Kandidatuur werkgroepen


Penning

Communicatie

Laura Werquin

Leden van de werkgroep

Arne Lammens Minne Segers Hanne Langie Suzy Graindourze Astrid Stalmans Amy Philipsen Manou Speleman Amélie Schuybroeck Robin Vanhove

Motivatie

De sociale media van LBK geeft de mogelijkheid om zoveel mogelijk studenten te betrekken bij hun activiteiten. Wanneer dit op een leuke en professionele manier wordt gedaan zullen veel meer bio-ingenieurs en andere studenten zich aangetrokken voelen tot de studentenvereniging LBK. Ook op professioneel vlak is de sociale media belangrijk om een goede indruk na te laten bij bedrijven. Samen met mijn team zou ik dus graag erop toezien dat de sociale media van LBK leuk en interactief (via Instagram) is, maar ook professioneel blijft. De Floreat lezen is een populaire bezigheid bij vele bio-ingenieurstudenten. Zelf kijk ik altijd uit naar het moment waarop een nieuwe Floreat wordt uitgebracht en ervoor zorgen dat deze even leuk (of zelfs leuker) wordt is dan ook iets waar ik naar uitkijk. Het communicatieteam wil de Floreat en Humus nog aantrekkelijker maken met nieuwe rubriekjes en meer interactie.

Hoe kan jij ervoor zorgen dat LBK in de toekomst zal verbeteren?

Ik wil er volgend jaar extra op toezien dat de Facebookpagina’s een goede indruk maken op zowel studenten, bedrijven en de faculteit. Dit door in mijn team voor elke pagina een verantwoordelijke aan te stellen om deze pagina te controleren. Een template maken voor de omslagfoto van alle pagina’s zodat deze een gelijkaardige lay-out hebben, geeft ook al een professionelere indruk. Ook het op tijd online zetten van evenementen en deze genoeg promoten zal een prioriteit worden. Om dit alles te kunnen verzekeren is een nauwe samenwerking met de verschillende werkgroepen nodig en dit is dan ook iets waar ik mij zeker op wil focussen. De Humus wil ik volgend jaar enkel nog digitaal verspreiden. Doorheen dit jaar is de overstap van een papieren versie naar enkel een online versie al gemaakt, omdat de papieren versie door slechts enkelen werd gelezen. Hierdoor zetten wij ons ook in voor het milieu door onnodig papiergebruik te verminderen. Een belangrijke taak van het communicatieteam zijn de foto’s van evenementen maken. Om de kwaliteit van deze foto’s te verbeteren zou ik iemand met ervaring met fotografie in mijn team willen of iemand zoeken die bereid is een cursus te geven aan (een deel van) de werkgroep.

Hoe zie je de samenwerking met je team?

Een goede samenwerking begint bij een goede sfeer. Daarom vind ik het belangrijk om veel teambuildings te organiseren zodat we elkaar als groep beter leren kennen. Verder vind ik het belangrijk dat ieder zijn eigen taak heeft door bijvoorbeeld verantwoordelijk te zijn over een Facebookpagina, mee de humus te maken, foto’s te trekken… Door de vele verschillende taken binnen communicatie kan iedereen iets doen waarin hij of zij geïnteresseerd is, waardoor het gemakkelijker is om gemotiveerd te blijven. Als verantwoordelijke zal ik dit allemaal coördineren en altijd klaarstaan voor wie vragen heeft. Tenslotte vind ik de input van mijn teamleden ook zeer belangrijk. Alle ideeën voor nieuwe rubriekjes voor de Humus of Floreat zullen welkom zijn, zodat iedereen zijn creativiteit de vrije loop kan laten gaan. Door regelmatig vergaderingen te organiseren kan iedereen feedback geven over de werking van onze groep en kan deze dus constant verbeterd worden.

Gnorgl

Wout Henrioulle

Leden van de werkgroep

Dries Bombeek (verantwoordelijke), Wout Henrioulle (boekhouder), Zeno Van Hecke, Tine Meekers, Nick Van Looy, Wander De Nies, Lana Bosschem, Hanne Pelemans, Lander Van Belleghem, Jana Slootmaekers, Indy Haiman, Joshua Kangria, Yin-te Pauwels, Lienert de Maeyer, Thomas Torregiani, Willem Goossens, Nicholas Alberg, Arthur Vercruysse, Joren Thuwis

Motivatie

Al na enkele dagen na de start van mijn aller eerste semester aan het unief bleek het handig dat mijn kot op kruipafstand was van de Gnorgl. Vele uren heb ik er gesleten en tal van memorabele momenten heb ik er beleefd. Ook leerde ik er als eerstejaartje bijzonder veel van oudere studenten en tappers over de aanpak van de studies en andere levenswijsheden. Al snel had ik een droom: ooit op een dag moest en zou ik aan de andere kant van die toog staan. Het enige wat me destijds tegenhield was het feit dat ik nog geen idee had hoeveel tijd ik nodig had om te studeren, en hoeveel er dan nog over bleef om aan onze kring te besteden. Nadat mijn eerste jaar achter de rug was, bleek het duidelijk dat LBK en het studeren goed combineerbaar zijn. Vanaf dat moment tot op de dag van vandaag ben ik dan ook Gnorgltapper geweest in hart en nieren. Nooit heeft dit als ‘werken’ gevoeld, integendeel, tappen doe ik met plezier. Het brengt voldoening om al het bier en alle wijsheid, waar de tappers me destijds mee overspoelde, terug te kunnen geven. Toch ben ik als tapper niet gestopt met dromen en wil ik me graag nog meer inzetten voor LBK. Echter, ben ik ervan op de hoogte dat opkomen voor Gnorglboekhouder een hele opgave is, maar na overleg met mijn voorgangers ben ik er 100% van overtuigd dat ik deze functie op mij wil nemen.

Hoe kan jij ervoor zorgen dat LBK in de toekomst zal verbeteren?

Als we verkozen worden, zullen Bombeek en ik de eerste verantwoordelijken zijn in het nieuwe pand en gaan we in het komende jaar veel leren over de nieuwe Gnorgl. We zullen dan ook zorgen dat deze kennis zo goed mogelijk wordt doorgegeven aan de volgende boekhouders en verantwoordelijken. Door het succesvol beheren van de Gnorgl zal hopelijk ook de familiale sfeer binnen onze kring behouden blijven. Samen genieten van een goede sfeer binnen onze kring zal de werking van LBK enkel stimuleren. Ook hopen we op die manier de volgende generaties te inspireren om de fakkel van het presidium over te nemen als de tijd gekomen is.

Hoe zie je de samenwerking met je team?

Communicatie is cruciaal binnen een team. Dit zal zoals andere jaren voor het grootste deel via een groep op Facebook gebeuren. Hierin zullen alle mededelingen en beslissingen gecommuniceerd worden, en ook de regeling van shiften zal via dit medium blijven gebeuren. Voor de shiften heeft de werkgroep Gnorgl heeft al jaren een puntensysteem dat erg goed werkt. Het systeem zorgt ervoor dat iedereen gelijke inspanningen levert en dat alle shiften altijd opgevuld geraken. Tegelijk mogen de tappers voor een groot deel zelf kiezen wanneer ze willen shiften. Andere taken binnen het team zoals shiften- en winkelverantwoordelijke worden op een democratische manier verdeeld. Naast het organisatorisch gedeelde is ook de groepssfeer een belangrijke factor voor het Gnorglteam. Extreem leuke teambuildings en tappen op rustige avonden zorgen ervoor dat Gnorgltappers elkaar snel leren kennen. Tappen op een rustige avond gebeurt per twee en is de perfecte gelegenheid voor tappers om een teamgenoot van een ander jaar of andere vriendengroep beter te leren kennen. Hopelijk is, na al dat verbouwen en afwachten, heel het team even enthousiast over de heropening van onze fakbar als hun verantwoordelijke en boekhouder.

Baarr

Michiel Ghesquiere

Leden van de werkgroep

Bart Steemans Michiel Ghesquiere Mathijs Focquet Alexia Timmermans Ellen De Cooman Minne Segers Marie-Lien Schreurs Anton Smet Hanne Langie Kamiar Torabi Hanne Huyghe William Van Geertsom Floris Hooyberghs Elian Pergola

Motivatie

De voorbije jaren heb ik me enorm hard geamuseerd in de baarr werkgroep. Ik heb heel wat nieuwe mensen leren kennen en tal van goede vrienden gemaakt. Wanneer ik de baarr binnenwandelde was er altijd wel iemand van het team aanwezig waarmee ik een babbeltje kon slaan. Als ik nu de baarr binnenstap, voelt het aan als thuiskomen. Door op te komen als verantwoordelijke krijg ik de kans te om zelf zo’n team te vormen en iets te kunnen betekenen voor de baarr. Ook zie ik het als een mooie uitdaging waaruit ik veel kan leren: vergaderen, een team managen, telefoontjes en mails sturen naar bedrijven etc. Kortom, allemaal skills die ik in mijn verdere leven nog goed ga kunnen gebruiken. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat ik mij enorm hard ga amuseren met het opkomend DB team en het baarrteam!

Hoe kan jij ervoor zorgen dat LBK in de toekomst zal verbeteren?

De onderlinge verbanden tussen de verantwoordelijke en de leveranciers kan altijd nog verbeterd worden. Hierin wil ik verder de relaties met Ab-InBev opbouwen, goede deals sluiten voor volgend jaar maar ook met het oog op de toekomst. Ook andere relaties wil ik in stand houden of opbouwen. Goed overeenkomen met de faculteit is van groot belang. Bonden met andere werkgroepen binnen LBK, bijvoorbeeld een teambuilding met (of tegen) het Gnorgl team, maar ook bonden met andere kringen, neem nu een cantus met de ekobar & het theokot. De Baarr kan wel wat renovatiewerken gebruiken, waaronder een nieuwe vloer achter de toog, hier en daar wat schilderwerken en het vervangen van kapotte stoelen en versleten tafels. Het doel is niet om van de Baarr een fancy lounge te maken, de authenticiteit moet bewaard blijven, maar de basisbenodigdheden moeten in orde zijn. Ten slotte wil ik innovatief zijn. Enkele nieuwe evenementjes introduceren, een online systeem bedenken voor de broodjes zodat het bestellen efficiënter gaat, een systematisch afsluitritueel uitdokteren zodat het sluitingsuur meer gerespecteerd wordt door de klanten (dan kan de tapper op tijd in zijn bedje kruipen of naar de Gnorgl trekken), nieuwe bieren van de week proberen en meer.

Hoe zie je de samenwerking met je team?

Over de leden van de werkgroep die hierboven genoteerd staan ben ik heel enthousiast. Veel van hen ken ik reeds goed en kom ik goed mee overeen, enkelen wil ik nog graag beter leren kennen. Een deel van hen heeft reeds in de baarr getapt, anderen hebben dan weer heel wat ervaring met baarr hangen. Met andere woorden, deze samenwerking komt helemaal goed zolang de verantwoordelijke (Me? Vote for Chelle) alles goed delegeert en er duidelijke afspraken worden gemaakt. Bepaalde verantwoordelijkheden kunnen doorgegeven worden aan mensen die er voor openstaan en die het voldoende goed opvolgen, bijvoorbeeld een boodschap verantwoordelijke. Verder wil ik een heel hechte groep, dit door teambuildings (zeker al enkele in het begin van het jaar zodat iedereen elkaar leert kennen) maar ook daar zelf veel aanwezig te zijn in de baarr, een babbeltje slaan met de tapper etc. Ik wil zeker niet de grote baas gaan spelen en mensen commanderen. De tappers mogen altijd hun eigen zegje doen en ik zal hier zoveel mogelijk naar luisteren. Nieuwe ideetjes zijn ook altijd welkom! Wel verwacht ik van iedereen solidariteit naar de anderen toe. Iedereen probeert evenveel shiften te doen, af en toe bij te springen achter de toog of wat glazen te gaan halen tijdens een drukke avondshift. Ten slotte wil ik nog eens benadrukken dat de samenwerking met opkomend boekhouder, Bart, vlot zal verlopen. We kennen elkaar goed en gaan met plezier al onze taakjes samen uitvoeren, zij het met een pint in de hand aan de toog.

Activiteiten

Riet Briers

Leden van de werkgroep

Collin Ines, Verdonck William, De Keyzer Marieke, Van Dyck Kato, Leenders Cato, Put Lotte, Bollen Kaat

Motivatie

De voornaamste reden waarom ik opkom als activiteiten verantwoordelijke is het belang van de groepswerking binnen de werkgroep feest. Ik kijk er enorm naar uit om samen met een groep gemotiveerde medestudenten naar de evenementen toe te werken. Werken aan goede communicatie en een hecht team is voor mij dan ook zeer belangrijk om een vlotte samenwerking te creëren. Een groot deel van mijn werkgroep zullen huidige eerstejaars studenten zijn. Door de coronamaatregelen hebben zij een groot deel van de jaarlijkse evenementen nog niet kunnen meemaken. Ik zie dit als de ideale mogelijkheid om met een frisse kijk de minpunten van de evenementen te verbeteren. Ik ben dan ook zeer benieuwd naar hun creatieve input. Samen met mijn team wil ik er een onvergetelijk jaar van maken.

Hoe kan jij ervoor zorgen dat LBK in de toekomst zal verbeteren?

Als studentenvereniging van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen is het belangrijk om het milieuaspect in rekening te brengen. Tijdens de evenementen kan hier aan gewerkt worden door het afval te reduceren door bijvoorbeeld de introductie van herbruikbare bekers. Tijdens cantussen in de Moete werden deze al succesvol gebruikt. Hierdoor zien we dat dit zeker een haalbaar alternatief is. Naar de toekomst toe is het een meerwaarde wanneer we als kring kunnen investeren in onze eigen herbruikbare bekers. Ook ben ik voorstander van meer samenwerkingen met andere kringen. Dit kan gerealiseerd worden door vaker een TD met een andere studentenvereniging te organiseren. Hier kunnen nauwere interkringenrelaties uit volgen die natuurlijk ook gunstig zijn voor andere werkgroepen.

Hoe zie je de samenwerking met je team?

Mijn doel is mijn team zo veel mogelijk te betrekken bij alle aspecten van Feest. Dit door hun de mogelijkheid te geven creatief mee te denken en voldoende inspraak te geven over de uitwerking van de verschillende geplande evenementen. Door goede communicatie en voldoende bijeenkomsten zal ik mijn team op de hoogte houden van de organisatorische kant. Verbetering doorheen het academiejaar hoop ik te verkrijgen door een nabespreking te houden over ieder evenement met het volledige team. In het begin van ieder semester zal ik alle evenementen en taken overlopen en per activiteit een medeverantwoordelijke aanduiden. Een duidelijke takenverdeling zal zorgen voor een vlot verloop. Deze verdeling zal doorheen het jaar voldoende variëren. Ik zorg voor de nodige opvolging en hulp bij de verschillende taken. Door hen medeverantwoordelijk te stellen voor de TD’s en de cantussen hoop ik hun het gevoel te geven dat ze medeorganisator waren van het evenement en dat de werkgroep ‘Feest’ veel meer is dan enkel shiften. Verder zal ik mijn team op de hoogte proberen te houden van alle LBK-evenementen en van wat er achter de schermen van LBK allemaal gebeurt. Belangrijke punten van de presidiumvergaderingen kan ik met hen overlopen.

Sport

Bram Vercruysse

Leden van de werkgroep

Anton De Brabandere Ellen De Cooman Robin Daenen Ine De Bot Lucas Bourgoing Ellen Sleurs Joshua Kangria Yin-te Pauwels

Motivatie

Deel zijn van LBK was vanaf de infodag voor het begin van mijn eerste jaar al een droom van mij. Ook na onthaalweekend was ik super enthousiast en kwam de het idee om later deel van het ‘Dagelijks Bestuur’ te zijn meermaals in mij op. Doorheen de studie zelf echter merkte ik dat ik geen tijd had om actief in een werkgroep mee te draaien en kwam mijn betrekking bij LBK –naast 2 volle weken tappen in de Baarr- niet verder dan regelmatig in de Baarr lunchen en losgaan op de feestjes. In het eerste semester van het derde jaar was ik op Erasmus in Praag. Hier heb ik de tijd van leven beleefd, maar heb mijn voetbal hiervoor opgegeven. Toen ik het semester nadien terug in Leuven was, merkte ik dat ik heel wat vrije tijd had. Het idee van deel te zijn van LBK begon natuurlijk terug te spelen. Na wat informeren en overleggen met vrienden heb ik ten slotte besloten om op te komen als sportverantwoordelijke. Deze functie combineert mijn liefde voor sport en mijn drang om ergens in groep aan samen te werken. Ik werk graag met een team ergens aan samen door gezellig samen te zitten, te brainstormen en te overleggen Daarbij komt ook kijken dat ik als lid van het presidium heel wat mensen beter zou leren kennen. Nu ben ik heel erg enthousiast en kijk ik er heel hard naar uit.

Hoe kan jij ervoor zorgen dat LBK in de toekomst zal verbeteren?

Zoals reeds eerder vermeld vind ik dat mijn voorgangers het zeer goed hebben gedaan. Ik zou graag in de toekomst meer regelmatigere activiteiten willen organiseren, zodat LBK heel het jaar door een aanbod van (sport)activiteiten heeft. Met deze activiteiten zou ik ook studenten buiten de faculteit bio-ingenieurswetenschappen willen trekken. Dit kan helpen om de reputatie van de niet feest gerelateerde activiteiten georganiseerd door LBK op hetzelfde niveau te brengen als dat van de legendarische feestjes. Een specifiek evenement dat de laatste jaren wat aan populariteit aan het verliezen is, is de ‘Highlandgames’. Samen met mijn team zou ik deze trend willen omkeren en er terug een topevent van willen maken.

Hoe zie je de samenwerking met je team?

Zoals hierboven vermeld zou ik graag meerdere sportmogelijkheden per week organiseren. Dit gaat het beste met een gezellig en goed gecoördineerd team. Ik zal er volgend jaar dan ook voor zorgen dat het werk verdeeld wordt, zodat iedereen er voldoening uit haalt. Natuurlijk zal hier rekening gehouden worden met persoonlijke deadlines en verplichtingen. Als sportwerkgroep zijn we zeer vrij om nieuwe evenementen te organiseren. Dit betekent dat we als team vrij kunnen brainstormen om zo tot creatieve ideeën te komen. Om dit te realiseren zou ik graag regelmatig willen samen zitten om te overleggen. Hierbij is sfeer zeer belangrijk voor mij. Ik wil dat het team een hechte groep wordt waarin iedereen als vrienden naar elkaar kan kijken. Dit wil ik verwezenlijken door verschillende teambuilding activiteiten te organiseren. Deze activiteiten kunnen gaan van samen gaan sporten en losgaan op feestjes tot avontuurlijke uitstapjes.

Cultuur

Timo Geenen

Leden van de werkgroep

Timo Geenen - verantwoordelijke Aerts Dries Louwagie Sofie Monteyne Anika Schepens Lauren Van Herck Sander

Motivatie

Ik wil heel graag meedraaien in de werking van onze studentenkring. Ik wil betrokken zijn bij de activiteiten, discussiëren over belangrijke beslissingen en weten wat er speelt achter de schermen. Ik wil mijn job goed doen, nieuwe activiteiten invoeren en samenwerking bevorderen. Ik ben gemotiveerd om deel uit te maken van het presidium, overal aanwezig te zijn en meer mensen te leren kennen. Ik ben gemotiveerd om zoveel mogelijk LBK’ers te trekken, ook diegenen die normaal niet naar cultuuractiviteiten komen. Ik ben gemotiveerd om alle verplichte taken gedecideerd uit te voeren en ervan te leren. Ik kijk ernaar uit om een team samen te stellen en daarvan aan het hoofd te staan. Ik overleg graag om samen naar oplossingen te zoeken. Ik hoop zowel binnen als buiten mijn team nieuwe vrienden te maken en nieuwe vriendschappen te creëren door de evenementen die we ondernemen, om LBK een beetje dichter bij elkaar te brengen. De diversiteit van de evenementen binnen cultuur is wat mij het meest aanspreekt. Ik kijk ernaar uit om de koor- en danslessen te organiseren evenzeer als de Kerstmarkt; om gezellige avonden te organiseren, zoals Apero en choco, maar ook om de grote evenementen te organiseren, zoals Concerto. LBK ligt me nauw aan het hart, daarvan deel uit te maken vind ik ongelooflijk en mee in het dagelijks bestuur zitten lijkt me een grote eer.

Hoe kan jij ervoor zorgen dat LBK in de toekomst zal verbeteren?

Ik promoot samenwerking op alle vlakken. Werkgroepen die samen activiteiten opzetten, evenementen organiseren met andere kringen en een goede buurtwerking zijn zaken waar ik aan kan bijdragen. Ik wil met de kerstmarkt bijdragen tot de buurtwerking; de buurtbewoners het gevoel geven dat ze welkom zijn. Ik wil samenwerken met internationaal om internationale studenten erbij te betrekken. Ik ben een goede motivator; samenwerken is mijn sterkste punt. Dat is wat ik voor LBK kan betekenen.

Hoe zie je de samenwerking met je team?

Binnen mijn werkgroep wil ik de taken verdelen zonder mijn verantwoordelijkheden te verwaarlozen. Elke persoon neemt een stukje op zich. Als iedereen zich op bepaalde aspecten kan focussen worden deze aspecten doorgaans beter uitgevoerd. Ik wil een overzicht behouden van wat iedereen doet en uiteraard zelf een groot stuk van de organisatie op mij nemen. Ik zie het helemaal zitten om een werkgroep te hebben.

Internationaal

Sander Casier

Leden van de werkgroep

Kato Ghijsebrechts, Woud Daenen, Laura Bosteels, Anton De Brabandere, Vincent Van Doren, Robin Daenen, Lily Gemoets en Arne Vangansbeke

Motivatie

De werkgroep Internationaal organiseert activiteiten voor inkomende buitenlandse studenten. Het is zeer belangrijk dat nieuwe inkomende internationals zich op hun gemak voelen in een nieuwe en volledig vreemde omgeving. Daarom is een gemotiveerd LBK internationaal team belangrijk om deze studenten te verwelkomen en te verwennen met tal van activiteiten. Ik wil daarom niks liever dan zo’n team leiden en er volgend jaar een fantastisch jaar van maken. Ik heb reeds in 5 verschillende LBK werkgroepen gezeten en met deze ervaring hoop ik een team optimaal te kunnen leiden. Mijn motivatie om als verantwoordelijke op te komen is de volgende: In mijn eerste jaar ben ik lid geworden van LBK internationaal en ik vond het meteen geweldig om activiteiten te organiseren voor internationals en om hen te leren kennen. Daarom ook dat ik internationaal ben blijven doen in mijn tweede en derde jaar. Door al die vele activiteiten te organiseren, werd ik ook benieuwd hoe het zou zijn om als international in een vreemd land te zijn. Dat was voor mij één van de reden om zelf op Erasmus te gaan, naar Lissabon. Na mijn Erasmus, werd ik terug lid van LBK internationaal. Nu wil ik graag opkomen als internationaal verantwoordelijke zodat ik alle dingen die ik geleerd heb in de afgelopen drie jaar, zowel tijdens Erasmus als bij LBK internationaal, kan integreren in mijn werkgroep. Zo wil ik graag de dingen die ik zelf moeilijk vond tijdens mijn Erasmus verbeteren en wil ik graag mijn ervaring en nieuwe ideeën van 3 jaar LBK internationaal gebruiken om internationals hier volledig op hun gemak te stellen.

Hoe kan jij ervoor zorgen dat LBK in de toekomst zal verbeteren?

Vanuit mijn positie als internationaal verantwoordelijke hoop ik in eerste instantie om er volgend jaar voor iedereen een geweldig jaar van te maken. Ik zal ervoor zorgen dat alle internationals aan de faculteit bio-ingenieurswetenschappen de tijd van hun leven gaan beleven. Daarnaast zal ik proberen LBK wat internationaler te kleuren door de Belgen en internationals meer met elkaar te verbinden. Daarnaast zal ik, als lid van DB, ook zeker en vast de stem van de internationals laten meetellen op enerzijds de OOV’s en anderzijds de DB vergaderingen. Ook zal ik veel input proberen te geven tijdens DB vergaderingen en hoop ik op die manier belangrijke beslissingen in de juiste richting te sturen. LBK is en blijft een studentenvereniging waarbij iedereen zich op zijn gemak moet voelen, daarom wil ik, samen met de rest van DB, daar ook maximaal op inzetten.

Hoe zie je de samenwerking met je team?

Ik wil een mooie balans hebben in mijn team tussen verplichtingen en ontspanning. Ik ga mijn teamleden genoeg aansporen opdat ze al hun taken succesvol verrichten. Maar daarnaast is de sfeer in de werkgroep ook van enorm belang. Dus ik wil mijn teamleden vooral motiveren en zal hiervoor genoeg teambuildings organiseren zodat we een hechte werkgroep vormen. Ik vind goede informatie in de werkgroep ook zeer belangrijk. Daarom zal er goed en open gecommuniceerd worden over de planning van de activiteiten en zullen er ook frequent vergaderingen zijn waarin de nodige dingen worden besproken.

Bedrijvenrelaties

Vincent Ramaekers

Leden van de werkgroep

Nele Schillebeeks Ellen De Cooman Julie Simons Hendrik Jeuris Thomas Cools Ellen Gijsbrechts Sander Van Herck Marte Mutert Cato Leenders Toon Saelens Ismaël Bawah Aline Vits Cato Debrabandere

Motivatie

Bijna exact een jaar geleden heb ik de overweging gemaakt om op te komen als Revueverantwoordelijke voor LBK. Hiervan heb ik absoluut geen enkel moment spijt gehad! Ik mocht een fantastisch team leiden, waaruit ik veel dingen uit heb geleerd die ik ongetwijfeld als verantwoordelijke van de werkgroep Bedrijvenrelaties zou kunnen toepassen! We hebben een tof en gevarieerd team kunnen samenstellen dat zich 100% wilt inzetten voor de verdere uitbouw van de werkgroep. Elk teamlid heeft me ook kunnen overtuigen van hun enthousiasme en meerwaarde voor de werkgroep Bedrijvenrelaties. Naar mijn mening kunnen we met dit team er samen ten volle tegenaan gaan en kunnen we ook veel bereiken!

Hoe kan jij ervoor zorgen dat LBK in de toekomst zal verbeteren?

Bedrijvenrelaties is van vitaal belang voor LBK. Door de huidige werking zeker door te trekken naar volgend jaar en eventueel aan wat nieuwe dingen te werken, denk ik dat we met deze samenstelling van de werkgroep het academiejaar tot een goed einde kunnen brengen. Samen durven we ook nieuwe dingen te organiseren die enkel positief voor de kring kunnen uitdraaien.

Hoe zie je de samenwerking met je team?

Bedrijvenrelaties heeft een aparte werking ten opzichte van andere werkgroepen binnen LBK. Ieder lid heeft buiten de algemene functies toch een eigen takenpakket gedurende het hele academiejaar. Ik hoop als verantwoordelijke nauw te kunnen samenwerken met eenieder in het team om de gehele werking vlot te laten verlopen en ook iedereen voldoende up-to-date te houden zodat de werkgroep verder kan groeien. Naast al het werken is natuurlijk ook een goede groepssfeer belangrijk. Tussen alle activiteiten door wil ik ook belang hechten aan toffe teambuildings zodat we elkaar ook beter leren kennen om goed samen te werken.

Onderwijs

Pieter Steegmans

Leden van de werkgroep

Xander Peeters Astrid Olaerts Margot Houbrechts Christophe Vos Eline Vandyck Elian Pergola Ellen Reynaert Iris de Vos (1e sem) Sara Vandenbosch Johanna Goris Maxim Lemaire Arne Lammens Lennert Destadsbader Nele Vossen Evelien Rossiers Manon van Steenkiste Jef Van Baelen Katrien Buysse Willemien Gosselé

Motivatie

Als werkgroep onderwijs willen wij de stem van zoveel mogelijk studenten laten meetellen. Ons grootste medium hiervoor zijn de wekelijkse OOV’s (open onderwijsvergaderingen) waar iedereen welkom is om mee te komen vergaderen en hun mening te geven. De bedoeling is dat we alle studenten in de mate van het mogelijke begeleiden en ondersteunen doorheen hun studies. Het is belangrijk dat niemand aan zijn lot wordt overgelaten. Dit gaat over 1e bac studenten, thesisstudenten, internationale studenten, studenten in de verkorte bachelor en kortom alle studenten op modeltraject én met studieachterstand. Iedereen heeft hulp en vertegenwoordiging nodig. Wij zijn gemotiveerd om als werkgroep voor vertegenwoordiging te zorgen in Stura (studentenraad), de POC’s (permanente onderwijscommissies), stuurgroepen, faculteitsraad,… Standpunten die wij daar als studenten van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen zullen innemen, zullen steeds mogelijk besproken worden op de OOV’s en met de betrokken groep studenten. Hierbij ook een overzicht van de opkomende studentenvertegenwoordigers in de talrijke vergaderingen aan de faculteit: PAL-coördinator: Maxim Lemaire BaPOC: Pieter Steegmans Amber Theunissen Xander Peeters Johanna Goris Arne Lammens MaPOC: Pieter Steegmans Amber Theunissen Xander Peeters Astrid Olaerts Sara Vandenbosch Margot Houbrechts fPOC: Pieter Steemans Amber Theunissen Xander Peeters Ellen Reynaert Christophe Vos Faculteitsraad: Pieter Steemans Amber Theunissen Xander Peeters Astrid Olaerts Sara Vandenbosch Ellen Reynaert Margot Houbrechts Stuurgroepverantwoordelijken: Lennert Destadsbader (landbeheer) Nele Vossen (ACE) Evelien Rossiers (landbouw) Ellen Reynaert (cel&gen) Christophe Vos (katalyse) Pieter Steegmans (katalyse) Amber Theunissen (levensmiddelen) Astrid Olaerts (levensmiddelen) Manon van Steenkiste (milieu) Jef Van Baelen (biosysteem) Katrien Buysse (human health engineering) Departementsraden Willemien Gosselé (biosysteem) Ellen Reynaert (M2S) Christophe Vos (M2S) Departementsbestuur Ellen Reynaert (M2S)

Hoe kan jij ervoor zorgen dat LBK in de toekomst zal verbeteren?

Naar de toekomst toe willen we vooral voor continuïteit zorgen en ernaar streven dat iedereen zich thuis voelt bij LBK en gemakkelijker de weg binnen LBK en naar de werkgroep onderwijs kan vinden. Bachelorstudenten vinden hun weg vaak moeilijk naar onze werkgroep omdat onderwijs niet zoals andere werkgroepen tot de verbeelding spreekt voor studenten die nog niet zo lang in Leuven zijn. We willen jaar-OOV’s organiseren, waar dingen besproken zullen worden die deze studenten in 1e en 2e bachelor echt aangaan. Een andere groep die vaak ondervertegenwoordigd is, zijn internationale studenten. We zullen goede contacten onderhouden met de internationaalverantwoordelijke en zeker moeite doen om te luisteren naar de mening van de internationale studenten en eventuele problemen aankaarten.

Hoe zie je de samenwerking met je team?

Qua samenwerking met het team, zullen we verschillende teambuildings organiseren om een hechte groep te vormen. Er wordt uiteraard verwacht dat iedereen die zich engageert voor bepaalde vergaderingen, hier altijd aanwezig zal proberen te zijn, al zullen we er altijd begrip voor hebben als dit eens niet lukt. Elke vergadering en elk dossier wordt ook op voorhand besproken met het team en nadien teruggekoppeld, om op die manier te zorgen dat iedereen op de hoogte is en zijn mening kan vertegenwoordigen.

Logistiek

Aaron D'hooge

Leden van de werkgroep

Elise Heirman, Jarne Leinders, Arne Lammens, Nele Vossen, Lorien Quaghebeur, Anton Smet, Zeno Van Hecke, Loes Stessens en Matthias Sticker

Motivatie

Lbk heeft voor mij de voorbije jaren veel betekend, ik heb er veel vrienden leren kennen, nieuwe leuke dingen leren kennen zoals cantussen en de 24 urenloop, ... Je zou het kunnen vergelijken met een supporter worden van je favoriete sportclub. Je leeft als het ware mee met de club en dat gevoel heb ik bij onze kring ook gekregen. En nu is het moment gekomen dat wij dit gevoel kunnen overbrengen naar anderen. En dit wil ik graag doen! Logistiek heb ik specifiek gekozen omdat ik allereerst graag rij, ten tweede vind ik het leuk dat logistiek bij veel verschillende evenementen is betrokken, dat het heel divers is en ik dus niet alleen moet rondrijden. Ten laatste denk ik dat het een functie is waar je heel wat nuttige ervaring opdoet naar later toe en je er heel wat verantwoordelijkheid leert nemen.

Hoe kan jij ervoor zorgen dat LBK in de toekomst zal verbeteren?

Vooral alle dingen die niet goed gingen op schrijven, zodat er later niet dezelfde fouten worden gemaakt. Ook plannen maken voor de toekomst, bijvoorbeeld een plan voor een nieuwe kringkar en dit bestaat bijvoorbeeld uit een evaluatie van wanneer dit nodig zou zijn, om een richtlijn in tijd te hebben, de voorwaarden waar de kringkar aan moet kunnen voldoen (grootte etc), andere opties bekijken zoals tweedehands of kenissen en een vergelijking hiervan, financieel plan uitwerken, ...

Hoe zie je de samenwerking met je team?

Voor mij is duidelijkheid het belangrijkste. Daarmee bedoel ik dat mijn team altijd op de hoogte is van wat ze moeten doen, bijvoorbeeld welke ritten en shiften en ook welk materiaal ze moeten meenemen en waar dit staat. Ook natuurlijk alles wat er gaande is in lbk dat belang heeft op logistiek. Verder wil ik ernaar streven dat iedereen zijn steentje bijdraagt, dus dat iedereen rijdt en shift. Daarnaast wil ik vergaderen over belangrijke dingen, niet alleen om activiteiten ezovoort te bespreken, maar ook om bepaalde dingen aan te kaarten, zoals opbouwende kritiek geven over mij en over anderen als er iets minder gaat (bv. shiften te laat verdeeld of te weinig doen). Maar natuurlijk wil ik vooral een leuk team dat goed met elkaar opschiet, dus de nodige teambuildingen daarvoor gaan zeker ook gepland worden.

Cursusdienst

Margot De Graeve

Leden van de werkgroep

Sofie Louwagie Dries Aerts Ewoud Blontrock Amber Veelaert

Motivatie

Werkgroep Cursusdienst zorgt ervoor dat alle studenten Bio-ingenieurswetenschappen al hun cursussen en materiaal kunnen aankopen voor een aanvaardbare prijs. Om een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden, moet er op tijd gecommuniceerd worden met de proffen en moeten de verkoopmomenten vlot verlopen. Hiervoor is het belangrijk dat er een verantwoordelijke is die deze taken goed verdeelt en kan bijsturen waar nodig. Vanuit mijn ervaring als monitor bij Kazou en als postoverste van Redder Aan Zee, heb ik geleerd hoe leiderschap te geven aan een groep mensen en heb ik bewezen me goed te kunnen inzetten voor het welzijn van het team.

Hoe kan jij ervoor zorgen dat LBK in de toekomst zal verbeteren?

Ik heb dit semester al twee verkoopmomenten meegemaakt en naar mijn mening verloopt de organisatie hiervan zeer vlot. De website waarmee we werken is gebruiksvriendelijk en overzichtelijk. Ik heb echter wel gehoord dat de wachttijden aan het begin van elk semester soms heel lang waren. Hiervoor wil ik tegen volgend jaar zeker een oplossing vinden. Ook zijn er nog vele studenten die de exacte ingang niet weten zijn en dan proberen binnen te komen via de uitgang waardoor de volgorde van de wachtrijen verstoord wordt. Daarom kan er bijvoorbeeld een duidelijk plan op de website van LBK komen waarop de exacte in- en uitgang staan aangeduid, hiervoor wil ik eens met ICT samen zitten. Soms wijzigen de openingsuren van de cursusdienst en wordt dit gecommuniceerd via facebook, maar er zijn studenten die dat niet bekijken of dit soms te laat zien. Voor de cursusdienst zou ik meer inzetten op communicatie via Toledo.

Hoe zie je de samenwerking met je team?

Als verantwoordelijke zal ik de taken zo goed en zo eerlijk mogelijk verdelen. Ik hoop dat ik mijn teamleden genoeg kan motiveren zodat ze hun taken enthousiast aanvaarden en dat ze deze tot een goed einde brengen. Ook zal het belangrijk zijn om vanaf het begin goed aan de teamgeest te werken zodat de verkoopmomenten vlot en aangenaam verlopen. Ik zal dus mijn best doen om genoeg teambuildings te organiseren, als ontspanning, maar ook om elkaar beter te leren kennen.

ICT

Quinten Dhaenens

Leden van de werkgroep

Andreas Deturck Ruben Van Reusel Jan Vandoorne

Motivatie

[Zelfde als in formulier A] In mei 2019 sloot ik me in een impulsieve bui aan bij het ICT-team voor academiejaar 2019-2020, zonder dat iemand me dat had gevraagd. Tijdens de vakantie moest ik mezelf al wat inleiden tot enkele programmeertalen, wat ik niet zo leuk vond, en ik begon te twijfelen of ik wel de juiste keuze had gemaakt met lid te worden van werkgroep ICT. Maar tijdens het academiejaar was ik daar snel over heen. De examenwiki moest geupdate worden en had wat onderhoud nodig, en dat was geen gemakkelijk werk, maar ik vond het toch leuk van er mee bezig te zijn. Nu in het 2de semester werk ik mee aan de vernieuwing van de site, en ook daar schep ik veel plezier in. Gaandeweg heb ik zelf een aantal ideeën ontwikkeld over hoe de website en de examenwiki nog verder verbeterd kunnen worden in de toekomst, en ik besloot op te komen als verantwoordelijke voor ICT zodat ik de kans krijg deze ideeën tot uitvoering te brengen.

Hoe kan jij ervoor zorgen dat LBK in de toekomst zal verbeteren?

Ik wil inzetten op het uitbreiden van de website. Dat is namelijk een zeer nuttige tool voor communicatie zowel binnen LBK als naar buiten toe, en op dit moment wordt de site onderbenut. Op dit moment staan nog op de agenda: een kalender en overzicht van aankomende evenementen, een aparte pagina voor inschrijvingslinks, een aantal pagina's met informatie en tips voor eventuele toekomstige studenten en eerstejaars, fotoalbums... Ook wil ik de examenwiki gebruiksvriendelijker maken en misschien zelfs volledig vernieuwen, en indien mogelijk ook het bestelsysteem van de cursusdienst.

Hoe zie je de samenwerking met je team?

Ik heb zelf al een aantal ideeën en concrete plannen die ik tot uitvoering wil brengen, maar ik sta volledig open voor suggesties en commentaar die mijn teamleden hieraan toevoegen. In het ideale geval kan ik het werk zodanig verdelen dat iedereen doet waar hij goed in is en of wat hij graag doet, zodat we zo snel mogelijk vooruitgang maken en iedereen er bovendien plezier aan beleeft.

Onthaal

Magdalena Bellen

Leden van de werkgroep

Ada Heylen Amelie Remmerie Anna Spiessens Anouk Gulix Charles Vertongen Cheyenne Keppens Elias Muys Elishia Vanhove Hanne Vanwezer Loranne Jordaens Lotte Penders Magdalena Bellen Marie Hendrickx Sara Willems Steven Volders Thomas Boutens

Motivatie

Zoals voor iedereen ging er bij mij een nieuwe wereld open toen ik besloot om bio-ingenieur te gaan studeren. Vanaf dag 1 werd ik met open armen verwelkomd door ons onthaal en al snel vond ik mijn weg doorheen Leuven en binnen LBK. Hieraan heb ik me erg opgetrokken doorheen het jaar. Van samenvatting en tips over vakken tot samen gezellig pintjes drinken tot 4 uur in de Gnorgl, ik kon altijd terecht bij mijn onthaal. Ik hoop dit allemaal ook te kunnen betekenen voor de eerstejaars van volgend jaar en een thuis te geven binnen LBK waar ze hechte vriendschappen gaan sluiten en de beste jaren van hun leven kunnen meemaken. Ik heb heel veel zin om met het toffe team dat we hebben gevormd een jaar ons actief in te zetten voor de nieuwe eerstejaars.

Hoe kan jij ervoor zorgen dat LBK in de toekomst zal verbeteren?

Ons team dit jaar bestaat uit 16 mensen met veel verschillende kwaliteiten en eigenschappen. Zo zijn we een team van rustige en actieve mensen en deze diversiteit speelt in ons voordeel. Wij willen op deze manier veel verschillende eerstejaars bereiken, ook degene die van nature niet zo extravert en meer terughoudend zijn. We willen alle eerstejaars allemaal op hun eigen tempo kennis laten maken met LBK. Zo willen we ook voor de niet-actieve eerstejaars zorgen dat we een ook aanspreekpunt zijn en doorheen het jaar hun vragen en problemen blijven oplossen. We zullen ook activiteiten voorzien die gefocust zijn op het serieuze aspect van het studentenleven en we hopen op deze manier ook de eerstejaars te kunnen betrekken die uit schrik zich afzonderen. Zo willen we tijdens het eerste semester een moment organiseren waarin we de vakken overlopen en tips geven voor de eerstejaars die hier nood aan hebben. Ook het voorzien van rustige activiteiten zoals gezelschapsspelavonden zouden aantrekkelijk kunnen zijn. Dit zal dan ook de mening van eerstejaars op de term ‘studentenvereniging’ hopelijk verbeteren zodat ze de vriendengroep zien die ermee gepaard gaat. Dat is uiteindelijk waar LBK om draait en wat we aan iedere eerstejaars willen meegeven, zowel actieve als niet-actieve.

Hoe zie je de samenwerking met je team?

Een goede samenwerking komt verder uit een optimale rolverdeling. Daarom zou ik het team opsplitsen in kleinere groepen die elk verantwoordelijk zijn voor de uitwerking en regeling van hun evenement(en). Dit zorgt ervoor dat ieder zijn mening gehoord wordt en dat iedereen een project heeft waar ze voldoening uit kunnen putten. Hierop kunnen ze, bovenop hun onthaalwerk, nog extra trots zijn. Dit zorgt er ook voor dat de motivatie en het enthousiasme doorheen het jaar aanwezig blijft. Mijn rol in het team is vooral het coördineren en ondersteunen van de verschillende projecten. Als er problemen of onduidelijkheden zijn, wil ik een aansprekingspunt zijn voor iedereen in mijn team. Ook zal het mijn taak zijn om na te gaan bij elke groep of alles goed verloopt en helpen waar nodig is, zoals eventueel belangrijke taken zelf uitvoeren. Ook communicatie vind ik zeer belangrijk. Door middel van voldoende vergaderingen en korte momenten na activiteiten om terug te blikken en te evalueren, creëren we een toegankelijke sfeer. Ik hecht ook veel waarde aan de mening van rustigere mensen die niet als eerste beginnen te praten en probeer dus ook hen altijd aan het woord te laten. Ik hoop een persoon te zijn die voor mijn team makkelijk aan te spreken is over zaken als ideeën, vragen, feedback of kritiek.

Revue

Dries Huysmans

Leden van de werkgroep

Thomas Verlinden

Motivatie

Als revue verantwoordelijke zijn we beide geëngageerd en bereid om een anderhalf jaar aan live frustraties (en ook een half jaar aan digitale frustraties) om te toveren tot een prachtig eindwerk! Ook willen we onze creatieve breinen aan het werk zetten om dit jaar de studenten te verwennen met een tweede revue. We vonden het beide jammer dat het dit jaar zolang duurde voordat er mensen hiervoor opkwamen en dachten dat indien er niemand anders dit fantastisch evenement wilde organiseren dat wij het heft in eigen handen gingen nemen. Dus hier staan we dan, gewapend met een grote glimlach, een achtergrond in toneel en twee jaar aan ergernissen aan de proffen en assistenten, klaar om dit jaar de revue te organiseren.

Hoe kan jij ervoor zorgen dat LBK in de toekomst zal verbeteren?

We hopen er volgend jaar voor te zorgen dat iedereens lachspieren dubbel en dik getraind zijn. Ook hopen we een fantastische groep te kunnen creëren die kan aantonen dat LBK een vriendengroep is!

Hoe zie je de samenwerking met je team?

We hopen op een open samenwerking waar iedereen die mee wilt doen gehoord kan worden en een functie kan uitvoeren waar hij of zij tevreden mee is. Maar ook op een hechte samenwerking waar iedereen zijn medestudenten vertrouwd om zo een knallende show te kunnen geven.

IFR

Galabal

Ward Boven

Leden van de werkgroep

- Aline Moorkens - Kato Van Dijck - Hanne Ottenbourgs - Emma Willemen - Er is nog ruimte voor 3 of 4 personen, liefst oudere jaars met enige LBK-ervaring

Motivatie

Het galabal is een avond waar iedere student, ‘hard into’ LBK of niet, positief naar moet kunnen terugblikken. Met dit doel in mijn achterhoofd, neem ik graag de werking achter het galabal op mij. Met een reeks aan engagementen en georganiseerde activiteiten, weet ik ondertussen van aanpakken. Ik ben namelijk 3 jaar lang verantwoordelijke geweest binnen onze jeugdwerking voor het organiseren van activiteiten, spelen en feestjes voor onze animatoren. Deze zomervakantie geef ik de fakkel door, waardoor ik naast de ervaring, ook nog de tijd ga hebben om het galabal voor te bereiden. Als ik iets organiseer, volg ik het motto dat het ineens goed moet zijn. Bij een galabal bestaat er niets zoals een generale repetitie: het moet ineens alles hebben. Deze uitdaging wil ik graag met beide handen aannemen. Zoals eerder gezegd, is het galabal een avond waar iedereen positief op moet kunnen terugblikken. Als dat ook effectief gebeurt, geeft dat mij enorm veel voldoening. Het geeft me alleszins nu meer motivatie om er volledig voor te gaan.

Hoe kan jij ervoor zorgen dat LBK in de toekomst zal verbeteren?

Ik wil graag iedere student bio-ingenieur, hard into LBK of niet, betrekken bij het galabal. Iedereen droomt immers van een galabal in hun studententijd. Het is bovendien een avond waar mensen graag vrij voor willen nemen, of ze nu op kot zitten of niet. Ik wil graag deze grote groep de positieve sfeer van LBK meegeven. Bovendien staat er dit jaar weer een samenwerking met VBI voor de boeg. Hier kijken veel VBI-leden naar uit. Een goede samenwerking voor het galabal komt de connectie tussen LBK en VBI zeker ten goede. Bovendien worden zo de VBI-vibes doorgegeven aan de afstuderende van LBK.

Hoe zie je de samenwerking met je team?

Het team is momenteel in de helft. Er zijn een aantal Erasmussers bij die allemaal in Wenen gaan studeren. Zo kan er toch nog vlot gecommuniceerd worden. Verder leid ik graag een team en kan ik goed aan de slag met feedback. Ik volg het principe van open communicatie binnen het team omdat ik ervan overtuigd ben dat mogelijke frustraties zo vermeden worden. Bovendien wil ik binnen het team een goede balans tussen het geleverde werk (voorbereidingen, verkoop,…) en ontspanningsmomenten (avondje Baarr, teambuilding,…) Met het team dat momenteel al voorhanden is, heb ik veel zin om aan de slag te gaan!

IAAS

Margot Houbrechts

Leden van de werkgroep

Sander Van Herck, Anika Monteyne, Liesl Meeus, Lauren Schepens, Amber Theunissen, Masha Mikhalski, Lore Van den Broeck, Clara Beers

Motivatie

Ik ben al 2 jaar lid van IAAS Leuven en ik vind het gewoon geweldig om samen te werken met een goed team die ook echt goede vrienden zijn. Wat mij zeker en vast aanspreekt is het feit dat ik met IAAS een hoop leuke activiteiten kan organiseren die zowel toffe teambuildings kunnen zijn als workshops en softskill trainings. Na 2 jaar working member en secretaris te zijn wil ik graag ook wat meer verantwoordelijkheid hebben. Ik zie het helemaal zitten om samen met mijn team te kijken of nog net dat tikkeltje meer kunnen doen om IAAS Leuven tot de next level te tillen. Het zal een uitdaging worden die wij samen maar al te graag willen aan gaan.

Hoe kan jij ervoor zorgen dat LBK in de toekomst zal verbeteren?

IAAS Leuven is een groep enthousiaste studenten die maar al te graag helpen bij het organiseren van leuke activiteiten. In het verleden zorgden we al voor activiteiten zoals workshops en softskill trainings, dingen die zeker en vast interessant zijn voor bio-ingenieurs. Door samen te werken met LBK gaan er meer studenten de weg naar ons vinden. Dit is bijvoorbeeld heel fijn voor studenten die geïnteresseerd zijn in een stage en die deze stage misschien in het buitenland willen doen. Het zou superleuk zijn voor die mensen als ze niet moeten zeggen “wist ik dat maar wat eerder” maar “oh tof, kunnen jullie mij helpen?”. Verder zouden we ook nog extra kunnen samenwerken met de werkgroep internationaal om de internationale bio-ingenieurs in Leuven wat meer bij LBK en het studentenleven hier te kunnen betrekken. Dit zouden we kunnen doen door onze evenementen ook meer open te stellen voor hun.

Hoe zie je de samenwerking met je team?

Het gros van ons team van dit jaar wil ook graag volgend jaar bij IAAS blijven. Dat is superfijn want dat zorgt ervoor dat we een toffe vriendengroep zijn geworden waarin iedereen goed op elkaar afgestemd is. De meerderheid van het team is echter wel 3e bac nu, dus we willen er werk van maken om ook 1e, 2e en hogere jaren aan te spreken. Wat de samenwerking op zich betreft, werken we nu met verschillende functies binnen ons team. Ik denk dat dit een goed systeem is omdat je zo weet dat er altijd iemand specifiek verantwoordelijk is voor bepaalde taken, waardoor die ook zeker uitgevoerd worden. Communicatie is een belangrijk aspect hierbij omdat het belangrijk is dat de verschillende werkgroepen van elkaar weten wat ze aan het doen zijn. Op deze manier hoop ik dat we elkaar ook wat beter kunnen helpen.

Bloedserieus