Onderwijs


Wat is LBK Onderwijs?

Naast de cursusdienst, TD’s, sportieve en culturele activiteiten heeft LBK ook een werkgroep onderwijs. Met onze werkgroep vertegenwoordigen wij jullie, de bio-ingenieursstudenten, in verschillende raden aan de faculteit. Zo geven we de studenten een stem bij beslissingen over inhoudelijke veranderingen aan de opleiding of kaarten we problemen bij bijvoorbeeld stages of masterproeven aan. Op het niveau van KU Leuven vertegenwoordigen wij jullie in de Studentenraad (Stura). We houden ervan om constructief met de faculteit en met andere studenten mee te denken voor beter onderwijs in werkgroepen of kleine fora.

Dit alles kunnen we niet goed doen zonder te weten wat er leeft bij alle BIW-studenten! Je kan altijd iemand van de werkgroep onderwijs aanspreken, maar iedereen is ook zeker welkom op onze Open OnderwijsVergadering (OOV), elke maandagavond om 19u in het Landbouwinstituut (LAND 00.210). Op onze Facebookpagina delen we elke week de agenda mee. Heb je een ander probleem of een andere opmerking die niet op de agenda staat? Geen probleem! Zak af naar de OOV, want wij luisteren graag en proberen zo snel mogelijk een oplossing te vinden.

Actuele dossiers

1. Herindeling academiejaar - Introductiedagen

De nieuwe rector, rector Sels, wil graag het academiejaar herindelen. Er zijn verschillende ideeën, waaronder het invoeren van introductiedagen. Een eerste poging hebben we nu achter de rug, maar er is nog marge voor verbetering en de faculteit staat zeer open voor evaluatie door studenten. Ook universiteit breed staat deze vorm van introductiedagen nog verre van vast, maar inspraak daarbij is van iedereen welkom. Via Stura komt onze stem dan bij het rectoraat terecht.

2. Masterproeven

Komt het aantal studiepunten voor de masterproef wel overeen met het aantal effectieve uren werk dat je erin steekt? Krijgt iedereen de juiste begeleiding? Naast deze vragen is een belangrijk dossier dit academiejaar de opsplitsing van de masterproef in 15 en 15 studiepunten in plaats van 25 en 5 studiepunten. Hierdoor wordt het eenvoudiger om een thesis te spreiden over 2 semesters van verschillende academiejaren zonder financiële nadelen te ondervinden. Deze nieuwe regeling zal tijdens dit academiejaar reeds geëvalueerd moeten worden door studenten. Natuurlijk moet niet alleen de masterproef een rechtvaardig gewicht aan studie-uren krijgen, ook alle andere vakken hebben een goed evenwicht nodig tussen studie-uren en studiepunten.

3. Ijkingsproeven

De discussie over ijkingsproeven is ondertussen al bijna even oud als de straat, maar het is een dossier dat constant evolueert. Moeten we de ijkingstoets verplicht maken? Is de bijhorende bonus rechtvaardig? Zijn er genoeg momenten om aan de ijkingstoets deel te nemen? Is hij goed opgesteld en representatief?

4. Peer-Assisted-Learning

Zie de PAL pagina!

Interesse?

Geprikkeld geraakt door onderwijs? Kom dan zeker eens langs op maandagavond om 19u in LAND 00.210 en like onze facebookpagina!

 

Voor alle vragen staan Astrid Olaerts en Joppe Feys klaar aan de andere kant van dit mailadres (onderwijs.verantwoordelijke@lbk.be), via de facebookpagina en op elke OOV.