Motivatiebrieven van kandidaten


Preses

Xander Peeters

Motivatie

Na heel lang getwijfeld te hebben over welke studierichting ik zou kiezen, heb ik last minute burgerlijk ingenieur laten vallen en gekozen voor bio-ingenieur. Dit is een keuze waar ik sindsdien nooit 1 seconde spijt van heb gehad. Deels omdat het natuurlijk een interessante richting is die me wel ligt maar ook grotendeels dankzij LBK. Jammer genoeg heb ik door het lang twijfelen over een studiekeuze onthaalweekend moeten missen. Desondanks is de aantrekkingskracht en openheid van LBK zo groot geweest dat het niet lang geduurd heeft voor ik hier volledig geïntegreerd was. Na hier een geweldig eerste jaar beleefd te hebben, was ik meteen verkocht en besloot ik lid te worden van het presidium van LBK. Zo gezegd, zo gedaan heb ik in de komende 2 jaar deel uitgemaakt van verschillende werkgroepen en is mijn enthousiasme voor de kring en voor de mensen die deel uitmaken van de kring alleen maar gegroeid. Wanneer dan het onderwerp van DB viel, wist ik meteen dat ik dit wilde doen en leek het me gewoon geweldig om samen met een groep vrienden een jaar onze kring te besturen. De situatie van nu met de nieuwe Gnorgl en fakhuis maakt het naar mijn mening ook alleen maar interessanter. Over welke functie ik net wilde doen was ik nog niet zeker, meerdere opties waren open maar beetje bij beetje is het idee van preses dan naar voor geschoven. Ondanks wat twijfel in het begin ben ik nu zekerder dan ooit dat ik hier volledig voor wil gaan. Persoonlijk is preses voor mij ook een uitdaging die ik met veel plezier en motivatie wil aangaan. Het vertegenwoordigen en delegeren van een kring is voor mij een grote stap maar ik zie mezelf zeker in staat dit te doen en hopelijk tot een goed einde te brengen.

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?

LBK is een studentenkring en dus een organisatie die eerst en vooral bestaat voor de studenten. Zowel op vlak van studies als op vlak van plezier maken en genieten van je studententijd speelt onze kring een grote rol. Op academisch vlak is LBK er om een brug te vormen tussen de studenten en de universiteit of faculteit. Een vertegenwoordiger aanwezig om onze studenten een stem te geven en zo hun studentencarrière zo aangenaam mogelijk te maken. Ook kan onze kring hulp bieden op verschillende vlakken waar nodig. Enkele voorbeelden hiervan zijn: de cursusdienst, pal sessies en nog veel meer. Via de kring kunnen studenten ook al in contact gebracht worden met bedrijven om zo al een beetje aan hun toekomstige carrière te werken. Op vlak van plezier en het studentenleven speelt LBK natuurlijk ook een grote rol. Door de talloze activiteiten die jaarlijks door LBK georganiseerd worden is er voor ieder wat wils. Al deze evenementen zijn dé perfecte manier om studenten samen te brengen. Het vormt een ontmoetingsplaats waar iedereen welkom is. Dit is naar mijn mening nog altijd één van de grootste troeven van LBK en één van de leukste dingen aan het leven in Leuven. De hoeveelheid nieuwe mensen die je leert kennen op zo’n korte tijd is voor mij een reden om dit de beste tijd van mijn leven te noemen en zonder een studentenkring als LBK zou dit nooit mogelijk zijn. Een familie weg van huis vormen en studenten de beste tijd van hun leven geven is waar LBK om draait.

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?

Na dit bewogen jaar voor LBK denk ik dat het vanaf volgend jaar een beetje als een nieuwe periode voor onze kring zal aanvoelen. De nieuwe Gnorgl en fakhuis zullen een grote verandering zijn en daarom moeten we er alles aan doen om hier een groot succes van te maken. Om die reden hoop ik dat over 5 jaar de Gnorgl een bruisende en goed draaiende fakbar zal zijn. Een plek waar alle bio-ingenieurs en natuurlijk iedereen die wil zich terug volledig kan uitleven. Heel belangrijk hierbij is de relatie met onze nieuwe buurt. Op dit vlak is zeker veel verbetering mogelijk en hier moet dus hard aan gewerkt worden. Veel initiatieven van onze kant kunnen hopelijk bijdragen tot een positiever beeld in de buurt en zo de relatie versterken. Een relatie die doorheen de jaren zeker behouden moet worden. Al deze investeringen in onze nieuwe fakbar en fakhuis hebben natuurlijk ook een grote hap uit onze reserves genomen. Daarom zou ik eraan willen werken om deze reserves de komende jaren terug op te bouwen om waar nodig nieuwe investeringen te kunnen realiseren. BR zal hierin een grote rol spelen en daarom denk ik dat we de hervormingen van dit jaar zeker moeten behouden en verbeteren om zo onze winst nog te vergroten. Het uitbreiden van de jobbeurs is zeker ook iets waar we naar kunnen streven. Ook zullen we hard moeten letten op de uitgaven en inkomsten van de kring. Verantwoordelijk omgaan met geld zal dus van toepassing moeten zijn in elke werkgroep zodat de begrotingen steeds gehaald worden. Een rebranding van LBK is ook iets waar we in de komende jaren zeker nog aan moeten werken. Een professioneler beeld zal onze kring veel aantrekkelijker maken voor bijvoorbeeld bedrijven. Dit kan op zijn beurt dan weer bijdragen tot een betere bekendheid en groei van de kring. Eerst een vooral zou de afwerking van de nieuwe website hier al een goed voorbeeld van zijn. Het imago van boerenkring is misschien wat outdated maar de sfeer die hierbij komt kijken moet in mijn ogen zeker wel behouden worden. Voor velen is LBK een zeer open en toegankelijke kring. Jammer genoeg heb ik soms nog van enkele bio-ingenieurs, die niet lid zijn van LBK, gehoord dat ze toch een drempel ondervinden. Dit kunnen eerstejaars zijn die niet meteen van het begin betrokken zijn geweest maar zelfs ook ouderejaars. Het lijkt mij daarom wel nuttig en tof om te proberen de toegankelijkheid van onze kring nog te vergroten. Om dit te bereiken kunnen we altijd een paar extra initiatieven ondernemen en zo de toekomst van onze kring verzekeren.

Welke rol speelt deze functie binnen LBK?

De rol van preses binnen een kring is in grote lijnen vertegenwoordigen en delegeren. Het is jouw taak om een algemeen overzicht te houden van de werking van de kring. Dit stelt je in staat de kring en je werkgroepen te coördineren waar nodig. Als preses ben je een vertegenwoordiger van LBK en ook van de studenten bio-ingenieur. In het geval van LBK ben je een aanspreekpunt voor alle externe organisaties die contact opnemen met LBK zoals andere kringen, de faculteit… Goede communicatie is essentieel. Daarom vind ik het heel belangrijk om de huidige relaties met alle externe organisaties goed te onderhouden, wat alleen maar voordelig zal zijn voor iedereen. Op vlak van onderwijs ben je dan weer een vertegenwoordiger van alle studenten bio-ingenieur. Je zal dus op verschillende vergaderingen de stem van de studenten moeten zijn om zo in hun belangen te handelen. Één van de belangrijkste voorbeelden hiervan zijn de Stura/LOKO vergaderingen. Naast alle externe zaken vind ik dat een preses, naast de vice-preses, ook binnen de kring een aanspreekpunt voor iedereen moet zijn. Daarom vind ik het noodzakelijk om als preses heel toegankelijk te zijn voor iedereen zowel binnen als buiten de kring. Ook het fakhuis speelt een grote rol binnen je functie. Alle taken als fakhuislid en aanwezig zijn binnen de kring is iets dat ook zeker niet te verwaarlozen valt.

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar op willen focussen?

Zoals eerder al gezegd was het voorbije jaar een zeer bewogen jaar op vlak van financiën. Ondanks de grote uitgaven en de huidige coronacrisis, is er heel veel inzet getoond binnen BR en ook alle andere werkgroepen. Er is sterk op ons geld gelet en zelfs veel meer geld dan vorige jaren binnengehaald. Zo’n investering is natuurlijk niet op een jaar terugverdiend. Daarom zou ik er volgend jaar nog hard aan willen werken om de huidige veranderingen te behouden en te optimaliseren. Het komende jaar zou ik me ook zeker willen focussen op vlak van onderwijs. De coronacrisis die we nu allemaal ondergaan zal dit jaar en vermoedelijk volgend jaar een grote invloed hebben op onze studies. Hierdoor vind ik het belangrijk dat alle studenten hun mening kunnen geven over de genomen maatregelen zodat deze in de toekomst verbeterd kunnen worden. Hopelijk kan vanaf volgend academiejaar alles terug normaal verlopen maar we moeten zeker voorbereid zijn in het geval dit niet zo zal zijn.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?

Eerst en vooral heb ik er gewoon heel veel zin in. Ik kijk er heel hard naar uit om er samen met ons team een topjaar van te maken. Hierdoor is mijn motivatie des te groter en zal ik me alleen maar meer kunnen inzetten voor de functie. Verder denk ik dat ik de geschikte persoon ben omdat het als preses belangrijk is om sociaal, spreekvaardig en een initiatiefnemer te zijn. Ik denk dat ik zeker wel een sociaal persoon ben. Onthaal lid zijn heeft me dit jaar hier wel bevestiging voor gegeven. Het leren kennen van alle eerstejaars was naar mijn mening een unieke en geweldige ervaring. Ik denk dat preses op zijn beurt ook zo’n unieke ervaring kan zijn op verschillende vlakken maar zeker ook op sociaal vlak. Spreekvaardigheid is naar mijn mening ook een belangrijke eigenschap. Niet terugdeinzen om voor zowel kleine als grote groepen te spreken is wel vereist. Met spreken voor grote groepen heb ik zelf nog niet echt veel ervaring maar ik vermoed dat dit geen probleem zal vormen. Één klein werkpuntje is misschien wel mijn uitgesproken kempisch accent. Als preses moet je ook een initiatiefnemer zijn. Als voorzitter of actief deelnemer van verschillende vergaderingen mag je bijvoorbeeld niet bang zijn om ideeën op tafel te gooien. Op dit moment vind ik dat dit al wel één van mijn eigenschappen is maar ik hoop als preses me hier nog meer in te ontwikkelen. Als lid van dagelijks bestuur denk ik dat eerst een vooral het feit dat ik makkelijk met iedereen goed overeenkom en kan samenwerken wel een voordeel is. Als DB en preses natuurlijk ook vind ik het noodzakelijk dat je vaak op LBK-evenementen aanwezig bent. Aangezien dit nu al zeker geen probleem is voor mij verwacht ik dat dit volgend jaar ook zo gaat zijn. Wanneer nodig kan ik plezier natuurlijk aan de kant schuiven en mij verantwoordelijk opstellen, wat zeker belangrijk is als lid van het dagelijks bestuur.

Vice-preses

Jill Devos

Motivatie

Mijn liefde voor LBK begon reeds vanaf het Onthaalweekend in mijn eerste jaar. Sindsdien kan ik op 2 handen tellen hoeveel LBK evenementen ik heb gemist. Na 2 jaar in het presidium gezeten te hebben, waarbij ik 4 verschillende werkgroepen heb vervoegd, vind ik mij kandidaat stellen voor een functie binnen het Dagelijks Bestuur een logische volgende stap. Naast het vaste takenpakket van de vice preses, sprak het mij enorm aan dat je bij het uitoefenen van deze functie nog heel veel vrijheid hebt om je persoonlijke input mee te geven aan LBK. Daarbovenop zal wonen op het fakhuis én boven de Gnorgl een buitengewone ervaring worden. Ik kijk er naar uit om samen te werken met het leukste presidium van Leuven en ik zal er alles aan doen om er een fantastisch werkingsjaar van te maken!

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?

LBK is in de eerste plaats een warme ‘f(r)amily’ voor mij. Als eerstejaars voelde ik mij dankzij LBK direct thuis in Leuven en dit is iets wat we zeker moeten behouden. LBK zorgt voor de nodige ontspanning en ondersteuning naast de studie-uren. Door de verschillende soorten evenementen (cultuur, sport, bedrijvenrelaties, ...) kan LBK een bijzonder positieve invloed hebben op je persoonlijke ontwikkeling. Naast de hard skills die je leert tijdens je opleiding, kan je verschillende soft skills aanleren bij LBK. Zo leer je in het presidium werken in teamverband, vergaderen en organiseren. Maar ook dankzij de verschillende BR-activiteiten wordt de student klaargestoomd voor de arbeidsmarkt.

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?

LBK zou moeten proberen om nog meer bio-ingenieurs aan te spreken die normaal gezien niet deelnemen aan LBK activiteiten. De drempel van het woord ‘studentenkring’ verlagen. Momenteel vind ik dat de kloof tussen actieve LBK leden en andere bio-ingenieurs heel groot is. Daarnaast moet er gewerkt worden aan de professionalisering door in te zetten op de rebranding van de Landbouwkring (naar Leuvense Bio-ingenieurs Kring) maar dit zonder ons warme imago te verliezen. Dit kunnen we verwezenlijken door de krachten te bundelen van de werkgroepen ICT, communicatie en BR. Naast onze feestjes, TD’s en cantussen vind ik dat cultuur-, BR- en sportactiviteiten wat meer in de kijker gezet mogen worden. Hiermee kunnen we ook een ander publiek aanspreken. Natuurlijk moeten we daarom bepaalde concepten durven veranderen om te kunnen verbeteren. Nu LBK door de investeringen in de nieuwe Gnorgl en het fakhuis (en bijkomend de corona crisis) een financieel moeilijk jaar achter de rug heeft, vind ik dat we zeker aandacht moeten besteden aan het opbouwen van een duurzaam spaarpotje. Binnen enkele jaren zal er bijvoorbeeld ook geïnvesteerd moeten worden in de infrastructuur van de Baarr en daarbij is financiële planning een vereiste.

Welke rol speelt deze functie binnen LBK?

Als vice preses ben je, naast de preses, het centrale aanspreekpunt van de kring. Iedereen moet bij jou terecht kunnen (én durven) met hun vragen, hoe klein ze ook zijn. Hierbij helpt het om frequent aanwezig te zijn in de Baarr, de Gnorgl en andere LBK activiteiten. Naast dit centrale aanspreekpunt te zijn, coördineer je ook de interne werking van LBK. Hiervoor is een duidelijke en transparante communicatie uiterst belangrijk. De vice preses zorgt ervoor dat het LBK presidium tevreden is en dat er een goede teamsfeer hangt. Je moet op de hoogte zijn van de werking van elke werkgroep. Presidiumevaluaties en het actief bijwonen van vergaderingen zijn daarvoor een échte must. Als rechterhand van de preses, sta je hem of haar bij voor belangrijke beslissingen of voor het voorbereiden van vergaderingen. Je zorgt samen met de preses voor een goede verstandhouding met de andere kringen en de faculteit. Als fakhuisverantwoordelijke zorg je voor een huiselijke sfeer met duidelijke afspraken in het fakhuis. Ik vind het dan ook belangrijk dat de andere fakhuisleden bij jou terecht kunnen om hun hart te luchten en dat alles bespreekbaar is. Vice preses voor mij in 3 woorden: aanspreekpunt, sfeermaker en presidium-manager. ;-)

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar op willen focussen?

Sommige werkgroepen kunnen in mijn ogen meer integraal deel worden van LBK. Ik heb vaak het gevoel dat de presidiumleden van werkgroepen die niets te maken hebben met ‘feesten’, minder geneigd zijn om naar andere LBK activiteiten te komen. Als vice preses wil ik ervoor zorgen dat elk presidiumlid zich integraal deel voelt van LBK en dit ga ik proberen bereiken door meer presidiumteambuildings te organiseren en ze ook anders aan te pakken (niet enkel de standaard cantus en quiz). Ik zou graag een betere samenwerking willen met ICT voor de drive. Ik wil evalueren welke taken beter behoren tot het takenpakket van de vice of tot het takenpakket van het ICT team. Ook zou ik graag eens een grondige opkuis van de drive willen doen. Hier staan bijvoorbeeld verschillende (vaak verouderde) draaiboeken op waardoor er een versnippering is van informatie. Op het einde van mijn werkingsjaar wil ik dus graag een propere drive kunnen afgeven aan de opvolgers. Nu de Gnorgl en het fakhuis verplaatst zijn naar de Parkpoort, vind ik dat het mijn taak is om actief te werken aan een goede verstandhouding met de nieuwe buurt. Aangezien de vice preses fakhuisverantwoordelijke is, verloopt de communicatie met de buurt ook best via deze persoon. Een vaste contactpersoon bevordert het vertrouwen van de buurtbewoners. De vice preses zal voor deze kwestie uiteraard nauw moeten samenwerken met de Gnorglverantwoordelijke.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?

Na bijna 3 jaar actief LBK-lid te zijn, weet ik goed waarvoor LBK staat. Door mijn ervaring bij verschillende werkgroepen (Baarr, communicatie, jaarpresidium en onthaal) ken ik zowel de positieve als de negatieve kanten van ons LBK presidium. Ik ben van nature heel spontaan en daarom ook geschikt om een aanspreekpunt te zijn voor de kring. Door in verschillende werkgroepen gezeten te hebben en veel aanwezig te zijn op LBK activiteiten, zullen veel mensen binnen LBK mij al kennen. Maar daarnaast vind ik het ook belangrijk om toegankelijk over te komen naar andere mensen toe. Als onthaallid heb ik gemerkt (en dit hebben sommige eerstejaars mij ook expliciet gezegd) dat dit inderdaad het geval was. De eerstejaars konden bij vragen en problemen altijd bij mij terecht én ze kregen hier ook altijd snel een antwoord op. Snelle en duidelijke communicatie, zowel online als in real life, vind ik zelf heel belangrijk en ik probeer dit dan ook altijd toe te passen. Aangezien ik altijd zo gestructureerd en zo efficiënt mogelijk probeer te werken, denk ik dat ik een goed overzicht zal kunnen bewaren over de gehele werking van het presidium. Dit is volgens mij ook een vereiste voor een goede vice preses. Als lid van het Dagelijks Bestuur wordt er verwacht dat je op zo veel mogelijk LBK evenementen aanwezig bent. Vermits ik al 3 jaar lang op (bijna) alle evenementen aanwezig ben, zal dit niet zo’n grote aanpassing zijn voor mij. EN IK HEB ER KEI VEEL ZIN IN!

Penningmeester

Kevin Broux

Motivatie

Ik zag mezelf eerlijk gezegd nooit als een "studentenkringmens" voor ik begon met studeren. Maar toen ik LBK leerde kennen, begon ik hier helemaal anders over te denken. Ik heb er mijn vrienden leren kennen, zit dagelijks in de Baarr en ga naar zoveel mogelijk evenementen. Ik kan me oprecht geen studententijd zonder LBK indenken, ik voel me er volledig thuis. En deze trend zou ik heel graag willen verderzetten door me volledig in LBK te gooien en geen betere manier om dat te doen dan via een DB-functie. Ik kies ervoor om op te komen als penningmeester, een functie die voor mij persoonlijk nog veel nieuwe dingen inhoudt. Ik heb nog niet veel ervaring op het vlak van verzekeringen, subsidies of boekhouding, maar daar ervaring in krijgen is dan ook mijn grootste motivatie. Het lijkt me zeer interessant en ik weet zeker dat ik er enorm veel van zal bijleren! Ik weet dat penning een functie is die veel verantwoordelijkheid met zich meebrengt en ik ben zeer bereid om deze op me te nemen! Hiernaast ben ik ook enorm gemotiveerd om deel uit te maken van het fakhuis. Het zal een zeer zwaar, maar belangrijker: heel leuk jaar worden!!

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?

Voor mij en vele andere is LBK een plek om jezelf te zijn en veel plezier te kunnen maken. Studeren kan soms stress met zich meebrengen. De beste manier om dan te ontspannen is door tijd in de Baarr door te brengen, te gaan woudlopen, gaan lachen op een Revue-voorstelling of 's avonds samen zingen op een cantus of dansen op een TD. LBK geeft studenten de mogelijkheid om ontspanning en plezier te beleven met een enorm toffe groep mensen! Ook focust LBK zich op het onderwijs zelf. Met de feedback van studenten proberen ze er het beste van te maken! Daarnaast is er een tak waar veel studenten nog weinig mee bezig zijn: bedrijvenrelaties. LBK zorgt voor banden met bedrijven en organisaties, die ervoor zorgen dat de stap van student naar werkende mens vlotter kan verlopen.

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?

Over het algemeen denk ik dat LBK zeer goed bezig is en deze werking zeker mag doortrekken. Natuurlijk is niets ooit perfect en kan er altijd meer ingezet worden op bepaalde punten. De mooie LBK wereld die ik net beschreef bijvoorbeeld, wordt niet door elke bio-ingenieursstudent zo ervaren. Jammer genoeg zijn er nog veel studenten die zich wat distantiëren van LBK en er niet teveel tijd in doorbrengen. Natuurlijk is dit een vrije keuze, maar ik denk dat veel mensen gewoon niet weten wat ze missen. Ik hoop dus dat er gefocust kan worden op manieren om meer mensen in LBK te betrekken zodat er meer studenten van kunnen genieten. Daarnaast is onze band met de buurt rond de nieuwe Gnorgl niet fantastisch begonnen. Ik hoop dat we dus ook manieren kunnen vinden om deze band te verbeteren, dit is niet alleen voor ons een voordeel maar zeker ook voor hen. Als we kunnen laten zien dat we meer zijn dan een groep dronken studenten, zijn zij ook veel geruster met ons in hun buurt.

Welke rol speelt deze functie binnen LBK?

De rol van penning is algemeen het beheren van de financiën van LBK en het in orde brengen van subsidies en verzekeringen. Het is een rol die zich meer in de achtergrond afspeelt maar zeer belangrijk is. Het doel van LBK is om alles op een zo studentvriendelijk mogelijke prijs aan te bieden, maar de kring moet ook in stand gehouden kunnen worden. De financiën overzichtelijk bijhouden en regelen is dus van groot belang.

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar op willen focussen?

Vanaf dit jaar is de functie penning wat anders dan voorgaande jaren. Op voorstel van de huidige penningmeester Tijs wordt er overgestapt naar een nieuw boekhoudprogramma waarbij de uitvoering meer bij de officiële boekhouder komt te liggen dan bij de penningmeester. Dit is een zeer goede verbetering aangezien er zo minder kans is op fouten langs onze kant. Daarnaast hoop ik zelf ook op andere vlakken manieren te vinden om de functie van penning te kunnen vergemakkelijken, zodat het nog efficiënter en beter kan uitgevoerd worden. Ik heb hiervoor nog geen specifieke ideeën, maar hoop om gaandeweg aanpassingen in werkwijze of alternatieven te vinden.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?

Ik ben een actief lid van LBK en zou dus ook zeer graag zelf een steentje willen bijdragen voor de kring. Ik weet van mezelf dat ik me heel hard kan motiveren en inzetten voor zaken. Ik hoop dat ik deze motivatie en inzet ook mag gebruiken voor LBK! Penningmeester is een grote verantwoordelijkheid en ik kijk er enorm naar uit om hopelijk deze belangrijke en leerrijke functie op mij te mogen nemen. Deel zijn van het fakhuis schrikt me hierbij alles behalve af. Ik zie mezelf daar echt zitten en ben ook meer dan klaar om te koken voor de vele fakhuisetentjes, op elk evenement aanwezig te zijn en hier ook te helpen met de opruim. Ik ben ervan op de hoogte dat het met momenten zeer zwaar zal zijn om alles te combineren, maar ik weet ook zeker dat de sfeer en het plezier dat erbij komt kijken hier meer dan tegen opweegt. Ook in het algemeen zou ik graag een bijdrage willen leveren aan LBK als DB lid!

Jeroen Felis

Motivatie

Ik wil specifiek voor penningmeester opkomen binnen LBK omdat het voor mij persoonlijk heel nuttig lijkt om de financiële werking achter een organisatie beter te leren kennen. Ik heb hier een gezonde interesse voor ontwikkeld in mijn tijd als penningmeester voor IAAS. Nu ik dus uittredend penningmeester bij IAAS ben, vind ik het tijd worden om een nieuwe uitdaging te zoeken om mijn opgedane kennis en skills verder uit te kunnen breiden. Aangezien ik de werking binnen LBK al vrij goed ken, denk ik dat het voor mij de ideale opportuniteit is om in dit kader mijn kennis verder aan te vullen. Ik ben bereid om mij helemaal voor mijn functie in te zetten en ik ben altijd enthousiast om nieuwe dingen bij te leren, zeker omdat ik hier na mijn studies ook heel graag iets mee wil doen. Dat is ook de reden waarom de verantwoordelijkheid, het lid zijn van het dagelijks bestuur en bewoner zijn van het fakhuis, mij eerder aantrekt dan afschrikt. Ik denk namelijk dat het heel belangrijk is om koelbloedig in een verantwoordelijke functie te kunnen staan en daarvoor is het heel gunstig om al aan een bepaalde vorm van professionaliteit en verantwoordelijkheid te wennen.

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?

LBK is voor mij meer dan een studentenvereniging, het is een groep studenten die graag samen hun krachten willen bundelen om een leuk sociaal verbond op te bouwen waarin iedereen zich thuis kan voelen. Ik heb dit al snel gemerkt in de werkgroepen cultuur, revue en IAAS waar ik dit jaar lid van was. Alle ervaringen die ik het afgelopen jaar heb meegemaakt, kon ik als eerste jaartje enkel van dromen. Dat is in mijn opinie het belangrijkste doel van LBK: Mensen die als eerstejaarsstudent bio-ingenieur toekomen in Leuven gedurende vijf jaar de mogelijkheid bieden om hun studententijd zelf te vormen en zichzelf te ontplooien zodat ze het maximale kunnen halen uit hun studententijd. Natuurlijk houdt dit naast feesten en een leuke tijd hebben ook in om studenten te beschermen door een spreekbuis te bieden over het onderwijs dat de KU Leuven aanbiedt, studenten kennis te laten maken met de arbeidsmarkt, soft skills te helpen ontwikkelen, het leren organiseren van evenementen, te leren hoe je een publiek of doelgroep bereikt, te leren omgaan met andere mensen in teamverband, timemanagement en nog zoveel meer.

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?

Als eerste zou ik zeggen dat de Gnorgl terug een goede naambekendheid heeft gekregen en een herkenbaar baken vormt voor elke bio-ingenieur. Dit gaat natuurlijk ook gepaard met het hebben van een goede relatie met de nieuwe buurt. Ik denk dat een goede communicatie en teruggeven aan de gemeenschap door het organiseren van enkele evenementen voor de buurt daar essentieel in zijn. Zeker als bewoner van het fakhuis is het dus belangrijk om op een dagelijkse basis rekening te houden met onze buren zoals bv tijdens fakhuisetentjes en s’avonds in het algemeen zien dat er niet te veel lawaai is, tijdens gnorglfeestjes het volume en feestgangers in de gaten houden, zien dat gemaakte rommel voor de Gnorgl opgekuist wordt, enzovoort. Idealiter is het hebben van een gezonde rekening waar er ruimte is om mogelijke nieuwe tegenslagen op te kunnen vangen. Hiervoor ga ik in het jaar zeker nog verder proberen om initiatieven uit te werken. Verder wil ik dat we als richting ook een verder naambekendheid uit kunnen bouwen op de arbeidsmarkt zodat mensen meer bewust worden tot wat een bio-ingenieur allemaal in staat is en er meer vraag wordt gecreëerd naar bio-ingenieurs. Een van de voordelen hieraan is dat er op bv. de jobbeurs op een efficiënte manier een breed aanbod kan geleverd worden zodat we zowel bedrijven als studenten tevreden kunnen stellen met hun mogelijke werknemers/werkgevers.

Welke rol speelt deze functie binnen LBK?

Een penningmeester is voor mij een beetje een opzichter die kan ingrijpen als er iets fout dreigt te lopen. Het is dus belangrijk om een breed overzicht te houden om af en toe bij te kunnen sturen als er iets mis kan gaan. Deze functie lijkt dus heel passief maar ik wil nog steeds betrokken zijn bij wat er allemaal gebeurt binnen LBK. Omdat een penningmeester het algemene plaatje kan zien, kan hij soms een alternatieve visie geven over bepaalde onderwerpen waar je als werkgroep zijnde misschien over hebt gekeken. Ik wil hierom altijd paraat kunnen staan om een extra mening te kunnen geven en actief mee te denken aan oplossingen of verbeteringen aan bepaalde zaken.

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar op willen focussen?

Na alles wat ons overkomen is de afgelopen 2 jaar (het moeten zoeken naar een nieuwe Gnorgl, de rechtszaken, de renovaties in de nieuwe Gnorgl en het nieuwe fakhuis, het verhuizen van het fakhuis en de huidige situatie met het coronavirus waardoor vele evenementen in het water gevallen zijn) denk ik dat het de beste zaak is voor ons allemaal om alles zo snel mogelijk weer in een normale doen te krijgen en een beetje constantheid op te bouwen. Hiermee bedoel ik als eerste de nieuwe Gnorgl vlot draaiende krijgen. Verder denk ik dat het prioriteit moet zijn om terug een gezonde rekening op te bouwen zodat we een beetje reserve hebben naar de toekomst toe. Dit kan door bijvoorbeeld een fundraiser of verkoop van merchandise (LBK-bierpotten, LBK-kaarten, LBK-stickers, …). Binnen penning specifiek wil ik voornamelijk werk maken van de opvolging van het plan dat mijn voorganger in gang heeft gezet. Ik zou dus een vaste werkwijze willen uitwerken voor het gebruik van clearfacts, het nieuwe boekhoudkundige programma waar we voor het eerst mee werken, en dit willen evalueren zodat de financiën naar volgende jaren toe efficiënter beheerd kunnen worden. Want nu worden er nog veel te veel fouten gemaakt door o.a. dubbel werk. Ik denk dat het ook belangrijk is om nieuwe ideeën binnen de werkgroepen te evalueren en te zien of ze houdbaar zijn in de toekomst zodat ze bijvoorbeeld niet te verlieslatend zijn.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?

Wat ik aan LBK kan bieden is de kennis en ervaring na een jaar penningmeester te zijn geweest bij IAAS. Hier hebben we enkele grote evenementen georganiseerd zoals de Exco Meeting, wat een van de grootste evenementen is van IAAS op het hoogste niveau. Normaal gezien zouden wij hier 40 internationale studenten van over de hele wereld ontvangen hebben om te discussiëren over ons exchange program. Echter is dit in het water gevallen door de coronacrisis, maar toch heb ik door dit evenement mee voor te bereiden veel ervaring op gedaan. Naast penningmeester draai ik ook al anderhalf jaar succesvol mee met IAAS op lokaal niveau en heb ik al een paar keer kunnen proeven van de hogere niveaus binnen IAAS op de European Directors Meeting in Bonn (Duitsland) en op Exchange Week in Aarau (Zwitserland). Verder heb ik een jaar in het kernteam van Revue gezeten waar we, ondanks we het (nog) niet hebben kunnen opvoeren, toch een mooie gezamenlijke prestatie hebben afgeleverd. Ik heb er ook al een geslaagd cultuurjaar op zitten, waar ik meegeholpen heb aan toch enkele prachtige evenementen zoals de kerstmarkt, de winetasting, de LBKwis, apero&choco en niet te vergeten het koor. Ik denk dus dat dit meer dan genoeg bewijs is dat ik vlot in team kan werken en dat ik open sta voor kritiek om mezelf te verbeteren. Ten slotte heb ik al enkele soft skills trainingen gevolgd bij IAAS die door professioneel opgeleide mensen gegeven werden en ik sta te popelen om deze kennis in een positie als verantwoordelijke in de praktijk te brengen.

Secretaris

Laura Werquin

Motivatie

Sinds dit jaar zit ik in de werkgroep communicatie en hierdoor heb ik gemerkt hoe belangrijk de online activiteit van LBK is. De sociale media van LBK geeft de mogelijkheid om zoveel mogelijk studenten te betrekken bij hun activiteiten. Wanneer dit op een leuke en professionele manier wordt gedaan zullen veel meer bio-ingenieurs en andere studenten zich aangetrokken voelen tot de studentenvereniging LBK. Ook op professioneel vlak is de sociale media belangrijk om een goede indruk na te laten bij bedrijven. Hierdoor is mijn motivatie om secretaris te worden doorheen dit jaar gegroeid. LBK is al sinds het eerste jaar een groot deel van mijn leven geweest. Als eerstejaars was ik erg onder de indruk van de hechte studentenvereniging en de vele activiteiten die georganiseerd werden. Sinds dag 1 wilde ik hier dan ook een deel van uitmaken. Door in het tweede jaar te tappen in de Gnorgl en hierna de eerstejaars te verwelkomen met onthaal heb ik hier al aan kunnen meewerken. Nu wil ik dit dan ook uitbreiden door deel uit te maken van het dagelijks bestuur en mijn eigen werkgroep te leiden.

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?

LBK is belangrijk wegens zijn grote betrokkenheid in het leven van de vele leden van LBK. Al als eerstejaars word je volop betrokken bij de vereniging door het onthaal. Iedereen die deel wil uitmaken van LBK krijgt hiervoor de kans. Het grote aanbod aan activiteiten op zowel sportief, professioneel als cultureel vlak trek een grote verscheidenheid aan studenten aan waardoor LBK toch één van de grotere kringen van Leuven is. Dit is bijvoorbeeld ook te merken op de 24 urenloop waar wij allemaal, zowel sporters als supporters, samen komen om te strijden voor de derde plaats. Onze kring bestaat dan ook uit een hechte groep van zeer gemotiveerde mensen. Dat LBK de leukste kring van Leuven is, is al duidelijk, maar qua studentenvertegenwoordiging moeten we ook zeker niet onderdoen. Zo vertegenwoordigt onderwijs de belangen van de studenten zowel op facultair als universitair vlak. Ook op een goede relatie met bedrijven wordt toegezien binnen LBK. De werkgroep bedrijvenrelaties verzorgt het contact met het werkveld, onder meer met hun jaarlijkse LBK Jobfair.

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?

LBK is een studentenvereniging die een zeer grote verscheidenheid aan activiteiten aanbiedt. Hiermee trekken we een zeer hechte en gemotiveerde groep mensen aan die de werking van LBK verzorgt. Echter schrikt dit studenten die minder betrokken zijn bij LBK vaak af. Daarom denk ik dat het belangrijk is om nog meer mensen te betrekken en dan specifiek bij activiteiten die niet met feesten of drinken te maken hebben. Door culturele en sportieve evenementen meer te promoten via Facebook en Instagram gaan we volgens mij meer mensen aantrekken die normaal niet naar LBK activiteiten komen omdat ze afgeschrikt zijn. Op vlak van bedrijvenrelaties willen we van ons imago als boeren af. Door deze evenementen meer te promoten tonen we ook aan bedrijven dat LBK veel meer is dan een vereniging die leuke feestjes en cantussen organiseert. Vervolgens zal het volgend jaar ook heel belangrijk zijn om de nieuwe Gnorgl een even groot deel te laten uitmaken van LBK als de oude Gnorgl deed. Hiervoor zullen de eerstejaars, die de oude Gnorgl nooit gekend hebben, zoveel mogelijk gemotiveerd moeten worden om naar de nieuwe Gnorgl te gaan zodat ook zij ontdekken hoe leuk onze fakbar is. Anderzijds is het belangrijk om een goede band op te bouwen met de buurt en deze te behouden. Dit zal volgend jaar al gedaan worden door aan het begin van het jaar een receptie te organiseren voor de buurt en hun feedback te vragen over hoe zij de werking van de Gnorgl ervaren. Het organiseren en promoten van andere evenementen doorheen het jaar om de buurt op een leuke manier te betrekken lijkt mij ook zeer belangrijk. De jaarlijkse kerstmarkt is een evenement waarbij dit al zeker kan.

Welke rol speelt deze functie binnen LBK?

Communicatie is een belangrijke werkgroep om alle bio-ingenieurs al vanaf het eerste moment te betrekken bij onze vereniging. De eerstejaars worden op de hoogte gebracht van alles wat een beginnend student bio-ingenieurswetenschappen moet weten via de Onthaalfloreat. Anderzijds worden studenten betrokken bij onze studentenvereniging door de sociale media van LBK. Facebook is het ideale platform om studenten op de hoogte te houden van zowel evenementen als belangrijke mededelingen over onze studierichting. Instagram kan op een ludieke en interactieve manier meer studenten aan trekken voor evenementen. Zelfs wanneer we niet kunnen samenkomen door de maatregels rond het coronavirus, zorgt Instagram met challenges en raadsels toch voor een groepsgevoel. Informatieoverdracht is eveneens een belangrijke taak van de communicatiewerkgroep. Als secretaris sta je in voor het maken van een verslag van de wekelijkse presidiumvergadering. Het is dan ook belangrijk dat deze informatie alle leden van het presidium bereikt. Om studenten op de hoogte te houden van de wekelijkse activiteiten wordt de Humus uitgebracht. Soms kan het moeilijk zijn om een overzicht te bewaren van de vele evenementen die door de verschillende werkgroepen georganiseerd worden. Hiervoor is de Humus, met zijn overzichtelijke weekplanning, het ideale hulpmiddel. Ook is het een platform voor bedrijven om zich voor te stellen of voor de Baarr om hun bier van de week te beschrijven. Wie meer informele informatie wil over de verschillende werkgroepen en studenten binnen LBK kan terecht in de Floreat.

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar op willen focussen?

Sinds dit jaar werd er voor elke Facebookpagina iemand van het communicatieteam verantwoordelijk gesteld om deze te controleren. Dit wil ik volgend jaar zeker verderzetten, aangezien het belangrijk is dat alle Facebookpagina’s een goede indruk maken op zowel studenten, bedrijven en de faculteit. Een template maken voor de omslagfoto van alle pagina’s zodat deze een gelijkaardige lay-out hebben, geeft ook al een professionelere indruk. Dit jaar is dit al gebeurd voor enkele pagina’s zoals sport en dit zou ik nog verder willen uitbreiden. Ook het op tijd online zetten van evenementen en deze genoeg promoten zal een prioriteit worden. Om dit alles te kunnen verzekeren is een nauwe samenwerking met de verschillende werkgroepen nodig en dit is dan ook iets waar ik mij zeker op wil focussen. Met ICT kan samengewerkt worden om een goed uitzicht van de website te verzekeren, zowel naar de studenten als naar bedrijven toe. Ook met bedrijvenrelaties kan een samenwerking gunstig zijn om een zo goed mogelijke indruk op bedrijven na te laten. De Humus wil ik volgend jaar enkel nog digitaal verspreiden. Doorheen dit jaar is de overstap van een papieren versie naar enkel een online versie al gemaakt, omdat de papieren versie door slechts enkelen werd gelezen. Om de Humus meer te promoten wil ik deze interactief maken door op Instagram polls en wedstrijden te organiseren waarvan de uitslag in de Humus wordt bekend gemaakt. Dit jaar trok de Floreat al veel lezers aan en dit wil ik ook zeker verderzetten en uitbreiden door meer vaste rubrieken in te voeren zoals een horoscoop en spelletjespagina. Een belangrijke taak van het communicatieteam zijn de foto’s van evenementen maken. Om de kwaliteit van deze foto’s te verbeteren zou ik iemand met ervaring met fotografie in mijn team willen of iemand zoeken die bereid is een cursus te geven aan (een deel van) de werkgroep.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?

Ik hoop in deze kandidatuur duidelijk gemaakt te hebben dat ik zeer gemotiveerd ben om de werking van de communicatiewerkgroep nog te verbeteren. Door al een jaar meegedraaid te hebben in de werkgroep heb ik een goed inzicht in welke zaken al goed gingen en wat er nog verbeterd kan worden. Doordat LBK nu al een groot deel uitmaakt van mijn leven kan ik goed inschatten wat het inhoudt om lid te zijn van het dagelijks bestuur. Aanwezig zijn op de vele activiteiten zal dus geen probleem zijn. Het hebben van inspraak op de vergaderingen en het mee maken van beslissingen over de werking van LBK spreken mij ook zeer aan. Tenslotte denk ik dat dit ook de ideale kans is om bij te leren. Dit door te luisteren naar de feedback van mijn werkgroep en andere leden van LBK en hierdoor te groeien als verantwoordelijke.

Gnorgl verantwoordelijke

Dries Bombeek

Motivatie

Iedereen herinnert zich zijn eerste avond in Leuven, vol onwetendheid en spanning. Zoals vele anderen zakte ik die eerste zondagavond af naar de kerk van Heverlee waar ons onthaal ons verwelkomde met een leuke avond vol opdrachtjes. Ik voelde mij direct thuis. In mijn eerste jaar heb ik dan ook meteen talloze avonden gespendeerd in de Gnorgl. Telkens wanneer ik binnenkwam werd ik met een warm welkom ontvangen door tappers en tooghangers. Nu is het mijn kans om iets te mogen teruggeven aan deze prachtige kring. Ik hoop dat ik mij volgend jaar Gnorglverantwoordelijke mag noemen en met een gemotiveerd team de mooiste fakbar van Leuven mag uitbaten.

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?

LBK is nog altijd de studentenvereniging van de studenten bio-ingenieur. Daarbij horen natuurlijk zaken zoals de Cudi, communicatie met de faculteit, de jobbeurs etc. Dit wordt mogelijk gemaakt door een zeer geëngageerd presidium. Het grote engagement van ons presidium komt niet voort uit voordelen zoals presidiumwiki’s of voorrang bij ticketverkopen zoals bij sommige andere kringen. Iedereen zet zich in uit voorliefde voor onze kring omdat LBK bijna synoniem staat voor vriendschap en meer is dan simpelweg een studentenvereniging. Iedereen wil zelf iets bijdrage aan deze mooie familie. Dat gevoel van verbondenheid, dat is de bestaansreden ven LBK.

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?

De laatste jaren is LBK gaan inzetten op professionaliseren en afstand nemen van het imago van “boeren”. Dit is zeker een belangrijk aspect in onze toekomst visie, maar dit mag niet ten koste gaan van onze groepssfeer. Er word al eens met het woord sekte gegooid als men over LBK spreekt. In tegenstelling tot een sekte kan iedereen komen en gaan bij LBK zoals ze zelf kiezen. Deze uitspraak zegt enkel iets over ons groepsgevoel. En zolang ‘sekte’ een ludieke beschrijving voor LBK blijft zou ik dit eerder als compliment zien. Ik zou zeer graag zien dat binnen 5 jaar de sfeer binnen LBK op zijn minst even goed is, liefst met een grotere fractie van de studenten als actief deel van LBK. Specifiek zou ik graag zien dat de Gnorgl een goed draaiende fakbar is met eigen gewoontes en tradities waar voornamelijk bio-ingenieurs en LBK-sympathisanten aanwezig zijn. ik zou graag een financieel gezond LBK zien dat een goede relatie heeft met de nieuwe buurt.

Welke rol speelt deze functie binnen LBK?

Als fakbarverantwoordelijke is het jouw taak om er samen met de boekhouder voor te zorgen dat de Gnorgl een succesvol jaar heeft. Dit houd onder andere het plannen en promoten van leuke en originele thema feestjes in en het treffen van de nodige voorbereidingen. Buiten het organisatorische aspect is het belangrijk om te zorgen voor een goede sfeer binnen het Gnorglteam. Dit kan door teambuildings te organiseren maar belangrijker is om veel aanwezig te zijn in de Gnorgl, open te staan voor suggesties, en paraat te staan om in te springen bij problemen. Ten slotte is het ook belangrijk (en het komende jaar meer dan ooit) om op zoek te gaan naar de knelpunten en moeilijkheden die we ondervinden en deze doelgericht op te lossen om de werking van de Gnorgl te verbeteren.

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar op willen focussen?

Ik denk dat een vergelijking tussen het komende jaar en het afgelopen jaar zeer moeilijk te maken valt. Het komende jaar zal er totaal anders uitzien dan de jaren ervoor waardoor het eerder een kwestie zal zijn van te kijken hoe het Gnorglgebeuren in het nieuwe plaatje zal passen. Mijn focus zal volgend jaar dan ook voornamelijk liggen op een succesvolle fakbar maken van de nieuwe Gnorgl, het goed onderhouden van dit splinternieuwe café en het opbouwen van een goede relatie met de buurt.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?

Ik ben nu voor het derde jaar op rij tapper in de Gnorgl. Doorheen deze jaren heb ik niet alleen getapt, maar mij ook extra ingezet en geholpen buiten de momenten dat er geshift moest worden. Dit jaar heb ik Tom ook geholpen met de werken die moesten gebeuren in de nieuwe Gnorgl. Veel voorkennis en inzettingsvermogen is wat in mijn voordeel speelt en waarom ik geschikt ben om Gnorglverantwoordelijke te worden. Toch ben ik er mij van bewust dat er nog veel is dat ik zal moeten bijleren. Ik ben al sinds eerste bac aanwezig op Presidium Vergaderingen, dus ik heb wel een idee van wat er gaande is binnen LBK. Ik ben ook een heel aanspreekbaar persoon die met veel mensen kan socializen. Maar het meest van al ben ik zeer gemotiveerd om mij in te zetten voor LBK.

Gnorgl boekhouder

Wout Henrioulle

Motivatie

Al na enkele dagen na de start van mijn aller eerste semester aan het unief bleek het handig dat mijn kot op kruipafstand was van de Gnorgl. Vele uren heb ik er gesleten en tal van memorabele momenten heb ik er beleefd. Ook leerde ik er als eerstejaartje bijzonder veel van oudere studenten en tappers over de aanpak van de studies en andere levenswijsheden. Al snel had ik een droom: ooit op een dag moest en zou ik aan de andere kant van die toog staan. Het enige wat me destijds tegenhield was het feit dat ik nog geen idee had hoeveel tijd ik nodig had om te studeren, en hoeveel er dan nog over bleef om aan onze kring te besteden. Nadat mijn eerste jaar achter de rug was, bleek het duidelijk dat LBK en het studeren goed combineerbaar zijn. Vanaf dat moment tot op de dag van vandaag ben ik dan ook Gnorgltapper geweest in hart en nieren. Nooit heeft dit als ‘werken’ gevoeld, integendeel, tappen doe ik met plezier. Het brengt voldoening om al het bier en alle wijsheid, waar de tappers me destijds mee overspoelde, terug te kunnen geven. Toch ben ik als tapper niet gestopt met dromen en wil ik me graag nog meer inzetten voor LBK. Echter, ben ik ervan op de hoogte dat opkomen voor Gnorglboekhouder een hele opgave is, maar na overleg met mijn voorgangers ben ik er 100% van overtuigd dat ik deze functie op mij wil nemen.

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?

Het is de vereniging die het mogelijk maakt voor studenten van onze faculteit om bij elkaar te komen en zaken te organiseren. Met trots kunnen we zeggen dat LBK een van de meest gezellige en geëngageerde verenigingen is in Leuven. Dit maakt LBK tot een krachtig tool voor externe communicatie naar bijvoorbeeld de faculteit, andere faculteiten of een bedrijf. Het is een feit dat niet alle studenten bio-ingenieurswetenschappen zich welkom voelen bij LBK, ookal is er weldegelijk voor iedereen een werkgroep of activiteit die aansluit bij zijn of haar interesses. Van het vergaderen over ons studietraject en het regelen van cursussen tot het organiseren van fantastische feestjes en het winnen van de 24-urenloop, er is een hele hoop plezier en verantwoordelijkheid om uit te kiezen. Of misschien ben je meer geïnteresseerd in het onderhouden van bedrijvenrelaties of het ontvangen van eerstejaars en internationale studenten? Voor iedereen is er bij LBK een plaats.

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?

LBK is binnen 5 jaar op de eerste plaats nog steeds de gezelligste kring van Leuven. Daarbij is de voorbije jaren onze kring heel wat professioneler geworden en naar mijn mening mag deze trend zeker worden verdergezet. Op de stempels ‘boer’, ‘sekte’ en ‘zuipkring’ zijn de meesten onder ons wel trots, maar is dat wel nog van deze tijd? We zijn ook ‘ingenieurs’ en LBK is toegankelijk voor iedereen die aan onze faculteit studeert. Hier mag in de toekomst zeker de nadruk op gelegd worden. We zijn momenteel dus de goede richting aan het uitgaan. Als we langzaam maar zeker blijven groeien en verbeteren zoals we nu ook al bezig zijn, staat LBK binnen 5 jaar nog steeds aan de top. Hierbij zullen we vooral moeten bouwen op de financiële gezondheid van de kring, de integratie van minder fanatieke LBK’ers, de goede relaties met de faculteit, de bedrijfswereld en de omgeving en natuurlijk een prestigieuze fakbar. Dit is natuurlijk enkel mogelijk als we jaar na jaar een gedreven team aan de leiding hebben en een groep enthousiaste opkomers die in hun voetsporen zal treden.

Welke rol speelt deze functie binnen LBK?

De Gnorgl is, net zoals de Baarr, een ontmoetingsplaats van onze vereniging en brengt ons samen. Recreatie tussen al het studeren door is voor een bio-ingenieur een must, en onze fakbars zijn daardoor niet weg te denken uit onze kring. De rol van Gnorglboekhouder is het beheren van onze fakbar samen met de verantwoordelijke, met vooral de focus op het financiële aspect ervan. Al is het niet de bedoeling om met de Gnorgl veel winst te maken, er moet door de boekhouder worden bijgehouden hoe de Gnorgl er financieel voor staat. Nog belangrijker is dat de uitgaven en inkomsten en deze van de andere werkgroepen op elkaar worden afgestemd. Ook het selecteren van de drank en snacks die verkocht worden in de Gnorgl en de prijs ervan gebeurt door de Gnorglboekhouder en de verantwoordelijke. Een creatief en gedreven duo aan de leiding van het Gnorglteam vertaalt zich dus rechtstreeks in smakelijke cocktails aan scherpe prijzen. Verder is iemand met een functie binnen het dagelijks bestuur een aanspreekpunt om vragen te stellen of problemen aan te kaarten voor zowel de werkgroep als mensen daarbuiten.

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar op willen focussen?

De focus zal volgend jaar voor heel het Gnorglteam natuurlijk liggen bij het opbouwen van een vruchtbare relatie met de buurtbewoners van onze nieuwe fakbar en bij het ontvangen van zo veel mogelijk bio-ingenieurs (en sympathisanten) in de nieuwe Gnorgl. Aangezien er dit jaar geen Gnorgl was, zal ik verbeteringen aanhalen in vergelijking met de vorige Gnorgl. Het vorig pand was, met alle respect, versleten. Poetsen en spinnenweb verwijderen gebeurde niet overal, en stukjes muur vielen hier en daar naar beneden. De focus zal voor mij als boekhouder liggen op het onderhouden en verzorgen van de nieuwe Gnorgl. We hebben het privilege van een gloednieuwe fakbar te openen volgend jaar, en in deze staat wil ik onze Gnorgl ook kunnen doorgeven aan het team dat ons opvolgt. Extra aandacht zal dus gaan naar het dagelijks opvolgen van de kuis, wat ik in één moeite kan combineren met het tellen van de kassa.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?

Twee jaar werk als jobstudent in de horeca, vier jaar in de leidersploeg van de KSA en twee jaar tappen in de G hebben ervoor gezorgd dat ik zowel kennis heb over leiding geven als over de Gnorgl zelf, wat een perfecte combinatie is om het G-team te leiden. Het helpt ook dat Bombeek en ik heel goed met elkaar overweg kunnen en elkaar kunnen motiveren. Dit hopen we ook uit te stralen naar ons team. Ook de rest van opkomend DB is een toffe en vooral capabele bende. Met velen van hen zat ik dit jaar samen in de werkgroep Onthaal, wat ons al dichter bij elkaar bracht. Samenwerken zal geen probleem zijn! Door volgend academiejaar ontslag te nemen bij de KSA heb ik naast goesting ook een hele brok extra tijd die ik in DB en de Gnorgl kan en wil steken.

Baarr verantwoordelijke

Michiel Ghesquiere

Motivatie

Als eerste baccer heb ik me ingeschreven tijdens de open presidium weken om eens een paar shiftjes te proberen in de baarr. In die tijden was ik nog een voorbeeldige student en twijfelde ik of ik hier niet al te veel tijd mee zou verliezen. Maar na een paar shiftjes was ik volledig verkocht. In tweede bac ben ik pas echt verliefd geworden op de Baarr. Permanent baarr-hangen met pintjes aan één euro en gratis kickeren, maar ook een super leuk baarrteam met nog leukere teambuildings. Met Mathieu als baarrbaas en Joachim als ex-baarrbaas als mijn “grote” idolen werd het idee om zelf op te komen voor deze functie stilaan gevormd. Ik zie het als een mooie uitdaging waaruit ik veel kan leren. Vergaderen, een team managen, telefoontjes en mails sturen naar bedrijven, kortom allemaal skills die ik in mijn verdere leven nog goed ga kunnen gebruiken. Een jaar lang samen werken met opkomend, die ik allemaal als goede vrienden beschouw, lijkt me een enorm leerrijke ervaring. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat ik mij enorm hard ga amuseren met het opkomend DB team en het baarrteam!

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?

Zoals elke studentenvereniging is het doel voornamelijk contacten leggen tussen de studenten van de faculteit. In tegenstelling tot een club is exclusiviteit alles behalve van belang, iedereen is welkom. Dit openstaan voor iedereen is van groot belang voor LBK. Studenten met volledig verschillende interesses en karakters leren elkaar toch kennen, waarin de Baarr een belangrijke rol als ontmoetingsplaats heeft. Door de brede waaier aan activiteiten georganiseerd door de verschillende werkgroepen kan iedereen wel iets vinden wat hem of haar ligt, waardoor wederom elke student BIW zich kan thuisvoelen bij LBK. Op langere termijn kan LBK banden vormen voor het leven en aanvoelen als een echte familie <3

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?

De meeste studenten die LBK goed kennen zijn ervan overtuigd dat dit een super gezellige kring is met enthousiaste en positief ingestelde leden. Naar buiten toe heeft LBK soms een minder goed imago. Mensen die minder begaan zijn met de kring hebben soms een beeld van “marginale boeren” die alleen maar drinken en voor last zorgen. Ik zou graag ook dit soort mensen overtuigen en laten inzien dat LBK meer te bieden heeft. Dit kan door bijvoorbeeld meer evenementen te organiseren met andere kringen, denk aan de wisselweek tussen VTK & Medica, waarbij de kringen elkaar onderling echt leren kennen. Binnen 5 jaar moet LBK financieel stabiel zijn. Na de investeringen in de nieuwe Gnorgl moet er eens goed gekeken worden naar de huidige stand van zaken en vervolgens een goede boekhouding opgesteld worden voor de volgende jaren. Ook inzetten op de groei van BR, goede relaties met bedrijven en een grotere jobbeurs gaan vast en zeker helpen op financieel vlak. Momenteel moet alles van de nieuwe Gnorgl zo snel mogelijk afgewerkt worden zodat we ons kunnen focussen op andere projecten. De Baarr kan wel wat renovatiewerken gebruiken, waaronder een nieuwe vloer achter de toog, hier en daar wat schilderwerken en het vervangen van kapotte stoelen en versleten tafels. Het doel is niet om van de Baarr een fancy lounge te maken, de authenticiteit moet bewaard blijven, maar de basisbenodigdheden moeten in orde zijn.

Welke rol speelt deze functie binnen LBK?

De Baarr is het centrale ontmoetingspunt van LBK. De place to be om uit te rusten na een lang hoorcollege met je jaargenoten, maar ook om contacten te leggen met studenten van andere jaren. Voor veel studenten is een bezoekje aan de Baarr een eerste aanraking met LBK en vormt het een opstap naar verdere activiteiten binnen de kring. Kortom, de Baarr is van cruciaal belang binnen LBK. Als verantwoordelijke moet ervoor gezorgd worden dat hier alles vlotjes verloopt en de studenten optimaal kunnen genieten van de Baarr. Dit door alle bieren op tijd te bestellen, waaronder het bier van de week, de shiften regelen, zien dat het afval wordt weggedaan etc. Een belangrijk aspect van dit alles is het managen van het Baarrteam. Ik wil ervoor zorgen dat iedereen in het team zich goed in zijn vel voelt, enthousiast is en graag achter de toog staat. Dit door zelf veel aanwezig te zijn in de Baarr, naar iedereen te luisteren en super leuke teambuildings te organiseren. De Baarr kent jaarlijks enkele grote evenementen die veel volk trekken. Als verantwoordelijke moeten deze evenementen goed op voorhand gepland worden. Denk onder andere aan het promoten van deze events op sociale media, het regelen van het benodigde materiaal en meer.

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar op willen focussen?

Ik zou graag voor aanvang van het semester al een volledig team hebben en een eerste bijeenkomst houden waarbij ik, samen met de boekhouder, het hele gebeuren van de baarr al eens kan toelichten, eventueel met een tapcursus en bijkomende teambuilding. Ik wil vermijden dat de tappers hun eerste shiften met onvoldoende kennis aanvatten en het aantal foutjes in de eerste paar weken minimaliseren. Verder wil ik echt dat het team één grote vriendengroep wordt. Dat ze voor elkaar instaan, af en toe eens een shiftje overpakken, bijspringen wanneer nodig, helpen met afsluiten. Hierin ga ikzelf natuurlijk proberen het voorbeeld te zijn. De onderlinge verbanden tussen de verantwoordelijke en de leveranciers kunnen altijd nog verbeterd worden. Hierin wil ik verder de relaties met InBev en andere leveranciers opbouwen, zorgen dat de benodigde bieren op tijd worden aangevuld en hier en daar een voordelige promo meepikken. Iets waar ik me persoonlijk soms aan kan ergeren is de houding van de klanten ten opzichte van de baarrtappers. Vaak laten ze al hun rommel op de tafels liggen en brengen ze hun glazen niet naar de toog. Ze gaan er vanuit dat de tappers dit wel zullen doen. Als verantwoordelijke zou ik mensen hier op aanspreken en zo hun mindset proberen te veranderen. Als iedereen een klein beetje extra moeite doet zou dit de tappers heel wat extra werk besparen. Ten slotte wil ik innovatief zijn. Enkele nieuwe evenementjes introduceren, een online systeem bedenken voor de broodjes zodat het bestellen efficiënter gaat, een systematisch afsluitritueel uitdokteren zodat het sluitingsuur meer gerespecteerd wordt door de klanten (dan kan de tapper op tijd in zijn bedje kruipen of naar de Gnorgl trekken), nieuwe bieren van de week proberen en nog veel meer.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?

Allereerst ben ik heel begaan met de Baarr. Ik ben er graag (en veel), ik shift graag en ken de meeste baarrhangers wel. Aan motivatie is er geen gebrek. Ook heb ik al wat ervaring als tapper. In eerste bac heb ik reeds mijn eerste shiftjes gedaan. In het tweede jaar heb ik een volledig jaar meegedraaid. Omwille van een groot aantal studiepunten in combinatie met onthaal heb ik in het eerste semester van mijn 3de jaar niet getapt, maar toen besefte ik dat ik het toch wel miste en heb me in het tweede semester dan toch aangesloten bij het huidige team. Ik zit al enkele jaren in het bestuur van mijn jeugdbeweging, waar ik ook leiding geef. Hier houden we maandelijkse bestuursvergaderingen en krijgt iedereen specifieke taken toebedeeld. Ook in mijn jaar als onthaal heb ik al wat vergaderingen doorstaan. Ik ben mede lid van een groep die onze jaarlijkse fuif organiseert, die gemiddeld een 1300 tal bezoekers aantrekt. Hieruit heb ik geleerd dat er veel komt kijken bij het organiseren van zo’n evenement. Van het regelen van security, bestellen van materiaal en aanvragen van vergunningen tot de opzet, verdelen van de shiften en evalueren van het team. Deze ervaring zal goed te pas komen bij het organiseren van de baarr gerelateerde evenementen. Ten slotte ben ik ervan overtuigd dat de samenwerking tussen de opkomend boekhouder, Bart, vlot zal verlopen. We zijn een dynamisch duo, we vullen elkaar goed aan. Wanneer ik iets te nonchalant aanpak, zal Bart, die meer oog heeft voor detail en een kritische mindset, me hierop wijzen. Omgekeerd zal ik proberen wat vaker mijn handen vuil te maken en bijspringen waar nodig. Ik kijk echt uit naar volgend werkingsjaar en kan niet wachten om erin te vliegen!

Baarr boekhouder

Bart Steemans

Motivatie

Als toekomstige student kreeg ik in de zomer van 2017 een "onthaal floreat" doorgestuurd gekregen met de bedoeling mij een eerste indruk te geven van hoe het studentenleven er zou uitzien. Ik bladerde er even door en kwam plots op een sectie die over de Baarr ging, toen wist ik al dat het om iets ging dat me interesseerde: een plaats waar iedereen kon samenkomen om te ontspannen na een zware dag studeren. Deze gedachte heb ik mijn eerste jaar dan omgezet in praktijk. U kon mij waarschijnlijk die periode de helft van de tijd achter de toog zien met of zonder pint. Dit merkte Mathieu Joos (ex-opkomend-baarrbaas) op en toen kwam natuurlijk de vraag of ik eens aan de andere kant van de toog wou staan. Mijn antwoord was zonder twijfel “ja” en sindsdien heb ik veel ervaring kunnen opdoen. Al snel leerde ik de werking van de baarr kennen. Ook in teamverband werken was echt iets voor mij. Vroeg in het derde jaar kwam ter sprake of ik niet geïnteresseerd was om Baarrboekhouder te worden. Dat zette mij aan tot nadenken. Ik zou boekhouder willen worden om verschillende redenen. Het is een goede periode in mijn leven om een grote verantwoordelijkheid te leren nemen. Bovendien zijn de taken die ik krijg met betrekking tot het financiële aspect zeer leerrijk en ook nuttig voor later. Bezig zijn met de Baarr is geen probleem (daar ben ik toch praktisch elke dag). De Baarr heeft al zoveel voor mij gedaan, het wordt eens tijd om eens iets terug te doen voor de Baarr.

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?

Studentenverenigingen bestaan over het algemeen om hun studenten een makkelijke, leuke en interessante studententijd te bezorgen. U kan het zien als een soort instelling die de studenten onderling verbindt met elkaar. De verschillende werkgroepen van LBK zorgen ervoor dat elke student wel ergens zijn plaats vindt. Niet alleen is een vereniging nuttig tijdens het studeren maar ook na de studies om relaties met bedrijven aan te gaan en ze te onderhouden. Wat ik nog belangrijk vind is dat de praesidiumleden van LBK aanspreekbaar moeten zijn voor iedereen, en hun best moeten doen om iedereen te proberen betrekken bij het hele studenten-gebeuren.

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?

Tegen dan zullen hopelijk alle problemen van de nieuwe Gnorgl opgelost zijn zodat we verder kunnen kijken naar nieuwe projecten. Dan bedoel ik projecten als de Baarr. Er moet dringend een nieuwe vloer gelegd worden achter de toog en de tafels en stoelen zijn ook aan een flinke opknapbeurt toe. De Baarr is een beetje verwaarloosd geweest met alle aandacht voor de nieuwe Gnorgl (wat zeer begrijpelijk is natuurlijk) maar na 5 jaar hoop ik toch op wat meer renovaties in de Baarr. LBK zou ook professioneler moeten ogen naar de buitenwereld toe. Reclame maken voor evenementen, de website, de jobbeurs, het financiële aspect van LBK zijn allemaal zaken die vooruit gaan maar nog niet helemaal zijn waar ze zouden kunnen zijn. Om dit te verbeteren zouden we kunnen kijken naar de grotere kringen zoals VTK en Ekonomika hoe zij vooruit zijn gegaan. LBK moet met de tijd naar een hoger niveau worden getild. Ik pleit ook voor meer interfacultaire evenementen. Zo leert men ook mensen van andere kringen kennen. Bovendien is het ook altijd handig om een goede band te onderhouden met andere kringen. Binnen 5 jaar zou ik ook graag zien dat LBK een groter financieel vermogen heeft dan nu. Momenteel lenen we bijvoorbeeld nog veel materiaal van VTK dat wij ons zelf niet kunnen veroorloven. In de toekomst moet LBK zelfvoorzienend zijn. We kunnen in de goede richting gaan door meer te proberen binnenhalen met BR en meer volk te lokken naar de Baarr.

Welke rol speelt deze functie binnen LBK?

Mijn functie spreekt voor een groot deel voor zichzelf, namelijk de financiële kant van de Baarr in orde brengen en het verhuur van de Baarr regelen. Dit is echter niet het enige waar mijn functie van belang zal zijn. De Baarrboekhouder is ook medeverantwoordelijk voor het Baarrteam en zal over het algemeen ook een oogje in het zeil moeten houden op de werking van de Baarr op zich. Dat vereist natuurlijk een goede communicatie en samenwerking met de Baarrverantwoordelijke en het team. Beslissingen nemen omtrent de prijzen van onze producten is ook één van de taken. Klanten soms teleurstellen door een verandering in prijzen hoort er dan ook bij. Nog een laatste belangrijk punt: de boekhouder moet een toegankelijk aanspreekpunt zijn voor iedereen in de Baarr al is het maar om een babbel te slaan of vragen te stellen over de Baarr.

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar op willen focussen?

Als eerste wil ik goede banden met de leveranciers opbouwen waardoor LBK in een goed daglicht staat. Zo kunnen we soms meer krijgen dan wat ze ons normaal zouden bieden. We willen ook betere banden met andere brouwers die niet geaffilieerd zijn bij AB-Inbev zodat we goede deals kunnen sluiten met betrekking tot ‘het bier van de week’. Samen met de Baarrverantwoordelijke zal ik er ook voor proberen zorgen dat onze faciliteiten als de kickertafel, de vuurkorf of de zetels altijd proper en in orde zijn. Regelmatige colruytbezoeken samen met een door mij aangeduide ‘colruyt verantwoordelijke’. Dit zal een persoon zijn die in de werkgroep logistiek én baarr zit. Ik wil ervoor zorgen dat deze optijd gebeuren waardoor we hopelijk nooit zonder producten zitten die onze klanten nodig zouden hebben. Door middel van teambuildings wil ik samen met de verantwoordelijke ervoor zorgen dat iedere persoon zich deel voelt van een echt team. Hopelijk zal iedereen zijn shift met plezier doen, meer in de baarr zitten en vlijtig meehelpen wanneer ze zien dat een mede tapper even verdrinkt in de drukte van zijn/haar shift. Tot slot wil ik nog aanhalen dat ik goed ga letten op mijn communicatie. Als boekhouder moet ik in direct contact staan met de verantwoordelijke, mijn team en dagelijks bestuur. Het contact met de opkomende verantwoordelijke zal niet moeilijk zijn, Michiel (opkomend verantwoordelijke) en ik kennen elkaar goed en zijn niet bang om onze gedachten te delen met elkaar. Voor dagelijks bestuur bestaan er wekelijkse vergaderingen waar ik aanwezig zal zijn. Voor het team zal ik zoveel mogelijk in de baarr proberen zijn.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?

Wanneer ik zeg dat ik mij ergens voor ga inzetten dan ga ik er volledig voor met alle energie en motivatie die ik heb. Als er iets is waar ik mij voor wil inzetten in LBK dan is het de Baarr wel. Deze plaats is één van de weinige plekken die ik nooit beu word. Bovendien leer ik snel en zal ik de taken van een boekhouder ter harte nemen. Met cijfers werken is voor mij ook nooit een probleem geweest. De samenwerking met Michiel (opkomend verantwoordelijke) zie ik ook vlot verlopen. Ik ken zijn sterktes en zwaktes zoals ook hij mijn sterke en zwakke punten kent. We vullen elkaar aan op een manier dat we de Baarr samen goed zullen managen. De dagelijks bestuur functie neem ik met plezier op. Dit jaar ben ik onder andere onthaal geweest en het leukste aan onthaal vond ik de eerstejaars betrekken bij LBK. Ik vond het geweldig om beschikbaar te zijn voor deze mensen. Zeker het aspect dat ze mij als aanspreekpunt zagen voor al hun vragen. Zelf ben ik heel aanwezig op veel evenementen van LBK dus het zal geen moeilijke transitie worden van gewoon lid naar dagelijks bestuur. Het enige dat verandert zijn de vergaderingen en de functie die ik zal bekleden. Tot slot wil ik nog even zeggen dat als het van mij afhangt het een geweldig werkingsjaar van LBK zal worden!

Activiteiten verantwoordelijke

Riet Briers

Motivatie

Al vanaf het onthaalweekend werd me duidelijk dat LBK een enorm open, hechte, geëngageerde kring is. Als schacht voelde ik me er al snel welkom. Dankzij de vele TD’s, de Baarr en de Gnorgl leerde ik veel nieuwe mensen kennen; vooral mede bio-ingenieurs. Als groene, onbezonnen schacht rolde ik vrij snel in het kringleven van LBK. Doorheen mijn eerste jaar had ik al veel leuke ervaringen gehad die me hebben overtuigd om verder iets te doen binnen het presidium van LBK. In mijn tweede jaar in Leuven werd ik daarom ook lid van de werkgroep Feest. Dat jaar heb ik de kans gekregen om te kunnen samenwerken met een hechte en toffe groep. Samen leefden we naar onze evenementen toe. We probeerden de evenementen zo leuk mogelijk te maken door steeds met originele thema’s, lekkere cocktails en mooie banners uit de hoek te komen. Achteraf geeft het dan ook veel voldoening wanneer de studenten een geslaagde avond hadden. Ik leerde veel bij over de werking van LBK achter de schermen en over de organisatie van een evenement. Verder sloot ik me in totaal bij drie werkgroepen aan; Feest, Onthaal en het 3e bac presidium. Ik stel me hierbij dus kandidaat als activiteiten verantwoordelijke. Zo hoop ik mijn medestudenten een onvergetelijke studententijd te kunnen bezorgen.

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?

LBK is niet meer weg te denken uit mijn studententijd. Op alle vlakken. Op studiegerelateerd vlak heb ik enorm veel gehad aan de PAL-sessies, de examenwiki en de tips van oudere mede-bio-ingenieurs. Dit gaat er hopelijk voor zorgen dat ik mijn studie met minder kleerscheuren kan afronden. Ook dankzij de vele BR launches zorgt LBK voor de nodige voorbereiding op wat ons te wachten staat na onze studentenjaren. Op vlak van ontspanning en het uitgaansleven was LBK steeds een vaste waarde in mijn kotleven. Van de vele gezellige momenten in de Baarr tot alle leuke avonden in de Gnorgl of op een van de vele TD’s. Kortom; LBK is voor mij een vereniging die studenten samenbrengt, die ervoor zorgt dat er ook altijd wat ontspanning is en ervoor zorgt dat er altijd een vaste terugvalbasis is. Ik hou er een hechte vriendengroep aan over. Ik kijk er dan ook enorm naar uit om volgend jaar samen met hen het bestuur van LBK te vormen.

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?

Voor de nabije toekomst hoop ik dat we een goede band kunnen opbouwen met de nieuwe buurt. Dit kan volgens mij door een goede communicatie. Bijvoorbeeld door hen op de hoogte te houden van activiteiten en altijd open te staan voor hun eventuele opmerkingen. Op professioneel vlak zijn we de laatste jaren al enorm gegroeid, vooral dankzij Bedrijvenrelaties. Ik hoop dat we deze groeicurve kunnen aanhouden. We zijn een hele open en hechte kring. We hebben activiteiten voor ieder wat wils. Toch worden we door buitenstaanders vaak beschouwd als een sekte. Hier wil ik verandering in brengen. Ik zou een groter deel van de studenten van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen willen betrekken. Zo zou ik ook graag afstappen van het stereotype dat we enkel ‘boeren’ zijn, want onze studierichting is veel uitgebreider dan enkel landbouw. Nog een klein puntje; ik zou ook zeer tevreden zijn als we binnen vijf jaar als kring hebben kunnen investeren in herbruikbare bekers. Zo zouden we het afval dat we produceren tijdens cantussen en TD’s kunnen reduceren. Als bio-ingenieur zijnde, is dit een must. Ik hoop dat in de toekomst LBK nog steeds dezelfde open, hechte kring is zoals ik deze als eerste baccer heb ervaren en nu nog steeds ervaar.

Welke rol speelt deze functie binnen LBK?

Als activiteiten verantwoordelijke is het mijn taak de studenten de nodige ontspanning te bieden, dit door cantussen en TD’s te organiseren. Daarbuiten wil ik ook, eventueel in samenwerking met andere werkgroepen, kleinere, extra activiteiten organiseren. Verder zal ik er ook op toezien dat de shiften correct uitgevoerd worden door de rest van het presidium. Voor de leden van LBK is er niet veel nodig om van een TD een geslaagd feestje te maken. Ik zal hen voorzien van de nodige dansschijfkes en consumpties om de sfeer compleet te maken. Tijdens de cantussen zal ik ervoor zorgen dat de pintjes (of watertjes) rijkelijk en fris geserveerd worden.

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar op willen focussen?

Het is een droom van iedere activiteiten verantwoordelijke om het volk vroeger op de TD’s te krijgen en dat ze meer consumeren op de TD dan op de voordrink. Zo kan ik in het begin van de avond leuke promo’s geven waardoor het feestje vroeger op gang getrokken wordt. Verdere mogelijkheden moeten zeker besproken worden. Ik wil me dit jaar dan ook focussen op meer reclame maken via sociale media. Ik hoop door Instagram-posts en win-acties of promo’s op Facebook een grotere groep studenten te bereiken. Zodat ik ook steeds genoeg studenten van andere faculteiten, de minder actieve LBK-leden en de internationale studenten naar mijn evenementen kan lokken. Als bio-ingenieur is het ook belangrijk dat we het milieuaspect in rekening brengen. Tijdens de evenementen kan ik hier aan werken door het afval te reduceren. Zo ben ik voor het gebruik van herbruikbare bekers. Tijdens de cantussen in de Moete maken we hier al gebruik van en zien we dat dit zeker een haalbaar alternatief is. Verder wil ik naast TD’s en cantussen ook kleinere, extra evenementen organiseren en de provinciestrijd in een nieuw jasje steken. Kempenaren, geen paniek! Ik beschouw jullie als een volwaardige provincie.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?

Doordat ik reeds heb meegedraaid als lid van de werkgroep Feest weet ik goed wat me te wachten staat en wat er van me verwacht wordt. Als lid van de werkgroep Onthaal heb ik zeker leren samenwerken, organiseren, plannen en probleemoplossend denken. Ik werk graag samen in team en kan mijn mening op een onderbouwde manier naar voor schuiven. Ik durf tradities in vraag stellen met het oog op de groei van onze kring. Wanneer anderen mij beschrijven worden vaak de woorden sociaal, spontaan en gemotiveerd gebruikt. Deze eigenschappen zie ik zeker van pas komen voor een functie als activiteiten verantwoordelijke en als lid van het dagelijks bestuur. Ik hoop dan ook met mijn energie en inzet de rest van mijn team te enthousiasmeren. Mijn ervaring als leidinggevende heb ik vooral opgedaan tijdens de vele jeugdkampen die ik begeleid heb. Ik ben zeer gemotiveerd om eraan te beginnen en kijk ernaar uit om een jaar lang samen met de anderen van het dagelijks bestuur het kloppend hart van LBK te zijn.

Sport verantwoordelijke

Bram Vercruysse

Motivatie

Deel zijn van LBK was vanaf de infodag voor het begin van mijn eerste jaar al een droom van mij. Ook na onthaalweekend was ik super enthousiast en kwam de het idee om later deel van het ‘Dagelijks Bestuur’ te zijn meermaals in mij op. Doorheen de studie zelf echter merkte ik dat ik geen tijd had om actief in een werkgroep mee te draaien en kwam mijn betrekking bij LBK –naast 2 volle weken tappen in de Baarr- niet verder dan regelmatig in de Baarr lunchen en losgaan op de feestjes. In het eerste semester van het derde jaar was ik op Erasmus in Praag. Hier heb ik de tijd van leven beleefd, maar heb mijn voetbal hiervoor opgegeven. Toen ik het semester nadien terug in Leuven was, merkte ik dat ik heel wat vrije tijd had. Het idee van deel te zijn van LBK begon natuurlijk terug te spelen. Na wat informeren en overleggen met vrienden heb ik ten slotte besloten om op te komen als sportverantwoordelijke. Deze functie combineert mijn liefde voor sport en mijn drang om ergens in groep aan samen te werken. Daarbij komt ook kijken dat ik als lid van het presidium heel wat mensen beter zou leren kennen. Nu ben ik heel erg enthousiast en kijk ik er heel hard naar uit.

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?

LBK bestaat voor mij om de studenten aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen te ondersteunen en entertainen op alle vlakken. Dit gaat van feestjes tot studiebegeleiding, van sportactiviteiten tot voorstellingen van de Revue, van cursussen verkopen tot het organiseren van een jobbeurs, van cultuur-en skireis tot gezellig chillen in de Baarr of een pint pakken in de Gnorgl. LBK kan een meerwaarde zijn voor bijna elke student bio-ingenieurswetenschappen en zorgt voor vriendschap en samenhorigheid binnen onze faculteit.

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?

Eerst en vooral wil ik vermelden dat ik vind dat LBK super bezig is. Het is een topkring met geweldige evenementen en een gezellige sfeer. Ik vind het belangrijk dat LBK aan iedere student iets te bieden heeft. Dit is volgens mij nu zeker het geval, maar hier moet blijven op ingezet worden. LBK staat bekend als een kring die zeer goed kan feesten (en terecht want de feestjes zijn legendarisch). Een mooi doel zou zijn om de reputatie van niet de niet feest gerelateerde evenementen op een gelijkaardig niveau te brengen Ik ben zeker een voorstander van wekelijkse, kleinere, verschillende soorten activiteitjes zodat studenten heel het jaar door de mogelijkheid hebben om zich via LBK te amuseren, ontspannen en ontwikkelen. De afgelopen jaren is dat zeker vooruit gegaan, maar hier wil ik blijven op inzetten.

Welke rol speelt deze functie binnen LBK?

Als sportverantwoordelijke ben ik verantwoordelijk om samen met mijn team studenten de mogelijkheid te geven om te ontspannen door middel van te bewegen, nieuwe sporten te ontdekken en zich natuurlijk kei hard te amuseren. Dit kan door middel van grote evenementen zoals 24urenloop, skireis, survival of the student… maar ook via de kleinere zoals woudlooptrainingen en ‘Sport in de kijker’. Sportactiviteiten zijn het perfecte middel voor het creëren van nieuwe of hechtere vriendschappen en bevorderen de samenhorigheid binnen de faculteit.

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar op willen focussen?

Mijn voorgangers hebben het in mijn ogen zeer goed gedaan. Studenten hadden de mogelijkheid om bijna wekelijks een sportactiviteit bij te wonen. Dit wil ik graag doorzetten. Het zou mooi zijn mocht LBK wekelijks 1 of 2 sportactiviteiten aanbieden. Ook de typische grote evenementen zoals de 24urenloop en skireis waren de afgelopen jaren een succes. Ik zou zeer tevreden zijn mocht het niveau hiervan behouden blijven. Een ander traditioneel evenement dat de laatste jaren wat aan populariteit aan het verliezen is, is de ‘Highlandgames’. Het zou fijn zijn om samen met mijn team deze trend om te keren en er terug een topevent van te maken.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?

Sport heeft altijd al een belangrijke rol gespeeld in mijn leven. Ik ben dan ook zeer enthousiast dat ik de kans krijg om sportverantwoordelijke bij LBK te zijn en ben hier heel gemotiveerd voor. Ik ben een instructor in spé en hoofdanimator bij Sportakampen in het jeugdwerk, dus heb ervaring met een groep te leiden, voor een groep staan en samen te werken. Samen met mijn 11 jaar in de Chiro zorgt dit er ook voor dat ik creatieve activiteiten kan organiseren. Mijn verantwoordelijkheidsgevoel zal ervoor zorgen dat ik deze functie zeer serieus neem. Tijdens vergaderingen ben ik niet bang om kritisch naar de onderwerpen te kijken en help ik zoeken naar realistische oplossingen en ideeën. Ik hanteer de zegswijze “spreken is zilver, zwijgen is goud” en vind het dus heel belangrijk dat er naar elkaar geluisterd wordt en dat de discussies relevant blijven. Zodra dat de orde uit de hand dreigt te lopen, grijp ik in en probeer ik het gesprek terug in de juiste banen te leiden.

Cultuur verantwoordelijke

Timo Geenen

Motivatie

Ik wil heel graag meedraaien in de werking van onze studentenkring. Ik wil betrokken zijn bij de activiteiten, discussiëren over belangrijke beslissingen en weten wat er speelt achter de schermen. Ik wil mijn job goed doen, nieuwe activiteiten invoeren en samenwerking bevorderen. Ik ben gemotiveerd om deel uit te maken van het presidium, overal aanwezig te zijn en meer mensen te leren kennen. Ik ben gemotiveerd om zoveel mogelijk LBK’ers te trekken, ook diegenen die normaal niet naar cultuuractiviteiten komen. Ik ben gemotiveerd om alle verplichte taken gedecideerd uit te voeren en ervan te leren. Ik kijk ernaar uit om een team samen te stellen en daarvan aan het hoofd te staan. Ik overleg graag om samen naar oplossingen te zoeken. Ik hoop zowel binnen als buiten mijn team nieuwe vrienden te maken en nieuwe vriendschappen te creëren door de evenementen die we ondernemen, om LBK een beetje dichter bij elkaar te brengen. De diversiteit van de evenementen binnen cultuur is wat mij het meest aanspreekt. Ik kijk ernaar uit om de koor- en danslessen te organiseren evenzeer als de Kerstmarkt; om gezellige avonden te organiseren, zoals Apero en choco, maar ook om de grote evenementen te organiseren, zoals Concerto. LBK ligt me nauw aan het hart, daarvan deel uit te maken vind ik ongelooflijk en mee in het dagelijks bestuur zitten lijkt me een grote eer.

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?

LBK bestaat omdat eenheid en identiteit een persoonlijk gegeven is voor elke bio-ingenieur in opleiding. Het is heel moeilijk om aan buitenstaanders uit te leggen wat we studeren; het maakt niet uit welke optie. Alle leden weten echter heel goed wat het betekent om deze opleiding te volgen, dankzij de studentenkring. Het is een moeilijke studie, maar iedereen die om de paar weken in de baarr zit of naar een aantal activiteiten weet dat hij of zij niet alleen is. LBK verbindt ons allemaal veel meer dan onder woorden valt te brengen. LBK bestaat als hulp aan de studenten, bij hun studie bijvoorbeeld: PAL, examenwiki, onderwijs, peters en meter en meer. Daarnaast is het heel gemakkelijk een sociaal leven op te bouwen binnen deze kring zonder assertief te moeten zijn. Het gevoel dat je welkom bent en met iedereen kan praten is een enorm waardevol gegeven. LBK bestaat om zijn leden te tonen hoe we onze kennis en wil kunnen gebruiken om de wereld een beetje beter te maken. Zo stond de studentenkring aan de bron van Bloedserieus, Plan Sjarel en Interfacultaire Rockrally, ambitieuze projecten met als doel solidariteit te creëren. LBK biedt een antwoord op het cynisme dat men zich moet neerleggen bij de situatie in de wereld en dat alles oneerlijk is. LBK toont waarom onze wil ertegenin te gaan nut heeft en daarom heeft de kring zoveel betekenis voor mij. Deze zijn voor mij de drie kernredenen waarom LBK voor mij bestaat.

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?

De naam van LBK is een werkpunt. Er is om deze reden al besloten om voortaan de naam LBK te gebruiken en niet Landbouwkring, om weg te geraken van de vroegere naam landbouwingenieur. Landbouw is een integraal deel van de bio-ingenieurswetenschappen maar is al lang niet meer alleen. Men is op zoek naar een nieuwe naam voor de studentenkring en binnen 5 jaar zou dit opgelost moeten zijn. Een andere, zeer nabije verandering is de opening van de nieuwe Gnorgl. Daarbij hoop ik dat binnen vijf jaar de nieuwe generaties studenten net zo nostalgisch over deze Gnorgl kunnen spreken als wij en onze voorgangers over de vorige. Een belangrijk doel moet zijn om minstens evenveel en liefst meer mensen te trekken dan voorheen, om de nieuwe Gnorgl als vaste waarde te vestigen. Vanuit de faculteit zijn opmerkingen gegeven over de isolatie van internationale studenten. Aandacht en samenwerking met de werkgroep internationaal lijken me een goede zaak. We moeten tonen dat wij wel degelijk internationals erbij kunnen betrekken. Persoonlijk zie ik ook veel nut en potentieel in de organisatie IAAS. Een wereldwijd orgaan met stagemogelijkheden en uitwisseling van kennis. Meer aandacht mag bijgevolg hieraan gegeven worden. Vanwege de verhuis van fakhuis en Gnorgl is een goede buurtwerking en -verstandhouding belangrijk. Ik hoop zo snel mogelijk goed overeen te komen en dat uiteraard langer dan 5 jaar vol te houden. Ik heb goeie moed in de verwezenlijking van deze zaken.

Welke rol speelt deze functie binnen LBK?

Cultuur organiseert Concerto, de quiz, de cultuurreis, de Kerstmarkt, koor, danslessen en meer. Het doelpubliek ligt anders dan bij de meeste andere activiteiten. Mensen die niet graag naar cantussen of TD’s gaan komen misschien wel graag naar de dansles of het concerto. Er is een zekere vrijheid van invulling voor de overige activiteiten en daar wil ik zeker gebruik van maken. Ik hoop mensen te trekken die normaal alleen naar cultuuractiviteiten komen door Baarravonden aan activiteiten te koppelen; ik hoop om meer interactie aan te moedigen tussen de beide groepen. De rol van cultuur is niet essentieel in die zin dat LBK niet zal stoppen met draaien zonder, maar het brengt een enorme meerwaarde voor mensen die naar zulke activiteiten komen en voor de samenhang die de functie kan brengen binnen en buiten de studentenkring.

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar op willen focussen?

Een eerste punt betreft de cultuurreis. De vorige 2 jaren was dit een succes en onmiddellijk volzet, waardoor dit jaar op maximale bezetting werd gerekend. Er is net een minimale bezetting bereikt voor het geannuleerd werd, vermoedelijk omwille van de minder exotisch klinkende locatie: Rotterdam. Het is dus een kwestie van de juiste locatie te vinden, ook al vond ik persoonlijk Rotterdam zeer interessant. De locatie moet ook haalbaar zijn. Om het risico te beperken lijkt me het best om uit te gaan van een minimale bezetting voor de begroting. Niet zozeer iets dat verbeterd moet worden maar wel aangepast, is de kerstviering. Volgend academiejaar bevindt de Gnorgl zich op een andere plek en er gaan stemmen op geen misviering te houden. Dit staat natuurlijk in de statuten, maar de relevantie ervan lijkt afgenomen omdat de kerk niet meer in de buurt ligt. Daarom wil ik dit op de AV voorleggen. Belangrijk is natuurlijk wel om extra waarde te hechten aan de kerstmarkt, die een goede invloed op de verstandhouding met de buurt kan betekenen. Ik geloof in samenwerking en dat mag de komende jaren meer gebeuren. Ik heb mezelf voorgenomen zoveel mogelijk met andere werkgroepen samen te werken: activiteiten, internationaal, sport … Ik zie alleen maar mogelijkheden. Omdat meer input en samensmelting van activiteiten een diverser publiek kan aantrekken.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?

Ik ben geschikt voor deze rol omdat ik mijn taken heel serieus opvat. Ik ken mijn verplichtingen en zal ze nakomen. Ik weet waar de pijnpunten zitten en zal erop letten. Ik geef nooit op en kan het niet verdragen als ik niet alles heb gedaan om iets te doen slagen. Ik heb meegewerkt aan de revue, als scriptschrijver en acteur. Ik heb de open mindset om gevarieerde activiteiten te bedenken, maar zal nooit de geslaagde concepten aan de kant schuiven, ik verander geen winnende strategie. Ik ben geschikt omdat ik mijn taak naar mijn beste vermogen zal uitvoeren zonder plezier uit het oog te verliezen, voor mezelf, mijn team en alle LBK-leden.

Internationaal verantwoordelijke

Sander Casier

Motivatie

In mijn eerste jaar ben ik lid geworden van LBK internationaal en ik vond het meteen geweldig om activiteiten te organiseren voor internationals en om veel met hen te praten. Daarom ook dat ik internationaal ben blijven doen in mijn tweede en derde jaar. Door allerlei activiteiten te organiseren, werd ik ook benieuwd hoe het nu zou zijn om als international in een vreemd land te zijn. Dat was voor mij één van de redenen om zelf op Erasmus te gaan, naar Lissabon. Na mijn Erasmus, werd ik terug lid van LBK internationaal. Nu wil ik graag opkomen als internationaal verantwoordelijke zodat ik alle dingen die ik geleerd heb in de afgelopen drie jaar, tijdens zowel Erasmus als LBK internationaal, kan integreren in mijn werkgroep. Zo wil ik graag de dingen die ik zelf moeilijk vond tijdens mijn Erasmus verbeteren en wil ik graag mijn ervaring en nieuwe ideeën van 3 jaar LBK internationaal gebruiken om internationals hier volledig op hun gemak te stellen.

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?

LBK is een studentenkring; naast het organiseren van veel feestjes en leuke activiteiten voor studenten bio-ingenieur dient het ook om studenten zich thuis te laten voelen in een nieuwe omgeving. De kring helpt waar nodig en kan ook studenten bijsturen in moeilijke tijden. LBK vertegenwoordigt de studenten ook voor de faculteit en KULeuven zodat onze belangen worden verdedigd.

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?

LBK staat al heel ver maar kan nog meer doen. Eén van de grootste dingen waar LBK nu mee kampt is het integreren van internationals in LBK, maar het omgekeerde is ook zeker en vast waar: het integreren van LBK in het leven van internationals. Het is namelijk zo dat internationalisering niet alleen afhangt van de internationals maar ook van de Belgen. LBK moet in de toekomst dus meer en meer focussen op internationalisering en het moet duidelijk worden dat de andere werkgroepen buiten LBK internationaal ook echt instaan voor internationals. Daarnaast moet LBK zich de komende jaren ook meer en meer profileren naar de buitenwereld om veel bedrijven aan te trekken. Tenslotte moet LBK een goede band ontwikkelen met buurtbewoners van de Gnorgl. Hen uitnodigen voor sommige activiteiten is hier zeker op zijn plaats.

Welke rol speelt deze functie binnen LBK?

De internationaal verantwoordelijke is lid van het dagelijks bestuur van LBK en neemt ook deel in de algemene vergaderingen van LBK. Deze twee taken staan de internationaal verantwoordelijke toe om kleine en grote beslissingen te nemen binnen LBK. Daarnaast zal de internationaal verantwoordelijke uiteenlopende activiteiten organiseren voor zowel internationals als Belgen. Met behulp van de werkgroep zal de verantwoordelijke trachten de inkomende internationals op hun gemak te stellen en te integreren binnen LBK. Daarnaast spoort de internationaal verantwoordelijke ook de Belgen aan om meer internationaal geëngageerd te zijn. Hiervoor worden verschillende infosessies en activiteiten georganiseerd.

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar op willen focussen?

De hoofdzaak waarop ik me volgend jaar wil focussen is het internationaliseren van LBK. Daarmee bedoel ik dat ik de Belgen veel meer ga betrekken in activiteiten van internationals en de internationals veel meer ga betrekken in activiteiten die de andere werkgroepen van LBK organiseren. Het doel hiervan is dat het netwerk van de Belgen of de internationals niet beperkt blijft tot hun eigen groep, maar dat er één groot netwerk ontstaat tussen Belgen en internationals. Daarnaast wil ik mij volgend jaar ook inzetten voor duidelijke communicatie naar het dagelijks bestuur en de gemiddelde student over onze activiteiten Ook wil ik mij deels engageren in LBK onderwijs om zo ook de internationals en hun belangen te vertegenwoordigen binnen de faculteit.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?

Twee aspecten maken me de geschikte persoon voor deze functie: 3 jaar LBK internationaal ervaring en Erasmus ervaring. Ik denk dat deze 2 aspecten mij helpen om zowel de organisatorische kant als de uitdagingen voor de internationals volledig te begrijpen. Ik ben sinds mijn 1e bac ook al elk jaar in 2 tot 3 werkgroepen geweest. Dit heeft mij toegelaten om verschillende aspecten van de werking van LBK te zien. Hierdoor ben ik ervan overtuigd dat ik door mijn gevarieerde evaring een nuttige bijdrage kan leveren aan het dagelijks bestuur van LBK.

Bedrijvenrelaties verantwoordelijke

Vincent Ramaekers

Motivatie

Bijna exact een jaar geleden heb ik de overweging gemaakt om op te komen als Revueverantwoordelijke voor LBK. Hiervan heb ik absoluut geen enkel moment spijt gehad, aangezien het me de kans gaf om nog veel meer in contact te komen met LBK en alles wat deze geweldige kring te bieden heeft! Het was voor mij enorm boeiend om alles van zo dichtbij te mogen meemaken. Ik leerde veel bij over de gehele werking van de kring, en vooral de werkgroep Bedrijvenrelaties sprak me aan. Aanvankelijk was de functie van de werkgroep me niet echt duidelijk als bachelor student, maar al snel zag ik er het nut van in, en besefte ik hoe belangrijk deze werkgroep wel niet is voor LBK als voor Bio-ingenieurs! Het lijkt me dan ook een uitdaging om alles in goede banen te leiden aangezien het toch heel wat skills vraagt. Dit laatste is dan ook een vereiste om er vol voor te gaan: het feit dat je enorm veel nieuwe dingen leert die later ongetwijfeld nog van pas gaan komen. Bovendien ben ik ook een persoon die dingen zeker in vraag durft te stellen als er nood zou zijn aan verandering en deins ik er niet van terug om nieuwe concepten uit te proberen binnen de werkgroep.

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?

LBK biedt een heel nieuwe leefwereld aan als je in Leuven toekomt. Buiten de ondersteuning die je krijgt van de faculteit, zorgt LBK op een geheel ander niveau voor Bio-ingenieursstudenten. LBK is ongetwijfeld een steunpaal voor veel Bio-ingenieurs tijdens hun studententijd, op educatief vlak maar even goed ook om ten volle van het studentenleven te genieten! Dat is het mooie aan LBK, er is zo een breed spectrum aan zowel educatieve als niet-educatieve activiteiten, voor ieder wat wils dus!

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?

In mijn ogen staat LBK al redelijk sterk ten opzichte van de buitenwereld. We werken nauw samen met de faculteit en andere kringen, we bieden leuke initiatieven zoals bijvoorbeeld de Interfacultaire Rockrally aan en we staan bekend als een van de gezelligste kringen van Leuven. De volgende stap waar het volgens mij nu tijd voor is bij LBK, is het proberen doortrekken van deze positieve aspecten naar de buitenwereld die minder met het studentenleven bezig is. Laat ons proberen de Leuvense Bio-ingenieur op de kaart te zetten door even enthousiast maar ook professioneel een groter bereik aan te spreken zoals bedrijven e.d. Laat ons de buurtbewoners van onze nieuwe fakbar en fakhuis ook het leven niet constant ‘moeilijk’ maken, maar laat ons samen aan een aangename sfeer en buurtwerking werken om zo te laten zien dat we net meer kunnen zijn dan een studentenvereniging. Conclusie, binnen 5 jaar zie ik LBK als een kring die goed doet voor zijn student, maar ook zeker en vast voor zijn leefwereld!

Welke rol speelt deze functie binnen LBK?

De werkgroep Bedrijvenrelaties is van vitaal belang voor LBK. Als bio-ingenieurstudent verwerk je dagelijks heel veel informatie. Maar eens je al die kennis hebt opgedaan, weet je nauwelijks waar je je verworven kennis kan toepassen, waar je je interesses kwijt kan, welke wegen je eventueel helemaal niet wilt inslaan etc. De werkgroep bedrijvenrelaties staat klaar voor deze studenten en probeert een antwoord te bieden op deze vragen. Daarom vind ik de werkgroep BR veruit de belangrijkste werkgroep van LBK aangezien zij net hiervoor kan zorgen, dat studenten net dat streepje voor hebben op hun toekomst. Bedrijvenrelaties probeert om de stap van het studeren naar de bedrijvenwereld kleiner te maken door Bio-ingenieurs in spe de mogelijkheden en tools aan te bieden. Een win-win voor zowel studenten als bedrijven!

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar op willen focussen?

Opnieuw komt spontaan bij mij een belangrijk woord naar boven, namelijk professionalisering. BR is een werkgroep die zoals eerder gezegd van vitaal belang is voor LBK, terwijl het bereik naar de studenten toe niet zó groot is. Mijn eerste keer op een BR Launch was enorm vernieuwend, het deed mij nadenken aan waar ik sta als student, als bio-ingenieur en wat ik met mijn toekomst wil gaan doen. Dit is waarom ik wil proberen een groter bereik van studenten aan te spreken voor deze evenementen, zowel bachelor- als masterstudenten! Vervolgens heb ik me tijdens deze BR-evenementen ook meermaals afgevraagd waarom sommige bedrijven, waarbij zowel het profiel van een Bio- als een Burgerlijk Ingenieur zou passen, zich enkel richten op burgerlijk ingenieurs. Waarom lukt het ons niet om die bedrijven aan te spreken? Weten bedrijven voldoende wat de studie Bio-ingenieur inhoudt en met welke vaardigheden een Bio-ingenieur afstudeert? Over deze punten wil ik proberen te brainstormen met de andere leden van de werkgroep en de kring om dit mogelijks te verbeteren. Ook op vlak van communicatie wil ik ook het begrip ‘professionalisering’ toepassen. Als wij onze communicatie naar bedrijven toe zowel op de website als LinkedIn kunnen verbeteren, als ook een groot publiek voor de bedrijven kunnen verzorgen tijdens onze evenementen, kunnen we zo misschien zelf al een breder doelpubliek aanspreken. Dit vergt natuurlijk ook een stuk extra inspanning, maar persoonlijk denk ik dat dit enkel positieve uitwerking kan hebben voor de toekomst.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?

Ik denk dat ik zeker een voordeel kan halen uit het feit dat ik dit academiejaar Revueverantwoordelijke heb mogen zijn. Ik heb een fantastisch team mogen leiden dat met volle overtuiging en goesting mee in het project is gestapt. Helaas hebben we (nog) niet kunnen opvoeren waarvoor we verkozen zijn geweest. Maar in mijn ogen zijn de voorbereidingen ernaartoe tot op heden goed verlopen en heb ik veel kunnen leren uit het feit dat ik dit geweldig team mocht leiden. Ik denk dat ik ook de durf heb om nieuwe dingen te organiseren/ontwikkelen voor BR om zowel de werkgroep als LBK voorruit te helpen. Als verantwoordelijke was ik ook zoveel mogelijk aanwezig op de PV’s. Ook heb ik daar veel opgestoken over de werking van LBK en heb ik op de gepaste momenten mijn mening durven uiten over allerhande zaken. Verder heb ik heb dit academiejaar nauw samengewerkt met anderen omtrent de verbouwingen voor de nieuwe fakbar en fakhuis. Het leek me een fijn project om aan mee te helpen. Uiteraard ondervonden we af en toe wat moeilijkheden op de baan, maar deze maakten mij alleen maar nog gemotiveerder om me volledig in te zetten voor LBK. Maar ik hoop dat al het werk loont en we er binnenkort allemaal van mogen genieten!

Onderwijs verantwoordelijke

Pieter Steegmans

Motivatie

LBK zorgt er altijd voor dat ik mij thuis voel in Leuven. Ik heb veel nieuwe mensen leren kennen, die ik anders waarschijnlijk nooit was tegengekomen. Ik wil dat (nieuwe) studenten dit gevoel ook kunnen ervaren en daarom heb ik geen seconde getwijfeld om mee in het dagelijks bestuur te stappen en de kring te ondersteunen. Het is belangrijk dat naast het ludieke aspect van de kring, de studenten ook op een goede manier vertegenwoordigd worden en er vlotte communicatie kan zijn tussen proffen en studenten.

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?

Er zijn 3 grote aspecten waarvoor LBK heel belangrijk is: 1. Studenten vertegenwoordigen en begeleiden in hun studies door PAL, de LBK-wiki, Cursusdienst, ... 2. Studenten laten kennismaken met toekomstmogelijkheden na hun studies door verschillende evenementen te organiseren waarbij ze in contact komen met verschillende bedrijven. 3. Last but not least, het ludieke aspect: De Baarr en Gnorgl waar veel studenten elkaar tegenkomen, het onthaal dat ervoor zorgt dat 1e jaars zich goed voelen en vrienden maken en nog heel veel verschillende activiteiten zodat iedereen zich kan amuseren met dingen die hij/zij graag doet.

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?

Om continuïteit te garanderen is het belangrijk dat LBK financiëel gezond is en blijft. De werkgroep bedrijvenrelaties is al goed uitgebouwd en dit moeten we zeker blijven ondersteunen. De Gnorgl moet ook opnieuw een vaste waarde worden voor bioingenieurs. Iets waar verder nog meer aandacht besteed kan worden, is ervoor zorgen dat internationale studenten meer betrokken worden bij activiteiten van LBK.

Welke rol speelt deze functie binnen LBK?

Het belangrijkste als onderwijsverantwoordelijke is om de studenten te vertegenwoordigen voor de faculteit en universiteit, in dialoog te gaan met proffen en de actuele onderwijsdossiers opvolgen. Ik wil dan ook een aanspreekpunt zijn voor al mijn medestudenten. We zullen wekelijkse onderwijsvergaderingen organiseren waar iedereen welkom is. Hier kunnen eventuele problemen aangekaart worden, kan gediscussieerd worden over dingen in verband met onderwijs en zullen de vergaderingen aan de faculteit, studentenraad, etc. worden teruggekoppeld Verder heb ik ook een rol in het dagelijks bestuur van LBK en zal ik iedereen op de hoogte houden van beslissingen in de studentenraad en andere onderwijs gerelateerde zaken. Ten slotte wordt er met de proffentap ook nog een ludiek evenement georganiseerd dat studenten en proffen dichter bij elkaar brengt.

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar op willen focussen?

Voor de meeste zaken willen we de lijn doortrekken van dit jaar. Iets waar we op zullen werken is om de vertegenwoordiging van internationale studenten nog meer in acht nemen. Ook is het ons doel om meer bachelorstudenten meer te betrekken bij de werkgroep onderwijs door onder andere een jaar-OOV (onderwijsvergadering) te organiseren, waar er over specifieke problemen van een bepaald jaar gediscussieerd kan worden. Het was de bedoeling dat dit jaar al te organiseren, maar dat is er niet van gekomen door de coronamaatregelen.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?

Ik denk dat ik de juiste persoon ben voor deze functie omdat ik op een respectvolle manier mijn mening kan uiten en al een beetje kennis heb van lopende zaken door dit jaar in de werkgroep onderwijs mee te draaien. Aangezien ik ook PAL-coördinator en PAL-tutor ben geweest heb ik veel contact met bachelorstudenten die niet rechtstreeks betrokken zijn bij de werking van LBK en kan ik dus een breed beeld krijgen van wat er speelt bij de studenten.

Onderwijs secretaris

Amber Theunissen

Motivatie

Na het succesvol voltooien van een eerste jaar aan de universiteit koos ik ervoor aan te sluiten bij de werkgroep onderwijs. Tijdens de twee jaren in de werkgroep heb ik hiervan geen seconde spijt gehad. De werkgroep onderwijs staat nooit stil. Er zijn altijd nieuwe dossiers die om input van de student vragen en ik ben nooit bang geweest om mijn input te geven. Zo heb ik tijdens mijn eerste jaar in de werkgroep onmiddellijk de kans gekregen om, als vervanger, deel te nemen aan meerdere BaPOCs (vergaderingen met proffen over de bacheloropleiding). Dit werd tijdens dit academiejaar aangevuld als voltijds lid van de BaPOC en de fPOC (hetzelfde maar faculteitsbreed). Door deel te nemen aan de POCs, maar ook aan de wekelijkse OOVs (Open Onderwijs-Vergadering, zeker komen!) is mijn interesse voor onderwijs en de actuele dossiers verder toegenomen. Binnen onderwijs kan ik mijn medestudenten helpen en het geeft zeer veel voldoening om te zien hoe zaken die wij aankaarten als studentenvertegenwoordigers effectieve verbeteringen in de opleiding tot gevolg hebben. Ik heb mij kandidaat gesteld om onderwijssecretaris te worden om me, samen met de onderwijsverantwoordelijke, op een nog hoger niveau in te kunnen zetten voor alle studenten bio-ingenieur. Verder heb ik altijd een gezonde interesse gehad voor de werking van de kring en heb ik sinds semester 2 van mijn tweede jaar geprobeerd om steeds deel te nemen aan de presidiumvergaderingen. Ik ben me ervan bewust dat de onderwijssecretaris deel uitmaakt van het dagelijks bestuur van LBK en kijk er naar uit om deze extra taken op mij te nemen.

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?

Er is voor mij geen twijfel over de bestaansreden van LBK: LBK bestaat om alle studenten bio-ingenieur te helpen tijdens hun studententijd, deze periode in hun leven zo aangenaam mogelijk te maken en de studenten voor te bereiden op het werkveld. Hierbij mogen de ludieke aspecten niet vergeten worden: het aanbieden van een plek om tussen en na lessen met vrienden af te spreken en eventueel iets te drinken, het organiseren van TDs en cantussen, coördineren van sportieve en culturele activiteiten, een fakbar voorzien,… Dit zijn allemaal zaken die de studententijd geweldig en onvergetelijk maken! Maar uiteraard is studeren niet altijd zo ludiek. Er zijn examens, taken, groepswerken… LBK heeft een grote verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat zeker deze aspecten van de studies vlot kunnen verlopen. LBK zorgt voor een link tussen de studenten en de faculteit waar ze studeren. LBK vertegenwoordigt studenten bio-ingenieur op faculteits- en universiteitsbreed niveau. Het is cruciaal dat studenten inspraak hebben over hun opleiding en universiteit, dat elke student bio-ingenieur een plaats heeft om naar toe te gaan met eventuele problemen en dat de stem van de student gehoord kan worden en serieus genomen wordt. LBK helpt studenten die in het buitenland willen studeren en buitenlandse studenten die bij ons komen studeren. Via de cursusdienst zorgt LBK ervoor dat de studenten met het juiste gerief aan hun studie kunnen beginnen. Via de uitgebreide examenwiki en PAL zorgt LBK ervoor dat elke student zich optimaal kan voorbereiden op examens. Via Bedrijvenrelaties zorgt LBK ervoor dat de studenten voorbereid worden op solliciteren en in contact worden gebracht met relevante bedrijven. Dit alles is de bestaansreden van LBK.

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?

LBK is een zeer inclusieve en sociale kring. Dit is iets dat niet verloren mag gaan tijdens de komende jaren. Wel mag niet vergeten worden dat LBK een kring is voor alle studenten bio-ingenieur. Natuurlijk zullen op bepaalde activiteiten enkel bepaalde groepen afkomen, maar er moet over gewaakt worden dat iedereen zich op eender welk moment welkom en gehoord voelt. Hierbij denk ik vooral aan de openheid van team onderwijs, waar studenten (van eerste bachelor tot de thesis en inclusief internationalen) altijd terecht kunnen met problemen en vragen en hier dan ook geen schrik voor zouden mogen hebben. Dit is vooral taak voor de onderwijsverantwoordelijken en hun team, door aanwezigheid op activiteiten en in auditoria. Ook voor bedrijvenrelaties is het belangrijk om alle (master)studenten te bereiken en hen de optimale condities aan te kunnen bieden bij het afstuderen. Bedrijvenrelaties heeft deze laatste jaren veel bereikt en de komende 5 jaren is het belangrijk deze lijn verder door te trekken. De studie bio-ingenieurswetenschappen kampt nog steeds met een onbekendheid op het werkveld en hier moet stap per stap aan gewerkt worden. Om een professioneel imago op te houden naar bedrijven toe is een functionele website ook uitermate belangrijk. Hier wordt aan gewerkt en over 5 jaar moet deze website op optimaal vermogen draaien.

Welke rol speelt deze functie binnen LBK?

De onderwijssecretaris staat samen met de onderwijsverantwoordelijke en de preses in voor de studentenvertegenwoordiging vanuit LBK. Samen met andere afgevaardigden zetelen zij in de meeste vergaderingen met de faculteit, waaronder zeker de hoogste beslissingsorganen zoals de faculteitsraad. Ook vertegenwoordigen zij via de studentenraad (STURA) de opleiding op niveau van de universiteit. Als duo leiden de onderwijsverantwoordelijke en -secretaris de onderwijswerkgroep. De secretaris staat in voor de verslagen en de verspreiding hiervan bij de wekelijkse OOVs waar actuele dossiers worden besproken en vergaderingen voorbereid worden. Beide zijn zij een aanspreekpunt voor alle studenten inzake onderwijs gerelateerde problemen en vragen. Ze gaan in dialoog met de proffen en de faculteit, zorgen voor communicatie tussen student en faculteit en koppelen terug over actuele dossiers tijdens de presidiumvergaderingen. Verder zorgen ze dat studenten en proffen op een ludieke manier met elkaar in contact kunnen komen, door het organiseren van de proffentap en gouden krijtjes. De onderwijssecretaris maakt deel uit van het dagelijks bestuur van LBK en heeft hierbij nog andere opdrachten, zoals deelnemen aan DB-vergaderingen.

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar op willen focussen?

Ondanks de Corona-crisis slaagt de werkgroep onderwijs er momenteel goed in haar opdrachten uit te voeren. De meeste zaken kunnen en zullen behouden blijven. Het is zeer belangrijk te zorgen voor continuïteit tussen de academiejaren en hiervoor wil ik ook dit jaar instaan. Een van de actuele dossiers dat zeker moet opgevolgd worden is bijvoorbeeld het dossier over de leerlijn programmeren. Verder willen de opkomende onderwijsverantwoordelijke en ik zeker focussen op het betrekken van groepen die moeilijker hun weg naar de werkgroep onderwijs vinden en ervoor zorgen dat ook deze groepen voldoende worden vertegenwoordigd tijdens vergaderingen. Een eerste groep die moeilijk bereikt wordt zijn de eerstejaars en bachelorstudenten over het algemeen. Om dit te verbeteren willen we de idee van de jaarOOVs dat dit jaar werd uitgewerkt maar omwille van de Corona-crisis niet uitgevoerd kon worden, meenemen naar volgend jaar en tot uitvoering brengen. Een tweede grote groep die vaak ondervertegenwoordigd is zijn de internationale studenten. Samen met de opkomende internationaalverantwoordelijke willen we hen betrekken en erop toezien dat ook hun mening binnen de faculteit en universiteit gehoord wordt. Hiertoe hebben we verschillende ideeën, die we graag zouden uitwerken voor het komende jaar. Ten slotte willen we onze sociale media meer gebruiken om naar alle studenten over actuele dossiers te communiceren .

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?

Zoals reeds vermeld in de motivatie heb ik ervaring in de werkgroep onderwijs en als vertegenwoordiger op vergaderingen. Ik heb dossierkennis over de actuele onderwerpen en investeer in de opvolging hiervan. Verder ben ik bereid zoveel tijd als nodig in mijn functie te steken en zal ik dit zien als een prioriteit. Als onderwijsduo kom ik niet alleen op, maar samen met de opkomende onderwijsverantwoordelijke. We zijn al sinds een van onze eerste weken aan de faculteit bevriend en zijn het eens over onze aanpak als opkomend onderwijsduo. Als huidig PAL-coördinator en IAAS-verantwoordelijke zijn we beiden gewoon verantwoordelijkheden op te nemen en vullen we elkaar aan op vlak van interesses en de kennis die nodig is voor de functies waarvoor we opkomen. Door mijn ervaring met presidiumvergaderingen heb ik een goede achtergrondkennis over de structuur van LBK, hetgeen nuttig is als lid van het dagelijks bestuur. Verder voel ik me goed bij de andere leden van de opkomende ploeg en kijk ik uit naar onze vele bijeenkomsten en activiteiten het komende jaar.

Logistiek verantwoordelijke

Aaron D'hooge

Motivatie

LBK heeft voor mij de voorbije jaren veel betekend, ik heb er veel vrienden leren kennen, nieuwe leuke dingen leren kennen zoals cantussen en de 24 urenloop, ... Je zou het kunnen vergelijken met een supporter worden van je favoriete sportclub. Je leeft als het ware mee met de club en dat gevoel heb ik bij onze kring ook gekregen. En nu is het moment gekomen dat wij dit gevoel kunnen overbrengen naar anderen. En dit wil ik graag doen! Logistiek heb ik specifiek gekozen omdat ik allereerst graag rij, ten tweede vind ik het leuk dat logistiek bij veel verschillende evenementen is betrokken, dat het heel divers is en ik dus niet alleen moet rondrijden. Ten laatste denk ik dat het een functie is waar je heel wat nuttige ervaring opdoet naar later toe en je er heel wat verantwoordelijkheid leert nemen. Dit laatste komt ook kijken als lid van het dagelijks bestuur, je leert er organiseren en leiden en extra fijn is dat je dit als vrienden doet.

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?

De reden voor mij is het ondersteunen van studenten bio-ingenieur. Hiermee bedoel ik natuurlijk het voorzien van cursussen maar natuurlijk ook het organiseren van allerhande ontspanning, gaande van de typische td’s en cantussen tot culturele evenementen en optredens, want dit maakt het studeren draaglijker en plezanter.. Daarnaast voorziet het ook een laagdrempelig aanspreekpunt voor studenten en dan specifiek eerstejaars, waardoor ze gemakkelijker vragen kunnen stellen en problemen melden dan rechtreeks naar proffen en of assistenten. Maar voor mij persoonlijk de belangrijkste reden is de samenkomst van medestudenten. Door de activiteiten en de faciliteiten kan je gemakkelijk mede bio-ingenieurs leren kennen van alle leeftijden, waarmee je leuke dingen kan doen en examens en leerstof etc kan bespreken.

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?

LBK moet financieel stevig in haar schoenen staan. Er moet een goede buffer en een goed plan zijn voor als er weer iets zou gebeuren zoals met de gnorgl nu. Daarom denk ik dat het een goed idee is om doelen op te stellen die gespreid kunnen worden over jaren, zodat bepaalde belangrijke dingen niet op de schouders vallen van maar 1 enkel jaar van DB. Binnen logistiek is dat dan bv een plan voor een nieuwe kringkar en dit bestaat bijvoorbeeld uit een evaluatie van wanneer dit nodig zou zijn, om een richtlijn in tijd te hebben, de voorwaarden waar de kringkar aan moet kunnen voldoen (grootte etc), andere opties bekijken zoals tweedehands of kenissen en een vergelijking hiervan, financieel plan uitwerken, ...

Welke rol speelt deze functie binnen LBK?

De primaire rol als logistiekverantwoordelijke volgens mij is het leiden van de logistieke component van logistiek. Dit wilt zeggen het rondbrengen van het materiaal van lbk, dus zorgen dat de andere verantwoordelijken die materiaal hebben gereserveerd het ook krijgen en vooral de kringkarritten delegeren naar het team. Ook natuurlijk de goede regeling van de kringkar is mijn verantwoordelijkheid zodat de ritten vlot verlopen. Er is ook de ondersteunende rol van logistiek, je helpt mee evenementen opzetten, kringkar in en uitladen, inspringen voor werkgroepen bij wie hun chauffeur niet kan enzovoort. Als laatste de beherende component. Als verantwoordelijke moet ik weten waar al het materiaal ligt en wie het gebruikt of gebruikt heeft zodat iedereen ten alle tijde al het nodige materiaal kan gebruiken.

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar op willen focussen?

Het exacte reilen en zeilen van vorig jaar ken ik niet aangezien ik niet in de werkgroep zat, maar naar wat ik gehoord en zelf ondervonden heb, kan de inventaris beter. Hiermee bedoel ik vooral dat er altijd geweten moet zijn waar alles staat (en in mijn ogen best door de logistiek verantwoordelijke) en dat alles een duidelijke plek heeft zodat alles makkelijk teruggevonden kan worden. Ook de regeling van de kringkar zou beter nagevolgt moeten worden, er waren nogal wat dubbele boekingen dit jaar. Ik wil me komend jaar vooral focussen op het organiseren van de nieuwe garage in het fakhuis en dit georganiseerd houden zodat er altijd een goed overzicht van het materiaal is. Ook wil ik focussen op mijn eigen bereikbaarheid als verantwoordelijke, zodat iedereen snel een antwoord krijgt voor reservaties en er dus minder misverstanden zijn in verband met de regeling van de kringkar en de uitlening van materiaal.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?

Ik denk dat ik geschikt ben voor deze functie omdat ik al redelijk wat weet over leiding geven. Ik geef niet alleen al enkele jaren leiding aan jongeren in de scouts, ook ben ik al verantwoordelijke geweest voor enkele evenementen waarbij ik leeftijdgenoten moest aansturen. Daarnaast ben ik gemotiveerd en flexibel, eigenschappen die wel van pas zullen komen. Ook ben ik rustg, rij ik graag en neem ik altijd de nodige verantwoordelijkheid, naar mijn mening de belangrijkste kenmerken voor een logistieker. Als lid van het dagelijks bestuur ben ik geschikt omdat ik al vanaf mijn eerste jaar betrokken was bij LBK en ook in het presidium heb gezeten. Ook heb ik het laatste jaar alle PV’s gevolgd, waardoor ik dus veel weet over wat er gaande is of was in de kring. Verder ben ik erg begaan met de kring en geëngageerd om er een goed jaar van te maken!

Cursusdienst verantwoordelijke

Margot De Graeve

Motivatie

Ook al studeer ik nog maar sinds dit academiejaar in Leuven, toch kom ik op voor een functie in het dagelijks bestuur. Dit komt doordat onthaal mij en de andere Kulakkers super goed ontvangen heeft en ervoor heeft gezorgd dat we ons meteen thuis voelden. Aangezien ik al altijd in een presidium wou zitten, heb ik niet lang getwijfeld toen ze begin dit semester vroegen of ik in het dagelijks bestuur wilde gaan. Cursusdienst verantwoordelijke sprak me direct aan en ik ben dan ook sinds dit semester actief lid van de werkgroep. Volgend jaar zal de cudi-verantwoordelijke ook in het fakhuis zitten, wat ik helemaal zie zitten. Ik weet dat het hard werken zal zijn, maar dat zal ruimschoots gecompenseerd worden door de fantastische sfeer. Ik hou van koken, dus naar de fakhuisetentjes kijk ik echt uit. Bovendien ben ik het gewend om veel werk op te nemen, de vele verantwoordelijke taken lijken mij dan ook een uitdaging die ik graag aanneem.

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?

Dankzij onthaal heb ik een plek en een vriendengroep gevonden waar ik mij echt thuis voel. ’s Middags gezellig in de Baarr eten of ’s avonds wat bij praten zijn de hoogtepunten van mijn dag en vermoedelijk ook van vele andere studenten. Voor mij is de bestaansreden van LBK om de studenten een plek te geven waar ze rustig kunnen ontspannen als het nodig is, om hen even wat afwisseling te bieden van het monotone studiewerk. Maar ook om de studenten nieuwe dingen aan te leren of om nieuwe zaken te leren kennen. Hierbij denk ik dan aan de initiaties die sport organiseert en de vele culturele activiteiten. Vanzelfsprekend dient LBK ook de belangen van de studenten bio-ingenieur overkoepelend te verdedigen in de studentenraad van de KU Leuven. Ik vind LBK een noodzaak in het leven van de student, kijk maar naar onderwijs. Deze geeft de studenten de kans om hun frustraties over een vak, een prof, een cursus en zo verder te kunnen uiten. Mijn conclusie: LBK maakt het leven van de student makkelijker en veel leuker.

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?

LBK is al zeer goed georganiseerd en doet heel veel om de studenten te helpen om hun leven in Leuven leuker te maken. Onze focus moet de volgende jaren blijven liggen op het bereiken van zo veel mogelijk studenten. Daarnaast moeten we er ook voor zorgen dat we een optimale dienstverlening blijven aanbieden. Dit zal de volgende jaren waarschijnlijk inhouden dat er bepaalde zaken dienen geoptimaliseerd te worden, bv. LBK zou misschien meer kunnen focussen op communicatie op andere platformen buiten Facebook. Ik ken wat mensen die enkel Messenger gebruiken en dus nooit berichten in FB-groepen bekijken. Hierdoor zijn er veel studenten die niet op de hoogte zijn van evenementen die hen misschien wel zouden interesseren. Het voorstel zou kunnen zijn om hiervoor Toledo te gebruiken, echter is het wel zo dat Toledo meer voor zaken ivm de studies dient (cursusdienst en onderwijs) en niet voor zaken die meer met ontspanning te maken hebben. Misschien kan de site als alternatief dienen. Zo zouden we bijvoorbeeld elke week de Humus ook op dit platform kunnen plaatsen. Door de werken aan de nieuwe Gnorgl en fakhuis zijn de kosten voor LBK zeer hoog aan het oplopen, toch zou ik willen proberen om elk jaar wat geld aan de kant te zetten voor uitzonderlijke uitgaven die maar om de zoveel jaar moeten gebeuren. Zo bouwen we een kleine buffer op die de jaarbegroting kan beschermen tegen die uitzonderlijke kosten. Een voorbeeld hiervan is dat we dringend nood hebben aan nieuwe rekken voor de cursusdienst. De oude zijn binnenkort aan vervanging toe, wat betekent dat dit toch een hap uit de begroting zal zijn. Indien we hierop anticiperen door een uitzonderlijke kosten pot aan te leggen, zal dit een kleinere impact hebben en zullen we weer voor lange tijd goed zijn met de nieuwe rekken.

Welke rol speelt deze functie binnen LBK?

De cursusdienst zorgt voor het goedkoop aanbieden van cursussen en handboeken die de professoren gebruiken. Hierdoor moet de student zelf niet alle cursussen gaan afdrukken of op websites de handboeken gaan zoeken. Als gevolg hiervan is dit de werkgroep met de grootste omzet van de kring. Om te zorgen dat we de penningmeester bevriend houden, is het dus zeer belangrijk dat de boekhouding klopt. Er is gelukkig een handige website waarmee we werken. Op deze website kunnen we onze boekhouding nauwkeurig bijhouden. Daarnaast kunnen we ook interessante analyses maken in verband met de hoeveelheden die elk jaar voor de vakken worden aangekocht. Aan de hand van deze analyses kunnen we ervoor zorgen dat we altijd genoeg voorraad hebben. Als verantwoordelijke sta ik in direct contact met Acco om cursussen te laten drukken en om handboeken te bestellen. Goed kunnen communiceren via mail is dan ook een vereiste. Ik zal ook een aanspreekpunt zijn, voornamelijk voor studenten van de eerste bachelor. Ik zal veel vragen krijgen ivm openingsuren, locatie van de cudi…, goed kunnen omgaan met drukte en op tijd antwoorden is dan noodzakelijk.

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar op willen focussen?

Ik heb dit semester al twee verkoopmomenten meegemaakt en naar mijn mening verloopt de organisatie hiervan zeer vlot. De website waarmee we werken is gebruiksvriendelijk en overzichtelijk. Ik heb echter wel gehoord dat de wachttijden aan het begin van elk semester soms heel lang waren. Hiervoor wil ik tegen volgend jaar zeker een oplossing vinden. Ook zijn er nog vele studenten die de exacte ingang niet weten zijn en dan proberen binnen te komen via de uitgang waardoor de volgorde van de wachtrijen verstoord wordt. Daarom kan er bijvoorbeeld een duidelijk plan op de website van LBK komen waarop de exacte in- en uitgang staan aangeduid, hiervoor wil ik eens met ICT samen zitten. Soms wijzigen de openingsuren van de cursusdienst en wordt dit gecommuniceerd via facebook, maar zoals al eerder vermeld, zijn er studenten die dat niet bekijken of dit soms te laat zien. Ook voor de cursusdienst zou ik meer inzetten op communicatie via Toledo.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?

Ik heb de energie en de goesting om deze taak op te nemen, ik ben gestructureerd en weet van aanpakken. Vanuit mijn ervaring als monitor bij Kazou en als postoverste van Redder Aan Zee, heb ik geleerd hoe leiderschap te geven aan een groep mensen en heb ik bewezen me goed te kunnen inzetten voor het welzijn van het team. Als mede gezicht van LBK zal ik altijd diplomatisch en professioneel communiceren.

ICT verantwoordelijke

Quinten Dhaenens

Motivatie

In mei 2019 sloot ik me in een impulsieve bui aan bij het ICT-team voor academiejaar 2019-2020, zonder dat iemand me dat had gevraagd. Tijdens de vakantie moest ik mezelf al wat inleiden tot enkele programmeertalen, wat ik niet zo leuk vond, en ik begon te twijfelen of ik wel de juiste keuze had gemaakt met lid te worden van werkgroep ICT. Maar tijdens het academiejaar was ik daar snel over heen. De examenwiki moest geupdate worden en had wat onderhoud nodig, en dat was geen gemakkelijk werk, maar ik vond het toch leuk van er mee bezig te zijn. Nu in het 2de semester werk ik mee aan de vernieuwing van de site, en ook daar schep ik veel plezier in. Gaandeweg heb ik zelf een aantal ideeën ontwikkeld over hoe de website en de examenwiki nog verder verbeterd kunnen worden in de toekomst, en ik besloot op te komen als verantwoordelijke voor ICT zodat ik de kans krijg deze ideeën tot uitvoering te brengen.

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?

LBK zorgt ervoor dat het leven van een student bio-ingenieurswetenschappen in Leuven meer is dan alleen les volgen, oefeningen maken, practica volgen en studeren. De activiteiten en initiatieven van LBK voorzien voor ieder wat wils en vormen een welkome afwisseling op het leven aan de faculteit. Tegelijk bevordert onze kring het contact tussen studenten en bedrijven, tussen studenten van onze kring en studenten van andere kringen, vormt ze een spreekbuis voor studenten binnen de faculteit, biedt ze cursusmateriaal aan tegen democratische prijzen, enzovoort. LBK is dus onmisbaar, zonder onze geliefde kring zou het studentenleven van een bio-ingenieur veel minder interessant tot zelfs ondraaglijk zijn.

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?

Ik vind dat LBK vooral moet doorgaan zoals het bezig is. Kleine verbeteringen hier en daar zijn echter zeker mogelijk. Zoals ik al aanhaalde vind ik dat er ruimte voor verbetering is op het vlak van ICT. Een website kan een zeer krachtig middel zijn voor communicatie zowel binnen de kring als naar buiten toe, dus daarop moet zeker worden ingezet. Verder lijkt het me wenselijk te proberen een goede band te creëren met de buurt van de nieuwe Gnorgl, die ons op het moment niet al te vriendelijk gezind is. We moeten duidelijk maken dat LBK veel meer is dan alleen dat luide café op de hoek. Ook naar andere kringen toe is het belangrijk dat we tonen dat we niet 'de zuipkring' zijn, en ook leuke activiteiten zonder alcohol organiseren, hoewel ik denk dat we het op dat vlak al niet slecht doen.

Welke rol speelt deze functie binnen LBK?

De ICT-verantwoordelijke is verantwoordelijk voor het onderhoud en de eventuele uitbreiding van de website van LBK en de examenwiki, en bij de 24-Urenloop voor de livestream en de lijst van wie wanneer loopt. De LBK-site is een werktuig met veel mogelijkheden, en deze moet dus goed verzorgd worden. Hetzelfde geldt voor de examenwiki.

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar op willen focussen?

De LBK-website moet vooral inhoudelijk worden uitgebreid. Ik denk aan een kalender met alle LBK-activiteiten, een prikbord waar verantwoordelijken mededelingen op kunnen posten, fotoalbums, een aparte pagina voor inschrijvingslinks, aparte pagina's voor alle werkgroepen, een pagina met tips & tricks voor eerstejaars... De examenwiki moet gebruiksvriendelijker, en het uitzicht ervan kan ook beter. Indien haalbaar zou ook het bestelsysteem van de cursusdienst verbeterd kunnen worden. Verder zou ICT nauwer kunnen samenwerken met werkgroep communicatie, aangezien de website in de eerste plaats een communicatiemiddel is. Zelf zou ik eerst de uitbreiding van de site willen bewerkstelligen, waarbij ook werkgroep communicatie inspraak krijgt. Op de tweede plaats komt de examenwiki en daarna de cursusdienst. Ook zou ik een beter systeem willen implementeren voor het bijhouden van loperlijsten op de 24-Urenloop, want het huidige systeem is niet zo gebruiksvriendelijk.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?

Ik ben dit jaar een zeer actief lid geweest van werkgroep ICT en heb nauw samengewerkt met de huidige verantwoordelijke Andreas. Hierdoor heb ik ervaring opgedaan met zowel de website als de examenwiki. Zodoende heb ik een vooruitziende visie ontwikkeld op de evolutie van beide werktuigen, waarvan ik in mijn jaar als verantwoordelijke werk van wil maken. Ik kan goed leiding geven en heb er dus vertrouwen in dat ik mijn werkgroep goed ga kunnen sturen. Ik zal eerlijk zeggen dat ik niet van plan ben een grote inbreng te hebben in het dagelijks bestuur als geheel. Ik heb vooral verstand van ICT en minder van het besturen van een studentenkring, dus focus ik me liever op mijn eigen functie en laat ik de belangrijke bestuurskwesties over aan de mensen die daar verstand van hebben. Dat neemt niet weg dat ik open sta voor samenwerking met en inbreng van andere werkgroepen.