Formulieren


Hier kan je je formulier indienen, indien je wil opkomen.

Formulier A is het formulier voor alle functies binnen het dagelijks bestuur. Indien je opkomt als verantwoordelijke voor een functie binnen het dagelijks bestuur, zoals (vice-)preses of Gnorgl verantwoordelijke, kies je formulier A.

Formulier B is het formulier voor je werkgroep. Indien je opkomt als verantwoordelijke voor een functie met een werkgroep, zoals Gnorgl verantwoordelijke of Revue verantwoordelijke, kies je formulier B.

Functies die én deel uitmaken van het dagelijks bestuur én een werkgroep hebben, moeten beiden invullen.

Indien je formulier A indient, zullen jouw naam en antwoord op de vragen over motivatie op de site weergegeven worden, onder de categorie 'Motivatiebrieven van kandidaten'.

Niet-verkiesbare kandidaten worden tijdens de verkiezingen op het stemformulier in groep vermeld onder de naam ‘lolploeg’ (Formulier C). Hun verkiezingsuitslag is van geen enkele betekenis; zij kunnen op basis hiervan het daaropvolgend jaar in geen geval een functie uitoefenen.