NeuCom


Artikel 4 en 5 van het kiesreglement Landbouwkring VZW:

Artikel - 4 Bevoegdheden

§1 De presidiumvergadering bezit conform het LOKO-kiesreglement en het participatiereglement van de Stura KU Leuven de bevoegdheid verkiezingen te organiseren. Deze bevoegdheid delegeert de presidiumvergadering aan het Neutraal Comité.

§2 Het Neutraal Comité ziet, conform het LOKO- kiesreglement en het participatiereglement van de Stura KU Leuven, toe op de correcte toepassing van dit reglement en op het eerlijk verloop van de verkiezingen. Het informeert kandidaten en oordeelt over klachten, sancties en fraudegevallen.

Artikel - 5 Onpartijdigheid

Leden van het Neutraal Comité dienen zich volledig onpartijdig op te stellen ten opzichte van alle verkiesbare kandidaten en mogen in geen geval hun voorkeur voor bepaalde kandidaten laten blijken.


De leden van het NeuCom voor dit jaar zijn:

Stijn Heineman

Tom Jacobs

Katrijn Quaghebeur

Joppe Feys

Simon Van Den Bergh

Louise Dalle