RvB en VBI.

Heb je het kiesreglement gelezen en stem je hiermee in?

Ja

Opkomend Gnorgl Algemeenverantwoordelijke - Mauro Bex

Motivatie

Ik ben voor de start van het eerste jaar meegegaan op onthaalweekend en ik merkte meteen dat LBK een heel hechte en warme studentenkring is. Ik ben het eerste jaar dan ook op regelmatige basis naar de evenementen gegaan. In mijn tweede jaar heb ik besloten bij de werkgroep feest te gaan. Ik kwam terecht in een geweldig presidium en een heel hecht team. Hier merkte ik ook dat ik het erg leuk vond om evenementen te organiseren en ervoor te zorgen dat andere mensen een leuke avond beleven. Vooral de appreciatie van iedereen op een geslaagd evenement was zeer fijn. Dit jaar heb ik besloten om me bij de werkgroep onthaal aan te sluiten. Hier leerde ik nog meer om te gaan met verantwoordelijkheid en heb ik verschillende evenementen georganiseerd. Ook heb ik veel nieuwe mensen leren kennen, die nu ook in de opkomende ploeg zitten. Ik zou heel graag met hun een jaar samenwerken en samen tal van projecten realiseren. Ik merk dat ik als persoon al erg veel ben gegroeid door in het presidium actief te zijn. Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen, ik heb geleerd om zelfstandig evenementen te organiseren en ik heb enorm goede vrienden gemaakt. Ik wil dan ook graag mijn steentje bijdragen om ervoor te zorgen dat LBK op een goede manier kan blijven voortbestaan. Op deze manier kunnen toekomstige studenten net als mij genieten van een geweldige studententijd.

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?

Voor mij speelt LBK een zeer belangrijke rol in het leven van de studenten bio-ingenieurswetenschappen. LBK vervult namelijk verschillende belangrijke ondersteunende taken binnen het studentenleven. Om te beginnen wordt ervoor gezorgd dat nieuwe studenten op een goede manier worden begeleid, zodat ze Leuven kunnen leren kennen, zich kunnen aanpassen aan het studentenleven en nieuwe vrienden kunnen maken. Daarnaast zorgt LBK ook voor een brug tussen de faculteit en de studenten. Door te zetelen in verschillende vergaderingen wordt ervoor gezorgd dat de stem van de studenten wordt gehoord. Daarnaast wordt er een jobfair georganiseerd, waar alle studenten kennis kunnen maken met de arbeidsmarkt en verschillende bedrijven en kunnen ze goedkoop cursussen kopen in de cursusdienst. Ten slotte voorziet LBK natuurlijk ook voldoende ontspanningsmogelijkheden onder de vorm van cantussen, feestjes en nog veel andere activiteiten. Kortom, LBK is voor mij enorm belangrijk als ondersteuning van de studenten, zowel voor de studies als alles daarbuiten.

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?

Over vijf jaar moet LBK nog steeds de stabiele en gezellige kring zijn die het vandaag is. Om dit te bereiken moet er worden gezorgd dat alle werkgroepen naar behoren blijven functioneren en dat LBK meegaat met de tijd en mee evolueert. Voor de Gnorgl specifiek is het belangrijk dat alle geplande verbouwingen zijn uitgevoerd. De nieuwe ingang zal ervoor zorgen dat de hinder voor de buren vermindert en dat er meer grote feestjes mogelijk zouden zijn. Het is de bedoeling dat deze verbouwingen dit jaar nog plaatsvinden, maar mochten er vertragingen optreden, dan moet er volgend jaar op worden toegezien dat ze worden uitgevoerd. Verder willen we met de opkomende ploeg ervoor zorgen dat vanaf dit jaar meer non-alcoholische activiteiten worden georganiseerd. Voor in de Gnorgl wil ik dan ook dat er veel lekkere non-alcoholische alternatieven te verkrijgen zijn. Zo zijn er dit jaar al veel mocktails te verkrijgen. Deze hebben erg veel succes, ik wil deze dan ook zo veel mogelijk promoten. Door in te zetten op inclusiviteit kan LBK een kring blijven waar alle studenten van de faculteit zich thuisvoelen.

Welke rol speelt jouw gekozen functie binnen LBK?

Om te beginnen moet de Gnorgl Algemeenverantwoordelijke op fakhuis gaan wonen. Hierdoor is hij een centraal aanspreekpunt voor alle studenten bio-ingenieur en iedereen van het presidium. Het is dus belangrijk om altijd goed op de hoogte te zijn van alles wat er binnen het presidium gebeurt en aanwezig te zijn op de evenementen van LBK. Op deze manier kan hij direct andere presidiumleden verder helpen in nood of ze doorverwijzen naar de juiste persoon. Daarnaast is de Algemeenverantwoordelijke natuurlijk de eindverantwoordelijke van alles wat binnen de Gnorgl gebeurt en stuurt hij de onderverantwoordelijken en de werkgroepleden aan. Hij moet erop toezien dat iedereen zijn taken op een correcte manier uitvoert en moet bijsturen waar nodig. Hierbij is het zeer belangrijk dat erop wordt toegezien dat alle fakbarregels worden opgevolgd en dat de buurt geen overlast ondervindt, om zo het contact met de buren goed te houden. Ook moet de Gnorgl Algemeenverantwoordelijke ervoor zorgen dat iedereen zich welkom voelt en dat de fakbar een plaats is waar iedereen met plezier kan komen feesten.

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar willen focussen?

De Gnorgl heeft nu nog te vaak een slechte naam, wat jammer is aangezien veel van de kritiek compleet onterecht is. Ik zou dan ook vooral willen focussen op het verbeteren van deze reputatie, want hierdoor zouden mensen minder snel worden afgeschrikt om langs te komen. Om dit te bereiken is het belangrijk om altijd positief te zijn over de Gnorgl en andere presidiumleden erop aan te spreken. Ook een goed contact met de presidia van andere kringen is hierbij belangrijk. Daarnaast wil ik proberen om de doorstoom vanuit de Baarr naar de Gnorgl nog te verbeteren: nu gaan mensen na een cantus in de Baarr nog te vaak naar een andere fakbar, ik zou willen proberen dit te veranderen. Verder zou ik iedere maandag (of een andere dag in de week) bierpong willen organiseren. Als dit consistent wordt gedaan en als er genoeg reclame voor wordt gemaakt, weten mensen op den duur dat het mogelijk is om dit te doen in de Gnorgl. Ik denk dat extra volk kan aantrekken op rustige avonden, nu zijn mensen soms nog niet genoeg op de hoogte dat dit mogelijk is. Ten slotte zou ik nog willen focussen op het voorzien van aantrekkelijke promo’s op feestjes, omdat deze altijd veel succes hebben. Bij het zoeken van sponsoring de afgelopen weken hebben verschillende bedrijven aangegeven dat ze bereid zijn om hun product voor een avond goedkoper aan te bieden, als het concept van het feestje goed is uitgewerkt. Ik wil dan ook samen met de andere verantwoordelijken ervoor zorgen dat we goede themafeestjes organiseren en dan proberen korting te krijgen bij de aankoop een bepaalde drank. Deze drank kunnen we dan op het feestje in promo aanbieden, wat extra mensen zou kunnen aantrekken.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?

Doordat ik de afgelopen jaren in de werkgroepen feest en onthaal heb gezeten, heb ik al redelijk wat ervaring opgedaan in het organiseren en shiften van feestjes en andere evenementen. Hierdoor ben ik al regelmatig in contact gekomen met dronken studenten en heb ik geleerd hoe ik met moeilijke situaties moet omgaan. Ook heb ik vorig jaar al meegedaan met een stewardopleiding, wat in de Gnorgl zeker van pas komt. De afgelopen jaren heb ik al vaak moeten shiften op feestjes die tot laat in de avond duren en van nature ben ik eerder een avondmens. Dit zorgt ervoor dat relatief weinig last heb van slaapgebrek en dan nog steeds goed kan functioneren. Verder ben ik het afgelopen semester al vaak komen tappen, waardoor ik over veel zaken al de nodige kennis heb. Daarnaast denk ik dat ik een empathische en makkelijk aanspreekbare persoon ben. Dit komt goed van pas bij het aansturen van een werkgroep, ik denk dat mensen mij snel zouden durven aanspreken als ze ergens mee zitten. Ten slotte ben ik een zeer ordelijke en gestructureerde persoon, ik zal niet snel iets uit het oog verliezen. Dit is natuurlijk een goede eigenschap voor een lid van het dagelijks bestuur.

Heb je het kiesreglement gelezen en stem je hiermee in?

Ja

Opkomend Onderwijsverantwoordelijke - Jelle Rijnders

Motivatie

Als jarenlang geëngageerd lid van LBK ben ik zeer begaan en gepassioneerd met deze kring en waar ze voor staat. Ik ben van mening dat LBK er voor elke student aan onze faculteit moet zijn, en zelfs naar buitenaf zijn reputatie moet behouden als een heel toegankelijke en sympathieke kring die er duidelijk is voor zijn studenten, oud-studenten en sympathisanten. Ik heb zelf al verschillende jaren gezeteld in werkgroepen zoals cursusdienst en sport, wat mijn band met LBK alleen maar versterkt heeft. Dit jaar heb ik in onderwijs mijn draai gevonden, een werkgroep waar ik me erg graag voor inzet. Onderwijs is zeer waarderend en teruggevend en hier heb ik het gevoel dat ik naast er zijn voor de studentenkring ook het meeste kan betekenen voor alle studenten aan onze faculteit. Door als werkgroepverantwoordelijke en dagelijks bestuurslid op te komen, heb ik het gevoel dat ik het meeste kan teruggeven voor zowel LBK als aan onze faculteit. Ik ben zeer gemotiveerd om de kring samen de andere DB-leden te brengen naar zijn hoogste behaalbare potentieel en zo veel mogelijk studenten bio-ingenieur aan te spreken met onze evenementen en werking.

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?

LBK is in de eerste plaats een studentenvereniging. Dit houdt in: studenten samenbrengen, verenigen en vertegenwoordigen op alle vlakken. Dit kan samengebracht worden in drie pijlers: vertegenwoordiging, ontspanning en professioneel. Op vlak van vertegenwoordiging hoort LBK de studenten te vertegenwoordigen op alle vlakken die relevant kunnen zijn voor de student. Een belangrijk deel hier van is onderwijs, waar LBK alle studenten bio-ingenieur aan de faculteit hoort te vertegenwoordigen en een stem te geven zodat hun klachten en input gehoord kan worden door de faculteit. Daarnaast hoort LBK ook de studenten de kans te geven om naast hun studies zichzelf te ontplooien in het studentenleven en via verschillende soorten ontspanningsactiviteiten zich naast hun studies te ontspannen en ervoor te zorgen dat elke student zich thuis kan voelen in Leuven. Op professioneel vlak hoort LBK de maturerende student in aanraking te laten komen met de arbeidsmarkt in al zijn vormen en kleuren aan de hand van evenementen die gericht zijn op studenten die in de nabije toekomst zullen afstuderen en die een beter zicht willen hebben op waar ze zich later in hun carrière mee bezig willen houden. LBK bestaat om al deze dingen voor studenten aan onze faculteit te realiseren.

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?

In de nabije toekomst zou LBK meer studenten bio-ingenieur moeten bereiken. Doordat er vaak dezelfde studenten naar evenementen komen en relatief weinig studenten bereikt worden die niet al vaker bij de kring betrokken zijn geweest komt LBK naar sommigen nog altijd over als een gesloten groep, terwijl dit helemaal niet de bedoeling is. Ik hoop door de OOV’s zo toegankelijk mogelijk te maken en de aulabezoeken elk semester heel laagdrempelig te maken om te tonen aan alle studenten dat LBK meer is dan een vaste groep studenten die activiteiten organiseert. Hiernaast willen wij ook proberen een beter shiftensysteem opzetten. Dit door shifters (eventueel mensen van buiten de kring, dit verlaagt daarnaast de drempel naar de kring ook) beloningen en voordelen te geven als shiftend niet-presidiumlid zoals eerdere toegang tot evenementen. Daarnaast moeten werkgroepleden hun verantwoordelijkheid als presidiumlid beter nemen door per lid genoeg shiften op te pakken en zo de werklast goed te verdelen. Het opnemen van shiften kan ook verbeterd worden door een hechte band te creëren binnen de werkgroep, want zo zal iemand meer gemotiveerd zijn om shiften op te pakken. Hiervoor is het heel belangrijk voor verantwoordelijken om te beseffen dat zij hun werkgroep horen samen te brengen, en meer zijn dan alleen leidinggevende van de groep.

Welke rol speelt jouw gekozen functie binnen LBK?

Onderwijs is een belangrijke tak binnen LBK. Via onderwijs kan LBK de vertegenwoordiging van alle studenten op onderwijsvlak aan onze faculteit realiseren en ervoor zorgen dat LBK alle klachten en problemen van studenten op academisch vlak kan aanbrengen bij de juiste organen aan de faculteit. Wanneer LBK dan klachten kan verzamelen via de OOV’s en formulieren kan onderwijs ervoor zorgen dat er met deze klachten aan de slag gegaan wordt om deze op te lossen. Onderwijs zorgt ervoor dat LBK alle studenten aan de faculteit op academisch vlak zo goed mogelijk vertegenwoordigd worden.

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar willen focussen?

Ik wil volgend jaar bij onderwijs focussen op een betere doorstroom van klacht naar oplossing. Er zijn veel studenten die blijven zitten met frustraties en gedachten bij het volgen van hoorcolleges en oefenzittingen zonder deze door te geven aan onderwijs. Daarnaast komen klachten pas binnen als het vaak al veel te ver gevorderd is, waardoor de problematiek zich al te lang heeft voorgedaan. Een mogelijkheid die we hiervoor willen uitwerken is het doorgeven van de agenda van de OOV via toledo zodat alle studenten deze kunnen volgen en langskomen op de OOV bij interesse. Daarnaast is een betere groepssfeer binnen de werkgroep noodzakelijk. Ik heb twee jaar terug bij cursusdienst een hele goede groepssfeer ontdekt en heb hier twee van mijn beste vrienden aan over gehouden. Ik hoop dit volgend jaar bij onderwijs ook te kunnen realiseren door frequent laagdrempelige teambuildings te organiseren en één of twee keer per jaar een grote teambuilding te organiseren omdat dit echt helpt bij het creëren van een band tussen leden van de werkgroep. We willen ook regelmatig aanwezig proberen zijn op onthaalactiviteiten om eerstejaars nogmaals duidelijk te maken wat LBK onderwijs doet en waarom dat zij studenten kunnen helpen met hun opleiding te verbeteren en problemen binnen het kader onderwijs aan de faculteit kunnen verhelpen. Tot slot willen we met werkgroep onderwijs concreet verdergaan met de ontvetting van 2de bachelor. Dit was dit jaar al van start gegaan, maar aangezien huidige 2de bachelor een heel sterk jaar is, willen we zien of er volgend jaar al verbetering is gemaakt in deze problematiek en hier verder aan werken. Hiernaast zou ik graag met Jasper de complexiteit van examenroosters in de master verder helpen aanpakken zonder vernauwing van het onderwijsaanbod in de master. We gaan proberen het onderwijsaanbod zo breed mogelijk te houden, door het huidige voorstel van aanbevolen minorpaketten verder uit te werken. Het brede karakter is een sterkte van onze opleiding en we willen dit graag proberen te behouden.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?

Ik ben heel gemotiveerd om mijn werkgroep in goede banen te leiden en iedereen heel hard te betrekken hierbij. Daarnaast heb ik een groot gevoel van verantwoordelijkheid gekregen bij deze functie en wil deze naar mijn capaciteiten zo goed mogelijk inlossen. Ik luister zeer aandachtig naar andere standpunten en inzichten en verzamel deze graag om zo veel mogelijk studenten te vertegenwoordigen op onderwijsvlak. Dit zorgt voor oplossingen die met het grootst aantal studenten rekening zullen houden. Daarnaast is dagelijks bestuur voor mij de beste manier om binnen LBK alles optimaal te organiseren en doen verlopen. Bij elke activiteit zijn er wel dingen die verbeterd kunnen worden naar de toekomst toe en door dagelijks bestuur te zijn kan ik mijn ideeën voor verbetering rechtstreeks doorgeven naar de verantwoordelijken. Ik wil ook zo veel mogelijk helpen met iedereen de beste mogelijke studententijd aan onze faculteit te geven in Leuven, en dagelijks bestuur van LBK is binnen de faculteit bio-ingenieurswetenschappen de beste manier om dit te bereiken.

Heb je het kiesreglement gelezen en stem je hiermee in?

Ja

Opkomend Onderwijssecretaris - Jasper Willen

Motivatie

Al voor ik aan mijn studies begon raakte ik al in contact met LBK via het onthaalweekend. Hier leerde ik de meeste mensen kennen die nu mijn vrienden zijn geworden. Nadat ik doorheen mijn eerste jaar met deze vrienden naar activiteiten bleef gaan leek het mij een logische stap om in mijn tweede jaar in het presidium te gaan, als lid van de werkgroepen Gnorgl en revue. Doorheen dit jaar leerde ik echter dat LBK veel meer doet dan het organiseren van ontspanningsactiviteiten en het samenbrengen van studenten. Hetgeen wat mij hiervan het meeste aansprak was onderwijs. Het is ook daarom dat dit jaar besloot om naast werkgroep Gnorgl ook bij onderwijs te gaan. Wat me zo interesseert bij onderwijs is dat we echt mee kunnen beslissen over onderwerpen die een grote impact hebben op de toekomst van onze studies.

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?

Volgens mij heeft LBK verschillende doelen die allemaal terug komen naar het beter maken van het leven van de studenten. Dit doet LBK voornamelijk door te focussen op drie vlakken. Het eerste waar de meeste studenten mee in contact komen is ontspanning. LBK organiseert namelijk talloze vrije tijds activiteiten waar studenten elkaar kunnen leren kennen. Zoals een galabal, een quiz, de revueshow, IFR, cantussen, TD’s, sportactiviteiten en nog veel meer, en dat allemaal voor een studentikoze prijs. Een tweede vlak is de vertegenwoordiging van de studenten op verschillende niveaus, gaande van stuurgroepen voor specifieke opties tot STURA op universiteitsniveau. Op deze manier komt LBK op voor de student en probeert het de richtingen aan onze universiteit relevant, interessant, uitdagend maar ook haalbaar te houden. Het derde vlak is gericht op het klaarstomen van de studenten voor het werkveld. Dit doet LBK door verschillende evenementen te organiseren, gaande van career evenings waar de studenten bruikbare tips worden bijgebracht tot BR launches, het uitnodigen van alumni en de jaarlijkse jobfair waar studenten contact kunnen leggen met verschillende bedrijven en oud studenten.

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?

LBK heeft al een hele verandering doorgemaakt op vlak van professionalisering. Dit zouden wij echter nog verder willen zetten op verschillende vlakken. Ten eerste willen wij meer draaiboeken opstellen, zodat er minder kennis verloren zal gaan tussen de jaren. Ook willen we duidelijk maken hoe LBK in het algemeen en onderwijs te werk gaat, door een document te maken en te delen dat uitlegt welke vergaderingen en structuren er zijn binnen LBK en de KUL. Ook willen we verschillende procedures zoals voor het aanvragen van materialen centraliseren zodat het makkelijker wordt om evenementen te organiseren. Bovendien om er op worden toegezien dat er altijd goeie actuals worden bijgehouden, zodat een opvolger niet aan de slag gaat met een oude begroting die niet uitkwam. Het presidium van LBK is zeer groot, dit is geen slecht ding. Echter zouden wij in ons jaar meer willen inzetten op het belonen van de mensen die veel shiften en werklast dragen. Duurzaamheid vinden wij ook zeer belangrijk, op dit vlak zouden wij kwalitatiever materiaal willen aankopen dat iets meer kost maar wel langer meegaat. Ook is er vorig jaar een goeie investering gedaan in een bakfiets. In ons jaar willen we zoveel mogelijk inzetten op het gebruik hiervan in plaats van de kringkar. Ook zou er een vegetarisch alternatief moeten komen voor het worstenbroodje in de baarr. Naar de studenten willen we duidelijk communiceren welke cursussen echt nodig zijn en welke online te vinden zijn zodat deze niet onnodig gedrukt moeten worden. Bovendien hebben wij als fuculteitskring van de bio-ingenieurs de verantwoordelijkheid om de studenten bewust te maken van bepaalde problematieken, dit zou mogelijk zijn door het organiseren van lezingen of workshops Momenteel merken we dat we vaak dezelfde mensen op de evenementen zien. Graag willen wij echter een kring zijn voor alle studenten van onze faculteit. Daarom is het belangrijk om te blijven focussen op evenement die niet rond alcohol draaien zoals culturele of sport activiteiten. Maar ook om de studenten duidelijk te maken welke rol LBK speelt in studentenvertegenwoordiging en professionele vorming.

Welke rol speelt jouw gekozen functie binnen LBK?

Enerzijds heeft onderwijs de taak om de studenten te vertegenwoordigen en er voor te zorgen dat er rekening gehouden wordt met de student wanneer er beslissingen genomen worden. Ook dient onderwijs als een aanspreekpunt voor de studenten. Indien zij met een probleem of ideeën zitten. Dan kan onderwijs dit aankaarten bij de juiste personen of overlegorganen. Deze communicatie gaat echter ook in de andere richting. Waar het de taak is van onderwijs om duidelijk terug te communiceren welke beslissingen er genomen zijn. Zodat studenten hier terug feedback op kunnen geven of zich voorbereiden op komende aanpassingen. Ik denk dat de onderwijssecretaris hierin een zeer belangrijke rol speelt. Door het opstellen van verslagen die gebruikt worden bij de terugkoppelingen op de PV en OOV (die voor elke student toegankelijk is). Tevens zijn deze verslagen ook belangrijk om te zien wat er in het verleden besloten is zodat we kunnen nagaan of deze afspraken gevolgd worden.

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar willen focussen?

Volgend jaar willen we zoveel mogelijk inzetten op het bereiken van alle studenten. Nu zien we dat vaak enkel werkgroep onderwijs aanwezig is op de OOV, met soms nog enkele andere personen van het presidium. Hiervoor zouden we willen kijken of het mogelijk is de agenda van de OOV wekelijks via toledo te delen, eventueel met een eigen vak map zoals de cursusdienst. Hier zouden we dan ook de studenten kleine terugkoppelingen geven met de oproep dat ze voor extra info altijd welkom zijn op de OOV. Ook zouden we terug een kennisklip willen maken over wat onderwijs doet (zoals een aantal jaar geleden is gebeurt). Die we dan kunnen laten zien in de aula’s, om de studenten beter op de hoogte te brengen van de rol die onderwijs speelt, en hoe onderwijs hun kan helpen. Verder willen we ook meer studenten betrekken bij de STURA voorbereiding, door dit open te stellen voor iedereen willen we er een soort van tweede OOV van maken. We willen de werkgroep onderwijs en andere DB-leden dan ook sterk aanmoedigen om hierop aanwezig te zijn. Dit kunnen we mogelijks doen door deze voor of na een DBV te plannen, wanneer dit mogelijk is. Ten derde willen we blijven inzetten op het PAL project. Vaak zijn er enorm veel studenten geïnteresseerd om PAL te volgen maar zit de moeilijkheid er net in om voldoende tutors te vinden. Hiervoor moeten ze in onze communicatie duidelijk maken wat de voordelen zijn van een PAL-tutor te worden. Het geeft voldoening, je maakt nieuwe vrienden, maar je leert er ook zelf veel uit. Zowel op vlak van soft-skills, die nodig zijn in het begeleiden van studenten. Als op vlak van de leerstof, omdat je door de vragen van de tutees zelf dieper gaat nadenken hierover. Ook kunnen we nadenken over een klein bedankje, zoals dat gedaan is voor het invullen van de studentenbevraging dit jaar. Ten laatste is het ook belangrijk om duidelijk te maken dat PAL niet gewoon een les moet zijn waar de tutor aan het bord alles uitlegt. PAL moet een leerproces zijn, waar de tutees vooral met elkaar samen werken en nadenken om de leerstof te verwerken, en daarin begeleid worden door een tutor, die hun kan waarschuwen voor struikelblokken waarvoor deze zelf heeft gestaan. Het is daarom ook niet noodzakelijk dat een PAL tutor de beste student is. Ook studenten die het zelf moeilijker hadden met een vak kunnen veel bijbrengen door uit te leggen waar deze moeilijkheden zaten en hoe ze deze overwonnen hebben.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?

Doordat ik al in drie werkgroepen zat en al geruime tijd de PV’s volg via de verslagen en altijd op de OPV aanwezig ben, ben ik redelijk goed op de hoogte van de werking van LBK. Daarom denk ik dat ik zeker een meerwaarde kan bieden binnen het DB-team. Als onderwijsvertegenwoordiger denk ik dat ik een makkelijk aanspreekpunt ben. Omdat ik al twee jaar getapt heb in de Gnorgl. Maar ook voor studenten die naar niet zoveel LBK evenementen komen, die mij toch herkennen door de revue van vorig jaar. Ik draai sinds het begin van dit semester ook mee in de werkgroep onderwijs, waardoor ik op de hoogte ben van de lopende dossiers. Bovendien heb ik al ervaring met vergaderingen, binnen de Chiro (wekelijks), en de jeugdraad van Maasmechelen (maandelijks). Waar ik geleerd heb om op een vriendelijke manier de mening van de groep die ik vertegenwoordig aan andere te verkondigen.

Heb je het kiesreglement gelezen en stem je hiermee in?

Ja

Opkomend Sportverantwoordelijke - Matthias Swerts

Motivatie

Zoals ik in mijn kandidatuur om werkgroepverantwoordelijke te worden heb aangegeven, ben ik erg gepassioneerd door sport. Ik ervaar voor mezelf hoe belangrijk het is om actief bezig te zijn tussen de studies door. Het zou voor mij dan ook een eer zijn om binnen LBK sportactiviteiten te kunnen organiseren voor de studenten. Een ideale manier om nieuwe vrienden te maken binnen de faculteit en om je zalig uit te leven. Met een hoogtepunt reeds op het begin van het jaar in oktober: de 24-urenloop. Een fantastisch evenement dat alle bio-ingenieurs en internationale studenten verbindt. We strijden allemaal samen voor die verdiende 3e plaats en ik wil er alles aan doen om dat in 2024 voor elkaar te krijgen. Ik ben er zeker van dat ik er veel voldoening uit ga halen om al die activiteiten te kunnen organiseren en ik kijk er erg naar uit om samen te werken met mijn werkgroep. Het gaat voor mij een enorm leerproces zijn en als leergierig persoon geeft dat me heel veel zin om erin te vliegen!

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?

LBK dient als een platform dat alle studenten die aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen studeren vertegenwoordigt. Dit op tal van manieren. Allereerst functioneert LBK als ‘bemiddelaar’ tussen de student en KU Leuven zelf. Problemen kunnen langs beide kanten via LBK aangekaart/aangepakt worden. Daarnaast zorgt ons onthaal ervoor dat alle eerstejaars zich welkom voelen in Leuven. Zij zetten de toon voor en introduceren hen aan het komende studentenleven. Verder zorgt ons presidium in het algemeen voor tal van ontspannende activiteiten (cantussen, feestjes, sportactiviteiten…) om de studenten naast het studeren ook te entertainen. Verder biedt LBK ook (vaak goedkoper) cursussen aan en begeleidt het de studenten tijdens hun studieloopbaan. Ik vind dat LBK dus een heel belangrijke, zelfs cruciale, rol speelt binnen de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen door zich op zoveel verchillende manieren in te zetten voor zijn studenten.

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?

LBK doet al veel inspanningen om als kring te groeien, maar er is natuurlijk altijd ruimte voor verbetering. Zelf heb ik nog niet veel ervaring binnen LBK en ben dus ook niet zo vertrouwd met het functioneren van de kring. Ik kan dan dan ook moeilijk uitspraken doen over verbeteringen omtrent professionalisering enz. Waar voor mij als ‘buitenstaander’ een van de grootste werkpunten ligt binnen LBK, is het verhogen van de aantrekkelijkheid van het presidium. Dit wordt voor veel studenten als ontoegankelijk ervaren aangezien de kern ervan vaak gevormd wordt door een reeds hechte vriendengroep. Hier is in principe niets mis mee en niets leuker dan samenwerken met vrienden, maar men moet naar mijn mening openstaan voor een voldoende divers aantal profielen qua persoonlijkheid/kwaliteiten. We zouden erin moeten slagen om ook meer introverte karakters aan te trekken, die misschien snel afgeschrikt zijn aangezien zij bijvoorbeeld feesten tot een gat in de nacht mogelijks als vereiste zien om een presidiumlid te kunnen zijn. Daarnaast ben ik er voorstander van om binnen het presidium met een beloningssysteem te werken i.v.m. shiften. Op die manier creëer je geen ontevredenheid binnen werkgroepen. Personen die zich meer inzetten en meer shiften draaiien voelen zich niet meer benadeeld aangezien ze beloond worden voor hun extra inzet, én je verlaagt de drempel voor studenten die wel graag in een werkgroep willen zitten, maar het niet zien zitten om (veel) te shiften. Verder vind ik het belangrijk dat LBK zijn verduurzaming verder zet. Als opkomend sportverantwoordelijke zie ik mogelijkheden om deel te nemen met projecten om zwerfvuil op te ruimen binnen Leuven. Zo kan onze werkgroep bijvoorbeeld 1x per maand een wandeling organiseren waarin we over een bepaald traject samen de straten proper maken. Een leuke teambuilding en zo straalt LBK een duidelijke duurzame visie uit.

Welke rol speelt jouw gekozen functie binnen LBK?

Sport is voor mij een essentieel onderdeel van het studentenleven. Het is een sociaal gegeven, je kan er al je frustraties mee kwijtspelen en het verbetert je mentale gezondheid. Af en toe wat dopamines vrij doen komen bevordert gewoon ons welzijn;). Het is dan ook een vereiste voor LBK als kring om voldoende mogelijkheden te voorzien voor zijn studenten om te kunnen sporten. Natuurlijk organiseert de KUL zelf al veel mogelijkheden tot sporten, maar via LBK kan ook het sociaal contact tussen de bio-ingenieurs verhoogd worden. Evenementen als de 24-urenloop en een skireis smeden toch wel een niet te verwaarloze band tussen de studenten van onze kring. Werkgroep sport zorgt voor de organisatie en het in goede banen leiden van deze evenementen, zodat studenten gewoon fijn (met vrienden) kunnen sporten. We zetten ook minder populaire sporten in de kijker om zo een nieuw publiek aan te trekken of om studenten te introduceren aan sporten waar ze niet vertrouwd mee zijn en anders misschien nooit zouden proberen… Het belang van sport is op tal van vlakken niet te onderschatten en de werkgroep sport is dan ook een essentieel onderdeel van LBK.

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar willen focussen?

Als eerste vind ik het heel belangrijk om een goede communicatie tussen de verschillende werkgroepen en dus ook tussen de verschillende verantwoordelijken te hebben. Ik zou er meer op willen inzetten om samen activiteiten te organiseren met andere werkgroepen. Zo wil ik op het begin van het semester samen met de werkgroep internationaal een avond organiseren waarin het concept ‘de 24-urenloop’ duidelijk aan hen wordt uitgelegd zodat zij ook het belang snappen en zin hebben om te lopen;). Zo kunnen we hen ook betrekken bij de wekelijkse woudlopen en dit komt ons enkel ten voordele tijdens de 24-urenloop zelf. Elke extra loper telt en internationale studenten kunnen zeer gemotiveerd zijn, hetgeen ik tijdens de IFB zelf ook gemerkt heb. Natuurlijk wil ik door de samenwerking met Internationaal de internationale studenten naar alle evenementen lokken, niet enkel de 24-urenloop. Verder lijkt het mij ook heel leuk om met de werkgroep Gala samen te werken om danslessen te organiseren. Zo zouden we het Galabal terug wat ‘prestigieuzer’ kunnen maken ipv enkel een fuif in chique kleren. Ik zou het dan ook persoonlijk heel tof vinden om bijvoorbeeld een openingsdans te organiseren, en dan kan hier tijdens het jaar op geoefend worden. Maar natuurlijk kunnen er tijdens deze lessen allerlei dansstijlen aan bod komen. Tot slot wil ik inzetten op het betrekken van DB-leden in de georganiseerde sportactiviteiten. Vaak hebben zij het heel druk en geven ze de voorkeur aan cantussen en TD’s. Toch vind ik het belangrijk dat het DB of toch minstens enkele leden aanwezig proberen te zijn om duidelijk maken dat LBK niet enkel feesten en drinken, maar ook sport belangrijk vindt. Ik ga dan ook mijn best doen om het DB te motiveren en warm te maken voor de activiteiten die de werkgroep sport organiseert.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?

Ik ben zelf een sportfanaat. Sinds klein af aan heb ik altijd gevoetbald bij een club, maar ik tennis en loop ook heel graag. Eender welke sport waarbij je moet zweten kan mij wel bekoren;). Ik weet dan ook hoe belangrijk het is om te sporten. Het zorgt ervoor dat ik me goed voel en het is een ideale manier om van mijn frustraties af te geraken. Verder ben ik een teamspeler en zeker geen haantje de voorste. Dat maakt dat ik altijd aandachtig zal zijn voor alle input van mijn werkleden. Ik voel me absoluut niet beter dan hen omdat ik de verantwoordelijke zou zijn van de werkgroep. Het belangrijkste voor mij is dat we al onze taken op een goede manier uitoefenen en mijn rol hierin is om dat allemaal in goede banen te leiden. Niet door de tiran te spelen. Begrijp me niet verkeerd, ik heb het zeker in me om het werk te verdelen en om duidelijk aan te geven wie wat hoort ui te voeren. Maar ik weet hoe belangrijk het is om je gerespecteerd te voelen en zal mijn werkleden dan ook met alle respect behandelen. Iedereen zet zijn vrije tijd in om andere studenten leuke activiteiten aan te bieden en dat verdient voldoende appreciatie, wat ze ook van mij zullen krijgen. Ik durf mezelf als een aangenaam persoon te omschrijven om mee samen te werken en vind het belangrijk om een leuke werksfeer te creëren. Dat zorgt er naar mijn mening ook voor dat alle werkleden het beste uit zichzelf kunnen halen. Waarom zou ik ook geschikt zijn als lid van het dagelijkse bestuur? Wel, als mijn vrienden mij in 1 woord zouden moeten omschrijven, zeggen ze allemaal ‘leergierig’ (en sportief op de 2e plaats;)). Ik ben iemand die altijd wil bijleren en neem bij het minste dat ik niet weet mijn gsm bij de hand om het op te zoeken. Daarom denk ik, ondanks mijn gebrek aan ervaring, toch een aanwinst te zijn voor het team. Ik luister altijd aandachtig en neem leerrijke lessen mee. En vanaf dat ik de kennis heb om mij in het gesprek te mengen, durf ik zeker en vast mijn mening te uiten om samen stappen vooruit te zetten. Ik heb het beste voor met LBK en zal dan ook altijd het belang van de kring voorop stellen.

Heb je het kiesreglement gelezen en stem je hiermee in?

Ja

Opkomend Cultuurverantwoordelijke - Lotte Verstraeten

Motivatie

Cultuur verantwoordelijke zijn, biedt een unieke kans om een impact te hebben op de gemeenschap en de studentenervaring te verrijken. Als cultuurverantwoordelijke heb je de mogelijkheid om verschillende culturele perspectieven aan te bieden. Door deze culturele evenementen te organiseren, kun je de diversiteit binnen de studentengemeenschap benadrukken en een omgeving vormen waarin iedereen zich welkom voelt. Daarnaast kunnen deze evenementen de kennis en begrip over verschillende culturele onderwerpen bij leden vergroten. Cultuur vormt een platform voor studenten om hun creativiteit te uiten en hun talenten te tonen. Op deze manier wordt iedereen aangemoedigd om hun passies te delen. Het organiseren van culturele evenementen biedt ook de kans om nieuwe connecties te leggen en samen te werken met andere organisaties, zowel binnen als buiten de universiteit.

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?

Het lidmaatschap van LBK heeft mijn studieperiode verrijkt met onvergetelijke momenten en vriendschappen die levenslang meegaan. LBK zorgt ervoor dat je netwerk zowel binnen als buiten de universiteit wordt uitgebreid. De gevarieerde activiteiten die LBK organiseert, hebben me geholpen mijn interesses te ontdekken en mijn pad voor de toekomst te vinden. Ik ben er achter gekomen met behulp van deze activiteiten waar mijn interesses liggen en waarin ik graag wil verder gaan. Bovendien heeft de organisatie van deze evenementen mij nieuwe vaardigheden bijgebracht, waardoor ik me verder heb kunnen ontwikkelen.

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?

De professionaliteit van LBK zou nog kunnen verbeteren. Dit kan door het beter op de hoogte brengen van shifters en zorgen dat ze weten wat ze moeten doen. Op voorhand briefen door een powerpoint of andere documenten zouden hierbij kunnen helpen. Daarnaast zou het maken van draaiboeken en deze blijven verbeteren voor volgende jaren ook helpen. Op deze manier kunnen evenementen blijven verbeteren. Het verbeteren van de professionaliteit kan ervoor zorgen dat LBK een betere naam krijgt. Dit trekt andere personen, bedrijven, kringen, … aan voor eventuele samenwerkingen.

Welke rol speelt jouw gekozen functie binnen LBK?

Cultuur is enorm breed en spreekt daardoor een enorm veelzijdige groep mensen aan. Het overspant een breed spectrum van interesses, waardoor zij niet alleen de “typische LBK’ers” aantrekt, maar een veel ruimer publiek verwelkomt. Met cultuur toon je dat iedereen welkom is en openstaat voor diversiteit en inclusiviteit. De evenementen vormen ontmoetingspunten waar mensen samenkomen om ook elkaar te leren kennen en er zo misschien wel nieuwe vriendschappen ontstaan. Bovendien bieden de evenementen een plaats waar je je creativiteit en passies kan uiten. Je artistieke, muzikale, … expressies worden hier aangemoedigd. En door deze talenten en visies te delen, inspireer je ook anderen.

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar willen focussen?

Om de cultuurreis opnieuw aantrekkelijker te maken, zou ik eens proberen om andere regio’s te bekijken. De laatste jaren lag vooral de focus op de Oostbloklanden en hier zou ik (indien mogelijk) iets meer vanaf willen wijken. Daarnaast zou ik cultuurreis ook één dag korter maken. Op deze manier wordt de reis ook minder duur, wat het natuurlijk aantrekkelijker maakt voor studenten, en heb je meer kans dat mensen vrij zullen zijn tijdens deze dagen. Daarnaast wil ik volgend jaar meer de focus leggen op de professionaliteit van de georganiseerde evenementen. Door bv shifters beter op de hoogte te brengen van wat ze moeten doen. Om opnieuw de danslessen, in samenwerking met vtk, interessanter te maken, zouden we eventueel kunnen kijken om samen te werken met nog andere kringen. Zo wordt er een breder publiek bereikt en zullen (hopelijk) de aantallen tijdens deze lessen terug stijgen. Als laatste zou cultuur ook meer de faculteit kunnen betrekken bij bijvoorbeeld evenementen zoals de quiz en het koor optreden.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?

De afgelopen twee jaar heb ik mij ingezet in drie verschillende werkgroepen binnen LBK: onthaal, galabal en cursusdienst. Deze betrokkenheid heeft mij al heel wat ervaring opgeleverd binnen de vereniging. Dit jaar ben ik bovendien medeverantwoordelijkheid geweest voor de organisatie van het galabal en heeft mij dan ook een voorproefje gegeven van wat het betekent om een leidende rol te vervullen binnen de vereniging. Daarnaast heb ik al ervaring met het leiden van groepen, aangezien ik 2 jaar hoofdleiding ben geweest op mijn jeugdbeweging.

Heb je het kiesreglement gelezen en stem je hiermee in?

Ja

Opkomend Internationaalverantwoordelijke - Bauwe Corstjens

Motivatie

Tijdens mijn avontuurlijke semester op Erasmus, keek ik met een zweem van jaloezie toe hoe al mijn vrienden zich in LBK bevonden, terwijl ik elders vertoefde. In mijn tweede bachelor twijfelde ik hevig tussen twee opties: lid zijn van werkgroep “onthaal” of mijn horizon verbreden door op Erasmus te gaan. Uiteindelijk koos ik voor het laatste en vertrok ik naar Wenen. En eerlijk gezegd heb ik daar geen seconde spijt van gehad. Al twee jaar lang ben ik actief in de werkgroep communicatie, waar ik verantwoordelijk ben voor de website van LBK en het beheer van alle Facebookpagina’s. Dit semester heb ik besloten om ook aan te sluiten bij de werkgroep internationaal. Mijn voornaamste motivatie om de rol van internationaal verantwoordelijke op me te nemen, is het verlangen om de fantastische ervaring die ik tijdens mijn Erasmus heb gehad terug te geven aan alle internationale studenten die momenteel in Leuven verblijven. Ik wil mijn capaciteiten op het gebied van teamwork verder ontwikkelen en mijn sociale vaardigheden verbeteren. Bovendien zie ik het als een kans om mijn Engels naar een nog hoger niveau te tillen en nieuwe culturen te ontdekken via de internationale gemeenschap hier in Leuven.

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?

Mijn reis met LBK begon tijdens het onthaalweekend, een evenement dat door kennissen werd omschreven als een onmisbare ervaring waar vriendschappen voor het leven gesmeed zouden worden. Bij aankomst voelde ik me overweldigd en gestrest, omdat ik niemand kende die dezelfde studie bio-ingenieur zou gaan volgen. Maar al snel bleek dat de woorden van mijn kennissen geen loze beloftes waren. Het onthaalweekend was werkelijk een keerpunt; hier vond ik direct mijn plaats en maakte ik kennis met mensen die al snel mijn vrienden binnen de bio-ingenieursgemeenschap werden. LBK werd niet alleen een vereniging, maar een thuis waar ik me volledig kon ontspannen en mezelf kon zijn, naast de uitdagende academische wereld. Door me in het tweede jaar aan te sluiten bij de werkgroep communicatie, heb ik mijn sociale vaardigheden naar een hoger niveau kunnen tillen. Hier ontmoette ik opnieuw nieuwe vrienden, waardoor mijn netwerk aanzienlijk groeide. Het prachtige aan LBK is dat het een inclusieve omgeving is waar iedereen welkom is, ongeacht hun achtergrond. Dit gevoel van welkom zijn en gewaardeerd worden, geeft me enorm veel voldoening. Het is redelijk moeilijk om te omschrijven wat LBK voor mij is. Het gaat niet alleen om de activiteiten of evenementen, maar vooral om de warmte en verbondenheid die ik hier voel. LBK is voor mij meer dan een studentenvereniging; het is een familie waar ik trots op ben om deel van uit te maken. En het is mijn wens dat anderen dezelfde warmte en vriendschap mogen ervaren die ik hier heb gevonden.

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?

Ik ben enorm trots op hoe goed onze kring momenteel draait, maar ik geloof sterk dat er altijd ruimte is voor verbetering, in alle aspecten van onze werking. Het is mijn oprechte wens dat over 5 jaar hetzelfde niveau van werking en enthousiasme, zoals we dat dit jaar hebben ervaren, behouden blijft. Een van de aspecten waar ik bijzonder veel belang aan hecht is duurzaamheid. Dit is niet alleen vanuit een milieuperspectief, maar ook in de bredere zin van het woord. Het streven naar een duurzame toekomst, waarin we zowel de behoeften van het heden als die van toekomstige generaties kunnen vervullen, blijft een essentiële pijler voor mij. Daarnaast hecht ik ook enorm veel belang aan mentaal welzijn. Het is van cruciaal belang dat er binnen onze kring een cultuur heerst waarin mentale gezondheid openlijk besproken kan worden, zonder taboes. Het is mijn oprechte hoop dat niemand, vooral niet onze mede-DB-leden, zich geremd voelt om zijn of haar mentale uitdagingen aan te kaarten. Ik ben vol vertrouwen dat onze opkomende vice-preses Ada een waardevolle bijdrage zal leveren aan het creëren van een ondersteunende en begripvolle omgeving binnen onze kring.

Welke rol speelt jouw gekozen functie binnen LBK?

In de rol van internationaal verantwoordelijke binnen LBK vervul je een cruciale functie als het belangrijkste aanspreekpunt voor alle internationale studenten die studeren aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen aan de KU Leuven, en zelfs voor andere vriendelijke internationale studenten verspreid over verschillende faculteiten. Je neemt de leiding over de werkgroep internationaal en werkt nauw samen met hen om een scala aan activiteiten te organiseren, allemaal met als doel de internationale studenten een onvergetelijke tijd te bezorgen in Leuven. Deze betrokkenheid begint al aan het begin van het semester, nog voordat de hoorcolleges zijn gestart, met de Orientation Days, een initiatief in samenwerking met de faculteit. Het is van groot belang om sterke relaties op te bouwen met Matt Tips en Kristel Rock, de Erasmuscoördinatoren verbonden aan onze faculteit. Als Iiternationaal verantwoordelijke ben je ook belast met het doorsturen van alle communicatie van Matt Tips naar de internationale studentengroepen. Een andere belangrijke taak omvat het beheer van de sociale media kanalen van LBK internationaal, waaronder Instagram, Facebook en de Whatsappgroep. Bovendien omvat je verantwoordelijkheden ook het organiseren van verschillende evenementen gedurende het academisch jaar. Dit begint met de Go Global week, waarin je samen met andere verenigingen een week lang activiteiten organiseert om Belgische studenten te enthousiasmeren voor een Erasmus-ervaring. Deze activiteiten vinden plaats in het eerste semester. Een andere verplichting voor de werkgroep internationaal is de organisatie van de Third Place Cantus in samenwerking met Ekonomika. Echter, buiten deze specifieke verplichtingen, heb je als internationaal verantwoordelijke de vrijheid om te brainstormen en te plannen welke activiteiten je wilt organiseren binnen LBK. Dit biedt een uitgelezen kans om creativiteit en eigen initiatief te tonen ter bevordering van de internationale community binnen onze vereniging.

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar willen focussen?

Een van mijn belangrijkste doelen in de rol van internationaal verantwoordelijke is het versterken van de band tussen LBK en de internationale studentengemeenschap. Mijn visie is om LBK daadwerkelijk een thuis te laten zijn voor deze internationale studenten, waarbij alle gebruikelijke evenementen van LBK ook toegankelijk zijn voor hen, zij het in het Nederlands of aangepast aan hun behoeften. Momenteel bestaat er echter een aanzienlijke kloof tussen LBK en LBK Internationaal. Tijdens mijn betrokkenheid bij de werkgroep internationaal dit semester, heb ik al enkele evenementen georganiseerd. Ik was echter enigszins geschokt door het lage aantal Belgen dat hieraan deelnam. Dit is duidelijk een punt van verbetering, want tijdens mijn eigen Erasmus-ervaring waren we zeer nauw betrokken bij de lokale bevolking. Ik wil dit aanpakken door aanvankelijk veel evenementen in samenwerking met andere LBK-werkgroepen te organiseren, zoals sport, cultuur, en meer. Hierdoor krijgen Belgen de kans om te socializen met internationale studenten en ontdekken ze hoe geweldig ze zijn. Naast deze sociale activiteiten wil ik ook de nadruk leggen op het academische aspect van het studeren aan de KU Leuven. Het is belangrijk dat internationale studenten beseffen dat het niet alleen maar feesten is in Leuven, maar dat er ook serieus gestudeerd moet worden. Ik ben me bewust van de cijfers die aantonen dat internationale studenten vaak slecht presteren op examens, daarom wil ik evenementen zoals “bibsessies” organiseren om hen te helpen bij het vinden van een goede balans tussen studie en sociale activiteiten. Een ander aspect waar ik me op wil focussen, is het maken van de Baarr tot een bekende ontmoetingsplek voor internationale studenten. Het moet een plek worden waar ze terecht kunnen met vragen, kunnen ontspannen en rustig kunnen studeren of lunchen. Ik geloof sterk dat alle Belgische studenten openstaan voor interactie en graag een praatje maken met internationale studenten. In het komende jaar wil ik ook meer samenwerken met andere studentenverenigingen, zodat we bij al onze evenementen een diverse groep mensen kunnen verwelkomen. Door de LOKO Work Meetings zal ik de andere internationale verantwoordelijken leren kennen, wat het gemakkelijker zal maken om mee samen te werken en internationale studenten van andere faculteiten bij onze activiteiten te betrekken. Met het oog op evenementen zoals de 24-urenloop, zou het fantastisch zijn om enkele internationale studenten te hebben die meelopen voor LBK, en ik ben vastbesloten om mijn steentje bij te dragen aan dit doel.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?

Toen ik mijn vrienden vroeg om mij te omschrijven, kwamen deze eigenschappen te boven: sociaal, aanspreekbaar en leergierig. Dit zijn net de eigenschappen die perfect passen bij de vereisten van deze functie. Door mijn ervaring tijdens mijn Erasmus in Oostenrijk heb ik mijn Engels sterk verbeterd en heb ik geleefd met een open mindset, waardoor ik gemakkelijk nieuwe vrienden heb gemaakt. Ik ben ervan overtuigd dat ik deze vaardigheden kan gebruiken om ook in een internationale omgeving verbindingen te leggen en effectief te communiceren. Als internationaal verantwoordelijke wil ik mijn sociale vaardigheden verder ontwikkelen en mijn Engelse taalvaardigheid versterken. Ik ben enthousiast en heb een eigen mening, wat nuttig kan zijn tijdens vergaderingen met het bestuur. Na twee jaar in communicatie weet ik dat ik een goede teamspeler ben en ook leiderschap kan tonen wanneer dat nodig is. Ik ben klaar om verantwoordelijkheid te nemen en te leren hoe ik een werkgroep kan leiden. Kortom, ik ben zeer gemotiveerd om internationaal verantwoordelijke te worden. Ik geloof dat mijn eigenschappen en ervaring me in staat zullen stellen om deze rol met succes te vervullen.

Heb je het kiesreglement gelezen en stem je hiermee in?

Ja

Opkomend Logistiekverantwoordelijke - Rob Van Keer

Motivatie

Mijn eerste jaar als student was ik nog wat terughoudend om in het studentenleven te duiken, tot ik LBK leerde kennen. Deze kring had een heel open en gezellige sfeer waar ik me direct in thuis voelde. Het duurde dan ook niet lang of ik draaide in het tweede semester van het eerste jaar al mee in het logistiek team. Ook de twee jaren daarop bleef ik in de werkgroep en leerde het belang ervan begrijpen. De laatste drie jaren heb ik enorm mogen genieten van het harde werk dat het dagelijks bestuur en mijn mede presidium in de kring hebben gestoken, en de vele evenementen dat zo die daaruit voortvloeide. Ik voelde daarom ook dat het enkel maar correct was om mijn steentje bij te dragen en mijn in te zetten in enkele werkgroepen. Dit jaar denk ik dat ik iets meer kan geven. Ik voel me klaar voor een grotere verantwoordelijkheid, dit dan onder de vorm van verantwoordelijke voor de werkgroep logistiek.

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?

LBK is een heel veelzijdige kring met erg veel voordelen voor zijn leden. Ik ervaar LBK vooral als een plaats waar je als student tot rust kunt komen en genieten van het studentenleven op zijn best. Na een les of een hele dag labo is het bijvoorbeeld ideaal om even stoom af te blazen op een plaats waar je weet dat altijd aangename mensen te vinden zijn. Daarnaast is het een kans om vele skills op te pikken die handig van pas kunnen komen, al is het je sociale vaardigheden elke dag opnieuw toepassen bij iedereen die je tegenkomt, of wat professioneler zoals het leren omgaan met een drukke planning en verantwoordelijkheden die er bij komen wanneer je een DB-lid wordt. Ook steunt LBK zijn leden ook tijdens hun studieloopbaan. Zo zijn er vele initiatieven met dit tot doel. Denk maar aan PAL-sessies, examenwiki en uiteraard de directe verbintenis tussen de studenten en de faculteit. Indien er ongenoegen zou zijn onder de bio-ingenieur studenten zal LBK vaak een eerste optie zijn om dit aan te kaarten bij de proffen en faculteit. LBK omschrijven is een moeilijke kwestie, het is elke dag wel anders en een bron van ervaringen waar je zelf moet bij zijn om het echt te begrijpen.

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?

Ik zie LBK binnen 5 jaar als een simpelere, professionelere en groenere kring. Met simpeler bedoel ik dan dat er moet gekeken worden naar het verminderen van het aantal effectieve presidiumleden, maar het sneller toelaten van personen die af en toe willen helpen zoals nu al speelt in de gnorgl in de vorm van back-up shifters die dan niet als presidium worden betiteld. Zo hopen we de instap barrière te verlagen om toch een handje te komen toesteken. Daarnaast vind ik het heel belangrijk dat er een betere structuur in het organiseren van evenementen komt. Dit met betrekking tot logistiek dan vooral op vlak van aanvragen. Hier denk ik dat om dit te verbeteren het volledige DB moet samenwerken om dit snel en op de juiste manier te verbeteren. Als laatste moet elke studentenkring en dan LBK in het bijzonder nog een extra effort doen om zijn ecologische voetafdruk te proberen verkleinen. Als ik dan kijk naar logistiek denk ik aan het verantwoordelijk omgaan met het huidige materiaal, slim en duurzaam nieuw materiaal bijkopen en uiteraard ritjes die met de nieuwe bakfiets kunnen gemaakt worden, dan ook effectief hiermee maken. 

Welke rol speelt jouw gekozen functie binnen LBK?

Logistiek is de hoofdspeler in de praktische kant van LBK. Hiermee bedoel ik dat logistiek verantwoordelijk is voor het materiaal van de kring. Dit is dan het bijhouden van welk materiaal we hebben, waar het zich bevindt en het onderhouden er van. Dit materiaal moet dan ook ter plaatse geraken op de plaatsen waar het nodig is, dit gebeurt dan d.m.v. de kringkar en sinds kort ook door de bakfiets. Als verantwoordelijke ben ik dan het eerste en laatste aansprakelijk hiervoor. Ik moet dus het overzicht bewaren over het materiaal, elke week de aanvragen van de andere werkgroepen die evenementen organiseren verwerken en terugkoppelen naar de werkgroep. Daarnaast is het belangrijk dat ik mijn werkgroep op de juiste manier aanstuur om hun zo gemotiveerd te houden en te laten inzien dat het werk dat ze verrichtten wel effectief noodzakelijk is. Ik geloof namelijk dat dit de motivatie en efficiëntie van hun werk automatisch zal bevorderen. Ook zijn de leden van deze werkroep vaak iets technischer ingesteld dan het gemiddeld presidiumlid en wordt er dan van ons ook verwacht dat wij een grotere rol op ons nemen wanneer er grotere evenementen moeten worden opgebouwd, ik denk dan aan de jobbeurs, 24-urenloop, galabal, etc. Logistiek is een erg centraal gelegen werkgroep binnen de kring en het is dan ook belangrijk een goede verstandhouding en vlotte samenwerking te hebben met de andere verantwoordelijken en eventueel originele oplossingen te zoeken wanneer dit nodig zou zijn.

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar willen focussen?

Logistiek in het academiejaar 23’-24’ is niet de werkgroep die ik heb leren kennen in mijn eerste bac. Dit is door een groot gebrek aan werkgroepleden waardoor veel moest overgelaten aan de werkgroepen die zelf hun ritjes moesten rijden. Dit lukte wel, maar in mijn ogen is dit niet de meest efficiënte manier van werken. Zo moet elke nieuwe chauffeur een nieuw contract tekenen, verzekerd worden en alle zaken die je als kring-chauffeur moet weten bij leren. Het vergt namelijk enige ervaring om de verschillende uitleendiensten, routes, autofuncties te kennen. Dit jaar hebben we dan ook een aanzienlijke hoeveelheid schade aan de kringkar opgelopen. Dit door onervaren chauffeurs die zonder enig bewijs van kunde de sleutel krijgen om de baan op te gaan. Ook al geloof ik gerust dat ze met de gemiddelde auto vlot overweg kunnen, is een camionette niet even evident voor iedereen. In mijn ogen is dit geen gezonde logistieke werking binnen de kring. Ergens is de kringkar ook het uithangbord van de kring. Hij rijdt namelijk heel Leuven/Vlaanderen rond op een semester met de trotse LBK-letters, maar daarbij ook de nodige blutsen en schrammen. Dit lijkt maar oppervlakkig, maar draagt volgens mij ook bij aan het onprofessioneel beeld dat wij als vereniging naar andere kringen en bedrijven (lees eventuele sponsors) zouden kunnen geven. Daarnaast ben ik een voorstander om onze inventaris uit te breiden op basis van de investeringslijst. LBK huurt of leentnamelijk nog vrij veel zaken dat we op regelmatige basis nodig hebben. Extra materiaal is echter ook gelijk aan extra nood voor opslagruimte. Daarom denk ik dat het belangrijk is de graasj een stevige uitmest beurt te geven. Dit jaar is dit wel al veel verbeterd, maar toch is er nog potentieel dat nu niet benut wordt. Ook lijkt het mij belangrijk een duidelijker systeem uit te werken voor andere werkgroepen om hun materiaal weg te zetten, zodat dit niet opstapelt zoals nu gebeurt. Als laatste denk ik dat werkgroepleden duidelijker moet gesteld worden wat er van hun verwacht wordt en op welke manier. Dit zie ik dan d.m.v. een persoonlijk contactmoment waar ik dit uit eigen ervaring praktisch en intuïtief kan uitleggen. Vorige jaren was dit er echter niet en ik moest regelmatig onvoorbereid aan een rit beginnen. Over het algemeen zie ik de logistieke werkgroep als plantrekkers die nog wat extra structuur en professionaliteit zouden kunnen gebruiken.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?

Logistiek is tot nu toe een groot deel geweest van mijn LBK-ervaring. Ik ben dan ook erg gemotiveerd om dit verder te zetten in een hogere vitesse. Voor een DB-functie, en zeker deze, is het ven groot belang goed te kunnen functioneren als teamspeler. Hier schat ik mijzelf erg capabel in. Ik merk nu al dat ik met de mensen die in mijn opkomende ploeg zitten dat dit de type mensen zijn waarmee ik goed zou kunnen functioneren. Daarnaast ben ik ook vrij technisch. Dit is en mijn ogen een essentiële eigenschap van een logistiek verantwoordelijke. Aangezien ik ook al bijna 3 jaar in de werkgroep zit, ken ik mijn weg wel in het takenpakket en kan ik onze sterktes en zwaktes binnen de kring goed inschatten om op die manier een waardige toevoeging tot het dagelijks bestuur te zijn.

Heb je het kiesreglement gelezen en stem je hiermee in?

Ja

Opkomend Activiteitenverantwoordelijke - Emilie Do

Motivatie

Na anderhalf/twee jaar in de werkgroep Feest te hebben gezeten, zou ik graag mijn eigen creatieve stempel willen zetten. Daarnaast is het ook gewoon oprecht fijn om te zien hoe goed mensen zich kunnen amuseren door iets wat wij hebben georganiseerd. Feest zorgt voor een groot deel van het studentenleven, maar werkt gewoon achter de schermen. De bescheidenheid van de werkgroep maakt hetgeen dat wij realiseren nog zoveel mooier.

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?

Als eerstejaars werden we meteen betrokken bij de kring, wat het contact met ouderejaars vergemakkelijkte. Zij introduceerde ons aan het studentenleven en begeleidde ons door de onzekere periode. Ook met andere eerstejaars, die in hetzelfde schuitje zaten, werd er een hechte band gevormd. Zij vonden in dezelfde omgeving de steun die we allemaal nodig hadden en (on)bewust zochten. We zijn nu drie jaar verder en ondanks dat die meest onzekere periode voorbij is, kan ik nog steeds rekenen op deze mensen. Mijn schooltraject is niet één van de beste, maar LBK geeft mij de motivatie om te blijven gaan. En dat gewoonweg om met deze mensen te kunnen blijven werken aan waar LBK voor staat.

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?

LBK kan professioneel nog veel groeien, weliswaar zonder haar spontaniteit en gezelligheid te verliezen. Ikzelf hecht heel veel waarden aan deze Boerse karakteristieken. Door meer transparantie tussen de werkgroepen te creëren, groeit het samenhorigheidsgevoel en wordt er meer gedacht aan het belang van LBK dan aan het belang van de individuele werkgroep. Daarnaast is het maken van draaiboeken ook essentieel. Dit voor de overdrachtskennis van verschillende generaties. Het aantrekken van bio-ingenieursstudenten is even belangrijk als onze interkringenrelaties. Ook naar hen toe is het belangrijk dat we professioneel overkomen. Dit versterkt onze inspraak bij gemeenschappelijke evenementen. Hoe beter de overdrachtskennis, hoe efficiënter de werking, hoe professioneler anderen ons zien.

Welke rol speelt jouw gekozen functie binnen LBK?

De Feest verantwoordelijke organiseert samen met team Feest de LBK-cantussen en -TD’s. Als Activiteitenverantwoordelijke ben ik ook op de hoogte van Gala, IFR en Revue.

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar willen focussen?

Op dit moment is het vooral belangrijk dat Feest terug wat populairder wordt. LBK’ers cantussen heel graag, toch wordt het elk jaar moeilijker om een team te vormen. Deze trend mag zich niet voortzetten. We zijn te fanatieke cantussers om het belang van Feest te reduceren. Cantussen is iets wat ons Boeren typeert en dat mag extra hard in de verf worden gezet. Volgend academiejaar zou ik willen focussen op Feest terug een begeerde werkgroep te maken. Dit niet alleen om onze cantuspassie door te geven aan volgende generaties, maar ook om Feest met een gerust hart na te laten.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?

Ik geniet met volle teugen van het organiseren van evenementen. Naar mijn mening beschrijven evenementen een deel van het karakter van de kring. Na mijn tweejaar lange Feestervaring, ben ik het allesbehalve beu en sta ik nog meer te popelen om aan mijn derde jaar te beginnen. Daarnaast zie ik veel groeimogelijkheden voor LBK en help ik deze graag maar al te graag te verwezenlijken. Dit door de band dat ik doorheen de jaren heb opgebouwd met de mensen en de kring zelf. LBK mag gezien en gehoord worden. Als dagelijks bestuur word je een stem van LBK. Graag zou ik één van die stemmen willen zijn en LBK mee vertegenwoordigen uit mijn liefde voor de kring zelf.

Heb je het kiesreglement gelezen en stem je hiermee in?

Ja