Visietekst

Home E Visietekst

Visietekst 2024/2025

1. Visie hervorming Presidium
LBK heeft al geruime tijd een omvangrijk presidium van ongeveer 150 leden. Door deze omvang ervaren we vaak een overvloed aan shiften tijdens grote evenementen. Echter, een aanzienlijk aantal presidiumleden draait slechts één of twee keer per semester een shift. Het voelt niet juist aan dat zij dezelfde privileges genieten als actieve leden die bijvoorbeeld 15 shifts per semester draaien. Bovendien schrikt de titel “presidiumlid” sommige mensen af om überhaupt te komen shiften, omdat ze de volledige verantwoordelijkheid niet willen dragen.

Om dit aan te pakken, stellen wij voor om strenger te selecteren wie toegang krijgt tot het presidium. Voor degenen die af en toe willen shiften, zouden we een beloningssysteem kunnen invoeren, zoals eerder toegang tot grote cantussen. Op deze manier hopen we de motivatie te vergroten bij mensen die af en toe willen bijdragen. Vooral voor werkgroepen zoals feesten en Gnorgl, die vaak een tekort aan shiften hebben, kan dit voordelen bieden. Door de werkdruk van de verantwoordelijken te verminderen, kunnen we ook een betere sfeer creëren binnen deze werkgroepen.

2. Duurzaamheid
Als bio-ingenieurs is duurzaamheid een cruciale factor die we willen verbeteren. We streven ernaar vaker beslissingen te nemen die op lange termijn gunstig zijn. Momenteel kiezen we meestal voor de goedkoopste optie op het moment zelf. Deze opties zijn vaak van lagere kwaliteit of zelfs wegwerpbaar, wat resulteert in herhaalde aankopen in de toekomst. Niet alleen is dit financieel ongunstig, maar ook ecologisch gezien is het verstandiger om te investeren in duurzame opties en op korte termijn meer uit te geven voor betere kwaliteit. Het hergebruik van materialen is een belangrijk aspect van de toekomstvisie van LBK. Dit kan deels worden gerealiseerd door een duidelijk systeem op te zetten voor de beschikbare materialen in de Graasj of de Schuur. Op deze manier kunnen materialen efficiënter worden gerecycled, voorkomen we dubbele aankopen en verminderen we ons afval.

Naast het verminderen van onze afvalproductie, streven we naar een betere afvalverwerking door het sorteren in de Baarr te promoten. De kringkar wordt nog te vaak gebruikt voor korte, lichtbeladen ritjes. Daarom willen we het gebruik van de bakfiets bevorderen.

Een aanzienlijk deel van de bio-ingenieursstudenten is vegetariër of flexitariër. Hier willen we meer op inspelen door eventueel een vegetarisch alternatief aan te bieden in de Baarr. Ook willen we op andere evenementen meer vleesvervangers aanbieden en promoten, zodat mensen die normaal vlees zouden nemen, nu wellicht voor een vegetarische optie kiezen.

Via de Cudi kunnen we ook de duurzaamheid van LBK verbeteren, onder andere door duidelijk te communiceren welke slides online beschikbaar zijn en welke alleen in de Cudi te verkrijgen zijn. Zo voorkomen we dat slides worden aangeschaft in de Cudi maar nooit worden gebruikt, omdat studenten aantekeningen maken bij de slides die ze via Toledo hebben ontvangen. Een andere mogelijkheid om het gebruik van papier te verminderen is door het tweedehandssysteem verder te bevorderen, zodat niet alleen studieboeken maar ook cursussen en slides worden doorverkocht aan studenten tegen een lagere prijs.

Het is belangrijk dat LBK bewustwording creëert onder bio-ingenieursstudenten. Dit kunnen we doen door educatieve evenementen, lezingen of workshops te organiseren. Het belang van duurzaamheid overbrengen naar de rest van LBK en toekomstige generaties kan worden bereikt door betrokken te zijn bij initiatieven van Mooimakers of deel te nemen aan zwerfvuilopruimacties. Dit bevordert niet alleen de teambuilding en leersituaties, maar geeft ook een positief beeld van LBK aan de buitenwereld.

3. Professionalisering
Een ander belangrijk aspect waar we dit jaar aan willen werken, is de verdere
professionalisering van LBK. Om te beginnen willen we de bestaande draaiboeken bijwerken en ontbrekende draaiboeken opstellen. Daarnaast streven we ernaar handleidingen op te stellen voor kleine technische aspecten, zoals hoe een geluidsbox moet worden aangesloten
of hoe een mengpaneel werkt. Op deze manier beschikt het gehele presidium over de benodigde kennis van deze zaken, wat de efficiëntie van de opbouw en afbraak van evenementen ten goede komt. We willen ook de algemene werking vereenvoudigen. Vaak is het een uitdaging om te achterhalen waar een aanvraag moet worden ingediend en verloopt de procedure erg complex. Door online meer centralisatie te bieden, wordt het voor presidiumleden eenvoudiger om zelfstandig evenementen te organiseren. Daarnaast zou een uitgebreid document worden opgesteld waarin de werking en structuur van LBK uitgebreid worden toegelicht, bijvoorbeeld welke vergaderingen er zijn en waar ze over gaan. We hebben gemerkt dat presidiumleden hier vaak onvoldoende van op de hoogte zijn.

Daarnaast willen we ook de begrotingen verbeteren: we willen altijd de actuele kosten bespreken tijdens de PV. De actuele kosten worden vervolgens op een algemene drive geplaatst, zodat iedereen ze kan bekijken en raadplegen. Op deze manier kan beter worden ingeschat of de begroting van een evenement klopt en welke valkuilen bij volgende evenementen vermeden moeten worden. We willen ook inzetten op meer transparantie tussen de verschillende werkgroepen, onder andere door de begrotingen duidelijker te bespreken. We moeten ervoor zorgen dat iedereen denkt in het algemeen belang van LBK en niet alleen in het belang van de eigen werkgroep. Tot slot willen we ook meer inzetten op de samenwerking tussen de verschillende werkgroepen, om zo een verbonden en betrouwbaar presidium te creëren.

4. Inclusiviteit
Niet elke student is hetzelfde. Er zijn studenten die heel sportief zijn, die heel cultureel zijn, die heel graag uitgaan of die niet zo graag uitgaan. Onze verschillende werkgroepen bestrijken deze domeinen. We merken echter dat we vaak dezelfde mensen aantrekken op onze evenementen. Dit gebeurt vooral bij de werkgroepen onthaal en internationaal. We willen ons richten op een breed scala aan evenementen, niet alleen door zelf activiteiten te organiseren, maar ook door deel te nemen aan activiteiten van andere werkgroepen. De werkgroep cultuur kan hieraan bijdragen door niet alleen zelf activiteiten te organiseren, maar ook deel te nemen aan culturele activiteiten van andere instellingen. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld een kunstexpositie, opera en theater.
Door activiteiten op de campus zelf te organiseren, bereiken we ook meer studenten die normaal gesproken misschien niet zouden komen. Het gebruik van alcohol bij sommige activiteiten kan studenten afschrikken. Voor hen willen we de activiteiten ook aantrekkelijker maken, ongeacht of er alcohol aanwezig is. Dit kan bijvoorbeeld door kortingen op frisdrank in de Gnorgl.

Om studenten ook te betrekken bij de communicatie tussen LBK en de faculteit, willen we de OOV’s ook meer promoten en beschikbaar maken voor alle bio-ingenieursstudenten door ze op Toledo te plaatsen.