Studentenvertegenwoordiging

Home E Onderwijs E Studentenvertegenwoordiging

Studentenvertegenwoordiging

Eén van de fundamenten van LBK is de vertegenwoordiging van de studenten bio-ingenieurswetenschappen. Dit gebeurt op alle aspecten relevant aan het studentenleven. Hieronder vind je een uiteenzetting van waarom LBK zoveel belang hecht aan studentenvertegenwoordiging en hoe we dit verwezenlijken.

 

Facultair

De faculteit bio-ingenieurswetenschappen overziet het onderwijs voor haar studenten. Daarom hebben de studenten ook inspraak in de beslissingen die de faculteit dagelijks neemt. De studentenvertegenwoordigers zetelen in verschillende beslissingsorganen van de faculteit om hier telkens het belang van de student te verdedigen. Op alle niveaus voorziet de faculteit de mogelijkheid om inspraak te hebben, zelfs in het hoogste beslissingsorgaan hebben de studenten een stem!

 

Universitair

Om binnen het onderwijsbeleid van de KU Leuven de studenten te vertegenwoordigen, is StuRa, de studentenraad, opgericht. LBK neemt plaats in haar Algemene Vergadering om als facultair overlegorgaan de bio-ingenieurs hier inspraak in te geven. Zo zorgen wij mee voor een onderwijsbeleid in het voordeel van de student.

 

LOKO

LOKO vertegenwoordigt haar studenten op vlak van alles wat met Leuven te maken heeft.

Denk aan huisvesting, voeding, mobiliteit, diversiteit, cultuur, duurzaamheid, gezondheid, studentenwerking, Acco, maar ook fakbars, overlast en fuifbeleid. De Leuvense studentenkoepel organiseert met alle faculteitskringen van Leuven, waaronder LBK, twee-wekelijks een Algemene Vergadering om het standpunt van de student te vormen in dossiers relevant aan bovengenoemde thema’s.