Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo

BR Launch

Woensdag 18 oktober is het zover! Jullie 1ste kans om met bedrijven in contact te komen! Sildi&Tag en Altran zijn zeer verheugd om jullie een blik te laten werpen op hun interne werking en werving. Hier bovenop wordt er ook een gratis biertasting georganiseerd. 
Zeker komen dus!

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

BR Launch

Woensdag 18 oktober is het zover! Jullie 1ste kans om met bedrijven in contact te komen! Sildi&Tag en Altran zijn zeer verheugd om jullie een blik te laten werpen op hun interne werking en werving. Hier bovenop wordt er ook een gratis biertasting georganiseerd. 
Zeker komen dus!

Openingsuren Cursusdienst

Woensdag (2/3)18:00—19:00: Iedereen
Altran

PAL

Vakken dit semester:

Calculus en analyse

Algemene chemie

 

Wat is PAL?

Sinds vorig jaar wordt er vanuit LBK met de steun van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen een gloednieuw initiatief opgestart: ‘Peer Assisted Learning’ (PAL). Dit project houdt in dat een groepje (10) eerstejaarsstudenten (tutees) een viertal keren per semester samenkomt met één of twee ouderejaarsstudenten, de zogenaamde tutoren. Dit zijn studenten die volledig in de 2e fase zitten en een engagement willen aangaan van zo’n 10 à 12u per semester. Een hoog resultaat behaald hebben op het vak waarvoor je tutor wil worden is geen vereiste. De tutors ondersteunen de eerstejaarsstudenten met studiegerelateerde zaken. Deze gratis begeleiding kan heel breed zijn en de focus is ruimer dan bijles geven waarbij enkel ingegaan wordt op de vakinhoud. Naast het verwerken van leerstof is er binnen een PAL-sessie ook plaats voor bijvoorbeeld het leren plannen van examens, het delen van eigen ervaringen, meegeven van tips en tricks, etc. Sinds dit jaar krijgen we hierbij ook de steun van de Dienst Studieadvies van de KU Leuven. Zowel in het eerste als tweede semester zullen sessies georganiseerd worden. De vakken waarvoor in het eerste semester PAL-sessies worden gegeven, zijn Calculus en analyse en Algemene chemie.

Eerstejaarsstudent, waarom PAL-tutee worden?

PAL leidt onder andere tot een meer grondige verwerking van de leerstof. Door eerstejaars in contact te brengen met ouderejaars worden ze gestimuleerd om leerstof in eigen woorden uit te leggen en leren en ervaren ze hoe ze grondiger en actiever met de leerstof aan de slag kunnen gaan. Door het samenbrengen van studenten en het uitwisselen van ervaringen kan een effectieve en efficiënte studiemethode ontwikkeld worden en wordt de zelfredzaamheid gestimuleerd. Op die manier levert PAL een positieve bijdrage aan de motivatie en het welbevinden van de studenten. Verder wordt een netwerk gecreëerd onder medestudenten die elkaar op een andere manier leren kennen en wordt de sociale integratie bevorderd.

 

De inschrijvingen voor PAL zullen verlopen via een Tolinto. We houden jullie via alle kanalen (Facebook, e-mail, ...) op de hoogte wanneer de inschrijvingslink voor de PAL-sessies van dit semester online komt!

 

Ouderejaarsstudent, waarom PAL-tutor worden?

De inhoud van behandelde cursussen wordt opgefrist en communicatieve en sociale vaardigheden worden bijgespijkerd. De tutor leert een groep leiden, gesprekken modereren, informatie verduidelijken, etc. Verder help je de eerstejaars op studievlak en draag je bij tot hun integratie aan onze faculteit! Bovendien is het een echte verrijking voor je CV aangezien de faculteit je engagement als tutor erkent en hiervoor een certificaat uitreikt. Daarbovenop willen wij je achteraf ook bedanken met een receptie. Het is kortom voor iedere student bio-ingenieur een verrijkende ervaring die enkel synergetische effecten voortbrengt!

Meer dan PAL?

Wil je PAL combineren met het uitwerken van jouw eigen idee? Dat kan via het SEED Honoursprogramma dat de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen aanbiedt. Meer info hier.

Nog vragen? Aarzel zeker niet om ons te contacteren!

pal.landbouwkring@gmail.com

 Inschrijven kan via deze link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKqJZzRksj-oSE6z9zG5l8U9n7kUxv6fSFgwC9rIMhQGS22w/viewform#response=ACYDBNjWvWrN8dDifap5vpG9ME9fo34YkHpacHCtMljxVwb2mXw-javExsi-HA 

 

Onderwijsverantwoordelijken                                                           PAL-coördinators

Marie Huyskens en Sarah Michiels                                                  Sarah Michiels en Remi Van Belleghem