Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Openingsuren Cursusdienst

Woensdag (2/3)18:00—19:00: Iedereen

Geschiedenis

De ad fundum van koning Boudewijn

De Vlaamse Landbouwkring ontstond vanuit een sociale bekommernis. In 1887 zette de ellendige situatie van de Vlaamse boeren de studenten van het Institut Agronomique onder leiding van Paul Devuyst ertoe aan om een tegenpool voor de al bestaande Cercle Agronomique op te richten. Ondertussen zijn we 130 jaar verder en heeft LBK een vaste stek verworven tussen de grootste Leuvense fakulteitskringen.

LBK was in den beginne niet meer dan een praatgroep. De enige activiteit was voordrachten houden in het Nederlands -- onderwijs gebeurde in het Frans -- met als doel de boeren te helpen in de volkstaal. Op de lezingen was alcohol taboe. Meestal waren de sprekers priesters die niets met het bestuur van de Vlaamse Landbouwkring te maken hadden, maar het gewend waren om voor een publiek te spreken. De voorzitter van de Vlaamse Landbouwkring, een jonge prof van het Institut Agronomique, was dan weer statutair verplicht om een lezing te geven.

Kroegentocht

Op het einde van de vorige eeuw gold de opvatting dat een ingenieursopleiding niet in het didactisch kader van een universiteit thuishoorde. De meeste landbouwstudenten waren dan ook kinderen van grootgrondbezitters en brouwers of ze hadden er al een andere studierichting opzitten. Zo was de eerste preses, Paul Devuyst, afgestudeerd aan de toenmalige faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Naast de preses bestond het presidium in die beginjaren uit een schrijver (verplicht uit het tweede jaar) en een boekhouder (uit het eerste jaar). Ook de functie bieb bestond drie jaar lang. Boeken werden uitgeleend aan vijfentwintig centiem per week. Voor het eerste meisje aan de faculteit -- en meteen de presidiumsecretaresse -- was het wachten tot de jaren twintig van deze eeuw. In die periode werd de kring ook minder strijdvaardig. Het belangrijkste gevolg was de geregulariseerde ontspanning op een drietal avonden per jaar. Hoogtepunt was telkens de presidiumverkiezing aan de Zoete Waters in Oud-Heverlee. Op de overige ontspanningsavonden, naar aanleiding van Sinterklaas en Kerstmis, werd door het presidium wijn en chcoclade aangeboden aan de vrouwen. Ook het bier deed zijn intrede als verpozing op de lange vergaderingen. Op den duur werden de lezingen meer een aanleiding voor een rolling of kroegentocht. Ook de revue, opgericht in 1934, mondde in regel uit in een rolling. Na de verplaatsing naar Heverlee in 1939 en het ontstaan van het ingenieursgetto kwam de nadruk bijna helemaal op ontspanning te liggen. Na de oorlog zette deze trend zich voort. Er kwam een schachtenconvent voor het onthaal en een doopclub. Wekelijks waren er clubavonden waarop een rode zakdoek met witte bolletjes een verplicht attribuut was. Aangezien deze gelegenheden meestal gesponsord werden door de vaders van de brouwerszonen was het bier, de goddelijke Jack-Op, gratis. Ook dansavonden, de fameuze the dansants of TD's, kwamen in zwang, al bleef het aanvankelijk beperkt tot twee keer per jaar.

BRT

In 1948 ging LBK voor het eerst op studiereis naar het buitenland, meer bepaald naar de landbouwuniversiteit van Wageningen. Vanaf de jaren zestig werd de organisatie hiervan overgelaten aan de International Association of Agricultural Students (IAAS). Ondertussen had LBK, in 1962, al zijn vijftiende lustrum gevierd. Het presidium werd bij die gelegenheid uitgenodigd in het BRT-programma Voor een boer en tuinder en bij koning Boudewijn. De vorst werd door de preses meteen aangepord om een ad fundum te drinken. Twee jaar later verscheen de eerste Floreat, het kringblad van LBK. In 1966 werden alle regionale clubactiviteiten definitief achterwege gelaten. De studenten kregen inspraak in het beleid van de KU Leuven via de Algemene Studentenraad (ASR). De presesfunctie werd opgesplitst in een organisator van vermaak, een politiek afgevaardigde en een verantwoordelijke ernstige activiteiten. Ook voor de sport en de bar werden functies in het leven geroepen. Aangezien de Gnorgl pas in 1988 werd geopend, werd als stamcafe De Kroon op de Naamsesteenweg gekozen. Het voltallige presidium zat samen op kot in het fakhuis, tot 1968 blok zeven van de Cite. In dat gezegende jaar zaten daar onder andere professor Debaerdemaeker, professor Tollens en Noel Devisch, voorzitter van de Boerenbond.

Songfestival

Na de verhuis naar de Minckelerstraat 28 in Heverlee verbleven er wegens plaatsgebrek nog slechts vijf tot zes mensen in het fakhuis. De open vergadering en de jaarpresidia zagen het licht en werkgroepen werden opgericht om andere interesses uit te werken. Zo werd in 1982 het Interfacultair Songfestival boven de doopvont gehouden, werd in 1987, bij het honderdjarig jubileum, het galabal nieuw leven ingeblazen en werd in 1988, op de industriedag, het eerste vat aangesloten in de Gnorgl. In 1995 verhuisde het fakhuis naar de Paul Van Ostaijenlaan 95 (voorheen Guido Gezellelaan). Toen woonden er de presidiumleden met de functies preses, vice, penningmeester, secretaris, cursusdienst en extern. De cursusdienst zelf verhuisde evenwel naar de kelders van het Landbouwinstituut. In 2003 verhuisde het fakhuis voorlopig voor de laatste keer, naar Waversebaan 12. De bewoners zijn momenteel de preses, vice, penningmeester, activiteitenverantwoordelijke en logistiekverantwoordelijke.

Jan Cools
Peter Mangelschots
Met dank aan Veto