Wat is onderwijs?

Home E Onderwijs E Wat is onderwijs?

Wat is onderwijs ?

Studentenvertegenwoordiging is enorm belangrijk. Wij hebben de mogelijkheid als student om onze mening en visie te laten horen, alsook het recht om deze te uiten. Het is dan de taak van de studentenvertegenwoordigers om deze mening te verkondigen, om deze bij het juiste orgaan te brengen. Op deze manier kan LBK Onderwijs fungeren als klankbord voor onze studenten.

LBK Onderwijs vertegenwoordigt de studenten Bio-ingenieurswetenschappen op allerlei vlakken. Zowel op de verschillende vergaderingen binnen onze faculteit, denk maar aan de Bachelor POC, Master POC, Facultaire POC en de Faculteitsraad, alsook op vergaderingen op universitair niveau. Voor dit laatste zetelen onze studentenvertegenwoordigers in de AV van Stura. Dit is de Algemene Vergadering van de Studentenraad van de KU Leuven, waarin ze de mening verkondigen in dossiers die gaan over het belang van alle studenten.

 

Fase niveau

Om de meningen van onze studenten te verzamelen wordt er wekelijks op maandagavond een OOV, Open Onderwijs Vergadering, georganiseerd. Hier is iedereen altijd welkom: om een probleem aan te kaarten, mee te discussiëren of om op de hoogte te zijn van lopende dossiers.

Per fase in de opleiding wordt er ook een jaarpraesidium verkozen. Deze studenten engageren zich als groep door hun jaar te vertegenwoordigen. Dit kan op allerlei manieren waarvan onderwijs er één is. Elk jaarpresidium vaardigt dan ook iemand af die zeker de OOV kan volgen en op de hoogte blijft van lopende dossiers. Op deze manier is deze persoon een makkelijk aanspreekpunt binnen zijn jaar alsook zorgt dit ervoor dat elk jaar goed vertegenwoordigd is.

 

Facultair niveau

De POC staat voor permanente onderwijscommissie. Deze wordt voorgezeten door de bijhorende programmadirecteur. Ook docenten, doctoraatsstudenten, ombudsen en studenten zetelen hierin. De faculteit Bio-ingenieurswetenschappen heeft drie (Nederlandstalige) POC’s: namelijk eentje voor de master, bachelor en één op facultair niveau. Om specifieke aspecten binnen een opleiding sneller te behandelen in de master bestaan er ook stuurgroepen. Hierin kunnen verkozen studenten per opleiding sneller terecht bij opleidingsspecifieke docenten om in te spelen op bepaalde problemen of opmerkingen. Echte grotere problemen kunnen dan vanuit de stuurgroep aangepakt worden op de Master POC. Bovendien bestaat er ook nog de Facultaire POC. Deze dient om de visie van het onderwijs over zowel de bachelor als de master te kaderen, alsook om COBRA binnen de faculteit te kunnen coördineren. De FPOC heeft ook beslissingsrecht.

Naast deze Nederlandstalige, bestaan er ook nog drie Engelstalige POC’s. Hierin zetelen meestal internationale studenten, behorende bij de masters Bioinformatics, Water Resources of Food Technology. Deze masters zijn interfacultaire of – universitaire georganiseerde opleidingen. Belangrijke besproken thema’s worden dan wel weer op de gemeenschappelijke Master POC behandeld.

Tenslotte is er ook nog de Faculteitsraad en het Faculteitsbestuur. Programmadirecteurs komen op de faculteitsraad met hun besproken dossiers verder advies vragen en hier wordt uiteindelijk gestemd. Dit door zowel studenten, docenten, doctoraatsstudenten, ZAP leden en ATP/BAB geleden. Vandaar dat dit het belangrijkste orgaan van onze faculteit is, hier worden de onderwijs beslissingen gemaakt. Het Faculteitsbestuur is dan het hoogste orgaan binnen onze faculteit. Deze wordt voorgezeten door de decaan. Ook hier zijn studentenvertegenwoordigers aanwezig.

 

Universitair niveau

Ook op universitair niveau vertegenwoordigt LBK Onderwijs zijn studenten. Dit gebeurt door de vertegenwoordigers van de studentenraad. Hierin zetelen 16 FO’s (=Facultair Overlegorgaan), waarvan elke faculteit zijn eigen campussen vertegenwoordigt en zo vertegenwoordigt LBK de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen. Stura zelf bestaat uit een voorzitter, ondervoorzitter en verschillende mandatarissen. Allemaal verkozen door de AV en in staat om de beslissingen van de AV uit te voeren of verder te bespreken hogerop.

 

Contact

Nog vragen over de werking van onderwijs of studentenvertegenwoordiging in het algemeen? Aarzel dan niet om ons te contacteren!

Of via de fase verantwoordelijken: